Rating of established players.

Last entry: 2019-04-14
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2742 23 38 118 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2559 30 67 169 Japan
3 Oosumi Yuuki 2558 0 3 46 Japan
4 Kamiya Shunsuke 2556 19 46 142 Japan
5 Okabe Hiroshi 2461 32 66 209 Japan
6 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 38 Japan
7 Kawamura Norihiko 2418 15 31 64 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
9 Hasegawa Kazuto 2406 18 39 86 Japan
10 Tanaka Toshiki 2366 4 8 31 Japan
11 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
12 Tachi Masaya 2348 7 41 128 Japan
13 Kuga Akio 2340 12 20 47 Japan
14 Kawano Takahisa 2336 4 21 33 Japan
15 Tamada Yoichi 2325 3 21 82 Japan
16 Iio Yoshihiro 2314 19 52 146 Japan
17 Tamura Kazumasa 2313 0 0 13 Japan
18 Koyama Jun 2283 37 63 162 Japan
19 Inoue Fumiya 2277 29 29 35 Japan
20 Sato Kiyotomi 2270 11 37 114 Japan
21 Isobe Taizan 2261 0 0 13 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2243 0 6 19 Japan
23 Matsuura Hiroshi 2235 10 23 63 Japan
24 Fujita Yudai 2230 15 27 74 Japan
25 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
26 Ishitani Shin-ichi 2205 42 64 230 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 19 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 38 Japan
29 Nagao Noriaki 2185 0 0 10 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
31 Sakamoto Hirouji 2169 10 18 68 Japan
32 Ono Takayuki 2154 24 42 107 Japan
33 Tada Ayako 2150 0 0 19 Japan
34 Yamaoka Kentaro 2147 0 4 7 Japan
35 Kobayashi Koichi 2145 0 0 40 Japan
36 Mitsumori Masao 2144 4 8 37 Japan
37 Mano Yoshihisa 2120 5 12 82 Japan
38 Kusajima Masato 2117 24 28 73 Japan
39 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
40 Maruyama Yasushi 2099 15 34 74 Japan
41 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 5 5 Japan
42 Takahashi Roi 2089 0 0 7 Japan
43 Nakamura Souta 2089 0 0 53 Japan
44 Takazawa Nagayoshi 2088 7 14 20 Japan
45 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
46 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
47 Hata Masayuki 2076 7 14 39 Japan
48 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
49 Miyamoto Syunju 2072 25 41 67 Japan
50 Kudomi Takahiro 2069 0 0 25 Japan
51 Matsui Tsunehiro 2060 3 14 33 Japan
52 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
53 Iwano Fumio 2051 17 23 77 Japan
54 Fujii Naoki 2048 4 10 32 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
56 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 25 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2024 4 10 15 Japan
58 Miyagawa Junzo 2019 0 0 53 Japan
59 Fujita Maiko 2018 31 31 31 Japan
60 Kubo Izumi 1992 0 0 39 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 1989 11 17 41 Japan
62 Tomobe Katsuhiro 1988 11 22 51 Japan
63 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
64 Yamamoto Yasuhiro 1984 0 8 29 Japan
65 Masuda Yuuto 1980 4 4 10 Japan
66 Hayashi Shoichi 1980 11 11 11 Japan
67 Maruta Koji 1968 6 6 38 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1966 7 11 35 Japan
69 Maruta Hiroki 1961 16 22 93 Japan
70 Nishida Toshio 1959 4 11 37 Japan
71 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
72 Watanabe Nobuo 1915 3 3 12 Japan
73 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
74 Fujikawa Masaki 1912 14 14 45 Japan
75 Chigira Makoto 1904 6 10 23 Japan
76 Kon Akira 1879 0 0 25 Japan
77 Kato Yasuhiro 1860 0 0 45 Japan
78 Suzuki Junichiro 1832 5 13 27 Japan
79 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
80 Demachi Koichiro 1803 6 6 40 Japan
81 Miura Hitoshi 1759 0 0 25 Japan
82 Yamamoto Harue 1675 3 7 13 Japan
Select date
Time: 0.053514957427979 sec.