Rating of established players.

Last entry: 2013-10-27
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Oosumi Yuuki 2662 40 74 218 Japan
2 Nakamura Shigeru 2659 35 88 179 Japan
3 Okabe Hiroshi 2546 62 104 260 Japan
4 Hasegawa Kazuto 2472 23 43 95 Japan
5 Sagara Takashi 2467 0 0 6 Japan
6 Yamaguchi Yusui 2466 9 19 103 Japan
7 Fukui Nobuhiro 2452 27 73 132 Japan
8 Nakayama Tomoharu 2426 6 37 115 Japan
9 Nagasoe Hiroki 2414 2 11 14 Japan
10 Kawamura Norihiko 2408 10 25 80 Japan
11 Kise Katsumi 2386 0 19 61 Japan
12 Sato Kiyotomi 2386 28 46 99 Japan
13 Kamiya Shunsuke 2375 33 44 98 Japan
14 Takashima Junya 2372 0 0 6 Japan
15 Tanaka Koichi 2371 0 0 3 Japan
16 Kuga Akio 2336 0 0 13 Japan
17 Tamura Kazumasa 2328 4 7 109 Japan
18 Iio Yoshihiro 2308 26 55 153 Japan
19 Tamada Yoichi 2308 6 12 105 Japan
20 Nagao Noriaki 2283 13 19 89 Japan
21 Kataoka Mitsuaki 2276 0 0 23 Japan
22 Arita Nobuyoshi 2275 0 0 19 Japan
23 Kawano Takahisa 2275 21 26 72 Japan
24 Matsuura Hiroshi 2266 5 13 55 Japan
25 Ono Takayuki 2257 14 45 169 Japan
26 Okumura Toyohiko 2257 0 5 18 Japan
27 Koyama Jun 2251 0 0 18 Japan
28 Kashihara Akihiko 2242 6 12 39 Japan
29 Mano Yoshihisa 2233 27 48 85 Japan
30 Isobe Taizan 2231 24 48 119 Japan
31 Kawate Kozo 2231 14 14 30 Japan
32 Kusajima Masato 2219 5 9 19 Japan
33 Nakajima Osamu 2201 0 14 14 Japan
34 Saito Koji 2200 5 5 17 Japan
35 Mitsumori Masao 2192 25 53 132 Japan
36 Sakamoto Hirouji 2192 7 29 88 Japan
37 Sakashita Shoichi 2188 0 0 25 Japan
38 Takagawa Teiji 2182 0 0 8 Japan
39 Hata Masayuki 2181 22 34 70 Japan
40 Yamaoka Kentaro 2172 11 11 18 Japan
41 Tashiro Yuichi 2172 0 0 5 Japan
42 Arai Kazumi 2169 0 0 40 Japan
43 Ishitani Shin-ichi 2168 55 89 234 Japan
44 Matsuo Yoshihiro 2165 0 0 4 Japan
45 Maruyama Yasushi 2161 10 31 64 Japan
46 Fujii Naoki 2152 8 8 22 Japan
47 Kudomi Takahiro 2151 55 86 155 Japan
48 Matsui Tsunehiro 2149 7 7 7 Japan
49 Doi Manabu 2147 0 4 4 Japan
50 Shimoyama Takuma 2142 0 0 46 Japan
51 Saito Syuichi 2139 7 10 13 Japan
52 Tanaka Shingo 2132 8 14 37 Japan
53 Arai Yutaka 2125 5 5 21 Japan
54 Tada Ayako 2118 18 40 106 Japan
55 Yamamoto Yasuhiro 2118 7 23 61 Japan
56 Kanda Masahiro 2118 5 5 21 Japan
57 Miyoshi Takeo 2107 0 18 89 Japan
58 Kobayashi Koichi 2101 25 57 108 Japan
59 Kimura Kenichiro 2083 0 0 13 Japan
60 Yoshikawa Hiromasa 2082 0 0 7 Japan
61 Takahashi Roi 2078 6 15 19 Japan
62 Kawasaki Nobuhiko 2070 0 0 34 Japan
63 Furuoka Shunzo 2068 5 5 17 Japan
64 Koiso Shigemasa 2063 4 12 49 Japan
65 Kato Yasuhiro 2046 31 61 184 Japan
66 Miyagawa Junzo 2045 35 50 114 Japan
67 Matsuo Toshiko 2029 0 0 15 Japan
68 Tomobe Katsuhiro 2029 27 36 85 Japan
69 Tanno Yoshitaka 2027 2 7 23 Japan
70 Watanabe Tatsuya 2020 0 0 10 Japan
71 Maruta Koji 2018 9 21 46 Japan
72 Miyagawa Sou 2011 0 0 29 Japan
73 Maruta Hiroki 2010 26 60 148 Japan
74 Iwano Fumio 2007 18 40 94 Japan
75 Gakumazawa Hideaki 1996 7 21 47 Japan
76 Tanizaki Ryusuke 1989 5 5 38 Japan
77 Ozawa Tetsushi 1976 16 28 98 Japan
78 Hara Masao 1973 0 0 10 Japan
79 Kubooka Takeshi 1963 0 0 16 Japan
80 Kubo Izumi 1956 19 36 104 Japan
81 Tanji Hiroki 1953 0 0 33 Japan
82 Suzuki Rin 1949 17 29 104 Japan
83 Yasumoto Yoshinobu 1948 0 0 25 Japan
84 Hiwatashi Kikuma 1927 5 5 13 Japan
85 Fujikawa Masaki 1920 9 20 81 Japan
86 Miyazu Goichi 1912 0 0 6 Japan
87 Kon Akira 1905 21 51 132 Japan
88 Okuda Shingo 1887 0 5 15 Japan
89 Takeuchi Shunsuke 1887 0 0 3 Japan
90 Takeuchi Yuuta 1877 0 5 9 Japan
91 Hirono Masakazu 1877 5 10 30 Japan
92 Suzuki Junichiro 1859 4 21 55 Japan
93 Matsuoka Teruo 1838 0 11 50 Japan
94 Miura Hitoshi 1834 7 13 26 Japan
95 Kuramoto Hideharu 1821 4 5 35 Japan
96 Yamamoto Jyunko 1820 0 0 3 Japan
97 Tadokoro Hosai 1806 0 4 22 Japan
98 Omata Mitsuo 1731 3 3 11 Japan
Select date
Time: 0.047683000564575 sec.