Chinese National Team Championship 2021, Finals (online)
2022-01-15 -> 2022-01-16
Rating: 2400.15 -> 2375.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Kai 2153 1
loss
-25.78
Mei Fan 2422 2
draw
+1.03
Zhang Xiaojian 2154 3
win
+6.26
Meng Jiehuan 2256 4
draw
-6.26
Chinese National Team Championship 2021, First round (online)
2022-01-09
Rating: 2400.15 -> 2400.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Fan Jiahao   1
win
-
Chinese National Team Championship 2021, Qualification (online)
2022-01-07 -> 2022-01-08
Rating: 2381.34 -> 2400.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Jinfeng   2
draw
-
Jiang Qiwen 2533 3
win
+22.58
Mei Fan 2409 4
loss
-14.68
Meng Jiehuan 2266 5
win
+10.91
Chinese National Championship 2021, Men Group
2021-10-05 -> 2021-10-07
Rating: 2382.92 -> 2381.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Jin-xian 2523 1
loss
-9.84
He Shujun   2
win
-
Xu Yikuan   3
win
-
Lu Hai 2483 4
win
+20.50
Chen Xin 2151 5
loss
-25.32
Zhang Xiaojian   6
win
-
Huang Shengming 2318 7
win
+13.08
The Third Anji World Renju Open
2020-12-18 -> 2020-12-20
Rating: 2452.99 -> 2382.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Yelin 2103 1
loss
-28.23
Wang Jun   2
win
-
Zha Quanning   3
win
-
Huo Jiuxu 1985 4
win
+2.03
Wang Qichao 2271 5
loss
-23.68
Fu Liang 2131 6
win
+4.36
Fan Xingcen 2246 7
loss
-24.54
Chinese National Open Tournament 2019, Men Group
2019-07-15 -> 2019-07-17
Rating: 2490.54 -> 2452.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Tianle   1
win
-
Huang Liqin 2448 2
loss
-17.93
Zhang Wenbo   3
win
-
Chen Jie   4
draw
-
Zhang Yifeng 2410 5
loss
-19.62
Xia Sheng   6
loss
-
Chinese National Team Championship 2019, Men Group
2019-05-02 -> 2019-05-04
Rating: 2485.48 -> 2490.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Hu Guanzhao   1
win
-
Liang Zhaohui   2
win
-
Liao Xinyu   3
win
-
Ge Lingfeng 2303 4
win
+8.32
Zhu Kai   5
win
-
Cao Dong 2510 6
win
+17.15
Chen Jing 2387 7
loss
-20.41
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Rating: 2498.52 -> 2485.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Xie Jun   B1
loss
-
Li Jie   B2
win
-
Zheng Xinrui   B3
win
-
Lan zhiren   B4
win
-
Li Yi 2586 B5
loss
-12.05
Wu Gang   B6
win
-
Shen Yi   B7
win
-
Chen Chao   B8
win
-
Zhu Jianfeng 2477 B9
draw
-0.99
7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Rating: 2501.87 -> 2498.52
Opponent Rating Round Result R. Change
Xue Wenxi 2272 A1
win
+6.75
Zhuo Miaojun   A2
loss
-
Mei Fan 2146 A3
loss
-28.34
Ai Xianping 2537 A4
draw
+1.63
Xie Weixiang   A5
win
-
Chen Jing   A6
win
-
Huang Jin-xian 2511 A7
draw
+0.43
He Qifa 2505 A8
win
+16.18
Dai Xiaohan   A9
loss
-
First National Mind Sports Games competition
2009-11-14 -> 2009-11-23
Rating: 2499.54 -> 2501.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Jiang Qiwen   3
draw
-
Ren Jihang   4
win
-
Ai Xianping   6
win
-
Dai Xiaohan   7
draw
-
Chen Zihao   8
win
-
Cao Dong 2550 9
draw
+2.34
He Qifa   10
loss
-
The 3rd Chinese National Championship
