13th Taiwan Meijinsen Tournament
2021-12-18 -> 2021-12-19
Rating: 2277.29 -> 2276.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Chou Huang Yu-Chien 2245 1
draw
-1.48
Lin Huang-Yu 2438 2
loss
-9.07
Liu Yi-Chung   3
win
-
Yu Tien-Lung 2143 4
win
+10.12
Cheng Mu-Jung   5
win
-
13th Taiwan Meijinsen Qualification
2021-11-20
Rating: 2287 -> 2277.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2431 1
loss
-9.70
Lin Chi-Lin   2
win
-
Cheng Mu-Jung   3
loss
-
Li Tzu-Min   4
win
-
Liu Yi-Chung   5
win
-
12th Taipei World Championship Qualification Tournament
2021-04-24
Rating: 2308.52 -> 2287
Opponent Rating Round Result R. Change
Chou Huang Yu-Chien 2238 1
loss
-19.16
Liao Jun-Yen 2020 2
win
+5.13
Yu Tien-Lung 2096 3
loss
-24.71
Chang Yi-Feng 2335 5
win
+17.22
12th Taiwan Meijinsen Tournament
2020-11-21 -> 2020-11-22
Rating: 2292.33 -> 2308.52
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2471 1
win
+23.57
Huang Yen-Hua 2179 2
win
+10.99
Ke Fang-Ying 2020 3
loss
-26.46
Lin Huang-Yu 2471 4
loss
-8.43
Huang Yen-Hua 2179 5
win
+10.99
Ke Fang-Ying 2020 6
win
+5.54
12th Taiwan Meijinsen Qualification
2020-10-17
Rating: 2257.64 -> 2292.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2443 1
loss
-8.18
Huang Yen-Hua 2193 2
win
+13.08
Chou Huang Yu-Chien 2229 3
win
+14.71
Ke Fang-Ying 2028 4
win
+6.75
Chen Lung-Chuan 2075 5
win
+8.32
11th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2019-10-13
Rating: 2274.79 -> 2257.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shu-Hsuan 2489 1
loss
-7.21
Chen Yu-Chih   2
win
-
Liao Li-Chia   3
win
-
Lin Huang-Yu 2413 4
loss
-9.93
11th Taipei World Championship Qualification Tournament
2019-04-13
Rating: 2295.46 -> 2274.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Tien-Lung   1
loss
-
Chou Huang Yu-Chien 2291 2
loss
-16.17
Lin Shu-Hsuan 2480 3
loss
-8.22
Huang Yen-Hua 2157 4
win
+9.94
Lin Shih-Pin 2542 5
loss
-6.23
10th Taiwan Meijinsen Tournament
2018-11-10 -> 2018-11-11
Rating: 2262.14 -> 2295.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shu-Hsuan 2524 1
loss
-5.80
Chou Huang Yu-Chien 2257 2
win
+15.79
Ke Fang-Ying 1949 3
win
+4.54
Chou Yang   4
win
-
Lu Wei-Yuan 2322 5
win
+18.77
10th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2018-10-06
Rating: 2247.5 -> 2262.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yen-Hua 2177 1
win
+12.83
Kuo Sheng-Pin   2
win
-
Wen Shun-Kuang 1927 3
win
+4.37
Lu Wei-Yuan 2321 4
draw
+3.38
Lin Shu-Hsuan 2504 5
loss
-5.93
5th Taipei Team World Championship Qualification Tournament
2018-02-10
Rating: 2252.02 -> 2247.5
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yen-Hua 2189 2
win
+13.14
Chiu Han-Kuang   3
win
-
Lin Shu-Hsuan 2492 4
loss
-6.42
Ke Fang-Ying 1949 5
draw
-11.23
9th Taiwan Meijinsen Tournament
2017-11-25 -> 2017-11-26
Rating: 2271.25 -> 2252.02
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yen-Hua 2195 1
