Youth Russian Championship, group A,B,D,E
Round: 1
1833 Oborina Anastasja 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1332
1698 Vostryakov Alexey 0 : 1 Shabanov Ruslan 1657
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Stulova Darya 1486
1942 Semyonov Oleg 1 : 0 Prokopets Tatyana 1483
 
Round: 2
1483 Prokopets Tatyana 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1332
1698 Vostryakov Alexey 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1833
1657 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stulova Darya 1486
1942 Semyonov Oleg 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
 
Round: 3
1698 Vostryakov Alexey 1 : 0 Prokopets Tatyana 1483
1657 Shabanov Ruslan 0 : 1 Oborina Anastasja 1833
1332 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
1942 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1486
 
Round: 4
1486 Stulova Darya 1 : 0 Oborina Anastasja 1833
1657 Shabanov Ruslan 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1483
1942 Semyonov Oleg 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1332
1698 Vostryakov Alexey 0 : 1 Kryuchok Roman 2136
 
Round: 5
1657 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kryuchok Roman 2136
1833 Oborina Anastasja 1 : 0 Prokopets Tatyana 1483
1332 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Stulova Darya 1486
1698 Vostryakov Alexey 0 : 1 Semyonov Oleg 1942
 
Round: 6
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Oborina Anastasja 1833
1698 Vostryakov Alexey 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1332
1483 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Darya 1486
1942 Semyonov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1657
 
Round: 7
2136 Kryuchok Roman 1 : 0 Prokopets Tatyana 1483
1942 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1833
1698 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stulova Darya 1486
1332 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Shabanov Ruslan 1657
 
Round: B1
1585 Orlov Maxim 0 : 1 Fedotov Denis 2142
1676 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1018
1453 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1718 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1375
1259 Reznik Grigorii 0.5 : 0.5 Bykov Dmitrii 1199
1961 Danilin Ivan 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1193
1741 Metreveli Maksim 1 : 0 Gromov Danila 1315
1425 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1295 Lapin Ivan 1 : 0 Mukhanov Semen  
 
Round: B2
1295 Lapin Ivan 0 : 1 Dyachkov Nikita 1676
1585 Orlov Maxim 1 : 0 Bykov Dmitrii 1199
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Stoyanov Kirill 1425
  Mukhanov Semen 0 : 1 Arzybov Vladislav 1375
1018 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Makhin Matvei 1097
1259 Reznik Grigorii 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1193
1741 Metreveli Maksim 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1453
1961 Danilin Ivan 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1718
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Gromov Danila 1315
 
Round: B3
1315 Gromov Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1425
1676 Dyachkov Nikita 0.5 : 0.5 Danilin Ivan 1961
1585 Orlov Maxim 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1453
  Mukhanov Semen 0 : 1 Kozhevin Dmitry 1018
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Metreveli Maksim 1741
1199 Bykov Dmitrii 0 : 1 Arzybov Vladislav 1375
1097 Makhin Matvei 0 : 1 Lapin Ivan 1295
1193 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1259 Reznik Grigorii 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1718
 
Round: B4
1199 Bykov Dmitrii 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1961 Danilin Ivan 0 : 1 Fedotov Denis 2142
1193 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Stoyanov Kirill 1425
1676 Dyachkov Nikita 1 : 0 Metreveli Maksim 1741
1375 Arzybov Vladislav 1 : 0 Gromov Danila 1315
  Troitsky Vsevolod 1 : 0 Mukhanov Semen  
1585 Orlov Maxim 1 : 0 Reznik Grigorii 1259
1295 Lapin Ivan 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1718
1018 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Nebolsin Aleksei 1453
 
Round: B5
1425 Stoyanov Kirill 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1453
1295 Lapin Ivan 1 : 0 Reznik Grigorii 1259
1018 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Bykov Dmitrii 1199
1961 Danilin Ivan 1 : 0 Gromov Danila 1315
1193 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Mukhanov Semen  
1718 Yusupmurzin Danila 0.5 : 0.5 Orlov Maxim 1585
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Dyachkov Nikita 1676
1375 Arzybov Vladislav 0 : 1 Metreveli Maksim 1741
1097 Makhin Matvei 0 : 1 Troitsky Vsevolod  
 
Round: B6
1453 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1193
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1718
1425 Stoyanov Kirill 1 : 0 Danilin Ivan 1961
1741 Metreveli Maksim 1 : 0 Bykov Dmitrii 1199
1295 Lapin Ivan 1 : 0 Gromov Danila 1315
  Mukhanov Semen 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1676 Dyachkov Nikita 0 : 1 Orlov Maxim 1585
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Arzybov Vladislav 1375
1018 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Reznik Grigorii 1259
 
Round: B7
1676 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1425
1741 Metreveli Maksim 0.5 : 0.5 Orlov Maxim 1585
1018 Kozhevin Dmitry 1 : 0 Troitsky Vsevolod  
1259 Reznik Grigorii 0 : 1 Arzybov Vladislav 1375
1295 Lapin Ivan 0 : 1 Fedotov Denis 2142
  Mukhanov Semen 0 : 1 Bykov Dmitrii 1199
1961 Danilin Ivan 1 : 0 Nebolsin Aleksei 1453
1193 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1315 Gromov Danila 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1718
 
