Rating of established players.

Last entry: 2016-01-11
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2648 32 56 169 Japan
2 Oosumi Yuuki 2611 11 47 163 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2533 46 82 167 Japan
4 Hasegawa Kazuto 2514 17 28 90 Japan
5 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 40 Japan
6 Kamiya Shunsuke 2464 44 72 169 Japan
7 Okabe Hiroshi 2455 70 112 262 Japan
8 Koyama Jun 2427 63 63 75 Japan
9 Fukui Nobuhiro 2423 6 48 145 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 4 15 Japan
11 Tanaka Toshiki 2413 7 7 10 Japan
12 Tamada Yoichi 2395 32 50 77 Japan
13 Kise Katsumi 2386 0 0 61 Japan
14 Kawamura Norihiko 2385 16 39 90 Japan
15 Sato Kiyotomi 2362 33 68 133 Japan
16 Ooi Kozo 2354 4 4 4 Japan
17 Kawano Takahisa 2341 3 6 59 Japan
18 Matsuura Hiroshi 2323 13 28 54 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 24 36 Japan
20 Kuga Akio 2295 6 8 15 Japan
21 Iio Yoshihiro 2272 27 66 155 Japan
22 Isobe Taizan 2261 5 16 85 Japan
23 Kawate Kozo 2259 4 10 28 Japan
24 Okumura Toyohiko 2257 0 0 5 Japan
25 Kataoka Mitsuaki 2256 3 3 3 Japan
26 Kashihara Akihiko 2239 12 30 63 Japan
27 Tachi Masaya 2237 50 69 73 Japan
28 Ishitani Shin-ichi 2217 75 124 254 Japan
29 Saito Koji 2207 0 5 10 Japan
30 Nakajima Osamu 2201 0 0 14 Japan
31 Sakashita Shoichi 2188 0 0 18 Japan
32 Nagao Noriaki 2185 10 10 38 Japan
33 Sakamoto Hirouji 2173 16 35 68 Japan
34 Arai Kazumi 2169 0 0 16 Japan
35 Kusajima Masato 2160 17 23 32 Japan
36 Mano Yoshihisa 2159 45 66 141 Japan
37 Fujita Yudai 2157 24 29 29 Japan
38 Tada Ayako 2150 0 29 90 Japan
39 Takazawa Nagayoshi 2145 0 3 3 Japan
40 Kobayashi Koichi 2145 21 46 119 Japan
41 Shimoyama Takuma 2142 0 0 5 Japan
42 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
43 Matsui Tsunehiro 2137 8 12 19 Japan
44 Yamaoka Kentaro 2137 0 0 17 Japan
45 Doi Manabu 2131 0 0 8 Japan
46 Fujii Naoki 2129 6 12 20 Japan
47 Nakamura Souta 2126 33 44 53 Japan
48 Tanaka Shingo 2121 0 1 23 Japan
49 Tatematsu Hikaru 2117 4 10 10 Japan
50 Maruyama Yasushi 2112 13 30 76 Japan
51 Mitsumori Masao 2110 8 21 91 Japan
52 Miyoshi Takeo 2107 0 0 43 Japan
53 Koiso Shigemasa 2102 7 11 32 Japan
54 Kanda Masahiro 2097 4 9 18 Japan
55 Ono Takayuki 2095 32 65 140 Japan
56 Iwano Fumio 2095 20 35 87 Japan
57 Hata Masayuki 2092 12 17 59 Japan
58 Takahashi Roi 2089 4 7 26 Japan
59 Kudomi Takahiro 2069 16 25 125 Japan
60 Furuoka Shunzo 2061 4 9 14 Japan
61 Tanno Yoshitaka 2049 3 5 16 Japan
62 Maruta Koji 2039 13 16 44 Japan
63 Arai Yutaka 2037 4 9 18 Japan
64 Tanizaki Ryusuke 2028 22 24 33 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 2026 3 15 49 Japan
66 Miyagawa Junzo 2019 30 58 122 Japan
67 Miyagawa Sou 2011 0 0 10 Japan
68 Gakumazawa Hideaki 2009 9 17 46 Japan
69 Nishida Toshio 2008 11 11 11 Japan
70 Matsuo Toshiko 1984 0 5 5 Japan
71 Ozawa Tetsushi 1974 10 26 67 Japan
72 Kubooka Takeshi 1963 0 0 4 Japan
73 Tomobe Katsuhiro 1955 4 12 60 Japan
74 Maruta Hiroki 1952 27 42 135 Japan
75 Yasumoto Yoshinobu 1948 0 0 5 Japan
76 Kubo Izumi 1942 18 39 96 Japan
77 Hiwatashi Kikuma 1942 0 4 13 Japan
78 Watanabe Nobuo 1933 5 11 22 Japan
79 Fujikawa Masaki 1923 20 20 49 Japan
80 Suzuki Rin 1912 4 4 49 Japan
81 Okuda Shingo 1887 0 0 5 Japan
82 Kon Akira 1879 13 34 111 Japan
83 Takeuchi Yuuta 1877 0 0 5 Japan
84 Kato Yasuhiro 1861 21 45 130 Japan
85 Suzuki Junichiro 1848 2 7 38 Japan
86 Miyamoto Syunju 1839 13 13 13 Japan
87 Matsuoka Teruo 1838 0 0 15 Japan
88 Hirono Masakazu 1831 8 14 26 Japan
89 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 9 Japan
90 Tadokoro Hosai 1806 0 0 8 Japan
91 Miura Hitoshi 1783 9 22 40 Japan
92 Omata Mitsuo 1731 0 0 8 Japan
93 Yamamoto Harue 1703 3 6 20 Japan
Select date
Time: 0.043725967407227 sec.