win
+12.55
Chiu Han-Kuang   2
win
-
Lin Chiao-Ying 1977 3
loss
-27.02
Lin Shih-Pin 2444 4
loss
-8.61
Ke Fang-Ying 1925 5
win
+3.85
9th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2017-11-04
Rating: 2278.66 -> 2271.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Liao Yi-Kai   1
win
-
Wen Shun-Kuang 1945 2
win
+4.09
Hou I-Cheng 2291 3
loss
-15.40
Ke Fang-Ying 1935 4
win
+3.89
Kuo Sheng-Pin   5
win
-
9th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area
2017-09-24
Rating: 2286.6 -> 2278.66
Opponent Rating Round Result R. Change
Ke Fang-Ying 1960 1
win
+4.24
Lin Shih-Pin 2450 2
loss
-8.97
Huang Yen-Hua 2242 3
win
+13.98
Lu Wei-Yuan 2260 4
loss
-17.20
Chen Chih-Chan   5
loss
-
World Championship BT
2017-08-07 -> 2017-08-12
Rating: 2374.17 -> 2286.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Feng Sheng-Yu 1836 1
win
+1.39
Balabhai Viktor 2087 2
loss
-26.86
Karpov Fyodor 1681 3
win
+0.58
Huang Yen-Hua 2176 4
win
+7.78
Topkin Georg-Romet 1993 5
win
+3.21
Liu Yang 2341 6
loss
-17.51
Epifanov Dmitry 2280 7
loss
-20.23
Mesila Villem 2131 8
draw
-9.65
Sun In 2108 9
loss
-26.29
World Championship QT
2017-08-03 -> 2017-08-05
Rating: 2425.89 -> 2374.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Kim Su Chan 2102 1
draw
-11.69
Lu Wei-Yuan 2276 2
loss
-22.50
Gardstrom Petter 2229 3
win
+7.81
Hobemagi Martin 2355 4
win
+12.79
Wai Chan Keong   5
win
-
Tang Kai Lam 2436 6
loss
-15.53
Chou Huang Yu-Chien 2273 7
loss
-22.60
Taipei World Championship Qualification Tournament
2017-04-29 -> 2017-04-30
Rating: 2429.57 -> 2425.89
Opponent Rating Round Result R. Change
Ke Fang-Ying 1968 1
win
+2.11
Yang Yu-Hsiung 2137 2
win
+5.01
Lin Shu-Hsuan 2494 3
loss
-13.03
Chou Huang Yu-Chien 2307 4
win
+10.62
Lin Liu-Min 2227 5
draw
-8.38
2017 Spring TRF Cup, Dan-level Group
2017-03-25
Rating: 2431.36 -> 2429.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Ke Fang-Ying 1958 1
win
+1.97
Lin Shih-Pin 2424 2
loss
-16.32
Fang Jui-Tien   3
win
-
Chen Chih-Chan   4
win
-
Wang Yuxuan 2355 5
win
+12.56
TRF Cup Dan-level Tournament
2017-03-05
Rating: 2436.55 -> 2431.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shu-Hsuan 2528 1
draw
+4.13
Chen Kuo-Hui 1883 2
win
+1.28
Lin Shih-Pin 2417 3
loss
-16.89
Wang Yuxuan   4
loss
-
Huang Yen-Hua 2191 5
win
+6.29
8th Taiwan Meijinsen Match
2016-11-26 -> 2016-12-31
Rating: 2485.35 -> 2436.55
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shu-Hsuan 2479 1
loss
-16.27
Lin Shu-Hsuan 2479 2
loss
-16.27
Lin Shu-Hsuan 2479 3
loss
-16.27
8th Taiwan Meijinsen Tournament
2016-11-12 -> 2016-11-13
Rating: 2437.15 -> 2485.35
Opponent Rating Round Result R. Change
Yang Yu-Hsiung 2167 1
win
+5.59
Lu Wei-Yuan 2188 2
win
+6.18
Liao Jun-Yen 2024 3
win
+2.72
Lin Shih-Pin 2391 4
win
+13.91
Lin Huang-Yu 2521 5
win
+19.80
8th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area
