Rating of established players.

Last entry: 2013-11-10
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Oosumi Yuuki 2675 45 79 222 Japan
2 Nakamura Shigeru 2657 35 88 180 Japan
3 Okabe Hiroshi 2574 67 109 264 Japan
4 Hasegawa Kazuto 2468 28 48 100 Japan
5 Sagara Takashi 2467 0 0 6 Japan
6 Yamaguchi Yusui 2465 9 19 103 Japan
7 Fukui Nobuhiro 2432 31 77 136 Japan
8 Nakayama Tomoharu 2418 6 37 115 Japan
9 Nagasoe Hiroki 2413 2 11 14 Japan
10 Kawamura Norihiko 2408 10 25 80 Japan
11 Kise Katsumi 2392 0 19 60 Japan
12 Sato Kiyotomi 2386 28 46 99 Japan
13 Kamiya Shunsuke 2374 33 44 97 Japan
14 Takashima Junya 2372 0 0 6 Japan
15 Tanaka Koichi 2371 0 0 3 Japan
16 Kuga Akio 2336 0 0 13 Japan
17 Tamura Kazumasa 2328 4 7 109 Japan
18 Iio Yoshihiro 2321 31 60 158 Japan
19 Tamada Yoichi 2308 6 12 105 Japan
20 Nagao Noriaki 2283 13 19 89 Japan
21 Kataoka Mitsuaki 2276 0 0 23 Japan
22 Arita Nobuyoshi 2275 0 0 19 Japan
23 Matsuura Hiroshi 2266 5 13 55 Japan
24 Okumura Toyohiko 2256 0 5 18 Japan
25 Ono Takayuki 2256 14 45 169 Japan
26 Koyama Jun 2251 0 0 18 Japan
27 Kawano Takahisa 2242 25 30 76 Japan
28 Kashihara Akihiko 2242 6 12 39 Japan
29 Mano Yoshihisa 2236 31 52 89 Japan
30 Isobe Taizan 2233 24 48 120 Japan
31 Kawate Kozo 2230 14 14 30 Japan
32 Kusajima Masato 2219 5 9 19 Japan
33 Nakajima Osamu 2202 0 14 14 Japan
34 Saito Koji 2200 5 5 17 Japan
35 Sakamoto Hirouji 2192 7 29 88 Japan
36 Mitsumori Masao 2191 25 53 132 Japan
37 Sakashita Shoichi 2188 0 0 25 Japan
38 Ishitani Shin-ichi 2186 60 94 239 Japan
39 Takagawa Teiji 2182 0 0 8 Japan
40 Yamaoka Kentaro 2172 11 11 18 Japan
41 Tashiro Yuichi 2172 0 0 5 Japan
42 Hata Masayuki 2170 26 38 74 Japan
43 Arai Kazumi 2169 0 0 40 Japan
44 Matsuo Yoshihiro 2165 0 0 4 Japan
45 Maruyama Yasushi 2161 10 31 64 Japan
46 Fujii Naoki 2152 8 8 22 Japan
47 Kudomi Takahiro 2151 55 86 155 Japan
48 Matsui Tsunehiro 2149 7 7 7 Japan
49 Shimoyama Takuma 2142 0 0 46 Japan
50 Saito Syuichi 2139 7 10 13 Japan
51 Tada Ayako 2135 20 42 108 Japan
52 Doi Manabu 2132 4 8 8 Japan
53 Tanaka Shingo 2132 8 14 37 Japan
54 Arai Yutaka 2125 5 5 21 Japan
55 Yamamoto Yasuhiro 2118 7 23 61 Japan
56 Kanda Masahiro 2118 5 5 21 Japan
57 Miyoshi Takeo 2107 0 18 89 Japan
58 Kobayashi Koichi 2101 25 57 108 Japan
59 Kimura Kenichiro 2083 0 0 13 Japan
60 Yoshikawa Hiromasa 2082 0 0 7 Japan
61 Takahashi Roi 2078 6 15 19 Japan
62 Kawasaki Nobuhiko 2070 0 0 34 Japan
63 Furuoka Shunzo 2068 5 5 17 Japan
64 Koiso Shigemasa 2063 4 12 49 Japan
65 Kato Yasuhiro 2046 31 61 182 Japan
66 Miyagawa Junzo 2044 35 50 114 Japan
67 Watanabe Nobuo 2034 11 11 11 Japan
68 Matsuo Toshiko 2029 0 0 15 Japan
69 Tomobe Katsuhiro 2029 27 36 85 Japan
70 Gakumazawa Hideaki 2022 7 23 49 Japan
71 Watanabe Tatsuya 2020 0 0 10 Japan
72 Maruta Koji 2018 9 21 46 Japan
73 Tanno Yoshitaka 2017 2 9 25 Japan
74 Miyagawa Sou 2011 0 0 29 Japan
75 Maruta Hiroki 2010 26 60 148 Japan
76 Iwano Fumio 2007 18 40 94 Japan
77 Tanizaki Ryusuke 1989 5 5 38 Japan
78 Hara Masao 1973 0 0 10 Japan
79 Kubooka Takeshi 1963 0 0 16 Japan
80 Kubo Izumi 1956 19 36 104 Japan
81 Tanji Hiroki 1953 0 0 33 Japan
82 Suzuki Rin 1949 17 29 104 Japan
83 Yasumoto Yoshinobu 1948 0 0 25 Japan
84 Ozawa Tetsushi 1947 18 30 98 Japan
85 Hiwatashi Kikuma 1927 5 5 13 Japan
86 Fujikawa Masaki 1920 9 20 81 Japan
87 Kon Akira 1917 23 53 132 Japan
88 Miyazu Goichi 1912 0 0 6 Japan
89 Okuda Shingo 1887 0 5 13 Japan
90 Takeuchi Shunsuke 1886 0 0 3 Japan
91 Takeuchi Yuuta 1877 0 5 9 Japan
92 Hirono Masakazu 1877 5 10 30 Japan
93 Suzuki Junichiro 1859 4 21 55 Japan
94 Matsuoka Teruo 1838 0 11 50 Japan
95 Kuramoto Hideharu 1821 4 5 35 Japan
96 Yamamoto Jyunko 1820 0 0 3 Japan
97 Miura Hitoshi 1816 7 15 28 Japan
98 Tadokoro Hosai 1806 0 4 22 Japan
99 Omata Mitsuo 1731 3 3 11 Japan
Select date
Time: 0.14162397384644 sec.