2009-10-02 -> 2009-10-06
Rating: 2513.81 -> 2499.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Liang Dawei   7
win
-
Dai Xiaohan   8
win
-
Chen Zihao   B1
win
-
Zhang Yifeng 2296 B2
win
+7.12
Ai Xianping   B3
draw
-
Yang Yanxi   B4
loss
-
Tong Mingyu   B5
draw
-
Zhu Jianfeng 2392 B6
loss
-21.39
World Championship AT
2009-08-06 -> 2009-08-13
Rating: 2514.95 -> 2513.81
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Dong 2493 1
draw
-0.96
Purk Andry 2361 2
draw
-6.66
Chen Ko-Han 2409 3
win
+11.30
Kozhin Mikhail 2359 4
loss
-22.74
Karasyov Maxim 2343 5
draw
-7.33
Sushkov Vladimir 2524 6
loss
-15.58
Nykl Ondrej 2175 7
win
+3.97
Taimla Tunnet 2552 8
loss
-14.28
Okabe Hiroshi 2524 9
win
+16.42
Nakamura Shigeru 2810 10
win
+27.06
Ono Takayuki 2313 11
win
+7.65
6th Zhejiang Invitational Tournament
2009-07-17 -> 2009-07-21
Rating: 2510 -> 2514.95
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi 2621 1
draw
+4.95
Lan zhiren   4
draw
-
Ai Xianping   5
loss
-
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2500.82 -> 2510
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Rating: 2494.03 -> 2500.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Tao   A1
win
-
Oll Aivo 2535 A2
win
+17.88
Li Peng   A3
win
-
Mei Fan   A4
win
-
Duan Ran 2197 A5
draw
-11.09
Liang Dawei   A6
draw
-
Zhou Keding   A7
win
-
Yang Yanxi   QF
loss
-
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Rating: 2496.36 -> 2494.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Shen Zan   1
win
-
Duan Ran 2202 2
win
+4.97
Wang Liqun   3
win
-
Zhu Jianfeng 2325 4
draw
-7.29
Lu Hai   5
win
-
Dai Xiaohan   6
win
-
Team World Championship
2008-04-27 -> 2008-05-02
Rating: 2500.43 -> 2496.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Carlsson Martin 2218 1
win
+5.29
Serdyukov Egor 2312 2
win
+8.11
Ishitani Shin-ichi 2293 3
win
+7.47
Oll Aivo 2356 4
draw
-6.27
Ikonen Jussi 2053 5
win
+2.27
Kolesnik Vladimir 2040 6
win
+2.12
Zowadova Monika 2117 7
win
+3.17
Filinov Vladimir 2237 8
loss
-26.23
The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Rating: 2504.55 -> 2500.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Yelin   1
win
-
Yi Haili   2
win
-
Fan Xingcen   3
win
-
Chen Lin 2412 4
draw
-4.12
Jiang Siyu   5
win
-
Mei Fan   6
draw
-
Yang Liu   7
win
-
Chen Xin   8
win
-
Dai Xiaohan   9
win
-
The 1st China National Championship
2007-10-03 -> 2007-10-06
Rating: 2502.87 -> 2504.55
Opponent Rating Round Result R. Change
He Qifa   1
win
-
Huang Liqin   2
loss
-
Zhu Kai   3
win
-
Chen Chao   4
win
-
Xie Lei   5
win
-
Liang Dawei   6
win
-
Qiu Yunfei 2326 7
draw
-7.49
Zhu Jianfeng 2344 8
win
+9.16
Huang Yufeng   9
win
-
World Championship AT
2007-08-08 -> 2007-08-15
Rating: 2335.1 -> 2502.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Chingin Konstantin 2539 1
win
+24.46
Purk Andry 2316 2
loss
-16.84
Savrasova Yulia 2424 3
loss
-11.99
Iio Yoshihiro 2455 4
win
+21.35
Oll Aivo 2469 5
win
+21.90
Okabe Hiroshi 2488 6
win
+22.63
