45th Suisei-sen Tournament
Round: 1
  Harada Motochika 0 : 1 Maruta Hiroki  
2028 Kato Yasuhiro 0 : 1 Matsuoka Teruo 2038
  Takeda Tomoaki 0 : 1 Itami Yoshiyuki 2039
  Iwano Fumio 0 : 1 Ono Takayuki 2246
  Tanizaki Ryusuke 0.5 : 0.5 Sano Hiroyuki 2178
  Kobayashi Koichi 0 : 1 Ishizaki Masatoshi  
  Muramatsu Yasuhiro 0 : 1 Koyama Jun 2231
  Nakata Shinsuke 0 : 1 Tashiro Yuichi 2207
  Sasaki Miyu 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2156
  Kamemoto Daichi 0 : 1 Hara Masao 2124
  Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Nagao Noriaki 2108
 
Round: 2
  Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Kato Yasuhiro 2028
  Kobayashi Koichi 1 : 0 Nakata Shinsuke  
  Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Takeda Tomoaki  
2178 Sano Hiroyuki 1 : 0 Iwano Fumio  
  Sasaki Miyu 1 : 0 Muramatsu Yasuhiro  
  Kamemoto Daichi 1 : 0 Harada Motochika  
2108 Nagao Noriaki 1 : 0 Itami Yoshiyuki 2039
2207 Tashiro Yuichi 1 : 0 Matsuoka Teruo 2038
2246 Ono Takayuki 1 : 0 Ishizaki Masatoshi  
2156 Arita Nobuyoshi 0 : 1 Koyama Jun 2231
2124 Hara Masao 1 : 0 Maruta Hiroki  
 
Round: 3
  Takeda Tomoaki 0 : 1 Maruta Hiroki  
  Kamemoto Daichi 0 : 1 Kobayashi Koichi  
  Muramatsu Yasuhiro 0 : 1 Tomobe Katsuhiro  
2039 Itami Yoshiyuki 0 : 1 Ishizaki Masatoshi  
  Harada Motochika 0 : 1 Nakata Shinsuke  
2028 Kato Yasuhiro 0 : 1 Sasaki Miyu  
  Iwano Fumio 0 : 1 Tanizaki Ryusuke  
2108 Nagao Noriaki 0 : 1 Tashiro Yuichi 2207
2124 Hara Masao 0 : 1 Ono Takayuki 2246
2178 Sano Hiroyuki 0 : 1 Koyama Jun 2231
2038 Matsuoka Teruo 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2156
 
Round: 4
2039 Itami Yoshiyuki 1 : 0 Kamemoto Daichi  
  Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Kato Yasuhiro 2028
  Iwano Fumio 1 : 0 Takeda Tomoaki  
2038 Matsuoka Teruo 1 : 0 Nakata Shinsuke  
  Harada Motochika 1 : 0 Muramatsu Yasuhiro  
2156 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Maruta Hiroki  
2246 Ono Takayuki 1 : 0 Tashiro Yuichi 2207
2124 Hara Masao 1 : 0 Sano Hiroyuki 2178
2108 Nagao Noriaki 1 : 0 Sasaki Miyu  
2231 Koyama Jun 1 : 0 Kobayashi Koichi  
  Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Ishizaki Masatoshi  
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2005-03-20
End: 2005-03-20
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.011451959609985 sec.