7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Provisional: 2409 = 2365 + (400 * (5 - 4)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi 2608 B9
win
-
2010 China Open Tournament
2010-06-14 -> 2010-06-16
Provisional: 2334 = 2334 + (400 * (4 - 4)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Lu Shenjie   1
win
-
Xi Zhenyang 2286 2
draw
-
Zhu Jianfeng 2438 3
draw
-
Lin Yue   4
draw
-
Zhu Xiangru 2271 5
win
-
Lin Jinshun   6
win
-
He Qifa 2481 7
win
-
Dai Xiaohan   8
loss
-
Chen Jing   9
loss
-
First National Mind Sports Games competition
2009-11-14 -> 2009-11-23
Provisional: 2099 = 2299 + (400 * (1 - 3)) / 4
Opponent Rating Round Result R. Change
Qiu Yunfei 2296 3
loss
-
Liu Chong   T
win
-
Yin Licheng 2296 T
loss
-
The 3rd China National Team Championship
2009-05-28 -> 2009-05-30
Provisional: 2303 = 2303 + (400 * (1 - 1)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Gong Sheng   1
loss
-
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: 2303 = 2303 + (400 * (1 - 1)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Haibo   2
win
-
Qiu Yunfei 2341 3
win
-
Zhang Xiaowei   4
win
-
Yu Manjiang   5
draw
-
Li Fei   6
win
-
The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Provisional: 1866 = 2266 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent Rating Round Result R. Change
Bao Chunzhi   1
win
-
Mei Fan   2
loss
-
Xue Wenxi 2266 3
loss
-
Dai Xiaohan   4
loss
-
Mao Yili   5
win
-
Zhu Xiaoqin   6
loss
-
Lu Caichao   7
win
-
Fan Xingcen   8
loss
-
Hong Yan   9
win
-
Name: Lei
Surname: Li

Country: China
City: Zhejiang

Wins: 14
Losses: 10
Draws: 4
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 0
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Lei Li with this player.
Time: 0.0074799060821533 sec.