The 3rd Zhejiang invitational tournament
Round: 1
  Gu Gongbo 0 : 1 Huang Shengming  
  Wu Jie 0.5 : 0.5 Cai Lijie  
  Xu Weiliang 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Ge Chongyu 0 : 1 Wang Rongsheng  
  Chen Xin 1 : 0 Gu Wanqing  
  Yu Hao 0 : 1 Gu Wei  
  Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Hu Yu  
  Xu Bin 1 : 0 Wen Bo  
  Hou Xinyuan 0.5 : 0.5 Liang Dawei  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Huo Jiuxu  
  Chen Lin 1 : 0 Fu Jinghua  
  Xue Wenxi 1 : 0 Wu Shanshan  
  Li Qiang 0 : 1 Qiu Yunfei  
  Li Xufeng 0 : 1 Lin Xi  
  Cao Dong 1 : 0 Huang Yingying  
 
Round: 2
  Huo Jiuxu 0 : 1 Wen Bo  
  Hu Yu 1 : 0 Cai Lijie  
  Gu Gongbo 1 : 0 Xu Weiliang  
  Ge Chongyu 1 : 0 Yu Hao  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Xu Bin  
  Wang Rongsheng 0 : 1 Gu Wei  
  Huang Shengming 1 : 0 Zhu Xiangru  
  Qiu Yunfei 1 : 0 Xue Wenxi  
  Lin Xi 0 : 1 Cao Dong  
  Chen Xin 0 : 1 Chen Lin  
  Li Qiang 1 : 0 Wu Shanshan  
  Gu Wanqing 1 : 0 Fu Jinghua  
  Li Xufeng 0 : 1 Huang Yingying  
  Liang Dawei 1 : 0 Wu Jie  
  Hou Xinyuan 0 : 1 Ge Lingfeng  
 
Round: 3
  Wen Bo 1 : 0 Gu Gongbo  
  Huang Yingying 0.5 : 0.5 Xu Bin  
  Wu Jie 1 : 0 Wang Rongsheng  
  Xu Weiliang 0 : 1 Yu Hao  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Ge Chongyu  
  Cao Dong 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng  
  Huang Shengming 1 : 0 Gu Wei  
  Fu Jinghua 0 : 1 Wu Shanshan  
  Gu Wanqing 0 : 1 Li Qiang  
  Li Xufeng 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Chen Lin 0.5 : 0.5 Qiu Yunfei  
  Chen Xin 0 : 1 Hu Yu  
  Hou Xinyuan 0 : 1 Cai Lijie  
  Xue Wenxi 1 : 0 Lin Xi  
  Liang Dawei 0 : 1 Ge Lingfeng  
 
Round: 4
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Ge Lingfeng  
  Huang Yingying 0 : 1 Wu Jie  
  Huo Jiuxu 0 : 1 Gu Gongbo  
  Wen Bo 0 : 1 Ge Chongyu  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Wang Rongsheng  
  Cai Lijie 1 : 0 Xu Bin  
  Hu Yu 0 : 1 Huang Shengming  
  Liang Dawei 0 : 1 Yu Hao  
  Gu Wanqing 0.5 : 0.5 Lin Xi  
  Hou Xinyuan 0 : 1 Xu Weiliang  
  Chen Lin 1 : 0 Gu Wei  
  Chen Xin 1 : 0 Wu Shanshan  
  Fu Jinghua 0.5 : 0.5 Li Xufeng  
  Qiu Yunfei 0.5 : 0.5 Cao Dong  
  Li Qiang 0 : 1 Xue Wenxi  
 
Round: 5
  Lin Xi 0.5 : 0.5 Huang Yingying  
  Wu Shanshan 0 : 1 Xu Bin  
  Huo Jiuxu 0.5 : 0.5 Xu Weiliang  
  Gu Gongbo 1 : 0 Yu Hao  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Gu Wei  
  Hu Yu 1 : 0 Wu Jie  
  Ge Lingfeng 1 : 0 Ge Chongyu  
  Xue Wenxi 0 : 1 Cao Dong  
  Gu Wanqing 0 : 1 Liang Dawei  
  Hou Xinyuan 1 : 0 Li Xufeng  
  Chen Lin 0.5 : 0.5 Huang Shengming  
  Chen Lin 0 : 1 Cai Lijie  
  Qiu Yunfei 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng  
  Li Qiang 0 : 1 Wen Bo  
  Fu Jinghua 0 : 1 Wang Rongsheng  
 
