The 2nd Zhejiang invitational tournament
Round: 1
  Wang Rongsheng 0.5 : 0.5 Cao Dong  
  Wang Ying 1 : 0 Li Dan  
  Chen Jinfeng 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Shen Jie 0 : 1 Gu Wenyi  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Mei Fan  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Wu Hao 2306
  Tian Hanfa 0 : 1 Li Yiyun  
  Yu Manjiang 1 : 0 Xue Wenxi  
  Lin Shan 0.5 : 0.5 Xu Bin  
  Zhu Jie 1 : 0 Chen Pingcai  
  Wu Di 1 : 0 Zhu Xianfeng  
  Lin Xi 1 : 0 Chen Rongwang  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Wu Bo  
  Chen Xiyou 0 : 1 Ren Jihang  
  Du Wei 0 : 1 Miao Yuhong  
  Li Qiang 1 : 0 Fan Xingcen  
  Dong Weiwei 0 : 1 Gu Gongbo  
  Chen Chi 0 : 1 Gong Sheng  
  Fu Liang 0 : 1 Chen Lin  
  Huang Shengming 1 : 0 Cao Xuehai  
  Hong Hui 0 : 1 Wang Xiaomin  
  Huang Ronghua 1 : 0 Zhang Weiguo  
 
Round: 2
  Xu Bin 0.5 : 0.5 Wang Rongsheng  
  Li Qiang 0 : 1 Zhu Jie  
  Gu Gongbo 0 : 1 Wu Di  
  Li Yiyun 0 : 1 Wang Ying  
  Miao Yuhong 0.5 : 0.5 Huang Ronghua  
  Ren Jihang 0 : 1 Mei Fan  
  Gong Sheng 0 : 1 Huang Shengming  
  Yu Manjiang 1 : 0 Wang Xiaomin  
  Lin Xi 0 : 1 Zhu Jianfeng  
  Chen Lin 1 : 0 Zhuo Miaojun  
  Cao Dong 1 : 0 Lin Shan  
  Shen Jie 1 : 0 Du Wei  
  Tian Hanfa 0 : 1 Fu Liang  
  Cao Xuehai 1 : 0 Chen Chi  
  Chen Pingcai 0 : 1 Chen Xiyou  
  Dong Weiwei 0 : 1 Chen Jinfeng  
  Chen Rongwang 0.5 : 0.5 Li Dan  
  Fan Xingcen 1 : 0 Zhang Weiguo  
  Hong Hui 0 : 1 Xue Wenxi  
  Wu Bo 0 : 1 Xing Zaipeng  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Zhu Xianfeng  
2306 Wu Hao 1 : 0 Gu Wenyi  
 
Round: 3
  Huang Ronghua 0 : 1 Cao Dong  
  Li Qiang 0 : 1 Mei Fan  
  Zhang Weiguo 1 : 0 Chen Xiyou  
  Cao Xuehai 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Chen Pingcai 0 : 1 Fan Xingcen  
  Chen Rongwang 1 : 0 Zhu Xianfeng  
  Gong Sheng 1 : 0 Wang Rongsheng  
  Gu Wenyi 0.5 : 0.5 Wang Xiaomin  
  Hong Hui 0 : 1 Wu Bo  
  Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Wu Di  
  Yu Manjiang 0 : 1 Wu Hao 2306
  Xing Zaipeng 1 : 0 Lin Xi  
  Chen Lin 1 : 0 Miao Yuhong  
  Huang Shengming 0 : 1 Wang Ying  
  Zhu Jie 0 : 1 Ren Jihang  
  Tian Hanfa 1 : 0 Chen Chi  
  Li Yiyun 1 : 0 Chen Jinfeng  
  Dong Weiwei 1 : 0 Du Wei  
  Fu Liang 1 : 0 Gu Gongbo  
  Lin Shan 0 : 1 Xue Wenxi  
  Li Dan 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Shen Jie 0 : 1 Xu Bin  
 
Round: 4
  Xue Wenxi 1 : 0 Fu Liang  
  Li Qiang 1 : 0 Cao Xuehai  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Wang Xiaomin  
  Du Wei 0 : 1 Li Dan  
  Gong Sheng 1 : 0 Zhu Jie  
  Miao Yuhong 1 : 0 Chen Rongwang  
  Chen Xiyou 1 : 0 Hong Hui  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Huang Shengming  
  Fan Xingcen 1 : 0 Yu Manjiang  
  Shen Jie 0 : 1 Tian Hanfa  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Li Yiyun  
  Lin Shan 1 : 0 Dong Weiwei  
  Gu Wenyi 0 : 1 Mei Fan  
  Wang Ying 0 : 1 Wu Hao 2306
  Lin Xi 0 : 1 Chen Jinfeng  
  Gu Gongbo 1 : 0 Huang Ronghua  
  Wu Bo 1 : 0 Zhang Weiguo  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Xu Bin  
  Wang Rongsheng 1 : 0 Chen Pingcai  
  Ren Jihang 1 : 0 Chen Lin  
  Wu Di 1 : 0 Cao Dong  
 
