Rating of established players.

Last entry: 2012-05-20
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2714 44 61 146 Japan
2 Oosumi Yuuki 2595 49 92 229 Japan
3 Yamaguchi Yusui 2504 18 36 123 Japan
4 Okabe Hiroshi 2493 61 90 267 Japan
5 Sagara Takashi 2467 0 0 6 Japan
6 Hasegawa Kazuto 2459 14 29 70 Japan
7 Nakayama Tomoharu 2431 61 87 140 Japan
8 Kise Katsumi 2410 39 58 58 Japan
9 Takashima Junya 2372 0 0 13 Japan
10 Tanaka Koichi 2371 0 0 6 Japan
11 Matsuura Hiroshi 2369 9 21 62 Japan
12 Kawamura Norihiko 2364 18 25 83 Japan
13 Tamura Kazumasa 2357 3 8 136 Japan
14 Iio Yoshihiro 2348 35 51 174 Japan
15 Tamada Yoichi 2340 6 41 154 Japan
16 Kuga Akio 2336 3 7 13 Japan
17 Fukui Nobuhiro 2321 31 63 87 Japan
18 Kurata Kiyotaka 2321 0 0 8 Japan
19 Yamaguchi Kazuhisa 2317 0 0 5 Japan
20 Sato Kiyotomi 2315 13 25 116 Japan
21 Isobe Taizan 2313 28 45 131 Japan
22 Kawate Kozo 2297 0 4 20 Japan
23 Nagao Noriaki 2285 9 23 93 Japan
24 Kawano Takahisa 2284 17 45 51 Japan
25 Kudomi Takahiro 2279 29 57 122 Japan
26 Kataoka Mitsuaki 2276 0 0 35 Japan
27 Arita Nobuyoshi 2275 0 0 41 Japan
28 Ishitani Shin-ichi 2268 34 78 236 Japan
29 Kamiya Shunsuke 2258 49 65 65 Japan
30 Okumura Toyohiko 2257 5 9 23 Japan
31 Koyama Jun 2251 9 12 32 Japan
32 Saito Syuichi 2249 0 0 7 Japan
33 Mitsumori Masao 2242 28 50 126 Japan
34 Sakamoto Hirouji 2242 23 34 113 Japan
35 Kusajima Masato 2233 4 4 14 Japan
36 Saito Koji 2227 0 0 16 Japan
37 Ono Takayuki 2207 27 55 185 Japan
38 Kashihara Akihiko 2207 12 27 27 Japan
39 Matsui Tsunehiro 2203 0 0 6 Japan
40 Nakajima Osamu 2201 14 14 14 Japan
41 Fujii Naoki 2198 0 3 21 Japan
42 Sakashita Shoichi 2188 12 18 27 Japan
43 Takagawa Teiji 2182 0 3 15 Japan
44 Tashiro Yuichi 2172 0 0 11 Japan
45 Arai Kazumi 2169 11 20 40 Japan
46 Maruyama Yasushi 2166 15 24 66 Japan
47 Matsuo Yoshihiro 2165 0 0 4 Japan
48 Miyagawa Junzo 2150 9 35 105 Japan
49 Doi Manabu 2147 4 4 4 Japan
50 Tanaka Shingo 2144 6 21 29 Japan
51 Shimoyama Takuma 2142 0 9 46 Japan
52 Mano Yoshihisa 2137 15 35 49 Japan
53 Arai Yutaka 2127 0 4 20 Japan
54 Hata Masayuki 2119 16 26 67 Japan
55 Tada Ayako 2114 29 60 92 Japan
56 Koiso Shigemasa 2111 7 24 49 Japan
57 Miyoshi Takeo 2107 30 53 122 Japan
58 Kimura Kenichiro 2083 0 8 13 Japan
59 Yoshikawa Hiromasa 2082 0 4 7 Japan
60 Tomobe Katsuhiro 2076 8 27 73 Japan
61 Kanda Masahiro 2076 0 4 16 Japan
62 Kawasaki Nobuhiko 2070 0 0 34 Japan
63 Furuoka Shunzo 2053 0 0 12 Japan
64 Yamamoto Yasuhiro 2052 13 22 68 Japan
65 Kobayashi Koichi 2049 24 35 88 Japan
66 Hayashi Koji 2046 0 0 1 Japan
67 Nishioka Noriko 2040 0 0 5 Japan
68 Ozawa Tetsushi 2034 12 39 99 Japan
69 Matsuo Toshiko 2029 0 6 19 Japan
70 Iwano Fumio 2027 16 32 93 Japan
71 Watanabe Tatsuya 2020 0 0 31 Japan
72 Kubo Izumi 2012 27 48 116 Japan
73 Miyagawa Sou 2011 0 10 29 Japan
74 Tanno Yoshitaka 2000 1 8 31 Japan
75 Gakumazawa Hideaki 2000 12 19 50 Japan
76 Watanabe Yoko 1997 0 0 20 Japan
77 Fujikawa Masaki 1985 11 31 119 Japan
78 Maruta Koji 1985 7 18 47 Japan
79 Hara Masao 1973 0 0 24 Japan
80 Tanizaki Ryusuke 1968 0 8 66 Japan
81 Kubooka Takeshi 1963 0 4 20 Japan
82 Hiwatashi Kikuma 1962 0 4 20 Japan
83 Tanji Hiroki 1953 0 0 48 Japan
84 Yasumoto Yoshinobu 1948 0 11 28 Japan
85 Suzuki Junichiro 1935 12 24 44 Japan
86 Miura Hitoshi 1934 4 9 17 Japan
87 Maruta Hiroki 1930 43 63 142 Japan
88 Kon Akira 1915 33 64 116 Japan
89 Miyazu Goichi 1912 0 0 13 Japan
90 Kato Yasuhiro 1889 34 62 183 Japan
91 Okuda Shingo 1887 5 9 15 Japan
92 Takeuchi Shunsuke 1887 0 0 13 Japan
93 Takeuchi Yuuta 1877 5 9 15 Japan
94 Teshima Masakatsu 1875 0 0 3 Japan
95 Kuramoto Hideharu 1874 1 7 36 Japan
96 Suzuki Rin 1841 15 35 97 Japan
97 Matsuoka Teruo 1838 11 19 70 Japan
98 Hirono Masakazu 1832 5 7 25 Japan
99 Yamamoto Jyunko 1820 0 0 11 Japan
100 Harada Motochika 1808 0 0 8 Japan
101 Tadokoro Hosai 1806 4 8 49 Japan
Select date
Time: 0.062024116516113 sec.