10 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
Round: 1
2008 Hara Masao 1 : 0 Mori Kazuki  
2443 Oosumi Yuuki 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1970
2329 Isobe Taizan 0.5 : 0.5 Tanizaki Ryusuke 2017
2192 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1874
1969 Tanji Hiroki 1 : 0 Maruta Koji 2021
2337 Sato Kiyotomi 0 : 1 Iwano Fumio 2135
2277 Mitsumori Masao 1 : 0 Maruta Hiroki 1991
2141 Nagao Noriaki 1 : 0 Tada Ayako 1898
  Fukui Nobuhiro 1 : 0 Kato Yasuhiro 1913
2514 Okabe Hiroshi 1 : 0 Fujikawa Masaki 1952
2167 Tamada Yoichi 1 : 0 Kudomi Takahiro 2248
2347 Tamura Kazumasa 1 : 0 Matsuoka Teruo 1718
2270 Ono Takayuki 1 : 0 Suzuki Rin 1797
 
Round: 2
2443 Oosumi Yuuki 1 : 0 Tanji Hiroki 1969
2329 Isobe Taizan 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1874
1898 Tada Ayako 1 : 0 Kato Yasuhiro 1913
1991 Maruta Hiroki 1 : 0 Mori Kazuki  
2337 Sato Kiyotomi 1 : 0 Fujikawa Masaki 1952
2192 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Suzuki Rin 1797
2248 Kudomi Takahiro 1 : 0 Matsuoka Teruo 1718
1970 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Maruta Koji 2021
2008 Hara Masao 1 : 0 Mitsumori Masao 2277
2141 Nagao Noriaki 0 : 1 Fukui Nobuhiro  
2347 Tamura Kazumasa 1 : 0 Tamada Yoichi 2167
2270 Ono Takayuki 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2017
2514 Okabe Hiroshi 1 : 0 Iwano Fumio 2135
 
Round: 3
1898 Tada Ayako 1 : 0 Maruta Hiroki 1991
2248 Kudomi Takahiro 1 : 0 Tanji Hiroki 1969
1913 Kato Yasuhiro 1 : 0 Matsuoka Teruo 1718
2017 Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Maruta Koji 2021
1874 Kuramoto Hideharu 0.5 : 0.5 Mori Kazuki  
  Fukui Nobuhiro 1 : 0 Isobe Taizan 2329
1952 Fujikawa Masaki 1 : 0 Suzuki Rin 1797
2277 Mitsumori Masao 1 : 0 Iwano Fumio 2135
2141 Nagao Noriaki 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1970
2167 Tamada Yoichi 1 : 0 Sato Kiyotomi 2337
2347 Tamura Kazumasa 1 : 0 Hara Masao 2008
2514 Okabe Hiroshi 1 : 0 Oosumi Yuuki 2443
2270 Ono Takayuki 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2192
 
Round: 4
1970 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1874
2021 Maruta Koji 1 : 0 Fujikawa Masaki 1952
2017 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Mori Kazuki  
1797 Suzuki Rin 1 : 0 Matsuoka Teruo 1718
1969 Tanji Hiroki 1 : 0 Kato Yasuhiro 1913
2337 Sato Kiyotomi 1 : 0 Maruta Hiroki 1991
2141 Nagao Noriaki 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2192
  Fukui Nobuhiro 0 : 1 Tamura Kazumasa 2347
2443 Oosumi Yuuki 0 : 1 Tamada Yoichi 2167
2270 Ono Takayuki 0.5 : 0.5 Okabe Hiroshi 2514
2248 Kudomi Takahiro 1 : 0 Hara Masao 2008
1898 Tada Ayako 1 : 0 Mitsumori Masao 2277
2329 Isobe Taizan 1 : 0 Iwano Fumio 2135
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2009-10-04
End: 2009-10-04
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013449907302856 sec.