Youth Championship of Arkhangelsk region
Round: 1
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Stoyanov Kirill 1304
1516 Prokopets Tatyana 1 : 0 Musaev Vladislav  
1393 Novozhilova Polina 1 : 0 Prokopyev Andrei  
  Viatkina Maria 0 : 1 Shabanov Ruslan 1391
1288 Evdokimova Ksenija 1 : 0 Shubin Andrei  
1440 Matushkina Ksenia 1 : 0 Popova Polina  
  Porohina Ekaterina 0 : 1 Kryuchok Roman 2195
  Kuznetsov Artem 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Ustinova Milana 0 : 1 Stulova Darya 1489
  Mikerin Maksim 0 : 1 Novikova Daria 1256
1593 Ponezhin Gennady 1 : 0 Piruakov Artem  
  Zhernovaia Elena 1 : 0 Popova Daria 1179
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Shangina Alexandra  
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Naumov Egor  
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Veronika  
1683 Semyonov Oleg 1 : 0 Metreveli Maksim 1309
1988 Fedotov Denis 1 : 0 Kuzmina Alexandra 1227
1538 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Kulin Maxim  
  Tsehanovich Valeria 0 : 1 Lashko Kira 1911
  Yusupmurzina Darya 0 : 1 Dyachkov Nikita 1404
1387 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Korolyova Natalya  
  Stoyanova Anastasiya 1 : 0 Pastuhov Ruslan  
1453 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Shabanov Ivan  
 
Round: 2
  Yusupmurzina Darya 0 : 1 Pastuhov Ruslan  
  Shubin Andrei 0 : 1 Metreveli Maksim 1309
  Stulova Veronika 0 : 1 Viatkina Maria  
1227 Kuzmina Alexandra 1 : 0 Shabanov Ivan  
  Korolyova Natalya 0 : 1 Porohina Ekaterina  
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Kulin Maxim  
  Musaev Vladislav 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Tsehanovich Valeria 1 : 0 Popova Polina  
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Piruakov Artem  
  Ustinova Milana 0 : 1 Shangina Alexandra  
  Mikerin Maksim 0 : 1 Naumov Egor  
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Novikova Daria 1256
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Shabanov Ruslan 1391
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Stulova Darya 1489
1453 Vohtomina Vladislava 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 1988
1593 Ponezhin Gennady 0 : 1 Stoyanov Kirill 1304
1404 Dyachkov Nikita 1 : 0 Zhernovaia Elena  
2195 Kryuchok Roman 1 : 0 Yusupmurzina Darya  
1538 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Novozhilova Polina 1393
1440 Matushkina Ksenia 0 : 1 Lashko Kira 1911
  Kuznetsov Artem 0 : 1 Prokopets Tatyana 1516
1179 Popova Daria 1 : 0 Stoyanova Anastasiya  
1683 Semyonov Oleg 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1288
 
Round: 3
1988 Fedotov Denis 1 : 0 Stoyanova Anastasiya  
  Stulova Veronika 0 : 1 Popova Daria 1179
  Porohina Ekaterina 1 : 0 Musaev Vladislav  
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1304
  Viatkina Maria 0 : 1 Kuznetsov Artem  
1683 Semyonov Oleg 0 : 1 Kryuchok Roman 2195
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Dyachkov Nikita 1404
  Shangina Alexandra 0 : 1 Shabanov Ruslan 1391
  Sokolov Mikhail 1 : 0 Ustinova Milana  
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Prokopets Tatyana 1516
1911 Lashko Kira 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1538
1593 Ponezhin Gennady 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1453
1393 Novozhilova Polina 0 : 1 Kulin Maxim  
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Zhernovaia Elena  
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Popova Daria 1179
1489 Stulova Darya 1 : 0 Naumov Egor  
  Mikerin Maksim 0 : 1 Korolyova Natalya  
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Shabanov Ivan  
1309 Metreveli Maksim 1 : 0 Novikova Daria 1256
1288 Evdokimova Ksenija 1 : 0 Piruakov Artem  
  Tsehanovich Valeria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1440
  Yusupmurzina Darya 1 : 0 Shubin Andrei  
1387 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kuzmina Alexandra 1227
 
