13th Mikami Cup Tournament
Round: A1
1780 Suzuki Rin 1 : 0 Maruta Hiroki 1963
1991 Fujikawa Masaki 1 : 0 Kon Akira 1828
2144 Shimoyama Takuma 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2017
1921 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Tanji Hiroki 1953
1933 Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Tadokoro Hosai 1850
  Arai Kazumi 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1897
1780 Matsuoka Teruo 1 : 0 Kobayashi Koichi 2030
  Kimura Kenichiro 0 : 1 Tamada Yoichi 2260
1941 Kato Yasuhiro 1 : 0 Iwano Fumio 2105
 
Round: A2
1921 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Arai Kazumi  
1941 Kato Yasuhiro 1 : 0 Matsuoka Teruo 1780
1780 Suzuki Rin 0 : 1 Tamada Yoichi 2260
1933 Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Maruta Hiroki 1963
  Kimura Kenichiro 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1897
2144 Shimoyama Takuma 1 : 0 Tadokoro Hosai 1850
2105 Iwano Fumio 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2017
1991 Fujikawa Masaki 1 : 0 Tanji Hiroki 1953
2030 Kobayashi Koichi 1 : 0 Kon Akira 1828
 
Round: A3
1897 Kuramoto Hideharu 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1933
1780 Matsuoka Teruo 1 : 0 Tadokoro Hosai 1850
2260 Tamada Yoichi 1 : 0 Kato Yasuhiro 1941
1780 Suzuki Rin 0 : 1 Ozawa Tetsushi 1921
1963 Maruta Hiroki 0 : 1 Arai Kazumi  
2030 Kobayashi Koichi 1 : 0 Tanji Hiroki 1953
2144 Shimoyama Takuma 1 : 0 Fujikawa Masaki 1991
2105 Iwano Fumio 1 : 0 Kon Akira 1828
  Kimura Kenichiro 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2017
 
Round: A4
1780 Matsuoka Teruo 1 : 0 Ozawa Tetsushi 1921
1963 Maruta Hiroki 0 : 1 Iwano Fumio 2105
1991 Fujikawa Masaki 1 : 0 Kato Yasuhiro 1941
1828 Kon Akira 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 1933
1850 Tadokoro Hosai 1 : 0 Arai Kazumi  
2017 Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Tanji Hiroki 1953
2144 Shimoyama Takuma 0 : 1 Tamada Yoichi 2260
  Kimura Kenichiro 0 : 1 Kobayashi Koichi 2030
1780 Suzuki Rin 0 : 1 Kuramoto Hideharu 1897
 
Round: A5
1963 Maruta Hiroki 0 : 1 Kon Akira 1828
2260 Tamada Yoichi 1 : 0 Kobayashi Koichi 2030
1780 Matsuoka Teruo 0 : 1 Fujikawa Masaki 1991
1897 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2017
  Arai Kazumi 1 : 0 Iwano Fumio 2105
2144 Shimoyama Takuma 1 : 0 Kato Yasuhiro 1941
  Kimura Kenichiro 0 : 1 Ozawa Tetsushi 1921
1953 Tanji Hiroki 1 : 0 Tadokoro Hosai 1850
1780 Suzuki Rin 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 1933
 
Round: S1
2375 Iio Yoshihiro 1 : 0 Suzuki Junichiro 1977
2214 Ono Takayuki 1 : 0 Mitsumori Masao 2263
2486 Okabe Hiroshi 1 : 0 Hara Masao 1973
2220 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Nagao Noriaki 2172
2370 Tamura Kazumasa 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2481
2263 Kataoka Mitsuaki 0 : 1 Isobe Taizan 2325
2328 Sato Kiyotomi 0 : 1 Nakamura Shigeru 2766
 
Round: S2
2220 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2481
2486 Okabe Hiroshi 1 : 0 Isobe Taizan 2325
2328 Sato Kiyotomi 1 : 0 Mitsumori Masao 2263
2172 Nagao Noriaki 1 : 0 Suzuki Junichiro 1977
2370 Tamura Kazumasa 1 : 0 Ono Takayuki 2214
2263 Kataoka Mitsuaki 1 : 0 Hara Masao 1973
2766 Nakamura Shigeru 1 : 0 Iio Yoshihiro 2375
 
Round: S3
2375 Iio Yoshihiro 0 : 1 Kataoka Mitsuaki 2263
2172 Nagao Noriaki 0 : 1 Mitsumori Masao 2263
1977 Suzuki Junichiro 1 : 0 Hara Masao 1973
2220 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Okabe Hiroshi 2486
2328 Sato Kiyotomi 1 : 0 Ono Takayuki 2214
2370 Tamura Kazumasa 1 : 0 Isobe Taizan 2325
2481 Yamaguchi Yusui 0 : 1 Nakamura Shigeru 2766
 
Round: S4
2263 Kataoka Mitsuaki 0 : 1 Mitsumori Masao 2263
2325 Isobe Taizan 1 : 0 Ono Takayuki 2214
2220 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Suzuki Junichiro 1977
2172 Nagao Noriaki 0.5 : 0.5 Iio Yoshihiro 2375
2370 Tamura Kazumasa 0 : 1 Nakamura Shigeru 2766
2328 Sato Kiyotomi 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2481
 
Round: S5
2172 Nagao Noriaki 1 : 0 Hara Masao 1973
2370 Tamura Kazumasa 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2220
2481 Yamaguchi Yusui 1 : 0 Mitsumori Masao 2263
2328 Sato Kiyotomi 0 : 1 Kataoka Mitsuaki 2263
2375 Iio Yoshihiro 1 : 0 Ono Takayuki 2214
2766 Nakamura Shigeru 1 : 0 Isobe Taizan 2325
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2010-01-31
End: 2010-01-31
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013996124267578 sec.