Youth Russian Championship, group A,B,D,E
Round: 1
1832 Oborina Anastasja 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1329
1696 Vostryakov Alexey 0 : 1 Shabanov Ruslan 1657
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Stulova Darya 1484
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Prokopets Tatyana 1481
 
Round: 2
1481 Prokopets Tatyana 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1329
1696 Vostryakov Alexey 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1832
1657 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stulova Darya 1484
1941 Semyonov Oleg 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
 
Round: 3
1696 Vostryakov Alexey 1 : 0 Prokopets Tatyana 1481
1657 Shabanov Ruslan 0 : 1 Oborina Anastasja 1832
1329 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1484
 
Round: 4
1484 Stulova Darya 1 : 0 Oborina Anastasja 1832
1657 Shabanov Ruslan 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1481
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1329
1696 Vostryakov Alexey 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
 
Round: 5
1657 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kryuchok Roman 2136
1832 Oborina Anastasja 1 : 0 Prokopets Tatyana 1481
1329 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Stulova Darya 1484
1696 Vostryakov Alexey 0 : 1 Semyonov Oleg 1941
 
Round: 6
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Oborina Anastasja 1832
1696 Vostryakov Alexey 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1329
1481 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Darya 1484
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1657
 
Round: 7
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Prokopets Tatyana 1481
1941 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1832
1696 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stulova Darya 1484
1329 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Shabanov Ruslan 1657
 
Round: B1
1580 Orlov Maxim 0 : 1 Fedotov Denis 2142
1674 Dyachkov Nikita 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1008
1448 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1716 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1372
1256 Reznik Grigorii 0.5 : 0.5 Bykov  Dmitrii 1197
1960 Danilin Ivan 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1190
1739 Metreveli Maksim 1 : 0 Gromov Danila 1307
1423 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1292 Lapin Ivan 1 : 0 Mukhanov Semen  
 
Round: B2
1292 Lapin Ivan 0 : 1 Dyachkov Nikita 1674
1580 Orlov Maxim 1 : 0 Bykov  Dmitrii 1197
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Stoyanov Kirill 1423
  Mukhanov Semen 0 : 1 Arzybov Vladislav 1372
1008 Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Makhin Matvei 1094
1256 Reznik Grigorii 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1190
1739 Metreveli Maksim 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1448
1960 Danilin Ivan 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1716
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Gromov Danila 1307
 
Round: B3
1307 Gromov Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1423
1674 Dyachkov Nikita 0.5 : 0.5 Danilin Ivan 1960
1580 Orlov Maxim 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1448
  Mukhanov Semen 0 : 1 Mezhenkov Dmitry 1008
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Metreveli Maksim 1739
1197 Bykov  Dmitrii 0 : 1 Arzybov Vladislav 1372
1094 Makhin Matvei 0 : 1 Lapin Ivan 1292
1190 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1256 Reznik Grigorii 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1716
 
Round: B4
1197 Bykov  Dmitrii 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1960 Danilin Ivan 0 : 1 Fedotov Denis 2142
1190 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Stoyanov Kirill 1423
1674 Dyachkov Nikita 1 : 0 Metreveli Maksim 1739
1372 Arzybov Vladislav 1 : 0 Gromov Danila 1307
  Troitsky Vsevolod 1 : 0 Mukhanov Semen  
1580 Orlov Maxim 1 : 0 Reznik Grigorii 1256
1292 Lapin Ivan 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1716
1008 Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Nebolsin Aleksei 1448
 
Round: B5
1423 Stoyanov Kirill 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1448
1292 Lapin Ivan 1 : 0 Reznik Grigorii 1256
1008 Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Bykov  Dmitrii 1197
1960 Danilin Ivan 1 : 0 Gromov Danila 1307
1190 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Mukhanov Semen  
1716 Yusupmurzin Danila 0.5 : 0.5 Orlov Maxim 1580
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Dyachkov Nikita 1674
1372 Arzybov Vladislav 0 : 1 Metreveli Maksim 1739
1094 Makhin Matvei 0 : 1 Troitsky Vsevolod  
 
Round: B6
1448 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1190
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1716
1423 Stoyanov Kirill 1 : 0 Danilin Ivan 1960
1739 Metreveli Maksim 1 : 0 Bykov  Dmitrii 1197
1292 Lapin Ivan 1 : 0 Gromov Danila 1307
  Mukhanov Semen 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1674 Dyachkov Nikita 0 : 1 Orlov Maxim 1580
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Arzybov Vladislav 1372
1008 Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Reznik Grigorii 1256
 
Round: B7
1674 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1423
1739 Metreveli Maksim 0.5 : 0.5 Orlov Maxim 1580
1008 Mezhenkov Dmitry 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1256 Reznik Grigorii 0 : 1 Arzybov Vladislav 1372
1292 Lapin Ivan 0 : 1 Fedotov Denis 2142
  Mukhanov Semen 0 : 1 Bykov  Dmitrii 1197
1960 Danilin Ivan 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1448
1190 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1307 Gromov Danila 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1716
 