2016-09-24
Rating: 2412.91 -> 2437.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Lu Wei-Yuan 2195 1
win
+7.13
Lin Shih-Pin 2366 2
draw
-2.13
Lo Hsun   3
win
-
Huang Yen-Hua 2180 4
win
+6.66
Chou Huang Yu-Chien 2337 5
win
+12.59
2016 Summer TRF Cup, Dan-level Group
2016-08-27
Rating: 2429.54 -> 2412.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Hsieh Jung-Kuo   1
win
-
Feng Sheng-Yu 1856 2
win
+1.14
Chen Kuo-Hui 1905 3
win
+1.49
Lin Shih-Pin 2317 4
loss
-20.97
Huang Sheng-Hsun 1929 5
win
+1.70
Taipei Team World Championship Qualification Tournament
2016-01-23 -> 2016-01-24
Rating: 2428.07 -> 2429.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Yang Yu-Hsiung 2220 1
win
+7.44
Lin Liu-Min 2265 2
win
+9.03
Huang Yen-Hua 2133 3
win
+4.97
Chen Ya-Hui 1953 4
win
+1.96
Lin Shih-Pin 2292 5
loss
-21.93
7th Taiwan Meijinsen Tournament
2015-11-07 -> 2015-11-08
Rating: 2457.05 -> 2428.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2549 1
loss
-11.83
Lu Wei-Yuan 2179 2
win
+5.39
Chen Ya-Hui 1968 3
win
+1.82
Chou Huang Yu-Chien   4
loss
-
Lin Shih-Pin 2255 5
loss
-24.35
7th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area
2015-09-19
Rating: 2449.08 -> 2457.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Chih-Chan   1
win
-
Feng Sheng-Yu   2
win
-
Ke Fang-Ying   3
win
-
Lin Liu-Min 2257 4
win
+7.97
Chuang Tzu-Chien   5
win
-
World Championship AT
2015-08-07 -> 2015-08-13
Rating: 2445.99 -> 2449.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2553 1
loss
-11.20
Tang Kai Lam   2
loss
-
Kamiya Shunsuke 2412 3
win
+14.45
Qi Guan 2342 4
win
+11.38
Taimla Tunnet 2623 5
win
+23.52
Salnikov Pavel 2205 6
loss
-25.59
Makarov Pavel 2291 7
win
+9.31
Lan Zhiren 2499 8
loss
-13.55
Hobemagi Martin 2277 9
draw
-7.22
Okabe Hiroshi 2554 10
draw
+4.86
Fedorkin Oleg 2383 11
draw
-2.86
Taipei World Championship Qualification Tournament
2015-04-25 -> 2015-04-26
Rating: 2411.01 -> 2445.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2245 1
win
+8.89
Huang Yen-Hua 2101 2
win
+4.61
Lin Liu-Min 2248 3
draw
-6.97
Cheng Chih-Liang 2179 4
win
+6.68
Lin Huang-Yu 2542 5
win
+21.77
6th Taiwan Meijinsen Tournament
2014-12-06 -> 2014-12-07
Rating: 2395.9 -> 2411.01
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yen-Hua 2151 1
win
+6.30
Lin Liu-Min 2296 2
win
+11.54
Lin Huang-Yu 2525 3
loss
-10.31
Lin Shih-Pin 2192 4
win
+7.58
Sung Pei-Jung   5
win
-
6th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2014-11-16
Rating: 2421.83 -> 2395.9
Opponent Rating Round Result R. Change
Hsieh Jung-Kuo   1
win
-
Huang Yen-Hua 2096 2
loss
-27.73
Sung Pei-Jung   3
win
-
Lin Zhi-Xuan   4
win
-
Chen Kuo-Hui 1930 5
win
+1.79
Team World Championship
2014-04-27 -> 2014-05-03
Rating: 2353.47 -> 2421.83
Opponent Rating Round Result R. Change
Chien Yung-Hsuan 2104 1
win
+6.15
Fukui Nobuhiro 2456 2
win
+20.63
Kryuchok Roman 2218 3
win
