XIV Russian Championship, First League
Round: 1
2068 Berezin Roman 1 : 0 Belkina Nadezhda  
1916 Okatova Anna 1 : 0 Vinogradov Andrey 1763
2114 Serdyukov Egor 1 : 0 Gorohov Dmitry  
1789 Merkulov Artyom 0 : 1 Kareyev Vladislav 2333
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Purk Andry 2437
2176 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Eggert Ester 1845
2182 Filinov Vladimir 1 : 0 Kolk Peeter 1707
2111 Nikonova Natalya 0.5 : 0.5 Mostyayev Artyom 1646
1892 Kamyshentsev Vasily 1 : 0 Pestereva Maria 1840
2335 Nikonov Konstantin 0.5 : 0.5 Poltaratsky Nikolay 1835
1744 Arefyev Andrey 0 : 1 Volkov Sergey 2059
1831 Nadezhdin Kirill 0 : 1 Lents Johann 2355
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Sulane Sander 1808
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
1735 Potlova Tatyana 0 : 1 Balabhai Viktor 2099
2106 Salnikova Nonna 1 : 0 Gorohov Nikita  
1690 Zyazin Alexandr 0 : 1 Semyonov Vladimir 2129
2283 Karasyov Maxim 1 : 0 Timokhina Nadezhda 1758
2082 Nokhrin Oleg 1 : 0 Kolk Kaia 1731
1780 Merkulov Maxim 1 : 0 Kozhin Mikhail 2323
2009 Kolesnik Vladimir 1 : 0 Savik Aki  
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Kadulin Alexandr 2202
1776 Kryuchok Roman 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
 
Round: 2
1780 Merkulov Maxim 0 : 1 Nokhrin Oleg 2082
  Gorohov Dmitry 0 : 1 Merkulov Artyom 1789
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Kolesnik Vladimir 2009
2111 Nikonova Natalya 0.5 : 0.5 Poltaratsky Nikolay 1835
1759 Maximov Nikolay 1 : 0 Eggert Ester 1845
2114 Serdyukov Egor 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
2333 Kareyev Vladislav 0.5 : 0.5 Balabhai Viktor 2099
2002 Krayeva Tatyana 0 : 1 Karasyov Maxim 2283
2059 Volkov Sergey 0 : 1 Berezin Roman 2068
2335 Nikonov Konstantin 1 : 0 Mostyayev Artyom 1646
1840 Pestereva Maria 1 : 0 Potlova Tatyana 1735
1776 Kryuchok Roman 1 : 0 Gorohov Nikita  
2182 Filinov Vladimir 1 : 0 Tänav Tõnis  
1758 Timokhina Nadezhda 1 : 0 Kolk Peeter 1707
1744 Arefyev Andrey 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1809
1763 Vinogradov Andrey 0 : 1 Sulane Sander 1808
2202 Kadulin Alexandr 1 : 0 Okatova Anna 1916
2437 Purk Andry 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2028
1731 Kolk Kaia 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
1831 Nadezhdin Kirill 1 : 0 Belkina Nadezhda  
1690 Zyazin Alexandr 0 : 1 Romanov Sergey 1697
2176 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Kamyshentsev Vasily 1892
2129 Semyonov Vladimir 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
2106 Salnikova Nonna 1 : 0 Lents Johann 2355
 
Round: 3
2028 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Kamyshentsev Vasily 1892
  Gorohov Dmitry 0 : 1 Arefyev Andrey 1744
2111 Nikonova Natalya 1 : 0 Sulane Sander 1808
2106 Salnikova Nonna 0 : 1 Kadulin Alexandr 2202
2335 Nikonov Konstantin 1 : 0 Balabhai Viktor 2099
2009 Kolesnik Vladimir 0 : 1 Serdyukov Egor 2114
2068 Berezin Roman 1 : 0 Kareyev Vladislav 2333
1831 Nadezhdin Kirill 0.5 : 0.5 Volkov Sergey 2059
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Semyonov Vladimir 2129
1735 Potlova Tatyana 0.5 : 0.5 Vinogradov Andrey 1763
1916 Okatova Anna 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Klimashin Alexandr 2472
2182 Filinov Vladimir 0 : 1 Purk Andry 2437
1690 Zyazin Alexandr 1 : 0 Kolk Kaia 1731
1707 Kolk Peeter 1 : 0 Belkina Nadezhda  
  Gorohov Nikita 0 : 1 Eggert Ester 1845
1876 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Mostyayev Artyom 1646
2176 Nekrasov Evgeniy 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
2002 Krayeva Tatyana 1 : 0 Tänav Tõnis  
2355 Lents Johann 1 : 0 Merkulov Maxim 1780
1776 Kryuchok Roman 1 : 0 Timokhina Nadezhda 1758
1835 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Savik Aki  
2082 Nokhrin Oleg 0.5 : 0.5 Karasyov Maxim 2283
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Merkulov Artyom 1789
1840 Pestereva Maria 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1809
 