Round: B8
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Reznik Grigorii 1256
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Arzybov Vladislav 1372
1448 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1197 Bykov  Dmitrii 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1292
1008 Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1190
1716 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Dyachkov Nikita 1674
1423 Stoyanov Kirill 0 : 1 Metreveli Maksim 1739
  Mukhanov Semen 0.5 : 0.5 Gromov Danila 1307
1580 Orlov Maxim 0.5 : 0.5 Danilin Ivan 1960
 
Round: B9
  Troitsky Vsevolod 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1423
1674 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1190
1580 Orlov Maxim 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1292
1960 Danilin Ivan 1 : 0 Bykov  Dmitrii 1197
1307 Gromov Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1094
1372 Arzybov Vladislav 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1008
  Mukhanov Semen 0 : 1 Reznik Grigorii 1256
1716 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Metreveli Maksim 1739
1448 Nebolsin Aleksei 0 : 1 Fedotov Denis 2142
 
Round: E1
1122 Popova Maria 0 : 1 Stulova Veronika 1324
1441 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shkarupa Maria  
1044 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Sonina Marina 1229
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1556
1083 Kazanina Daria 0 : 1 Shangina Alexandra  
1503 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1250
 
Round: E2
1122 Popova Maria 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1044
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Sonina Marina 1229
1441 Matushkina Ksenia 0 : 1 Stulova Kristina 1495
1503 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Kazanina Daria 1083
1250 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Shkarupa Maria  
  Shangina Alexandra 1 : 0 Stulova Veronika 1324
 
Round: E3
1556 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Sonina Marina 1229
1122 Popova Maria 0 : 1 Sadova Taisia 1492
1324 Stulova Veronika 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1503
1250 Knyazeva Ekaterina 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1495
1044 Pirozhnikova Alisa 1 : 0 Shangina Alexandra  
  Shkarupa Maria 1 : 0 Kazanina Daria 1083
 
Round: E4
1083 Kazanina Daria 0 : 1 Stulova Kristina 1495
1503 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1044
1556 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Popova Maria 1122
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra  
1250 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Matushkina Ksenia 1441
  Shkarupa Maria 0 : 1 Stulova Veronika 1324
 
Round: E5
1556 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shangina Alexandra  
1083 Kazanina Daria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1441
1495 Stulova Kristina 1 : 0 Stulova Veronika 1324
1492 Sadova Taisia 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1503
1044 Pirozhnikova Alisa 1 : 0 Shkarupa Maria  
 
Round: E6
  Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Sonina Marina 1229
1495 Stulova Kristina 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1044
1250 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Kazanina Daria 1083
1503 Vohtomina Vladislava 0.5 : 0.5 Tolstoguzova Sofia 1556
1441 Matushkina Ksenia 1 : 0 Stulova Veronika 1324
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Shkarupa Maria  
 
Round: E7
1441 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Pirozhnikova Alisa 1044
1229 Sonina Marina 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1503
1250 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Stulova Veronika 1324
1556 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shkarupa Maria  
1492 Sadova Taisia 0 : 1 Stulova Kristina 1495
  Shangina Alexandra 1 : 0 Popova Maria 1122
 
Round: E8
1122 Popova Maria 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1503
1044 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1250
1556 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Stulova Kristina 1495
1324 Stulova Veronika 1 : 0 Kazanina Daria 1083
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Matushkina Ksenia 1441
  Shkarupa Maria 0 : 1 Sonina Marina 1229
 
Round: E9
1044 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Kazanina Daria 1083
1229 Sonina Marina 0 : 1 Stulova Kristina 1495
1250 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Sadova Taisia 1492
1556 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1441
1122 Popova Maria 0 : 1 Shkarupa Maria  
  Shangina Alexandra 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1503
 
Round: E10
1083 Kazanina Daria 0 : 1 Sadova Taisia 1492
  Shangina Alexandra 0 : 1 Shkarupa Maria  
1324 Stulova Veronika 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1044
1556 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Knyazeva Ekaterina 1250
1441 Matushkina Ksenia 1 : 0 Sonina Marina 1229
1495 Stulova Kristina 1 : 0 Popova Maria 1122
 
Round: E11
1083 Kazanina Daria 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1556
1503 Vohtomina Vladislava 0.5 : 0.5 Shkarupa Maria  
1495 Stulova Kristina 1 : 0 Shangina Alexandra  
1492 Sadova Taisia 0 : 1 Stulova Veronika 1324
1250 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Sonina Marina 1229
1122 Popova Maria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1441
 
Round: E12
1495 Stulova Kristina 0.5 : 0.5 Vohtomina Vladislava 1503
1492 Sadova Taisia 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1044
1324 Stulova Veronika 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1556
  Shangina Alexandra 0 : 1 Matushkina Ksenia 1441
1122 Popova Maria 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1250
1229 Sonina Marina 1 : 0 Kazanina Daria 1083
 
Round: E13
1495 Stulova Kristina 1 : 0 Shkarupa Maria  
1441 Matushkina Ksenia 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1503
1122 Popova Maria 1 : 0 Kazanina Daria 1083
1044 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1556
1229 Sonina Marina 1 : 0 Stulova Veronika 1324
  Shangina Alexandra 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1250
 
Round: R
1256 Reznik Grigorii 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1716
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2018-03-26
End: 2018-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.076368808746338 sec.