Rating of established players.

Last entry: 2008-03-16
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2808 8 21 21 Japan
2 Hasegawa Kazuto 2725 12 20 81 Japan
3 Yamaguchi Yusui 2570 34 69 175 Japan
4 Kawamura Norihiko 2566 9 26 59 Japan
5 Okabe Hiroshi 2537 49 95 219 Japan
6 Nara Hideki 2518 0 0 9 Japan
7 Sagara Takashi 2485 0 7 14 Japan
8 Oosumi Yuuki 2471 51 97 142 Japan
9 Ooi Kozo 2433 0 0 6 Japan
10 Iio Yoshihiro 2426 45 93 177 Japan
11 Okumura Toyohiko 2391 5 10 10 Japan
12 Kuga Akio 2382 0 8 22 Japan
13 Nishimura Toshio 2380 0 4 8 Japan
14 Kashihara Akihiko 2380 0 4 4 Japan
15 Shinoda Kiyoshi 2377 0 7 38 Japan
16 Takashima Junya 2372 0 34 80 Japan
17 Tanaka Koichi 2361 0 11 32 Japan
18 Oota Tsuyoshi 2333 0 0 8 Japan
19 Yamaguchi Kazuhisa 2324 0 0 7 Japan
20 Fujinami Hisao 2324 0 0 4 Japan
21 Kurata Kiyotaka 2321 8 8 8 Japan
22 Isobe Taizan 2319 40 64 113 Japan
23 Suzuki Naoya 2317 0 0 3 Japan
24 Sakurai Yasuo 2309 0 0 5 Japan
25 Sakashita Shoichi 2301 0 0 17 Japan
26 Ishitani Shin-ichi 2293 44 68 183 Japan
27 Tamura Kazumasa 2290 20 24 79 Japan
28 Saito Koji 2286 0 0 13 Japan
29 Kawate Kozo 2285 4 10 31 Japan
30 Saito Syuichi 2280 0 0 3 Japan
31 Sato Kiyotomi 2273 28 59 132 Japan
32 Kudomi Takahiro 2269 19 48 127 Japan
33 Koyama Jun 2259 6 37 79 Japan
34 Takagawa Teiji 2255 11 18 44 Japan
35 Ono Takayuki 2253 36 66 158 Japan
36 Miyoshi Takeo 2250 32 57 106 Japan
37 Matsuura Hiroshi 2249 12 33 69 Japan
38 Arita Nobuyoshi 2240 11 27 73 Japan
39 Iida Koichi 2232 0 0 3 Japan
40 Fujii Naoki 2226 2 19 26 Japan
41 Arai Yutaka 2218 4 10 23 Japan
42 Nakajima Mitsuo 2208 0 0 4 Japan
43 Matsui Tsunehiro 2197 3 4 20 Japan
44 Tanaka Tadanobu 2196 0 1 11 Japan
45 Tashiro Yuichi 2187 4 4 22 Japan
46 Sunagawa Shouki 2187 0 0 7 Japan
47 Koide Morihiro 2183 0 0 12 Japan
48 Koiso Shigemasa 2180 7 15 32 Japan
49 Sano Hiroyuki 2178 0 0 19 Japan
50 Miyagawa Junzo 2176 38 49 103 Japan
51 Gakumazawa Hideaki 2170 6 6 11 Japan
52 Matsuo Yoshihiro 2169 0 0 6 Japan
53 Nagao Noriaki 2165 21 62 132 Japan
54 Mitsumori Masao 2156 23 50 125 Japan
55 Iwata Akihisa 2155 0 0 27 Japan
56 Doi Manabu 2147 0 9 26 Japan
57 Kamemoto Daichi 2140 0 11 44 Japan
58 Hata Masayuki 2139 6 18 37 Japan
59 Nagumo Natsuhiko 2133 0 0 1 Japan
60 Sakamoto Hirouji 2133 36 48 92 Japan
61 Gamano Yutaka 2123 0 0 9 Japan
62 Sato Takuma 2115 0 0 18 Japan
63 Matsuo Toshiko 2107 4 4 9 Japan
64 Maruyama Yasushi 2102 8 20 37 Japan
65 Kanda Masahiro 2094 0 6 19 Japan
66 Iwano Fumio 2093 18 38 66 Japan
67 Maruta Koji 2092 6 23 46 Japan
68 Itami Yoshiyuki 2071 0 11 60 Japan
69 Ohno Syunzo 2071 0 4 14 Japan
70 Yamamoto Yasuhiro 2069 14 20 43 Japan
71 Tanno Yoshitaka 2069 10 14 29 Japan
72 Tanizaki Ryusuke 2066 30 57 83 Japan
73 Kubooka Takeshi 2065 4 10 23 Japan
74 Tamada Yoichi 2062 25 25 25 Japan
75 Ozawa Tetsushi 2055 18 32 46 Japan
76 Fujikawa Masaki 2051 36 55 62 Japan
77 Hayashi Koji 2046 3 11 15 Japan
78 Hiwatashi Kikuma 2044 9 13 23 Japan
79 Kobayashi Koichi 2043 4 8 19 Japan
80 Hara Masao 2042 7 38 83 Japan
81 Suzuki Junichiro 2042 0 3 14 Japan
82 Yasumoto Yoshinobu 2031 4 4 13 Japan
83 Miyagawa Sou 2026 0 11 49 Japan
84 Adachi Yasuhiro 2026 0 5 27 Japan
85 Unoura Kazuhisa 2018 0 0 1 Japan
86 Furuoka Shunzo 2010 4 10 25 Japan
87 Miyazu Goichi 2000 1 10 23 Japan
88 Watanabe Yoko 1995 16 24 24 Japan
89 Watanabe Tatsuya 1991 15 26 56 Japan
90 Ishizaki Masatoshi 1984 0 0 12 Japan
91 Kuramoto Hideharu 1976 9 25 47 Japan
92 Maruta Hiroki 1942 22 39 63 Japan
93 Kubo Izumi 1942 25 40 90 Japan
94 Sasaki Miyu 1941 0 0 31 Japan
95 Unoura Hidenori 1939 0 0 4 Japan
96 Nakata Shinsuke 1938 0 0 15 Japan
97 Tomobe Katsuhiro 1937 22 46 71 Japan
98 Tadokoro Hosai 1933 22 45 68 Japan
99 Okuda Shingo 1929 0 15 21 Japan
100 Ishibashi Hiroaki 1920 4 8 10 Japan
101 Takehara Kenji 1900 0 2 11 Japan
102 Teshima Masakatsu 1886 4 12 29 Japan
103 Yamamoto Jyunko 1874 3 7 11 Japan
104 Takeuchi Shunsuke 1873 10 10 10 Japan
105 Matsuoka Teruo 1866 14 24 52 Japan
106 Kato Yasuhiro 1858 25 56 82 Japan
107 Harada Motochika 1815 4 12 16 Japan
108 Tanji Hiroki 1772 9 9 16 Japan
Select date
Time: 0.048447132110596 sec.