+10.08
Mano Yoshihisa 2169 4
win
+8.25
Chen Ya-Hui   6
win
-
Fukui Nobuhiro 2456 7
draw
+4.63
Chingin Konstantin 2569 8
loss
-7.17
Mano Yoshihisa 2169 9
win
+8.25
Soosyrv Ants 2387 10
win
+17.55
5th Taiwan Meijinsen Tournament
2013-12-21 -> 2013-12-22
Rating: 2358.22 -> 2353.47
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Ya-Hui   1
win
-
Chen Kuo-Hui 1953 2
win
+2.83
Wen Shun-Kuang   3
loss
-
Lin Shu-Hsuan 2385 4
loss
-14.74
Cheng Chih-Liang 2141 5
win
+7.15
5th Taiwan Meijinsen Qualification
2013-11-24
Rating: 2383.88 -> 2358.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Hsieh-Lung   1
win
-
Yang Yu-Hsiung 2192 2
draw
-8.02
Tseng Wen-Chung   3
win
-
Lin Shu-Hsuan 2348 4
loss
-17.63
Chen Ya-Hui   5
win
-
World Championship AT
2013-08-07 -> 2013-08-14
Rating: 2313.01 -> 2383.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2551 1
draw
+9.52
Cao Dong 2590 2
win
+26.61
Wang Qingqing 2200 3
win
+10.99
Taimla Tunnet 2530 4
loss
-7.13
Lan Zhiren 2556 5
win
+25.68
Hobemagi Martin 2240 6
win
+12.69
Sushkov Vladimir 2519 7
draw
+8.53
Oosumi Yuuki 2683 8
loss
-3.39
Epifanov Dmitry 2272 9
draw
-1.84
Salnikov Pavel 2313 10
draw
+0.04
Oll Aivo 2429 11
loss
-10.82
Taipei World Championship Qualification Tournament
2013-04-20 -> 2013-04-21
Rating: 2322.21 -> 2313.01
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Yi-Chung   1
win
-
Lin Shih-Pin   2
win
-
Lin Huang-Yu 2570 3
loss
-6.20
Yang Hsiao-Yu 1932 4
win
+3.07
Yang Yu-Hsiung 2183 5
draw
-6.08
4th Taiwan Meijinsen Match
2012-12-22 -> 2013-01-12
Rating: 2345.07 -> 2322.21
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2547 1
loss
-7.62
Lin Huang-Yu 2547 2
loss
-7.62
Lin Huang-Yu 2547 3
loss
-7.62
4th Taiwan Meijinsen Tournament
2012-12-01 -> 2012-12-02
Rating: 2335.22 -> 2345.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Cheng Chun-Chieh   1
win
-
Chen Kuo-Hui   2
win
-
Wen Shun-Kuang   3
win
-
Lin Huang-Yu 2530 4
loss
-7.86
Lin Shu-Hsuan 2372 5
win
+17.71
4th Taiwan Meijinsen Qualification
2012-11-25
Rating: 2338.37 -> 2335.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Kuo-Hui   1
win
-
Chen Wei-Han 2064 2
win
+5.49
Wen Shun-Kuang   3
win
-
Lin Huang-Yu 2511 4
loss
-8.64
Huang Yen-Hua   5
win
-
3rd Taipei Yamaguchi Rule National Tournament
2012-05-19
Rating: 2352.63 -> 2338.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Yu-Tu   1
win
-
Lin Shu-Hsuan 2361 2
loss
-15.61
Cheng Yu-Han   3
win
-
Lu Wei-Yuan 2237 4
win
+10.87
Lin Huang-Yu 2502 5
loss
-9.51
Team World Championship
2012-04-29 -> 2012-05-06
Rating: 2333.36 -> 2352.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Sushkov Vladimir 2536 1
loss
-7.60
Yang Yanxi 2599 2
draw
+10.32
Taimla Tunnet 2539 3
loss
-7.48
Nakayama Tomoharu 2438 4
draw
+4.68
Lan Zhiren   5
draw
-
Cao Dong 2622 6
win
+26.90
Piddubny Konstantin 1983 7
win
+3.76
Sushkov Vladimir 2536 8
loss
-7.60
Taimla Tunnet 2539 9