Round: 4
  Popova Polina 0 : 1 Novozhilova Polina 1393
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Ustinova Milana  
1489 Stulova Darya 1 : 0 Kulin Maxim  
1440 Matushkina Ksenia 1 : 0 Pastuhov Ruslan  
  Tsehanovich Valeria 1 : 0 Shabanov Ivan  
1453 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Semyonov Oleg 1683
1227 Kuzmina Alexandra 0 : 1 Metreveli Maksim 1309
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Fedotov Denis 1988
  Piruakov Artem 1 : 0 Vasilieva  Ekaterina  
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Mikerin Maksim  
  Naumov Egor 1 : 0 Viatkina Maria  
  Stoyanova Anastasiya 0 : 1 Musaev Vladislav  
  Shubin Andrei 0 : 1 Stulova Veronika  
  Korolyova Natalya 0 : 1 Ponezhin Gennady 1593
1538 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1288
1256 Novikova Daria 1 : 0 Yusupmurzina Darya  
1516 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stoyanov Kirill 1304
  Sokolov Mikhail 0 : 1 Shangina Alexandra  
1404 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kuznetsov Artem  
1179 Popova Daria 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1387
1920 Oborina Anastasja 0 : 1 Kryuchok Roman 2195
1730 Vostryakov Alexey 0 : 1 Lashko Kira 1911
1391 Shabanov Ruslan 1 : 0 Porohina Ekaterina  
 
Round: 5
  Shubin Andrei 1 : 0 Smirnov Aleksandr  
1453 Vohtomina Vladislava 0 : 1 Lashko Kira 1911
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Yusupmurzina Darya  
1440 Matushkina Ksenia 0 : 1 Vostryakov Alexey 1730
1593 Ponezhin Gennady 1 : 0 Kuzmina Alexandra 1227
  Vasilieva  Ekaterina 0 : 1 Korolyova Natalya  
  Piruakov Artem 0 : 1 Popova Daria 1179
1516 Prokopets Tatyana 0 : 1 Stulova Darya 1489
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Stulova Veronika  
  Porohina Ekaterina 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1288
  Shabanov Ivan 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Viatkina Maria 0 : 1 Stoyanova Anastasiya  
1256 Novikova Daria 0 : 1 Fedotov Denis 1988
1817 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Kryuchok Roman 2195
1309 Metreveli Maksim 0 : 1 Dyachkov Nikita 1404
  Tsehanovich Valeria 0 : 1 Semyonov Oleg 1683
1304 Stoyanov Kirill 1 : 0 Shangina Alexandra  
1538 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Shabanov Ruslan 1391
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Musaev Vladislav  
1393 Novozhilova Polina 1 : 0 Naumov Egor  
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1387
  Stulova Veronika 1 : 0 Ustinova Milana  
  Kuznetsov Artem 1 : 0 Kulin Maxim  
 
Round: 6
1440 Matushkina Ksenia 1 : 0 Novozhilova Polina 1393
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stulova Darya 1489
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Dyachkov Nikita 1404
2195 Kryuchok Roman 1 : 0 Lashko Kira 1911
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Mikerin Maksim  
  Ustinova Milana 1 : 0 Vasilieva  Ekaterina  
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Stulova Veronika  
  Kulin Maxim 0 : 1 Popova Polina  
1453 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1387
1683 Semyonov Oleg 1 : 0 Naumov Egor  
  Sokolov Mikhail 1 : 0 Viatkina Maria  
1304 Stoyanov Kirill 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1288
1256 Novikova Daria 1 : 0 Shabanov Ivan  
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Prokopets Tatyana 1516
  Popova Polina 0 : 1 Ponezhin Gennady 1593
  Stoyanova Anastasiya 1 : 0 Porohina Ekaterina  
  Musaev Vladislav 1 : 0 Shangina Alexandra  
  Korolyova Natalya 1 : 0 Piruakov Artem  
1309 Metreveli Maksim 0 : 1 Fedotov Denis 1988
  Yusupmurzina Darya 1 : 0 Tsehanovich Valeria  
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1538
1391 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kuznetsov Artem  
1227 Kuzmina Alexandra 1 : 0 Shubin Andrei  
 
Round: 7
  Popova Polina 0 : 1 Popova Daria 1179
1256 Novikova Daria 1 : 0 Musaev Vladislav  
  Shangina Alexandra 1 : 0 Shabanov Ivan  
1489 Stulova Darya 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1288
1516 Prokopets Tatyana 0 : 1 Dyachkov Nikita 1404
1920 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 1988
1593 Ponezhin Gennady 1 : 0 Shabanov Ruslan 1391
  Mikerin Maksim 1 : 0 Vasilieva  Ekaterina  
1817 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Lashko Kira 1911
  Smirnov Aleksandr 0 : 1 Viatkina Maria  
  Shubin Andrei 0 : 1 Prokopyev Andrei  
1440 Matushkina Ksenia 0 : 1 Semyonov Oleg 1683
  Porohina Ekaterina 1 : 0 Kulin Maxim  
  Yusupmurzina Darya 0 : 1 Stoyanov Kirill 1304
  Naumov Egor 1 : 0 Sokolov Mikhail  
2195 Kryuchok Roman 1 : 0 Vostryakov Alexey 1730
  Stoyanova Anastasiya 1 : 0 Kuznetsov Artem  
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1387
  Stulova Veronika 0 : 1 Korolyova Natalya  
  Piruakov Artem 0 : 1 Kuzmina Alexandra 1227
  Tsehanovich Valeria 1 : 0 Ustinova Milana  
1393 Novozhilova Polina 0 : 1 Metreveli Maksim 1309
 
