Rating of established players.

Last entry: 2018-05-20
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2638 15 41 111 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2633 45 73 163 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2605 27 45 152 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 3 6 86 Japan
5 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 9 Japan
6 Okabe Hiroshi 2452 41 75 235 Japan
7 Kawamura Norihiko 2441 16 24 81 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 63 Japan
9 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
10 Hasegawa Kazuto 2411 21 42 87 Japan
11 Iio Yoshihiro 2395 39 64 157 Japan
12 Kawano Takahisa 2360 13 20 47 Japan
13 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
14 Koyama Jun 2352 34 64 138 Japan
15 Tachi Masaya 2338 34 47 131 Japan
16 Kuga Akio 2334 4 23 35 Japan
17 Tamada Yoichi 2332 9 24 85 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 0 16 27 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 29 Japan
20 Sato Kiyotomi 2263 21 45 140 Japan
21 Isobe Taizan 2261 0 0 20 Japan
22 Matsuura Hiroshi 2257 11 24 55 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2243 2 12 19 Japan
24 Fujita Yudai 2242 19 36 71 Japan
25 Ishitani Shin-ichi 2226 22 63 227 Japan
26 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 28 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 45 Japan
29 Nagao Noriaki 2185 0 0 16 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 2 2 Japan
31 Tada Ayako 2150 0 0 31 Japan
32 Yamaoka Kentaro 2147 0 7 9 Japan
33 Kobayashi Koichi 2145 0 0 56 Japan
34 Mitsumori Masao 2144 4 8 46 Japan
35 Ono Takayuki 2143 13 28 101 Japan
36 Sakamoto Hirouji 2141 8 22 67 Japan
37 Mano Yoshihisa 2126 3 12 113 Japan
38 Tanaka Shingo 2121 0 0 1 Japan
39 Maruyama Yasushi 2109 18 39 79 Japan
40 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
41 Takazawa Nagayoshi 2099 5 12 15 Japan
42 Kusajima Masato 2091 8 18 53 Japan
43 Tatsutomi Hiroyuki 2090 5 5 5 Japan
44 Hata Masayuki 2089 6 14 52 Japan
45 Takahashi Roi 2089 0 0 7 Japan
46 Nakamura Souta 2089 0 9 56 Japan
47 Iwano Fumio 2083 6 25 67 Japan
48 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
49 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
50 Doi Manabu 2076 0 3 7 Japan
51 Fujii Naoki 2070 2 12 30 Japan
52 Kudomi Takahiro 2069 0 0 50 Japan
53 Gakumazawa Hideaki 2062 10 14 36 Japan
54 Matsui Tsunehiro 2060 10 17 36 Japan
55 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
56 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2036 6 6 13 Japan
58 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 27 Japan
59 Maruta Koji 2026 1 14 40 Japan
60 Miyagawa Junzo 2019 0 0 80 Japan
61 Nishida Toshio 2009 3 18 33 Japan
62 Kubo Izumi 1992 0 2 54 Japan
63 Miyamoto Syunju 1991 15 30 46 Japan
64 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1984 5 16 41 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1977 2 21 49 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1974 3 7 41 Japan
68 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
69 Fujikawa Masaki 1920 0 11 31 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 3 3 23 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
72 Chigira Makoto 1890 0 4 17 Japan
73 Kon Akira 1879 0 0 39 Japan
74 Kato Yasuhiro 1860 0 5 65 Japan
75 Maruta Hiroki 1860 5 33 99 Japan
76 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
77 Suzuki Junichiro 1814 8 13 27 Japan
78 Demachi Koichiro 1796 0 13 34 Japan
79 Miura Hitoshi 1759 0 0 27 Japan
80 Yamamoto Harue 1687 4 4 13 Japan
Select date
Time: 0.038735151290894 sec.