Rating of established players.

Last entry: 2017-05-21
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2755 26 47 146 Japan
2 Oosumi Yuuki 2597 3 15 102 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2536 26 58 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2508 39 93 240 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2506 21 38 92 Japan
6 Nakayama Tomoharu 2494 28 70 126 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 17 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2422 0 6 102 Japan
9 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
10 Koyama Jun 2412 30 89 99 Japan
11 Kise Katsumi 2392 0 0 3 Japan
12 Tamada Yoichi 2388 15 38 71 Japan
13 Kawamura Norihiko 2385 8 24 84 Japan
14 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
15 Kuga Akio 2351 19 26 31 Japan
16 Iio Yoshihiro 2325 25 58 152 Japan
17 Sato Kiyotomi 2323 23 47 132 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 16 27 30 Japan
19 Tamura Kazumasa 2312 0 0 33 Japan
20 Tachi Masaya 2312 13 61 101 Japan
21 Kawano Takahisa 2296 7 14 44 Japan
22 Matsuura Hiroshi 2288 13 25 57 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2270 10 17 17 Japan
24 Isobe Taizan 2262 0 0 48 Japan
25 Fujita Yudai 2245 17 37 52 Japan
26 Kawate Kozo 2237 4 7 31 Japan
27 Kashihara Akihiko 2217 4 19 49 Japan
28 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
29 Nagao Noriaki 2184 0 5 29 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
31 Ishitani Shin-ichi 2167 41 111 249 Japan
32 Mano Yoshihisa 2156 9 58 131 Japan
33 Tada Ayako 2150 0 0 55 Japan
34 Yamaoka Kentaro 2147 7 7 20 Japan
35 Kobayashi Koichi 2145 0 7 87 Japan
36 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
37 Sakamoto Hirouji 2135 14 30 66 Japan
38 Ono Takayuki 2135 10 27 118 Japan
39 Mitsumori Masao 2131 12 12 66 Japan
40 Takazawa Nagayoshi 2124 7 7 10 Japan
41 Kusajima Masato 2123 15 28 50 Japan
42 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
43 Matsui Tsunehiro 2117 7 15 30 Japan
44 Maruyama Yasushi 2112 21 34 80 Japan
45 Kanda Masahiro 2108 4 4 18 Japan
46 Iwano Fumio 2103 22 37 88 Japan
47 Hata Masayuki 2103 8 20 55 Japan
48 Takahashi Roi 2090 0 0 18 Japan
49 Nakamura Souta 2089 9 30 65 Japan
50 Fujii Naoki 2082 10 17 34 Japan
51 Tatematsu Hikaru 2081 0 5 13 Japan
52 Arai Yutaka 2077 4 7 21 Japan
53 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
54 Kudomi Takahiro 2069 0 7 91 Japan
55 Tanno Yoshitaka 2049 0 3 13 Japan
56 Koiso Shigemasa 2041 4 7 23 Japan
57 Furuoka Shunzo 2036 4 7 21 Japan
58 Maruta Koji 2033 16 27 48 Japan
59 Tanizaki Ryusuke 2028 0 10 32 Japan
60 Miyagawa Junzo 2019 0 18 103 Japan
61 Nishida Toshio 2019 15 30 30 Japan
62 Gakumazawa Hideaki 1996 4 9 35 Japan
63 Kubo Izumi 1992 2 14 70 Japan
64 Tomobe Katsuhiro 1984 14 21 65 Japan
65 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1980 11 18 49 Japan
67 Miyamoto Syunju 1949 10 16 26 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1947 4 11 54 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 4 13 Japan
70 Fujikawa Masaki 1920 11 19 40 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 3 25 Japan
72 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
73 Chigira Makoto 1890 7 13 17 Japan
74 Maruta Hiroki 1883 30 59 119 Japan
75 Kon Akira 1879 0 0 61 Japan
76 Kato Yasuhiro 1860 5 18 90 Japan
77 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
78 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
79 Suzuki Junichiro 1819 5 9 32 Japan
80 Demachi Koichiro 1796 13 30 34 Japan
81 Miura Hitoshi 1758 0 4 36 Japan
82 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
83 Yamamoto Harue 1703 0 3 15 Japan
Select date
Time: 0.058296918869019 sec.