Round: 6
  Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Huang Shengming  
  Huang Yingying 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Ge Lingfeng 0 : 1 Cai Lijie  
  Wang Rongsheng 1 : 0 Yu Hao  
  Wu Shanshan 0 : 1 Li Xufeng  
  Gu Gongbo 0 : 1 Ge Chongyu  
  Wen Bo 0 : 1 Gu Wei  
  Xue Wenxi 1 : 0 Wu Jie  
  Chen Lin 0 : 1 Cao Dong  
  Chen Xin 1 : 0 Xu Weiliang  
  Fu Jinghua 0 : 1 Hou Xinyuan  
  Gu Wanqing 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Liang Dawei 0 : 1 Xu Bin  
  Qiu Yunfei 1 : 0 Hu Yu  
  Li Qiang 1 : 0 Lin Xi  
 
Round: 7
  Cao Dong 0.5 : 0.5 Huang Shengming  
  Li Xufeng 0.5 : 0.5 Xu Weiliang  
  Lin Xi 0 : 1 Yu Hao  
  Wen Bo 1 : 0 Zhu Xiangru  
  Xue Wenxi 0 : 1 Ge Chongyu  
  Gu Gongbo 1 : 0 Wang Rongsheng  
  Hu Yu 1 : 0 Xu Bin  
  Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Gu Wei  
  Gu Wanqing 0 : 1 Wu Shanshan  
  Liang Dawei 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Chen Lin 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng  
  Chen Xin 0 : 1 Li Qiang  
  Hou Xinyuan 0 : 1 Wu Jie  
  Qiu Yunfei 0 : 1 Cai Lijie  
  Fu Jinghua 0 : 1 Huang Yingying  
 
Round: 8
  Huang Yingying 0.5 : 0.5 Wang Rongsheng  
  Xue Wenxi 1 : 0 Wen Bo  
  Cao Dong 1 : 0 Ge Chongyu  
  Wu Jie 0 : 1 Xu Bin  
  Liang Dawei 1 : 0 Xu Weiliang  
  Cai Lijie 0.5 : 0.5 Huang Shengming  
  Huo Jiuxu 0 : 1 Yu Hao  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Hu Yu  
  Gu Wanqing 0 : 1 Li Xufeng  
  Hou Xinyuan 1 : 0 Wu Shanshan  
  Chen Lin 1 : 0 Gu Gongbo  
  Chen Xin 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Qiu Yunfei 0 : 1 Gu Wei  
  Li Qiang 1 : 0 Ge Lingfeng  
  Fu Jinghua 0.5 : 0.5 Lin Xi  
 
Round: 9
  Huo Jiuxu 0 : 1 Wu Jie  
  Huang Yingying 0 : 1 Yu Hao  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Gu Wei  
  Hu Yu 0 : 1 Ge Chongyu  
  Cao Dong 1 : 0 Cai Lijie  
  Gu Gongbo 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Ge Lingfeng 1 : 0 Wen Bo  
  Fu Jinghua 0 : 1 Liang Dawei  
  Gu Wanqing 0 : 1 Xu Weiliang  
  Chen Xin 1 : 0 Li Xufeng  
  Chen Lin 1 : 0 Xue Wenxi  
  Li Qiang 0 : 1 Huang Shengming  
  Hou Xinyuan 0 : 1 Wang Rongsheng  
  Qiu Yunfei 1 : 0 Xu Bin  
  Wu Shanshan 0 : 1 Lin Xi  
Country: China
City: Zhejiang
Start: 2005-08-18
End: 2005-08-21
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.018579959869385 sec.