Rating of established players.

Last entry: 2018-10-07
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2718 17 46 124 Japan
2 Kamiya Shunsuke 2607 15 42 142 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2603 24 63 162 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 3 6 65 Japan
5 Okabe Hiroshi 2511 28 72 219 Japan
6 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 57 Japan
7 Kawamura Norihiko 2418 23 35 92 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
9 Hasegawa Kazuto 2392 19 44 86 Japan
10 Koyama Jun 2366 32 63 152 Japan
11 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
12 Kawano Takahisa 2348 4 19 38 Japan
13 Tachi Masaya 2348 20 47 134 Japan
14 Iio Yoshihiro 2347 30 55 156 Japan
15 Tamada Yoichi 2325 3 27 82 Japan
16 Kuga Akio 2317 12 21 45 Japan
17 Tanaka Toshiki 2316 0 4 27 Japan
18 Tamura Kazumasa 2313 0 0 29 Japan
19 Sato Kiyotomi 2270 19 52 129 Japan
20 Ishitani Shin-ichi 2269 37 71 227 Japan
21 Isobe Taizan 2261 0 0 16 Japan
22 Inoue Fumiya 2255 8 8 14 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2243 0 9 19 Japan
24 Matsuura Hiroshi 2235 10 23 63 Japan
25 Fujita Yudai 2230 22 39 74 Japan
26 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 19 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 39 Japan
29 Nagao Noriaki 2185 0 0 10 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 2 2 Japan
31 Ono Takayuki 2172 19 34 103 Japan
32 Mano Yoshihisa 2150 3 15 101 Japan
33 Tada Ayako 2150 0 0 31 Japan
34 Yamaoka Kentaro 2147 0 7 9 Japan
35 Kobayashi Koichi 2145 0 0 46 Japan
36 Mitsumori Masao 2144 4 8 37 Japan
37 Sakamoto Hirouji 2141 8 22 67 Japan
38 Tanaka Shingo 2121 0 0 1 Japan
39 Kusajima Masato 2116 14 28 63 Japan
40 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
41 Takazawa Nagayoshi 2099 2 12 15 Japan
42 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 5 5 Japan
43 Hata Masayuki 2089 6 14 39 Japan
44 Takahashi Roi 2089 0 0 7 Japan
45 Nakamura Souta 2089 0 4 56 Japan
46 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
47 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
48 Doi Manabu 2076 0 3 7 Japan
49 Maruyama Yasushi 2073 9 31 82 Japan
50 Kudomi Takahiro 2069 0 0 25 Japan
51 Miyamoto Syunju 2068 21 40 56 Japan
52 Matsui Tsunehiro 2060 10 14 33 Japan
53 Fujii Naoki 2059 4 11 30 Japan
54 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
56 Tanno Yoshitaka 2039 5 9 16 Japan
57 Gakumazawa Hideaki 2029 9 17 39 Japan
58 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 27 Japan
59 Miyagawa Junzo 2019 0 0 58 Japan
60 Iwano Fumio 2014 11 28 72 Japan
61 Nishida Toshio 2009 3 18 33 Japan
62 Kubo Izumi 1992 0 2 48 Japan
63 Tomobe Katsuhiro 1986 4 23 42 Japan
64 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1984 5 14 41 Japan
66 Ozawa Tetsushi 1974 3 7 41 Japan
67 Maruta Koji 1968 6 17 38 Japan
68 Fujikawa Masaki 1929 7 13 38 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 3 3 23 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
72 Chigira Makoto 1890 0 4 17 Japan
73 Kon Akira 1879 0 0 39 Japan
74 Maruta Hiroki 1867 9 31 94 Japan
75 Kato Yasuhiro 1860 0 0 50 Japan
76 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
77 Suzuki Junichiro 1814 5 13 27 Japan
78 Demachi Koichiro 1796 0 11 34 Japan
79 Miura Hitoshi 1759 0 0 27 Japan
80 Yamamoto Harue 1675 3 7 16 Japan
Select date
Time: 0.043712854385376 sec.