Rating of established players.

Last entry: 2008-05-18
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2804 19 27 32 Japan
2 Hasegawa Kazuto 2725 10 20 81 Japan
3 Kawamura Norihiko 2566 9 21 59 Japan
4 Yamaguchi Yusui 2558 29 62 179 Japan
5 Okabe Hiroshi 2538 50 92 226 Japan
6 Nara Hideki 2518 0 0 4 Japan
7 Sagara Takashi 2485 0 7 14 Japan
8 Oosumi Yuuki 2471 41 83 142 Japan
9 Ooi Kozo 2433 0 0 6 Japan
10 Iio Yoshihiro 2423 51 89 188 Japan
11 Okumura Toyohiko 2391 5 10 10 Japan
12 Kuga Akio 2382 0 8 19 Japan
13 Nishimura Toshio 2380 0 4 8 Japan
14 Kashihara Akihiko 2380 0 4 4 Japan
15 Shinoda Kiyoshi 2377 0 3 38 Japan
16 Takashima Junya 2372 7 22 84 Japan
17 Isobe Taizan 2367 35 60 120 Japan
18 Tanaka Koichi 2361 0 11 30 Japan
19 Yamaguchi Kazuhisa 2351 2 2 8 Japan
20 Oota Tsuyoshi 2333 0 0 8 Japan
21 Fujinami Hisao 2324 0 0 1 Japan
22 Kurata Kiyotaka 2321 8 8 8 Japan
23 Suzuki Naoya 2317 0 0 3 Japan
24 Matsuura Hiroshi 2307 12 25 69 Japan
25 Kawate Kozo 2304 4 8 31 Japan
26 Ishitani Shin-ichi 2302 49 84 197 Japan
27 Sakashita Shoichi 2299 2 2 16 Japan
28 Koyama Jun 2287 5 26 84 Japan
29 Saito Syuichi 2280 0 0 3 Japan
30 Arita Nobuyoshi 2278 12 27 76 Japan
31 Takagawa Teiji 2255 7 14 41 Japan
32 Ono Takayuki 2247 36 66 168 Japan
33 Tamura Kazumasa 2241 25 29 76 Japan
34 Saito Koji 2240 4 4 17 Japan
35 Kudomi Takahiro 2236 25 49 137 Japan
36 Miyoshi Takeo 2233 29 56 108 Japan
37 Sato Kiyotomi 2222 31 67 146 Japan
38 Matsui Tsunehiro 2203 6 6 20 Japan
39 Fujii Naoki 2202 4 21 28 Japan
40 Tanaka Tadanobu 2196 0 1 6 Japan
41 Hata Masayuki 2193 8 19 40 Japan
42 Sakamoto Hirouji 2188 32 50 92 Japan
43 Tashiro Yuichi 2187 0 4 17 Japan
44 Arai Yutaka 2187 4 8 23 Japan
45 Sunagawa Shouki 2187 0 0 7 Japan
46 Koide Morihiro 2183 0 0 9 Japan
47 Sano Hiroyuki 2178 0 0 19 Japan
48 Miyagawa Junzo 2177 33 51 101 Japan
49 Mitsumori Masao 2175 18 46 130 Japan
50 Gakumazawa Hideaki 2170 6 6 11 Japan
51 Matsuo Yoshihiro 2169 0 0 6 Japan
52 Nagao Noriaki 2165 10 46 129 Japan
53 Iwata Akihisa 2155 0 0 19 Japan
54 Koiso Shigemasa 2151 8 15 32 Japan
55 Doi Manabu 2147 0 9 26 Japan
56 Kamemoto Daichi 2140 0 11 44 Japan
57 Nagumo Natsuhiko 2133 0 0 1 Japan
58 Gamano Yutaka 2123 0 0 9 Japan
59 Maruyama Yasushi 2118 11 23 43 Japan
60 Sato Takuma 2115 0 0 18 Japan
61 Iwano Fumio 2114 19 43 76 Japan
62 Matsuo Toshiko 2107 4 4 9 Japan
63 Nakayama Tomoharu 2102 18 18 18 Japan
64 Kanda Masahiro 2094 0 0 15 Japan
65 Tamada Yoichi 2090 29 38 38 Japan
66 Itami Yoshiyuki 2071 0 0 60 Japan
67 Ohno Syunzo 2071 0 4 14 Japan
68 Tanno Yoshitaka 2069 4 14 29 Japan
69 Kubooka Takeshi 2065 4 8 23 Japan
70 Yamamoto Yasuhiro 2059 16 23 47 Japan
71 Maruta Koji 2049 14 23 54 Japan
72 Hayashi Koji 2046 1 6 15 Japan
73 Hiwatashi Kikuma 2044 9 13 21 Japan
74 Hara Masao 2042 7 23 79 Japan
75 Suzuki Junichiro 2042 0 0 11 Japan
76 Nishioka Noriko 2040 5 10 10 Japan
77 Kobayashi Koichi 2031 14 18 29 Japan
78 Fujikawa Masaki 2028 36 65 77 Japan
79 Miyagawa Sou 2026 0 8 42 Japan
80 Adachi Yasuhiro 2026 0 5 23 Japan
81 Yasumoto Yoshinobu 2025 3 7 16 Japan
82 Unoura Kazuhisa 2018 0 0 1 Japan
83 Ozawa Tetsushi 2016 17 40 54 Japan
84 Tanizaki Ryusuke 2016 30 62 98 Japan
85 Furuoka Shunzo 2010 0 4 20 Japan
86 Watanabe Tatsuya 2002 17 31 61 Japan
87 Kubo Izumi 1988 27 47 97 Japan
88 Ishizaki Masatoshi 1984 0 0 12 Japan
89 Watanabe Yoko 1983 16 28 28 Japan
90 Kuramoto Hideharu 1976 3 19 42 Japan
91 Miyazu Goichi 1970 3 10 24 Japan
92 Tomobe Katsuhiro 1962 20 40 76 Japan
93 Sasaki Miyu 1941 0 0 31 Japan
94 Nakata Shinsuke 1938 0 0 15 Japan
95 Maruta Hiroki 1936 23 54 78 Japan
96 Okuda Shingo 1929 0 9 21 Japan
97 Kato Yasuhiro 1920 31 56 97 Japan
98 Ishibashi Hiroaki 1920 0 6 10 Japan
99 Takehara Kenji 1900 0 2 11 Japan
100 Teshima Masakatsu 1886 0 8 29 Japan
101 Tadokoro Hosai 1885 24 44 78 Japan
102 Takeuchi Shunsuke 1873 10 10 10 Japan
103 Yamamoto Jyunko 1854 7 11 15 Japan
104 Matsuoka Teruo 1840 15 29 57 Japan
105 Harada Motochika 1808 8 16 20 Japan
106 Tanji Hiroki 1775 8 13 20 Japan
Select date
Time: 0.054476976394653 sec.