Round: B8
  Troitsky Vsevolod 0 : 1 Reznik Grigorii 1259
2142 Fedotov Denis 1 : 0 Arzybov Vladislav 1375
1453 Nebolsin Aleksei 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1199 Bykov Dmitrii 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1295
1018 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1193
1718 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Dyachkov Nikita 1676
1425 Stoyanov Kirill 0 : 1 Metreveli Maksim 1741
  Mukhanov Semen 0.5 : 0.5 Gromov Danila 1315
1585 Orlov Maxim 0.5 : 0.5 Danilin Ivan 1961
 
Round: B9
  Troitsky Vsevolod 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1425
1676 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1193
1585 Orlov Maxim 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1295
1961 Danilin Ivan 1 : 0 Bykov Dmitrii 1199
1315 Gromov Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1097
1375 Arzybov Vladislav 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1018
  Mukhanov Semen 0 : 1 Reznik Grigorii 1259
1718 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Metreveli Maksim 1741
1453 Nebolsin Aleksei 0 : 1 Fedotov Denis 2142
 
Round: E1
1108 Popova Maria 0 : 1 Stulova Veronika 1300
1446 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shkarupa Maria  
1063 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Sonina Marina 1229
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1528
1074 Kazanina Daria 0 : 1 Shangina Alexandra 1082
1507 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1262
 
Round: E2
1108 Popova Maria 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1063
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Sonina Marina 1229
1446 Matushkina Ksenia 0 : 1 Stulova Kristina 1532
1507 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Kazanina Daria 1074
1262 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Shkarupa Maria  
1082 Shangina Alexandra 1 : 0 Stulova Veronika 1300
 
Round: E3
1528 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Sonina Marina 1229
1108 Popova Maria 0 : 1 Sadova Taisia 1494
1300 Stulova Veronika 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1507
1262 Knyazeva Ekaterina 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1532
1063 Pirozhnikova Alisa 1 : 0 Shangina Alexandra 1082
  Shkarupa Maria 1 : 0 Kazanina Daria 1074
 
Round: E4
1074 Kazanina Daria 0 : 1 Stulova Kristina 1532
1507 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1063
1528 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Popova Maria 1108
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1082
1262 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Matushkina Ksenia 1446
  Shkarupa Maria 0 : 1 Stulova Veronika 1300
 
Round: E5
1528 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shangina Alexandra 1082
1074 Kazanina Daria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1446
1532 Stulova Kristina 1 : 0 Stulova Veronika 1300
1494 Sadova Taisia 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1507
1063 Pirozhnikova Alisa 1 : 0 Shkarupa Maria  
 
Round: E6
1082 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Sonina Marina 1229
1532 Stulova Kristina 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1063
1262 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Kazanina Daria 1074
1507 Vohtomina Vladislava 0.5 : 0.5 Tolstoguzova Sofia 1528
1446 Matushkina Ksenia 1 : 0 Stulova Veronika 1300
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Shkarupa Maria  
 
Round: E7
1446 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Pirozhnikova Alisa 1063
1229 Sonina Marina 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1507
1262 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Stulova Veronika 1300
1528 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shkarupa Maria  
1494 Sadova Taisia 0 : 1 Stulova Kristina 1532
1082 Shangina Alexandra 1 : 0 Popova Maria 1108
 
Round: E8
1108 Popova Maria 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1507
1063 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1262
1528 Tolstoguzova Sofia 0 : 1 Stulova Kristina 1532
1300 Stulova Veronika 1 : 0 Kazanina Daria 1074
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Matushkina Ksenia 1446
  Shkarupa Maria 0 : 1 Sonina Marina 1229
 
Round: E9
1063 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Kazanina Daria 1074
1229 Sonina Marina 0 : 1 Stulova Kristina 1532
1262 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Sadova Taisia 1494
1528 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1446
1108 Popova Maria 0 : 1 Shkarupa Maria  
1082 Shangina Alexandra 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1507
 
Round: E10
1074 Kazanina Daria 0 : 1 Sadova Taisia 1494
1082 Shangina Alexandra 0 : 1 Shkarupa Maria  
1300 Stulova Veronika 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1063
1528 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Knyazeva Ekaterina 1262
1446 Matushkina Ksenia 1 : 0 Sonina Marina 1229
1532 Stulova Kristina 1 : 0 Popova Maria 1108
 
Round: E11
1074 Kazanina Daria 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1528
1507 Vohtomina Vladislava 0.5 : 0.5 Shkarupa Maria  
1532 Stulova Kristina 1 : 0 Shangina Alexandra 1082
1494 Sadova Taisia 0 : 1 Stulova Veronika 1300
1262 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Sonina Marina 1229
1108 Popova Maria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1446
 
Round: E12
1532 Stulova Kristina 0.5 : 0.5 Vohtomina Vladislava 1507
1494 Sadova Taisia 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1063
1300 Stulova Veronika 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1528
1082 Shangina Alexandra 0 : 1 Matushkina Ksenia 1446
1108 Popova Maria 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1262
1229 Sonina Marina 1 : 0 Kazanina Daria 1074
 
Round: E13
1532 Stulova Kristina 1 : 0 Shkarupa Maria  
1446 Matushkina Ksenia 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1507
1108 Popova Maria 1 : 0 Kazanina Daria 1074
1063 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1528
1229 Sonina Marina 1 : 0 Stulova Veronika 1300
1082 Shangina Alexandra 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1262
 
Round: R
1259 Reznik Grigorii 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1718
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2018-03-26
End: 2018-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.028130054473877 sec.