Chinese National Open Tournament 2019, Men Group
2019-07-15 -> 2019-07-17
Rating: 2490.36 -> 2452.76
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Tianle   1
win
-
Huang Liqin 2447 2
loss
-17.97
Zhang Wenbo   3
win
-
Chen Jie   4
draw
-
Zhang Yifeng 2410 5
loss
-19.63
Xia Sheng   6
loss
-
Chinese National Team Championship 2019, Men Group
2019-05-02 -> 2019-05-04
Rating: 2485.44 -> 2490.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Hu Guanzhao   1
win
-
Liang Zhaohui   2
win
-
Liao Xinyu   3
win
-
Ge Lingfeng 2303 4
win
+8.31
Zhu Kai   5
win
-
Cao Dong 2508 6
win
+17.07
Chen Jing 2385 7
loss
-20.46
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Rating: 2498.48 -> 2485.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Xie Jun   B1
loss
-
Li Jie   B2
win
-
Zheng Xinrui   B3
win
-
Lan zhiren   B4
win
-
Li Yi 2585 B5
loss
-12.05
Wu Gang   B6
win
-
Shen Yi   B7
win
-
Chen Chao   B8
win
-
Zhu Jianfeng 2476 B9
draw
-0.99
7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Rating: 2501.85 -> 2498.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Xue Wenxi 2272 A1
win
+6.75
Zhuo Miaojun   A2
loss
-
Mei Fan 2145 A3
loss
-28.35
Ai Xianping 2537 A4
draw
+1.63
Xie Weixiang   A5
win
-
Chen Jing   A6
win
-
Huang Jinxian 2511 A7
draw
+0.42
He Qifa 2505 A8
win
+16.17
Dai Xiaohan   A9
loss
-
First National Mind Sports Games competition
2009-11-14 -> 2009-11-23
Rating: 2499.52 -> 2501.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Jiang Qiwen   3
draw
-
Ren Jihang   4
win
-
Ai Xianping   6
win
-
Dai Xiaohan   7
draw
-
Chen Zihao   8
win
-
Cao Dong 2550 9
draw
+2.34
He Qifa   10
loss
-
The 3rd Chinese National Championship
2009-10-02 -> 2009-10-06
Rating: 2513.8 -> 2499.52
Opponent Rating Round Result R. Change
Liang Dawei   7
win
-
Dai Xiaohan   8
win
-
Chen Zihao   B1
win
-
Zhang Yifeng 2296 B2
win
+7.11
Ai Xianping   B3
draw
-
Yang Yanxi   B4
loss
-
Tong Mingyu   B5
draw
-
Zhu Jianfeng 2392 B6
loss
-21.39
World Championship AT
2009-08-06 -> 2009-08-13
Rating: 2514.94 -> 2513.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Dong 2493 1
draw
-0.96
Purk Andry 2361 2
draw
-6.66
Chen Ko-Han 2409 3
win
+11.30
Kozhin Mikhail 2359 4
loss
-22.73
Karasyov Maxim 2343 5
draw
-7.33
Sushkov Vladimir 2524 6
loss
-15.58
Nykl Ondrej 2175 7
win
+3.97
Taimla Tunnet 2552 8
loss
-14.28
Okabe Hiroshi 2524 9
win
+16.42
Nakamura Shigeru 2810 10
win
+27.06
Ono Takayuki 2313 11
win
+7.66
6th Zhejiang Invitational Tournament
2009-07-17 -> 2009-07-21
Rating: 2510 -> 2514.94
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi 2620 1
draw
+4.94
Lan zhiren   4
draw
-
Ai Xianping   5
loss
-
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2500.2 -> 2510
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Rating: 2493.43 -> 2500.2
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Tao   A1
win
-
Oll Aivo 2533 A2
win
+17.86
Li Peng   A3
win
-
Mei Fan   A4
win
-
Duan Ran 2196 A5
draw
-11.09
Liang Dawei   A6
draw
-
Zhou Keding   A7
win
-
Yang Yanxi   QF
loss
-
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Rating: 2495.75 -> 2493.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Shen Zan   1
win
-
Duan Ran 2201 2
win
+4.97
Wang Liqun   3
win
-
Zhu Jianfeng 2324 4
draw
-7.29
Lu Hai   5
win
-
Dai Xiaohan   6
win
-
Team World Championship
2008-04-27 -> 2008-05-02
Rating: 2499.96 -> 2495.75
Opponent Rating Round Result R. Change
Carlsson Martin 2218 1
win
+5.29
Serdyukov Egor 2310 2
win
+8.05
Ishitani Shin-ichi 2293 3
win
+7.48
Oll Aivo 2355 4
draw
-6.30
Ikonen Jussi 2052 5
win
+2.26
Kolesnik Vladimir 2039 6
win
+2.11
Zowadova Monika 2115 7
win
+3.16
Filinov Vladimir 2235 8
loss
-26.27
The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Rating: 2504.07 -> 2499.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Yelin   1
win