Yamaguchi Yusui 2546 7
win
+24.70
Kozhin Mikhail 2324 8
win
+15.53
Taimla Tunnet 2479 9
win
+22.28
Karlsson Stefan 2399 10
win
+18.95
Sushkov Vladimir 2550 11
win
+24.81
World Championship QT
2007-08-06 -> 2007-08-08
Rating: 2270.35 -> 2335.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Karlsson Stefan 2406 1
draw
+5.96
Savrasova Yulia 2395 2
loss
-10.48
Eged Igor 2012 3
win
+5.91
Karasyov Maxim 2303 4
win
+17.54
Sakamoto Hirouji 2241 5
win
+14.67
Qiu Yunfei 2392 6
draw
+5.40
Okabe Hiroshi 2515 7
win
+25.74
The 5th China National Championship
2006-10-03 -> 2006-10-06
Rating: 2270.35 -> 2270.35
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Xiangdong   2
win
-
Zhang Cheng   6
win
-
Rao Zhaoping   8
loss
-
Duan Ran   9
loss
-
The 4th Zhejiang invitational tournament
2006-08-17 -> 2006-08-21
Rating: 2223.93 -> 2270.35
Opponent Rating Round Result R. Change
Ge Lingfeng 2176 1
win
+13.85
Huang Shengming   2
loss
-
Zhu Xiangru   3
win
-
Chen Lin   4
win
-
Zhu Jianfeng 2323 5
draw
+4.45
Xue Wenxi 2313 6
win
+20.04
Qiu Yunfei   7
draw
-
Ge Chongyu   8
win
-
Wu Hao 2417 9
draw
+8.09
Zhuo Miaojun   10
win
-
Cao Dong   11
draw
-
The 4th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2006-03-18 -> 2006-03-20
Rating: 2187 -> 2223.93
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Xiangru   1
loss
-
Takashima Junya 2489 2
draw
+11.23
Ge Lingfeng   3
win
-
Zhu Jianfeng   4
win
-
Wu Hao 2306 5
draw
+5.29
Yamaguchi Yusui 2468 6
loss
-5.29
Isobe Taizan 2431 7
win
+25.71
The 1st Korea-China Friendly Match
2005-05-14 -> 2005-05-15
Rating: 2187 = 2259 + (400 * (4.5 - 6.5)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Kim Byoung-Jun 2494 1
draw
-
Kim Su Chan   2
win
-
Choi Yun-Seok 2059 3
loss
-
Kim Gyu-Hyeon   4
win
-
The 3rd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2005-04-30 -> 2005-05-04
Provisional: 2211 = 2255 + (400 * (4 - 5)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Gu Gongbo   1
win
-
Ge Lingfeng   2
win
-
Chen Wenxia   3
draw
-
Yamaguchi Yusui 2483 4
loss
-
Yin Licheng   5
win
-
Cao Dong   6
win
-
Isobe Taizan 2365 7
draw
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: 2207 = 2207 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Xianfeng   1
win
-
Gu Gongbo   2
win
-
Zhu Jianfeng   3
draw
-
Cao Dong   4
win
-
Gong Sheng   5
win
-
Wu Hao 2306 6
loss
-
Chen Lin   7
win
-
Zhuo Miaojun   8
win
-
Xue Wenxi   9
win
-
1st Asian Cup
2003-11-28 -> 2003-11-30
Provisional: 2258 = 2191 + (400 * (3.5 - 2.5)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhou Keding   1
win
-
Chen Wei-Han 2102 2
win
-
Chang Yi-Feng 2283 3
loss
-
Sheng Yunfeng   4
win
-
Yu Jingping 2105 5
win
-
Zhang Jinyu 2353 6
loss
-
Chen Wei 2331 7
draw
-
Hu Xi 1972 8
win
-
Jiang Yi Zhao   9
win
-
Name: Di
Surname: Wu
Rating: 2375
Top Rating: 2514

Country: China
City: Fushun

Wins: 116
Losses: 39
Draws: 37
Gy1: 0
Gy2: 11
Gy5: 21
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Di Wu with this player.
Time: 0.032696008682251 sec.