Rating of established players.

Last entry: 2017-03-19
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2724 20 47 157 Japan
2 Oosumi Yuuki 2598 6 15 108 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2529 22 70 127 Japan
4 Kamiya Shunsuke 2511 20 63 134 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2507 21 38 92 Japan
6 Okabe Hiroshi 2492 33 98 248 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 17 Japan
8 Koyama Jun 2424 24 93 93 Japan
9 Fukui Nobuhiro 2423 0 6 113 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Tamada Yoichi 2397 5 37 61 Japan
12 Kise Katsumi 2386 0 0 8 Japan
13 Iio Yoshihiro 2382 31 56 146 Japan
14 Kawamura Norihiko 2377 8 24 80 Japan
15 Sato Kiyotomi 2365 13 46 132 Japan
16 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
17 Tanaka Toshiki 2336 16 23 26 Japan
18 Kawano Takahisa 2315 7 10 40 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 36 Japan
20 Kuga Akio 2303 19 25 27 Japan
21 Fujita Yudai 2288 6 36 41 Japan
22 Matsuura Hiroshi 2284 12 25 53 Japan
23 Isobe Taizan 2261 0 2 53 Japan
24 Kawate Kozo 2260 3 7 27 Japan
25 Kataoka Mitsuaki 2241 10 13 13 Japan
26 Kashihara Akihiko 2238 0 15 45 Japan
27 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
28 Tachi Masaya 2205 15 61 91 Japan
29 Nakajima Osamu 2201 0 0 4 Japan
30 Nagao Noriaki 2185 0 10 29 Japan
31 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
32 Ishitani Shin-ichi 2174 41 116 247 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2165 3 3 16 Japan
34 Mitsumori Masao 2155 8 16 67 Japan
35 Sakamoto Hirouji 2151 8 24 61 Japan
36 Tada Ayako 2150 0 0 60 Japan
37 Kobayashi Koichi 2145 0 17 92 Japan
38 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
39 Fujii Naoki 2123 10 16 30 Japan
40 Matsui Tsunehiro 2121 7 15 26 Japan
41 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
42 Nakamura Souta 2118 8 36 61 Japan
43 Takazawa Nagayoshi 2113 3 3 6 Japan
44 Maruyama Yasushi 2111 21 32 82 Japan
45 Kusajima Masato 2109 8 26 44 Japan
46 Miyoshi Takeo 2107 0 0 7 Japan
47 Koiso Shigemasa 2102 0 7 23 Japan
48 Iwano Fumio 2097 14 33 88 Japan
49 Kanda Masahiro 2097 0 4 14 Japan
50 Mano Yoshihisa 2094 15 60 131 Japan
51 Hata Masayuki 2090 8 20 55 Japan
52 Takahashi Roi 2089 0 0 18 Japan
53 Tatematsu Hikaru 2081 0 7 13 Japan
54 Ono Takayuki 2081 0 28 108 Japan
55 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
56 Kudomi Takahiro 2069 0 16 102 Japan
57 Arai Yutaka 2058 3 7 17 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2049 0 3 13 Japan
59 Furuoka Shunzo 2047 3 7 17 Japan
60 Gakumazawa Hideaki 2030 3 9 36 Japan
61 Tanizaki Ryusuke 2028 3 20 32 Japan
62 Maruta Koji 2028 10 23 47 Japan
63 Nishida Toshio 2020 9 20 20 Japan
64 Miyagawa Junzo 2019 0 27 103 Japan
65 Kubo Izumi 1992 6 24 74 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1987 12 15 53 Japan
67 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
68 Maruta Hiroki 1956 24 50 119 Japan
69 Ozawa Tetsushi 1947 4 7 54 Japan
70 Fujikawa Masaki 1935 8 25 37 Japan
71 Tomobe Katsuhiro 1923 9 13 61 Japan
72 Hiwatashi Kikuma 1922 4 4 13 Japan
73 Suzuki Rin 1912 0 3 27 Japan
74 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
75 Chigira Makoto 1895 3 13 13 Japan
76 Kon Akira 1879 0 9 69 Japan
77 Kato Yasuhiro 1860 5 26 100 Japan
78 Miyamoto Syunju 1855 3 11 16 Japan
79 Matsuoka Teruo 1838 0 0 8 Japan
80 Hirono Masakazu 1831 0 4 24 Japan
81 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
82 Demachi Koichiro 1811 15 28 32 Japan
83 Suzuki Junichiro 1811 7 9 38 Japan
84 Miura Hitoshi 1759 3 8 40 Japan
85 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
86 Yamamoto Harue 1703 0 3 15 Japan
Select date
Time: 0.049371957778931 sec.