Round: 4
2099 Balabhai Viktor 1 : 0 Volkov Sergey 2059
2436 Artemyev Sergey 1 : 0 Kadulin Alexandr 2202
1763 Vinogradov Andrey 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1876
2111 Nikonova Natalya 1 : 0 Serdyukov Egor 2114
2437 Purk Andry 1 : 0 Berezin Roman 2068
1835 Poltaratsky Nikolay 0 : 1 Filinov Vladimir 2182
2129 Semyonov Vladimir 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
1731 Kolk Kaia 0 : 1 Gorohov Nikita  
1744 Arefyev Andrey 1 : 0 Timokhina Nadezhda 1758
2283 Karasyov Maxim 1 : 0 Nikonov Konstantin 2335
1789 Merkulov Artyom 0 : 1 Lents Johann 2355
2106 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Sumarokov Evgeny 2028
1776 Kryuchok Roman 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2176
1735 Potlova Tatyana 0.5 : 0.5 Mostyayev Artyom 1646
2009 Kolesnik Vladimir 1 : 0 Kolk Peeter 1707
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 1892
2002 Krayeva Tatyana 1 : 0 Nadezhdin Kirill 1831
  Gorohov Dmitry 1 : 0 Belkina Nadezhda  
1808 Sulane Sander 0 : 1 Okatova Anna 1916
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Nokhrin Oleg 2082
  Tänav Tõnis 0 : 1 Maximov Nikolay 1759
1840 Pestereva Maria 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
1845 Eggert Ester 1 : 0 Savik Aki  
1690 Zyazin Alexandr 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1809
1780 Merkulov Maxim 0 : 1 Kareyev Vladislav 2333
 
Round: 5
1646 Mostyayev Artyom 0 : 1 Nadezhdin Kirill 1831
1690 Zyazin Alexandr 1 : 0 Gorohov Dmitry  
2437 Purk Andry 1 : 0 Karasyov Maxim 2283
1780 Merkulov Maxim 1 : 0 Vinogradov Andrey 1763
2028 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Nikonov Konstantin 2335
2239 Lysakov Mikhail 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
2002 Krayeva Tatyana 0 : 1 Lents Johann 2355
1735 Potlova Tatyana 1 : 0 Kolk Peeter 1707
2202 Kadulin Alexandr 0.5 : 0.5 Kozhin Mikhail 2323
2182 Filinov Vladimir 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
2333 Kareyev Vladislav 1 : 0 Nikonova Natalya 2111
2099 Balabhai Viktor 0 : 1 Salnikova Nonna 2106
1916 Okatova Anna 0 : 1 Kryuchok Roman 1776
1809 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 1835
1758 Timokhina Nadezhda 1 : 0 Gorohov Nikita  
2129 Semyonov Vladimir 0.5 : 0.5 Nokhrin Oleg 2082
1876 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Pestereva Maria 1840
2068 Berezin Roman 1 : 0 Nekrasov Evgeniy 2176
1892 Kamyshentsev Vasily 0 : 1 Volkov Sergey 2059
1697 Romanov Sergey 1 : 0 Savik Aki  
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Serdyukov Egor 2114
2009 Kolesnik Vladimir 1 : 0 Arefyev Andrey 1744
  Belkina Nadezhda 0 : 1 Kolk Kaia 1731
1789 Merkulov Artyom 1 : 0 Eggert Ester 1845
  Tänav Tõnis 0 : 1 Sulane Sander 1808
 
Round: 6
2202 Kadulin Alexandr 0 : 1 Nikonov Konstantin 2335
2068 Berezin Roman 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
2239 Lysakov Mikhail 0 : 1 Lents Johann 2355
2106 Salnikova Nonna 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
2283 Karasyov Maxim 0 : 1 Kareyev Vladislav 2333
2002 Krayeva Tatyana 1 : 0 Nokhrin Oleg 2082
1707 Kolk Peeter 1 : 0 Gorohov Dmitry  
1646 Mostyayev Artyom 1 : 0 Savik Aki  
1840 Pestereva Maria 0 : 1 Romanov Sergey 1697
1763 Vinogradov Andrey 1 : 0 Belkina Nadezhda  
1690 Zyazin Alexandr 0 : 1 Maximov Nikolay 1759
1808 Sulane Sander 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 1835
1776 Kryuchok Roman 0 : 1 Balabhai Viktor 2099
1831 Nadezhdin Kirill 1 : 0 Semyonov Vladimir 2129
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Filinov Vladimir 2182
2176 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Kolesnik Vladimir 2009
2437 Purk Andry 1 : 0 Artemyev Sergey 2436
1780 Merkulov Maxim 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 1892
2111 Nikonova Natalya 0.5 : 0.5 Merkulov Artyom 1789
1916 Okatova Anna 0 : 1 Arefyev Andrey 1744
2114 Serdyukov Egor 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1876
1758 Timokhina Nadezhda 0 : 1 Eggert Ester 1845
2028 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Volkov Sergey 2059
1735 Potlova Tatyana 1 : 0 Kolk Kaia 1731
  Gorohov Nikita 1 : 0 Tänav Tõnis  
 
