9th Kanto Renju Emperor Tournament, 1st round
Round: 1
1997 Watanabe Yoko 0 : 1 Oosumi Yuuki 2377
2026 Maruta Koji 0.5 : 0.5 Tamada Yoichi 2113
  Kasai Takayuki 0 : 1 Kobayashi Koichi 2010
2119 Nagao Noriaki 0 : 1 Suzuki Rin 1930
2016 Fujikawa Masaki 0 : 1 Sato Kiyotomi 2325
1883 Tadokoro Hosai 0 : 1 Tada Ayako  
  Kobayashi Chinatsu 0 : 1 Ono Takayuki 2264
2290 Isobe Taizan 0 : 1 Maruta Hiroki 1951
2080 Iwano Fumio 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2264
2014 Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Okabe Hiroshi 2570
1969 Hara Masao 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2094
2053 Watanabe Tatsuya 0 : 1 Kudomi Takahiro 2233
  Shinoda Masaki 0 : 1 Kato Yasuhiro 1945
1949 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Mitsumori Masao 2186
 
Round: 2
1949 Kuramoto Hideharu 1 : 0 Shinoda Masaki  
2014 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Kobayashi Chinatsu  
2026 Maruta Koji 1 : 0 Tada Ayako  
1969 Hara Masao 0 : 1 Fujikawa Masaki 2016
2113 Tamada Yoichi 1 : 0 Isobe Taizan 2290
2080 Iwano Fumio 1 : 0 Kasai Takayuki  
1997 Watanabe Yoko 0.5 : 0.5 Tadokoro Hosai 1883
2570 Okabe Hiroshi 0.5 : 0.5 Ono Takayuki 2264
2053 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Nagao Noriaki 2119
2233 Kudomi Takahiro 1 : 0 Maruta Hiroki 1951
2325 Sato Kiyotomi 1 : 0 Suzuki Rin 1930
2264 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Kobayashi Koichi 2010
1945 Kato Yasuhiro 0 : 1 Mitsumori Masao 2186
2094 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Oosumi Yuuki 2377
 
Round: 3
2016 Fujikawa Masaki 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2014
  Tada Ayako 0 : 1 Kuramoto Hideharu 1949
2119 Nagao Noriaki 0 : 1 Watanabe Yoko 1997
1930 Suzuki Rin 0 : 1 Maruta Hiroki 1951
  Kobayashi Chinatsu 0 : 1 Kasai Takayuki  
  Shinoda Masaki 0 : 1 Hara Masao 1969
1883 Tadokoro Hosai 0 : 1 Isobe Taizan 2290
2094 Nakayama Tomoharu 0 : 1 Okabe Hiroshi 2570
2377 Oosumi Yuuki 0 : 1 Tamada Yoichi 2113
2186 Mitsumori Masao 0 : 1 Kudomi Takahiro 2233
2264 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Sato Kiyotomi 2325
2026 Maruta Koji 0 : 1 Ono Takayuki 2264
2010 Kobayashi Koichi 0 : 1 Watanabe Tatsuya 2053
2080 Iwano Fumio 0 : 1 Kato Yasuhiro 1945
 
Round: 4
2290 Isobe Taizan 1 : 0 Watanabe Yoko 1997
2010 Kobayashi Koichi 1 : 0 Tada Ayako  
1930 Suzuki Rin 1 : 0 Kasai Takayuki  
2119 Nagao Noriaki 1 : 0 Tadokoro Hosai 1883
2377 Oosumi Yuuki 1 : 0 Fujikawa Masaki 2016
  Kobayashi Chinatsu 1 : 0 Shinoda Masaki  
2080 Iwano Fumio 0.5 : 0.5 Hara Masao 1969
1945 Kato Yasuhiro 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1949
2570 Okabe Hiroshi 1 : 0 Tamada Yoichi 2113
2325 Sato Kiyotomi 1 : 0 Kudomi Takahiro 2233
2094 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Maruta Koji 2026
2186 Mitsumori Masao 1 : 0 Ono Takayuki 2264
2264 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Maruta Hiroki 1951
2053 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2014
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2008-10-26
End: 2008-10-26
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.012727022171021 sec.