Round: 5
  Zhu Jie 0 : 1 Yu Manjiang  
  Lin Xi 0 : 1 Chen Pingcai  
  Zhang Weiguo 0 : 1 Cao Xuehai  
  Tian Hanfa 0 : 1 Wu Bo  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Fu Liang  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Chen Lin  
  Mei Fan 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Huang Shengming 0 : 1 Xue Wenxi  
  Li Qiang 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Fan Xingcen 1 : 0 Wang Ying  
  Cao Dong 1 : 0 Miao Yuhong  
  Gu Wenyi 1 : 0 Li Dan  
  Shen Jie 0.5 : 0.5 Chen Rongwang  
  Gu Gongbo 0.5 : 0.5 Wang Rongsheng  
2306 Wu Hao 1 : 0 Ren Jihang  
  Chen Chi 0 : 1 Hong Hui  
  Dong Weiwei 1 : 0 Chen Xiyou  
  Gong Sheng 0 : 1 Wu Di  
  Xu Bin 0.5 : 0.5 Li Yiyun  
  Wang Xiaomin 1 : 0 Chen Jinfeng  
  Lin Shan 1 : 0 Huang Ronghua  
 
Round: 6
  Tian Hanfa 1 : 0 Li Qiang  
  Fan Xingcen 0 : 1 Xue Wenxi  
  Chen Rongwang 0 : 1 Chen Jinfeng  
  Wu Bo 0 : 1 Yu Manjiang  
  Lin Xi 0 : 1 Chen Xiyou  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Chen Lin  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Zhu Jie  
  Li Dan 0 : 1 Cao Xuehai  
  Mei Fan 1 : 0 Huang Shengming  
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Zhuo Miaojun  
2306 Wu Hao 1 : 0 Wu Di  
  Gong Sheng 1 : 0 Fu Liang  
  Gu Wenyi 0 : 1 Chen Pingcai  
  Shen Jie 0 : 1 Zhang Weiguo  
  Dong Weiwei 0.5 : 0.5 Huang Ronghua  
  Lin Shan 0 : 1 Wang Rongsheng  
  Gu Gongbo 0 : 1 Li Yiyun  
  Xu Bin 1 : 0 Wang Xiaomin  
  Miao Yuhong 1 : 0 Wang Ying  
  Hong Hui 1 : 0 Zhu Xianfeng  
  Cao Dong 1 : 0 Ren Jihang  
 
Round: 7
  Chen Pingcai 1 : 0 Tian Hanfa  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Huang Ronghua  
  Li Qiang 0 : 1 Chen Xiyou  
  Zhu Jie 1 : 0 Cao Xuehai  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Yu Manjiang  
2306 Wu Hao 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng  
  Wu Di 1 : 0 Chen Lin  
  Chen Jinfeng 1 : 0 Huang Shengming  
  Wang Ying 1 : 0 Fu Liang  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Ren Jihang  
  Li Yiyun 0 : 1 Mei Fan  
  Gu Wenyi 0 : 1 Lin Shan  
  Shen Jie 1 : 0 Zhu Xianfeng  
  Dong Weiwei 0 : 1 Chen Rongwang  
  Du Wei 0 : 1 Lin Xi  
  Chen Chi 0 : 1 Li Dan  
  Gu Gongbo 1 : 0 Wang Xiaomin  
  Hong Hui 1 : 0 Zhang Weiguo  
  Gong Sheng 0.5 : 0.5 Fan Xingcen  
  Cao Dong 0.5 : 0.5 Xue Wenxi  
  Wang Rongsheng 1 : 0 Wu Bo  
  Xu Bin 1 : 0 Miao Yuhong  
 
Round: 8
  Chen Rongwang 1 : 0 Fu Liang  
  Zhang Weiguo 0 : 1 Lin Xi  
  Chen Pingcai 0 : 1 Wang Ying  
  Huang Ronghua 0 : 1 Cao Xuehai  
  Wu Bo 1 : 0 Chen Xiyou  
2306 Wu Hao 1 : 0 Xue Wenxi  
  Zhuo Miaojun 0 : 1 Wu Di  
  Fan Xingcen 1 : 0 Chen Lin  
  Li Yiyun 0 : 1 Huang Shengming  
  Zhu Jie 0 : 1 Chen Jinfeng  
  Gu Wenyi 1 : 0 Li Qiang  
  Shen Jie 1 : 0 Li Dan  
  Gu Gongbo 0 : 1 Miao Yuhong  
  Hong Hui 1 : 0 Tian Hanfa  
  Gong Sheng 0 : 1 Mei Fan  
  Dong Weiwei 1 : 0 Wang Xiaomin  
  Cao Dong 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng  
  Lin Shan 0 : 1 Ren Jihang  
  Wang Rongsheng 0 : 1 Yu Manjiang  
  Xu Bin 0 : 1 Zhu Xiangru  
 
Round: 9
  Zhu Jie 0 : 1 Wu Bo  
  Zhang Weiguo 0 : 1 Li Qiang  
  Huang Ronghua 1 : 0 Lin Xi  
  Fan Xingcen 0 : 1 Zhu Jianfeng  
  Chen Rongwang 0 : 1 Chen Pingcai  
  Chen Xiyou 1 : 0 Fu Liang  
2306 Wu Hao 1 : 0 Mei Fan  
  Wu Di 1 : 0 Xue Wenxi  
  Chen Jinfeng 0 : 1 Yu Manjiang  
  Wang Ying 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Gong Sheng 0 : 1 Miao Yuhong  
  Shen Jie 0 : 1 Cao Xuehai  
  Gu Gongbo 1 : 0 Lin Shan  
  Dong Weiwei 1 : 0 Tian Hanfa  
  Gu Wenyi 0 : 1 Li Yiyun  
  Xu Bin 1 : 0 Chen Lin  
  Wang Xiaomin 1 : 0 Li Dan  
  Cao Dong 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Wang Rongsheng 1 : 0 Ren Jihang  
  Hong Hui 0 : 1 Huang Shengming  
Country: China
City: Zhejiang
Start: 2004-08-17
End: 2004-08-20
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.023054838180542 sec.