Round: 7
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Kareyev Vladislav 2333
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Eggert Ester 1845
2436 Artemyev Sergey 0 : 1 Klimashin Alexandr 2472
1916 Okatova Anna 0 : 1 Semyonov Vladimir 2129
2002 Krayeva Tatyana 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2176
1776 Kryuchok Roman 0.5 : 0.5 Sulane Sander 1808
1690 Zyazin Alexandr 0 : 1 Kolk Peeter 1707
2114 Serdyukov Egor 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2028
2335 Nikonov Konstantin 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
2082 Nokhrin Oleg 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1876
1744 Arefyev Andrey 0 : 1 Balabhai Viktor 2099
2182 Filinov Vladimir 1 : 0 Berezin Roman 2068
2355 Lents Johann 1 : 0 Purk Andry 2437
  Savik Aki 0 : 1 Gorohov Dmitry  
1840 Pestereva Maria 1 : 0 Mostyayev Artyom 1646
1731 Kolk Kaia 1 : 0 Vinogradov Andrey 1763
  Gorohov Nikita 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 1835
2283 Karasyov Maxim 1 : 0 Salnikova Nonna 2106
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Kolesnik Vladimir 2009
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 1892
2059 Volkov Sergey 1 : 0 Potlova Tatyana 1735
2111 Nikonova Natalya 0 : 1 Kadulin Alexandr 2202
1780 Merkulov Maxim 1 : 0 Timokhina Nadezhda 1758
1789 Merkulov Artyom 1 : 0 Nadezhdin Kirill 1831
  Belkina Nadezhda 1 : 0 Tänav Tõnis  
 
Round: 8
  Belkina Nadezhda 1 : 0 Savik Aki  
1759 Maximov Nikolay 1 : 0 Potlova Tatyana 1735
2106 Salnikova Nonna 1 : 0 Kryuchok Roman 1776
1789 Merkulov Artyom 0 : 1 Krayeva Tatyana 2002
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Merkulov Maxim 1780
1840 Pestereva Maria 0 : 1 Kolk Peeter 1707
  Gorohov Nikita 0 : 1 Mostyayev Artyom 1646
2182 Filinov Vladimir 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
2099 Balabhai Viktor 0 : 1 Karasyov Maxim 2283
1744 Arefyev Andrey 1 : 0 Zyazin Alexandr 1690
1916 Okatova Anna 1 : 0 Gorohov Dmitry  
2068 Berezin Roman 1 : 0 Kamyshentsev Vasily 1892
2239 Lysakov Mikhail 0 : 1 Serdyukov Egor 2114
2202 Kadulin Alexandr 0 : 1 Kareyev Vladislav 2333
1876 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 1835
1758 Timokhina Nadezhda 1 : 0 Kolk Kaia 1731
2129 Semyonov Vladimir 0 : 1 Kolesnik Vladimir 2009
1845 Eggert Ester 0 : 1 Nokhrin Oleg 2082
2028 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Sulane Sander 1808
2472 Klimashin Alexandr 1 : 0 Purk Andry 2437
1831 Nadezhdin Kirill 0 : 1 Nikonova Natalya 2111
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Volkov Sergey 2059
2355 Lents Johann 1 : 0 Kozhin Mikhail 2323
2176 Nekrasov Evgeniy 0 : 1 Nikonov Konstantin 2335
1763 Vinogradov Andrey 1 : 0 Tänav Tõnis  
 
