Rating of established players.

Last entry: 2009-12-20
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2749 36 56 73 Japan
2 Hasegawa Kazuto 2718 16 21 67 Japan
3 Kawamura Norihiko 2627 23 36 72 Japan
4 Sagara Takashi 2491 3 3 17 Japan
5 Okabe Hiroshi 2467 65 116 258 Japan
6 Oosumi Yuuki 2453 64 81 218 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2448 28 42 166 Japan
8 Iio Yoshihiro 2399 37 69 187 Japan
9 Kashihara Akihiko 2380 0 0 4 Japan
10 Shinoda Kiyoshi 2377 0 0 32 Japan
11 Nishimura Toshio 2373 0 0 4 Japan
12 Takashima Junya 2372 3 13 77 Japan
13 Tanaka Koichi 2371 3 6 34 Japan
14 Tamura Kazumasa 2347 68 86 128 Japan
15 Koyama Jun 2343 6 20 94 Japan
16 Kuga Akio 2343 5 5 13 Japan
17 Sato Kiyotomi 2337 23 64 162 Japan
18 Isobe Taizan 2329 24 44 129 Japan
19 Kawate Kozo 2327 6 10 33 Japan
20 Kurata Kiyotaka 2321 0 0 8 Japan
21 Yamaguchi Kazuhisa 2317 0 5 9 Japan
22 Matsuura Hiroshi 2287 15 27 74 Japan
23 Mitsumori Masao 2277 33 52 130 Japan
24 Arita Nobuyoshi 2275 19 34 89 Japan
25 Okumura Toyohiko 2267 9 9 19 Japan
26 Sakashita Shoichi 2261 2 4 6 Japan
27 Saito Syuichi 2251 0 4 7 Japan
28 Takagawa Teiji 2250 0 3 25 Japan
29 Kudomi Takahiro 2241 24 48 121 Japan
30 Ono Takayuki 2241 60 98 215 Japan
31 Kataoka Mitsuaki 2240 13 25 28 Japan
32 Tamada Yoichi 2234 42 85 106 Japan
33 Ishitani Shin-ichi 2224 63 100 222 Japan
34 Maruyama Yasushi 2212 13 32 58 Japan
35 Sakamoto Hirouji 2204 36 47 111 Japan
36 Matsui Tsunehiro 2203 0 3 17 Japan
37 Fujii Naoki 2197 6 11 37 Japan
38 Tanaka Tadanobu 2196 0 0 4 Japan
39 Saito Koji 2188 6 10 10 Japan
40 Koide Morihiro 2183 0 0 6 Japan
41 Sano Hiroyuki 2178 0 0 2 Japan
42 Tashiro Yuichi 2172 5 11 23 Japan
43 Nagao Noriaki 2170 26 39 129 Japan
44 Matsuo Yoshihiro 2165 4 4 9 Japan
45 Miyoshi Takeo 2159 25 43 118 Japan
46 Hata Masayuki 2157 11 30 57 Japan
47 Doi Manabu 2147 0 0 18 Japan
48 Miyagawa Junzo 2140 25 36 109 Japan
49 Kamemoto Daichi 2140 0 0 37 Japan
50 Iwata Akihisa 2139 0 0 8 Japan
51 Iwano Fumio 2135 24 44 99 Japan
52 Nagumo Natsuhiko 2133 0 0 1 Japan
53 Shimoyama Takuma 2120 22 22 22 Japan
54 Yoshikawa Hiromasa 2118 3 3 3 Japan
55 Arai Yutaka 2118 6 10 25 Japan
56 Sato Takuma 2115 0 0 4 Japan
57 Koiso Shigemasa 2111 9 16 37 Japan
58 Yamamoto Yasuhiro 2094 16 29 63 Japan
59 Nakayama Tomoharu 2089 5 42 49 Japan
60 Kanda Masahiro 2084 6 6 17 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 2072 16 22 28 Japan
62 Itami Yoshiyuki 2071 0 0 43 Japan
63 Ohno Syunzo 2071 0 0 8 Japan
64 Kubo Izumi 2066 24 44 105 Japan
65 Matsuo Toshiko 2066 9 9 18 Japan
66 Kubooka Takeshi 2063 6 10 25 Japan
67 Watanabe Tatsuya 2059 5 14 59 Japan
68 Furuoka Shunzo 2054 6 6 21 Japan
69 Kobayashi Koichi 2048 19 40 49 Japan
70 Hayashi Koji 2046 0 1 15 Japan
71 Tanno Yoshitaka 2042 9 19 40 Japan
72 Nishioka Noriko 2040 0 5 10 Japan
73 Miyagawa Sou 2033 10 10 35 Japan
74 Maruta Koji 2021 9 20 56 Japan
75 Unoura Kazuhisa 2018 0 0 1 Japan
76 Tanizaki Ryusuke 2017 21 42 117 Japan
77 Adachi Yasuhiro 2016 0 0 16 Japan
78 Hara Masao 2008 6 13 80 Japan
79 Maruta Hiroki 2008 31 54 109 Japan
80 Watanabe Yoko 1997 0 8 32 Japan
81 Kawasaki Nobuhiko 1991 19 19 19 Japan
82 Ishizaki Masatoshi 1984 0 0 10 Japan
83 Hiwatashi Kikuma 1981 4 7 23 Japan
84 Yasumoto Yoshinobu 1981 9 12 19 Japan
85 Suzuki Junichiro 1976 4 6 15 Japan
86 Tomobe Katsuhiro 1970 12 19 82 Japan
87 Ozawa Tetsushi 1955 25 40 81 Japan
88 Fujikawa Masaki 1952 26 56 114 Japan
89 Sasaki Miyu 1941 0 0 21 Japan
90 Kato Yasuhiro 1938 46 81 154 Japan
91 Nakata Shinsuke 1938 0 0 11 Japan
92 Tanji Hiroki 1927 28 39 55 Japan
93 Ishibashi Hiroaki 1920 0 0 10 Japan
94 Okuda Shingo 1913 4 6 27 Japan
95 Miyazu Goichi 1911 2 9 25 Japan
96 Takehara Kenji 1900 0 0 7 Japan
97 Tada Ayako 1898 7 17 17 Japan
98 Takeuchi Shunsuke 1887 3 7 13 Japan
99 Teshima Masakatsu 1875 0 3 32 Japan
100 Kuramoto Hideharu 1874 13 18 47 Japan
101 Tadokoro Hosai 1873 4 22 72 Japan
102 Kon Akira 1839 24 39 39 Japan
103 Hirono Masakazu 1829 14 14 14 Japan
104 Yamamoto Jyunko 1820 3 8 19 Japan
105 Harada Motochika 1808 0 8 20 Japan
106 Suzuki Rin 1787 35 45 49 Japan
107 Matsuoka Teruo 1718 16 31 71 Japan
Select date
Time: 0.054480791091919 sec.