5th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
Round: 1
  Matsuoka Teruo 1 : 0 Kato Yasuhiro 2028
2081 Tadokoro Hosai 1 : 0 Watanabe Tatsuya 2023
2164 Hara Masao 0.5 : 0.5 Isobe Taizan 2301
2106 Nagao Noriaki 1 : 0 Kamemoto Daichi  
2438 Okabe Hiroshi 1 : 0 Maruta Hiroki  
2187 Sunagawa Shouki 1 : 0 Sasaki Miyu  
2101 Sato Takuma 1 : 0 Tanizaki Ryusuke  
2275 Maruta Koji 0 : 1 Sato Koichi  
2328 Sato Kiyotomi 1 : 0 Tomobe Katsuhiro  
2212 Mitsumori Masao 1 : 0 Koyama Jun  
2179 Ono Takayuki 1 : 0 Nakata Shinsuke  
2300 Kudomi Takahiro 1 : 0 Itami Yoshiyuki 1974
2182 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Iwano Fumio  
 
Round: 2
  Iwano Fumio 0 : 1 Sato Takuma 2101
2301 Isobe Taizan 1 : 0 Watanabe Tatsuya 2023
2106 Nagao Noriaki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2438
  Matsuoka Teruo 0 : 1 Kudomi Takahiro 2300
  Sasaki Miyu 0 : 1 Maruta Koji 2275
2164 Hara Masao 0.5 : 0.5 Tadokoro Hosai 2081
2212 Mitsumori Masao 0 : 1 Ono Takayuki 2179
  Sato Koichi 0 : 1 Sunagawa Shouki 2187
  Koyama Jun 0 : 1 Tomobe Katsuhiro  
  Mao Richu 0 : 1 Sato Kiyotomi 2328
  Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2182
  Nakata Shinsuke 0 : 1 Maruta Hiroki  
1974 Itami Yoshiyuki 0 : 1 Kato Yasuhiro 2028
 
Round: 3
  Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Kato Yasuhiro 2028
2164 Hara Masao 1 : 0 Kamemoto Daichi  
  Koyama Jun 1 : 0 Mao Richu  
  Matsuoka Teruo 1 : 0 Nagao Noriaki 2106
1974 Itami Yoshiyuki 1 : 0 Tanizaki Ryusuke  
2023 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Nakata Shinsuke  
  Iwano Fumio 1 : 0 Sasaki Miyu  
2328 Sato Kiyotomi 1 : 0 Sunagawa Shouki 2187
2275 Maruta Koji 1 : 0 Maruta Hiroki  
2179 Ono Takayuki 1 : 0 Isobe Taizan 2301
2438 Okabe Hiroshi 1 : 0 Arita Nobuyoshi 2182
2300 Kudomi Takahiro 0.5 : 0.5 Sato Takuma 2101
2212 Mitsumori Masao 1 : 0 Tadokoro Hosai 2081
 
Round: 4
1974 Itami Yoshiyuki 0 : 1 Nagao Noriaki 2106
  Koyama Jun 0 : 1 Iwano Fumio  
  Mao Richu 0 : 1 Sasaki Miyu  
  Kamemoto Daichi 0 : 1 Maruta Hiroki  
  Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Nakata Shinsuke  
2028 Kato Yasuhiro 0 : 1 Watanabe Tatsuya 2023
  Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2182
2300 Kudomi Takahiro 0.5 : 0.5 Ono Takayuki 2179
2328 Sato Kiyotomi 0.5 : 0.5 Okabe Hiroshi 2438
2101 Sato Takuma 0 : 1 Mitsumori Masao 2212
  Matsuoka Teruo 0 : 1 Maruta Koji 2275
2164 Hara Masao 0 : 1 Sunagawa Shouki 2187
2301 Isobe Taizan 0 : 1 Tadokoro Hosai 2081
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2004-11-28
End: 2004-11-28
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013128042221069 sec.