The 1st Zhejiang invitational tournament
Round: 1
  Dong Weiwei 1 : 0 Tao Lei  
  Chen Dengming 0 : 1 Chen Haibo  
  Zhu Jie 1 : 0 Xue Wenxi  
  Chen Wenxia 1 : 0 Zhang Yifeng  
  Xing Zaipeng 1 : 0 Huang Ronghua  
  Sun Yixie 0 : 1 Zhou Zhongchao  
  Sha Han 0 : 1 Ge Chongyu  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Pan Chengming  
  Gu Wanqing 0 : 1 Sheng Yunfeng  
  Xu Bin 0.5 : 0.5 Cai Lijie  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Gu Gongbo  
  Chen Lin 1 : 0 Huang Dong  
  Chen Rongwang 0 : 1 Zhu Jianfeng  
 
Round: 2
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Dong Weiwei  
  Chen Lin 1 : 0 Chen Wenxia  
  Zhou Zhongchao 0 : 1 Chen Haibo  
  Chen Rongwang 0 : 1 Sha Han  
  Chen Dengming 1 : 0 Zhang Yifeng  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Ge Chongyu  
  Huang Dong 0 : 1 Xue Wenxi  
  Huang Ronghua 1 : 0 Pan Chengming  
  Xu Bin 0.5 : 0.5 Zhu Jie  
  Gu Wanqing 1 : 0 Sun Yixie  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Cai Lijie  
  Sheng Yunfeng 1 : 0 Zhu Xiangru  
  Gu Gongbo 1 : 0 Tao Lei  
 
Round: 3
  Chen Lin 1 : 0 Chen Haibo  
  Chen Rongwang 0 : 1 Tao Lei  
  Huang Dong 1 : 0 Sun Yixie  
  Zhou Zhongchao 1 : 0 Chen Dengming  
  Sha Han 0.5 : 0.5 Dong Weiwei  
  Pan Chengming 1 : 0 Zhang Yifeng  
  Cai Lijie 1 : 0 Zhu Jianfeng  
  Huang Ronghua 1 : 0 Zhu Jie  
  Gu Gongbo 0 : 1 Xu Bin  
  Gu Wanqing 1 : 0 Ge Chongyu  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Xue Wenxi  
  Sheng Yunfeng 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Chen Wenxia  
 
Round: 4
  Zhu Jianfeng 1 : 0 Chen Wenxia  
  Chen Rongwang 1 : 0 Sun Yixie  
  Chen Lin 1 : 0 Zhuo Miaojun  
  Sha Han 0 : 1 Zhu Jie  
  Ge Chongyu 0 : 1 Tao Lei  
  Pan Chengming 0 : 1 Chen Dengming  
  Xu Bin 1 : 0 Zhou Zhongchao  
  Huang Ronghua 1 : 0 Chen Haibo  
  Gu Gongbo 0 : 1 Dong Weiwei  
  Gu Wanqing 0 : 1 Cai Lijie  
  Xing Zaipeng 0.5 : 0.5 Zhang Yifeng  
  Sheng Yunfeng 0 : 1 Xue Wenxi  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Huang Dong  
 
Round: 5
  Sun Yixie 0 : 1 Zhang Yifeng  
  Zhuo Miaojun 0 : 1 Xue Wenxi  
  Zhou Zhongchao 0 : 1 Chen Wenxia  
  Tao Lei 1 : 0 Zhu Jie  
  Huang Dong 0 : 1 Ge Chongyu  
  Chen Haibo 0 : 1 Sha Han  
  Cai Lijie 1 : 0 Chen Lin  
  Gu Wanqing 0 : 1 Zhu Xiangru  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Chen Rongwang  
  Sheng Yunfeng 0 : 1 Chen Dengming  
  Huang Ronghua 0 : 1 Zhu Jianfeng  
  Xu Bin 0 : 1 Dong Weiwei  
  Gu Gongbo 0 : 1 Pan Chengming  
 
Round: 6
  Chen Rongwang 1 : 0 Chen Haibo  
  Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Chen Lin  
  Pan Chengming 1 : 0 Ge Chongyu  
  Cai Lijie 0.5 : 0.5 Xue Wenxi  
  Zhu Jie 0 : 1 Chen Wenxia  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Chen Dengming  
  Sheng Yunfeng 0 : 1 Zhang Yifeng  
  Huang Ronghua 0 : 1 Tao Lei  
  Xu Bin 0 : 1 Sha Han  
  Gu Wanqing 0 : 1 Zhou Zhongchao  
  Xing Zaipeng 0 : 1 Huang Dong  
  Gu Gongbo 0 : 1 Sun Yixie  
  Zhu Xiangru 0 : 1 Dong Weiwei  
 
Round: 7
  Chen Lin 1 : 0 Chen Wenxia  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Chen Wenxia  
  Zhou Zhongchao 0 : 1 Sha Han  
  Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Tao Lei  
  Zhu Jie 0 : 1 Zhang Yifeng  
  Sun Yixie 1 : 0 Chen Haibo  
  Sheng Yunfeng 0 : 1 Pan Chengming  
  Huang Ronghua 0 : 1 Ge Chongyu  
  Xing Zaipeng 1 : 0 Gu Gongbo  
  Gu Wanqing 0 : 1 Huang Dong  
  Zhu Xiangru 1 : 0 Xu Bin  
  Cai Lijie 0 : 1 Dong Weiwei  
  Chen Rongwang 0 : 1 Chen Dengming  
Country: China
City: Zhejiang
Start: 2003-08-13
End: 2003-08-15
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013659000396729 sec.