The Championship of Arkhangelsk region
Round: 1
1167 Naumov Egor 0 : 1 Fedotov Denis 2105
  Kurchitskii Dmitrii 0 : 1 Prokopets Tatyana 1379
  Popova  Veronika 0 : 1 Novikova Daria 1147
1570 Stulova Kristina 1 : 0 Vostriakova Yulia  
1445 Molotova Anastasja 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1141 Makhin Matvei 0 : 1 Kulin Maxim 1134
  Kulina Daria 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1546
1752 Karpov Fyodor 0 : 1 Bykov Dmitrii 1182
  ivanov Andrei 0 : 1 Stoyanov Egor 1273
1093 Shangina Alexandra 1 : 0 Semenov Andrei  
1169 Stulova Veronika 1 : 0 Noskov Pavel  
1887 Oborina Anastasja 1 : 0 Yusupmurzin Konstantin 1227
1508 Shabanov Ruslan 1 : 0 Sidorov Mikhail 1109
1496 Matushkina Ksenia 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1915 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Fokichev Egor 990
1457 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Muugamae Eric 1243
1702 Vostryakov Alexey 1 : 0 Potapov Maxim 1199
  Yudina Polina 0 : 1 Stulova Darya 1526
1768 Metreveli Maksim 1 : 0 Fokicheva Anna  
1587 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1101
2025 Lashko Kira 1 : 0 Prokopyev Andrei 1085
1501 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1670 Dyachkov Nikita 1 : 0 Popova Daria 1030
1177 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Kryuchok Roman 2127
 
Round: 2
1702 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Egor 1273
1093 Shangina Alexandra 0 : 1 Shabanov Ruslan 1508
  Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Agarkov Dmitrii  
1496 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Molotova Anastasja 1445
1109 Sidorov Mikhail 1 : 0 ivanov Andrei  
1887 Oborina Anastasja 1 : 0 Bykov Dmitrii 1182
  Kurchitskii Dmitrii 0 : 1 Karpov Fyodor 1752
  Fokicheva Anna 1 : 0 Popova  Veronika  
1030 Popova Daria 0 : 1 Makhin Matvei 1141
1199 Potapov Maxim 1 : 0 Noskov Pavel  
1243 Muugamae Eric 1 : 0 Fokichev Egor 990
1101 Kozhevin Dmitry 1 : 0 Semenov Andrei  
1147 Novikova Daria 0 : 1 Metreveli Maksim 1768
1379 Prokopets Tatyana 1 : 0 Kulin Maxim 1134
  Tsehanovich Daria 0 : 1 Naumov Egor 1167
1085 Prokopyev Andrei 1 : 0 Yudina Polina  
1177 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Kulina Daria  
2025 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1526
2105 Fedotov Denis 1 : 0 Stulova Kristina 1570
  Vostriakova Yulia 0 : 1 Yusupmurzin Konstantin 1227
1587 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1501
2127 Kryuchok Roman 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1546
1915 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Porokhina Ekaterina 1457
1670 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stulova Veronika 1169
 
Round: 3
1752 Karpov Fyodor 1 : 0 Prokopyev Andrei 1085
1227 Yusupmurzin Konstantin 1 : 0 Tsehanovich Valeria 1177
1526 Stulova Darya 1 : 0 Bykov Dmitrii 1182
1141 Makhin Matvei 1 : 0 Shangina Alexandra 1093
1379 Prokopets Tatyana 0 : 1 Dyachkov Nikita 1670
1445 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Kurchitskii Dmitrii  
  Popova  Veronika 0 : 1 Fokichev Egor 990
1101 Kozhevin Dmitry 1 : 0 Novikova Daria 1147
1501 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Kulin Maxim 1134
1199 Potapov Maxim 0 : 1 Stulova Kristina 1570
1445 Molotova Anastasja 1 : 0 Muugamae Eric 1243
2105 Fedotov Denis 1 : 0 Vostryakov Alexey 1702
1457 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Sidorov Mikhail 1109
1169 Stulova Veronika 1 : 0 Fokicheva Anna  
1546 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Naumov Egor 1167
  ivanov Andrei 0 : 1 Tsehanovich Daria  
  Noskov Pavel 1 : 0 Vostriakova Yulia  
2127 Kryuchok Roman 1 : 0 Metreveli Maksim 1768
  Agarkov Dmitrii 0 : 1 Stoyanov Egor 1273
1508 Shabanov Ruslan 0 : 1 Oborina Anastasja 1887
1496 Matushkina Ksenia 0 : 1 Lashko Kira 2025
  Kulina Daria 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
  Yudina Polina 0 : 1 Popova Daria 1030
1587 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1915
 
