Rating of established players.

Last entry: 2019-09-14
Country: China

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Yang Yanxi 2668 22 42 42 China
2 Cao Dong 2572 29 51 63 China
3 Zhu Jianfeng 2560 21 42 73 China
4 Qi Guan 2547 20 33 69 China
5 Li Yi 2536 12 12 12 China
6 Ai Xianping 2510 0 0 3 China
7 He Qifa 2508 8 8 8 China
8 Mei Fan 2465 27 39 65 China
9 Huang Liqin 2457 18 18 18 China
10 Wu Di 2452 5 5 5 China
11 Ni Zhongxing 2441 16 16 16 China
12 Zhang Yifeng 2421 27 32 34 China
13 Chen Jing 2407 6 9 13 China
14 Xi Zhenyang 2401 10 16 23 China
15 Jiang Qiwen 2397 9 20 31 China
16 Lan Zhiren 2376 33 51 92 China
17 Huang Yufeng 2356 3 3 3 China
18 Wang Yuxuan 2348 0 0 23 China
19 Li Hongbin 2335 0 0 2 China
20 Yin Licheng 2322 9 23 29 China
21 Huang Shengming 2311 14 20 20 China
22 Liu Yang 2310 24 45 75 China
23 Ge Lingfeng 2290 18 23 25 China
24 Li Xiaoqing 2277 40 46 48 China
25 Wang Qingqing 2277 45 60 122 China
26 Fan Xingcen 2275 10 14 16 China
27 Qian Kun 2259 13 18 23 China
28 Xie Weixiang 2257 9 9 9 China
29 Lu Hai 2251 9 9 9 China
30 Xue Wenxi 2246 6 11 22 China
31 Shi Xiaolin 2235 0 2 8 China
32 Hu Long 2227 10 10 10 China
33 Hu Guanzhao 2211 12 12 12 China
34 Zhao Jiadong 2196 0 0 7 China
35 Zhu Tianyi 2195 10 32 39 China
36 Zhang Wenbo 2192 18 18 18 China
37 Gu Wei 2191 1 4 14 China
38 Wang Yelin 2186 23 27 27 China
39 Wu Zhiqin 2185 31 35 47 China
40 Chen Xin 2182 15 15 22 China
41 Dong Xiaoli 2178 21 27 29 China
42 Gu Jichun 2167 1 4 10 China
43 Zhang Jiguo 2158 21 30 33 China
44 Huang Jianguang 2157 11 11 13 China
45 Ling Shijie 2145 10 10 10 China
46 Fu Liang 2131 9 9 9 China
47 Zhao Duping 2127 11 11 11 China
48 Meng Jiehuan 2112 15 18 18 China
49 Liu Xun 2100 28 42 50 China
50 Cheng Yanzhen 2086 14 18 20 China
51 Dong Chenying 2078 5 7 10 China
52 Hu Xi 2061 2 3 3 China
53 Ma Hongzhou 2010 7 7 14 China
54 Zhong Yuyang 2008 13 13 13 China
55 Xiao Huifang 1967 12 12 13 China
56 Qiu Yujin 1964 11 15 16 China
57 Huo Jiuxu 1948 10 10 10 China
58 Zhan Liyang 1896 4 24 27 China
59 Yu Yajun 1857 25 27 27 China
60 Jin Yichan 1849 4 4 4 China
61 Kang Tingrui 1804 6 14 16 China
62 Tao Junji 1775 7 7 8 China
63 Mao Weiming 1715 3 11 11 China
64 Huang Xiuyi 1707 9 9 17 China
Select date
Time: 0.055773019790649 sec.