-
Yi Haili   2
win
-
Fan Xingcen   3
win
-
Chen Lin 2412 4
draw
-4.11
Jiang Siyu   5
win
-
Mei Fan   6
draw
-
Yang Liu   7
win
-
Chen Xin   8
win
-
Dai Xiaohan   9
win
-
The 1st China National Championship
2007-10-03 -> 2007-10-06
Rating: 2502.39 -> 2504.07
Opponent Rating Round Result R. Change
He Qifa   1
win
-
Huang Liqin   2
loss
-
Zhu Kai   3
win
-
Chen Chao   4
win
-
Xie Lei   5
win
-
Liang Dawei   6
win
-
Qiu Yunfei 2326 7
draw
-7.48
Zhu Jianfeng 2343 8
win
+9.16
Huang Yufeng   9
win
-
World Championship AT
2007-08-08 -> 2007-08-15
Rating: 2334.82 -> 2502.39
Opponent Rating Round Result R. Change
Chingin Konstantin 2538 1
win
+24.43
Purk Andry 2316 2
loss
-16.86
Savrasova Yulia 2422 3
loss
-12.05
Iio Yoshihiro 2455 4
win
+21.35
Oll Aivo 2468 5
win
+21.89
Okabe Hiroshi 2488 6
win
+22.64
Yamaguchi Yusui 2546 7
win
+24.70
Kozhin Mikhail 2323 8
win
+15.48
Taimla Tunnet 2478 9
win
+22.26
Karlsson Stefan 2399 10
win
+18.94
Sushkov Vladimir 2549 11
win
+24.79
World Championship QT
2007-08-06 -> 2007-08-08
Rating: 2270.29 -> 2334.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Karlsson Stefan 2405 1
draw
+5.94
Savrasova Yulia 2393 2
loss
-10.56
Eged Igor 2010 3
win
+5.87
Karasyov Maxim 2302 4
win
+17.49
Sakamoto Hirouji 2241 5
win
+14.67
Qiu Yunfei 2392 6
draw
+5.39
Okabe Hiroshi 2515 7
win
+25.74
The 5th China National Championship
2006-10-03 -> 2006-10-06
Rating: 2270.29 -> 2270.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Xiangdong   2
win
-
Zhang Cheng   6
win
-
Rao Zhaoping   8
loss
-
Duan Ran   9
loss
-
The 4th Zhejiang invitational tournament
2006-08-17 -> 2006-08-21
Rating: 2223.92 -> 2270.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Ge Lingfeng 2176 1
win
+13.84
Huang Shengming   2
loss
-
Zhu Xiangru   3
win
-
Chen Lin   4
win
-
Zhu Jianfeng 2322 5
draw
+4.42
Xue Wenxi 2313 6
win
+20.04
Qiu Yunfei   7
draw
-
Ge Chongyu   8
win
-
Wu Hao 2416 9
draw
+8.08
Zhuo Miaojun   10
win
-
Cao Dong   11
draw
-
The 4th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2006-03-18 -> 2006-03-20
Rating: 2187 -> 2223.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Xiangru   1
loss
-
Takashima Junya 2489 2
draw
+11.23
Ge Lingfeng   3
win
-
Zhu Jianfeng   4
win
-
Wu Hao 2306 5
draw
+5.29
Yamaguchi Yusui 2468 6
loss
-5.30
Isobe Taizan 2431 7
win
+25.71
The 1st Korea-China Friendly Match
2005-05-14 -> 2005-05-15
Rating: 2187 = 2259 + (400 * (4.5 - 6.5)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Kim Byoung-Jun 2494 1
draw
-
Kim Hong Soon   2
win
-
Choi Yun-Seok 2059 3
loss
-
Kim Gyu-Hyeon   4
win
-
The 3rd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2005-04-30 -> 2005-05-04
Provisional: 2211 = 2255 + (400 * (4 - 5)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Gu Gongbo   1
win
-
Ge Lingfeng   2
win
-
Chen Wenxia   3
draw
-
Yamaguchi Yusui 2483 4
loss
-
Yin Licheng   5
win
-
Cao Dong   6
win
-
Isobe Taizan 2365 7
draw
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: 2207 = 2207 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Xianfeng   1
win
-
Gu Gongbo   2
win
-
Zhu Jianfeng   3
draw
-
Cao Dong   4
win
-
Gong Sheng   5
win
-
Wu Hao 2306 6
loss
-
Chen Lin   7
win
-
Zhuo Miaojun   8
win
-
Xue Wenxi   9
win
-
1st Asian Cup
2003-11-28 -> 2003-11-30
Provisional: 2258 = 2191 + (400 * (3.5 - 2.5)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhou Keding   1
win
-
Chen Wei-Han 2102 2
win
-
Chang Yi-Feng 2283 3
loss
-
Sheng Yunfeng   4
win
-
Yu Jingping 2105 5
win
-
Zhang Jinyu 2353 6
loss
-
Chen Wei 2331 7
draw
-
Hu Xi 1972 8
win
-
Jiang Yi Zhao   9
win
-
Name: Di
Surname: Wu
Rating: 2452
Top Rating: 2514

Country: China
City: Fushun

Wins: 103
Losses: 32
Draws: 34
Gy1: 5
Gy2: 5
Gy5: 5
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Di Wu with this player.
Time: 0.12133288383484 sec.