Round: 8
1391 Shabanov Ruslan 1 : 0 Popova Daria 1179
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Dyachkov Nikita 1404
1920 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Lashko Kira 1911
1593 Ponezhin Gennady 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1817
1227 Kuzmina Alexandra 1 : 0 Vasilieva  Ekaterina  
1304 Stoyanov Kirill 0 : 1 Metreveli Maksim 1309
2195 Kryuchok Roman 1 : 0 Fedotov Denis 1988
1440 Matushkina Ksenia 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1453
1516 Prokopets Tatyana 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1538
  Yusupmurzina Darya 0 : 1 Porohina Ekaterina  
  Shabanov Ivan 1 : 0 Ustinova Milana  
  Kulin Maxim 1 : 0 Viatkina Maria  
  Musaev Vladislav 0 : 1 Naumov Egor  
  Mikerin Maksim 1 : 0 Shubin Andrei  
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Smirnov Aleksandr  
  Stulova Veronika 1 : 0 Novozhilova Polina 1393
  Sokolov Mikhail 0 : 1 Piruakov Artem  
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Tsehanovich Valeria  
  Korolyova Natalya 0.5 : 0.5 Novikova Daria 1256
  Popova Polina 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1387
  Stoyanova Anastasiya 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1288
  Shangina Alexandra 1 : 0 Kuznetsov Artem  
1489 Stulova Darya 0 : 1 Semyonov Oleg 1683
 
Round: 9
  Shubin Andrei 0 : 1 Viatkina Maria  
1516 Prokopets Tatyana 1 : 0 Novozhilova Polina 1393
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Shabanov Ivan  
1256 Novikova Daria 1 : 0 Tsehanovich Valeria  
1730 Vostryakov Alexey 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1453
  Porohina Ekaterina 0 : 1 Kuzmina Alexandra 1227
  Popova Polina 0 : 1 Yusupmurzina Darya  
1683 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Lashko Kira 1911
  Piruakov Artem 0.5 : 0.5 Kulin Maxim  
1440 Matushkina Ksenia 1 : 0 Stulova Darya 1489
1988 Fedotov Denis 1 : 0 Shabanov Ruslan 1391
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Sokolov Mikhail  
1538 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Kryuchok Roman 2195
1404 Dyachkov Nikita 0 : 1 Stulova Darya 1489
1309 Metreveli Maksim 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1387
1304 Stoyanov Kirill 1 : 0 Korolyova Natalya  
  Mikerin Maksim 0 : 1 Ustinova Milana  
1920 Oborina Anastasja 1 : 0 Ponezhin Gennady 1593
  Naumov Egor 1 : 0 Stoyanova Anastasiya  
1288 Evdokimova Ksenija 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1817
  Kuznetsov Artem 1 : 0 Musaev Vladislav  
1179 Popova Daria 0 : 1 Shangina Alexandra  
  Vasilieva  Ekaterina 0 : 1 Smirnov Aleksandr  
 
Round: 10
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kuznetsov Artem  
  Tsehanovich Valeria 1 : 0 Stoyanova Anastasiya  
  Naumov Egor 1 : 0 Korolyova Natalya  
  Popova Polina 1 : 0 Musaev Vladislav  
1393 Novozhilova Polina 1 : 0 Ustinova Milana  
  Shubin Andrei 0 : 1 Vasilieva  Ekaterina  
  Stulova Veronika 0 : 1 Porohina Ekaterina  
  Mikerin Maksim 0 : 1 Viatkina Maria  
1817 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1538
1516 Prokopets Tatyana 1 : 0 Kuzmina Alexandra 1227
  Smirnov Aleksandr 1 : 0 Sokolov Mikhail  
1440 Matushkina Ksenia 1 : 0 Novikova Daria 1256
1179 Popova Daria 1 : 0 Yusupmurzina Darya  
  Kulin Maxim 1 : 0 Shabanov Ivan  
1730 Vostryakov Alexey 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1920
1387 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Semyonov Oleg 1683
1489 Stulova Darya 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1453
2195 Kryuchok Roman 1 : 0 Ponezhin Gennady 1593
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Piruakov Artem  
  Shangina Alexandra 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1288
1988 Fedotov Denis 1 : 0 Lashko Kira 1911
1404 Dyachkov Nikita 0 : 1 Stoyanov Kirill 1304
1391 Shabanov Ruslan 1 : 0 Metreveli Maksim 1309
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2014-07-11
End: 2014-07-14
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.073148965835571 sec.