Round: 4
1030 Popova Daria 1 : 0 Noskov Pavel  
1508 Shabanov Ruslan 0 : 1 Stulova Darya 1526
  Fokicheva Anna 0 : 1 Tsehanovich Valeria 1177
1147 Novikova Daria 0 : 1 Sidorov Mikhail 1109
1199 Potapov Maxim 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1445
  Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Yudina Polina  
1587 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stulova Veronika 1169
  Tsehanovich Daria 0 : 1 Kulin Maxim 1134
1702 Vostryakov Alexey 1 : 0 Molotova Anastasja 1445
  Kurchitskii Dmitrii 0 : 1 ivanov Andrei  
1273 Stoyanov Egor 0 : 1 Fokichev Egor 990
1243 Muugamae Eric 1 : 0 Vostriakova Yulia  
1546 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1570 Stulova Kristina 0 : 1 Kozhevin Dmitry 1101
1915 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Lashko Kira 2025
1887 Oborina Anastasja 0 : 1 Kryuchok Roman 2127
  Semenov Andrei 0 : 1 Naumov Egor 1167
1093 Shangina Alexandra 0 : 1 Bykov Dmitrii 1182
1501 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Makhin Matvei 1141
1670 Dyachkov Nikita 0 : 1 Fedotov Denis 2105
1085 Prokopyev Andrei 1 : 0 Kulina Daria  
1496 Matushkina Ksenia 1 : 0 Yusupmurzin Konstantin 1227
1379 Prokopets Tatyana 0 : 1 Metreveli Maksim 1768
1457 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Karpov Fyodor 1752
 
Round: 5
1887 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Sumarokova Aleksandra 1915
1227 Yusupmurzin Konstantin 0 : 1 Molotova Anastasja 1445
1496 Matushkina Ksenia 0 : 1 Shabanov Ruslan 1508
1093 Shangina Alexandra 1 : 0 Noskov Pavel  
1141 Makhin Matvei 1 : 0 Prokopyev Andrei 1085
2025 Lashko Kira 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1546
1134 Kulin Maxim 0 : 1 Karpov Fyodor 1752
1457 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1101
1702 Vostryakov Alexey 0 : 1 Stulova Darya 1526
2127 Kryuchok Roman 0 : 1 Fedotov Denis 2105
  ivanov Andrei 0 : 1 Potapov Maxim 1199
  Vostriakova Yulia 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1445 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Fokichev Egor 990
1243 Muugamae Eric 0 : 1 Naumov Egor 1167
1147 Novikova Daria 1 : 0 Kulina Daria  
1587 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Metreveli Maksim 1768
1182 Bykov Dmitrii 1 : 0 Stulova Veronika 1169
1109 Sidorov Mikhail 0 : 1 Prokopets Tatyana 1379
1501 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Dyachkov Nikita 1670
1570 Stulova Kristina 1 : 0 Popova Daria 1030
  Fokicheva Anna 1 : 0 Semenov Andrei  
  Yudina Polina 0 : 1 Stoyanov Egor 1273
1177 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
 
Round: 6
1887 Oborina Anastasja 0 : 1 Karpov Fyodor 1752
1570 Stulova Kristina 1 : 0 Tsehanovich Valeria 1177
  Fokicheva Anna 0 : 1 Prokopyev Andrei 1085
1109 Sidorov Mikhail 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1169 Stulova Veronika 1 : 0 Shabanov Ruslan 1508
2127 Kryuchok Roman 1 : 0 Dyachkov Nikita 1670
1546 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Bykov Dmitrii 1182
  Vostriakova Yulia 1 : 0 Kurchitskii Dmitrii  
1030 Popova Daria 0 : 1 Agarkov Dmitrii  
1379 Prokopets Tatyana 0 : 1 Vostryakov Alexey 1702
1093 Shangina Alexandra 1 : 0 Fokichev Egor 990
1199 Potapov Maxim 0 : 1 Stoyanov Egor 1273
  Simanovskaia Anastasia 0 : 1 ivanov Andrei  
1445 Molotova Anastasja 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1457
1587 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Lashko Kira 2025
1915 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Fedotov Denis 2105
  Kulina Daria 1 : 0 Noskov Pavel  
1243 Muugamae Eric 0 : 1 Yusupmurzin Konstantin 1227
1101 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1501
1141 Makhin Matvei 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1445
1167 Naumov Egor 0 : 1 Metreveli Maksim 1768
  Semenov Andrei 1 : 0 Yudina Polina  
1496 Matushkina Ksenia 1 : 0 Novikova Daria 1147
 
Round: 7
1508 Shabanov Ruslan 1 : 0 Molotova Anastasja 1445
1085 Prokopyev Andrei 1 : 0 Prokopets Tatyana 1379
1496 Matushkina Ksenia 0 : 1 Oborina Anastasja 1887
1670 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stulova Kristina 1570
2127 Kryuchok Roman 1 : 0 Porokhina Ekaterina 1457
  Tsehanovich Daria 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1182 Bykov Dmitrii 0 : 1 Stoyanov Egor 1273
  Agarkov Dmitrii 0 : 1 Kozhevin Dmitry 1101
1199 Potapov Maxim 1 : 0 Semenov Andrei  
1243 Muugamae Eric 1 : 0 Kulina Daria  
1177 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Naumov Egor 1167
1752 Karpov Fyodor 1 : 0 Metreveli Maksim 1768
1702 Vostryakov Alexey 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1501
1445 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1915
1546 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1587
1141 Makhin Matvei 1 : 0 Yusupmurzin Konstantin 1227
1093 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Sidorov Mikhail 1109
  Fokicheva Anna 0 : 1 Fokichev Egor 990
1147 Novikova Daria 1 : 0 Vostriakova Yulia  
  Yudina Polina 0 : 1 Noskov Pavel  
2105 Fedotov Denis 1 : 0 Lashko Kira 2025
  ivanov Andrei 0 : 1 Stulova Veronika 1169
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2018-01-02
End: 2018-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.024353981018066 sec.