loss
-7.48
Piddubny Konstantin 1983 10
win
+3.76
Taipei Team World Championship Qualification Tournament
2012-03-17 -> 2012-03-18
Rating: 2319.54 -> 2333.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Hsieh-Lung   1
win
-
Cheng Chih-Liang   2
win
-
Yang Yu-Hsiung 2115 3
win
+7.57
Chen Wei-Han 2073 4
win
+6.26
Chien Yung-Hsuan   5
win
-
World Championship QT
2011-08-01 -> 2011-08-03
Rating: 2313.41 -> 2319.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiang Ping-Hung   1
draw
-
Andersson Tord 2174 2
win
+9.93
Soosyrv Ants 2449 3
loss
-10.05
Hou I-Cheng   4
loss
-
Poghosyan Albert 2199 5
win
+10.91
Kawamura Norihiko 2459 6
loss
-9.64
Rybka Ales 2019 7
win
+4.98
Taipei World Championship Qualification Tournament
2011-04-16 -> 2011-04-17
Rating: 2323.22 -> 2313.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Sheng-Hsun 2001 1
win
+4.35
Chiang Ping-Hung   2
win
-
Lin Huang-Yu 2363 3
loss
-14.16
Cheng Chih-Liang   4
win
-
Hou I-Cheng   5
draw
-
2nd Taipei Yamaguchi Rule National Tournament
2011-02-19
Rating: 2339.1 -> 2323.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Liu-Min   1
loss
-
Liu Chao-Yu   2
win
-
Yang Yu-Hsiung   3
win
-
Yang Kai-Ting   4
win
-
Lin Huang-Yu 2341 5
loss
-15.88
1st Taipei New Rule Trial Tournament
2010-10-17
Rating: 2339.1 -> 2339.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Ting-Wei 2226 1
loss
0.00
Chen Kuo-Hui   2
win
-
Lin Liu-Min   3
loss
-
Chen Lung-Chuan 2075 4
win
0.00
1st Taipei Yamaguchi Rule National Tournament
2010-07-25
Rating: 2320.23 -> 2339.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Hsieh Jung-Kuo   1
win
-
Cheng Chun-Chieh   2
win
-
Lin Ting-Wei 2238 3
win
+12.31
Chen Wei-Han 2084 4
win
+6.56
Yang Kai-Ting   5
win
-
Team World Championship
2010-04-29 -> 2010-05-05
Rating: 2314.52 -> 2320.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Artemyev Sergey 2318 1
loss
-15.81
Purk Andry 2462 2
win
+22.44
Hobemagi Martin 1853 3
win
+2.11
Okabe Hiroshi 2558 4
loss
-6.30
Eybatov Nizami 2141 5
win
+8.61
Nagao Noriaki 2230 6
win
+12.19
Yin Licheng 2296 7
win
+15.16
Okabe Hiroshi 2558 8
loss
-6.30
Purk Andry 2462 9
loss
-9.56
Yin Licheng 2296 10
loss
-16.84
World Championship AT
2009-08-06 -> 2009-08-13
Rating: 2409.87 -> 2314.52
Opponent Rating Round Result R. Change
Karasyov Maxim 2343 1
draw
-3.04
Sushkov Vladimir 2524 2
loss
-10.93
Wu Di 2514 3
loss
-11.30
Taimla Tunnet 2552 4
loss
-9.78
Okabe Hiroshi 2524 5
loss
-10.92
Nakamura Shigeru 2810 6
loss
-2.90
Ono Takayuki 2313 7
loss
-20.31
Cao Dong 2493 8
draw
+3.80
Purk Andry 2361 9
loss
-18.24
Nykl Ondrej 2175 10
loss
-25.41
Kozhin Mikhail 2359 11
win
+13.67
World Championship QT
2009-08-03 -> 2009-08-05
Rating: 2363 -> 2409.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2253 2
win
+11.10
Eged Igor 1985 3
draw
-12.74
Karlsson Stefan 2308 4
win
+13.50
Cao Dong 2471 5
draw
+4.85
Oosumi Yuuki 2514 6