Round: 9
2283 Karasyov Maxim 1 : 0 Artemyev Sergey 2436
2009 Kolesnik Vladimir 0 : 1 Kozhin Mikhail 2323
2176 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Nokhrin Oleg 2082
2472 Klimashin Alexandr 1 : 0 Lents Johann 2355
2437 Purk Andry 1 : 0 Serdyukov Egor 2114
1744 Arefyev Andrey 0.5 : 0.5 Eggert Ester 1845
1776 Kryuchok Roman 0 : 1 Nadezhdin Kirill 1831
2333 Kareyev Vladislav 0 : 1 Nikonov Konstantin 2335
1892 Kamyshentsev Vasily 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1876
1916 Okatova Anna 1 : 0 Potlova Tatyana 1735
1780 Merkulov Maxim 0 : 1 Volkov Sergey 2059
2182 Filinov Vladimir 1 : 0 Krayeva Tatyana 2002
  Gorohov Dmitry 1 : 0 Tänav Tõnis  
1835 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Pestereva Maria 1840
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Mostyayev Artyom 1646
2106 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Nikonova Natalya 2111
1690 Zyazin Alexandr 1 : 0 Vinogradov Andrey 1763
2099 Balabhai Viktor 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2028
  Gorohov Nikita 1 : 0 Belkina Nadezhda  
2239 Lysakov Mikhail 1 : 0 Berezin Roman 2068
1731 Kolk Kaia 1 : 0 Savik Aki  
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Kolk Peeter 1707
2129 Semyonov Vladimir 1 : 0 Sulane Sander 1808
1697 Romanov Sergey 0 : 1 Timokhina Nadezhda 1758
1789 Merkulov Artyom 0 : 1 Kadulin Alexandr 2202
 
Round: 10
1835 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Mostyayev Artyom 1646
1735 Potlova Tatyana 0 : 1 Kryuchok Roman 1776
2335 Nikonov Konstantin 0 : 1 Purk Andry 2437
2111 Nikonova Natalya 1 : 0 Balabhai Viktor 2099
1840 Pestereva Maria 1 : 0 Kolk Kaia 1731
2106 Salnikova Nonna 1 : 0 Nokhrin Oleg 2082
1845 Eggert Ester 1 : 0 Nadezhdin Kirill 1831
2176 Nekrasov Evgeniy 0 : 1 Lysakov Mikhail 2239
2182 Filinov Vladimir 1 : 0 Kareyev Vladislav 2333
2114 Serdyukov Egor 0 : 1 Artemyev Sergey 2436
  Savik Aki 0.5 : 0.5 Vinogradov Andrey 1763
1697 Romanov Sergey 1 : 0 Gorohov Nikita  
1809 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Tänav Tõnis  
1690 Zyazin Alexandr 1 : 0 Belkina Nadezhda  
2202 Kadulin Alexandr 1 : 0 Volkov Sergey 2059
  Gorohov Dmitry 0 : 1 Sulane Sander 1808
1876 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Berezin Roman 2068
1789 Merkulov Artyom 1 : 0 Kolk Peeter 1707
1892 Kamyshentsev Vasily 0 : 1 Semyonov Vladimir 2129
1744 Arefyev Andrey 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2028
2323 Kozhin Mikhail 0.5 : 0.5 Klimashin Alexandr 2472
1780 Merkulov Maxim 0 : 1 Okatova Anna 1916
1759 Maximov Nikolay 1 : 0 Timokhina Nadezhda 1758
2002 Krayeva Tatyana 1 : 0 Kolesnik Vladimir 2009
2355 Lents Johann 1 : 0 Karasyov Maxim 2283
 
Round: 11
1759 Maximov Nikolay 0 : 1 Nokhrin Oleg 2082
2335 Nikonov Konstantin 1 : 0 Klimashin Alexandr 2472
  Tänav Tõnis 1 : 0 Savik Aki  
  Gorohov Dmitry 1 : 0 Kolk Kaia 1731
1809 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 1892
2009 Kolesnik Vladimir 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 1835
2176 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Serdyukov Egor 2114
2182 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Kozhin Mikhail 2323
2028 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Semyonov Vladimir 2129
2099 Balabhai Viktor 0.5 : 0.5 Eggert Ester 1845
2068 Berezin Roman 0 : 1 Salnikova Nonna 2106
2111 Nikonova Natalya 0 : 1 Krayeva Tatyana 2002
1780 Merkulov Maxim 1 : 0 Zyazin Alexandr 1690
2202 Kadulin Alexandr 0 : 1 Karasyov Maxim 2283
1697 Romanov Sergey 1 : 0 Mostyayev Artyom 1646
1789 Merkulov Artyom 0 : 1 Volkov Sergey 2059
2355 Lents Johann 0.5 : 0.5 Artemyev Sergey 2436
2239 Lysakov Mikhail 0 : 1 Purk Andry 2437
1776 Kryuchok Roman 1 : 0 Arefyev Andrey 1744
1916 Okatova Anna 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1876
1831 Nadezhdin Kirill 1 : 0 Sulane Sander 1808
1735 Potlova Tatyana 1 : 0 Belkina Nadezhda  
  Gorohov Nikita 1 : 0 Vinogradov Andrey 1763
2333 Kareyev Vladislav 1 : 0 Kolk Peeter 1707
1758 Timokhina Nadezhda 1 : 0 Pestereva Maria 1840
Country: Russia
City: Nizhny Novgorod
Start: 2005-11-06
End: 2005-11-12
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.10239005088806 sec.