Rating of established players.

Last entry: 2018-06-25
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2637 15 41 111 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2632 45 73 163 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2604 27 45 148 Japan
4 Oosumi Yuuki 2557 3 6 86 Japan
5 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 9 Japan
6 Kawamura Norihiko 2464 15 27 84 Japan
7 Okabe Hiroshi 2451 41 75 235 Japan
8 Hasegawa Kazuto 2423 20 45 87 Japan
9 Fukui Nobuhiro 2422 0 0 63 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
11 Kuga Akio 2357 4 22 37 Japan
12 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
13 Kawano Takahisa 2348 13 19 47 Japan
14 Tachi Masaya 2348 34 47 134 Japan
15 Iio Yoshihiro 2346 39 64 156 Japan
16 Koyama Jun 2345 37 67 141 Japan
17 Tamada Yoichi 2332 9 24 85 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 0 13 27 Japan
19 Tamura Kazumasa 2312 0 0 29 Japan
20 Sato Kiyotomi 2270 24 48 139 Japan
21 Isobe Taizan 2262 0 0 16 Japan
22 Matsuura Hiroshi 2257 11 24 55 Japan
23 Ishitani Shin-ichi 2249 25 66 230 Japan
24 Kataoka Mitsuaki 2243 0 9 19 Japan
25 Fujita Yudai 2229 22 39 74 Japan
26 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 28 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 45 Japan
29 Nagao Noriaki 2184 0 0 16 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 2 2 Japan
31 Tada Ayako 2150 0 0 31 Japan
32 Mano Yoshihisa 2150 6 15 116 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2147 0 7 9 Japan
34 Kobayashi Koichi 2145 0 0 52 Japan
35 Mitsumori Masao 2144 4 8 42 Japan
36 Sakamoto Hirouji 2141 8 22 67 Japan
37 Ono Takayuki 2138 16 31 100 Japan
38 Tanaka Shingo 2121 0 0 1 Japan
39 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
40 Takazawa Nagayoshi 2099 5 12 15 Japan
41 Kusajima Masato 2095 11 21 56 Japan
42 Takahashi Roi 2090 0 0 7 Japan
43 Tatsutomi Hiroyuki 2090 5 5 5 Japan
44 Hata Masayuki 2089 6 14 48 Japan
45 Nakamura Souta 2089 0 9 56 Japan
46 Iwano Fumio 2083 6 25 67 Japan
47 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
48 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
49 Doi Manabu 2076 0 3 7 Japan
50 Maruyama Yasushi 2072 21 42 82 Japan
51 Kudomi Takahiro 2069 0 0 46 Japan
52 Gakumazawa Hideaki 2062 10 14 36 Japan
53 Matsui Tsunehiro 2059 10 14 33 Japan
54 Fujii Naoki 2059 4 11 30 Japan
55 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
56 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2036 6 6 13 Japan
58 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 27 Japan
59 Maruta Koji 2026 1 14 39 Japan
60 Miyagawa Junzo 2019 0 0 80 Japan
61 Nishida Toshio 2009 3 18 33 Japan
62 Kubo Izumi 1992 0 2 54 Japan
63 Miyamoto Syunju 1991 15 30 46 Japan
64 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1983 5 16 41 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1977 2 21 45 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1974 3 7 41 Japan
68 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
69 Fujikawa Masaki 1920 0 11 31 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 3 3 23 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
72 Chigira Makoto 1890 0 4 17 Japan
73 Kon Akira 1879 0 0 39 Japan
74 Kato Yasuhiro 1860 0 5 61 Japan
75 Maruta Hiroki 1859 5 33 96 Japan
76 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
77 Suzuki Junichiro 1814 8 13 27 Japan
78 Demachi Koichiro 1796 0 13 34 Japan
79 Miura Hitoshi 1758 0 0 27 Japan
80 Yamamoto Harue 1687 4 4 13 Japan
Select date
Time: 0.0258359909058 sec.