win
+22.56
Nowakowski Maciej 2160 7
win
+7.59
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2354.91 -> 2363
Taipei World Championship Qualification Tournament
2009-05-03
Rating: 2341.17 -> 2354.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Lu Wei-Yuan 2163 1
win
+8.45
Lin Liu-Min   2
loss
-
Yang Yu-Hsiung   3
win
-
Chen Wei-Han 2059 4
win
+5.29
Taipei World Championship Qualification Tournament
2007-05-27
Rating: 2369.45 -> 2341.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Chih-Kung 2016 1
loss
-28.28
Lo Hsun   2
win
-
Lin Huang-Yu   3
loss
-
Lin Liu-Min   4
win
-
World Championship BT
2005-08-01 -> 2005-08-05
Rating: 2365 -> 2369.45
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamura Kazumasa 2267 1
draw
-4.37
Lind Bjorn 1920 2
loss
-29.70
Kubo Izumi 2137 3
win
+6.80
Kudomi Takahiro 2276 4
win
+12.00
Serdyukov Egor 1996 5
win
+3.43
Oblikas Mikk 1969 6
win
+2.97
Poghosyan Albert 2264 7
win
+11.51
Kozhin Mikhail 2380 8
win
+16.73
Yamaguchi Yusui 2388 9
loss
-14.93
World Championship QT
2005-07-29 -> 2005-07-31
Rating: 2368.88 -> 2365
Opponent Rating Round Result R. Change
Nowakowski Maciej 2161 1
win
+7.43
Sushkov Vladimir 2486 2
loss
-10.78
Kozhin Mikhail 2441 3
win
+19.28
Cheng Wei-Yuan   4
draw
-
Tarannikov Yuriy 2377 5
loss
-15.62
Ishitani Shin-ichi 2374 6
win
+16.26
Purk Andry 2269 7
loss
-20.45
Taipei World Championship Qualification Tournament
2005-05-15
Rating: 2368.88 -> 2368.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Cheng Wei-Yuan   1
win
-
Lin Chiao-Ying   2
win
-
Yang Chao-Chun   3
win
-
Yang Yu-Hsiung   4
win
-
World Championship BT
2003-08-02 -> 2003-08-08
Rating: 2368 = 2274 + (400 * (10.5 - 6.5)) / 17
Opponent Rating Round Result R. Change
Oll Aivo 1992 1
win
-
Mitsumori Masao 2328 2
loss
-
Purk Andry 1984 3
win
-
Ilu Timo 2246 4
loss
-
Eybatov Nizami 2269 5
win
-
Chang Yi-Feng 2311 6
draw
-
Chernov Sergey 2225 7
win
-
Makarov Pavel 2425 8
win
-
Lents Johann 2231 9
loss
-
World Championship QT
2003-07-29 -> 2003-07-31
Provisional: 2431 = 2331 + (400 * (5 - 3)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Sakamoto Hirouji 2234 1
win
-
Yamaguchi Yusui 2556 2
win
-
Karlsson Stefan 2414 3
loss
-
Ishitani Shin-ichi 2381 4
loss
-
Chang Yi-Feng 2292 5
win
-
Tarannikov Yuriy 2479 6
loss
-
Lents Johann 2218 7
win
-
Taipei World Championship Qualification Tournament
2003-04-12 -> 2003-04-13
Provisional: 2477 = 2077 + (400 * (1 - 0)) / 1
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Lung-Chuan 2077 1
win
-
Cheng Wei-Yuan   2
loss
-
Yu Tian-Lung   3
loss
-
Chung Chun-Chih   4
draw
-
Huang Nai-Yi   5
win
-
Name: Ko-Han
Surname: Chen
Rating: 2276
Top Rating: 2485

Country: Chinese Taipei
City: Taipei

Wins: 185
Losses: 102
Draws: 32
Gy1: 0
Gy2: 8
Gy5: 33
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Ko-Han Chen with this player.
Time: 0.037678003311157 sec.