2010 China Open Tournament
Round: 1
  Tan Zhifeng 0 : 1 He Qifa 2505
  Xie Yuchen 1 : 0 Zhang Dianjiang  
  Sun Jiahong 1 : 0 Wang Junbo  
  Pan Zhongliang 0 : 1 Chen Xin  
  Li Shizhen 0 : 1 Lin Yue  
  Xu Guochang 0 : 1 Xie Zengzhong  
  Yang Le 0 : 1 Gao Jinhui  
2264 Zhu Xiangru 1 : 0 Li Ang  
  Zhou Guangle 0 : 1 Tan Xinlin  
  Wang Siyu 0 : 1 Yin Jia  
  Yang Wu 0 : 1 Li Xufeng  
  He Yaowen 0 : 1 Lin Jinshun  
  Liang Wei 0 : 1 Lu Xianyao  
2284 Xi Zhenyang 1 : 0 Liu Chao  
  Qi Guan 1 : 0 Chen Jiawei  
  Shen Yi 1 : 0 Wang Qingqing  
2271 Ge Lingfeng 1 : 0 Shi Jianfeng  
2146 Mei Fan 1 : 0 Zhang Yifeng 2301
2454 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Ai Xianping 2537
  Wai Chan Keong 1 : 0 Cao Hong  
  Li Lei 1 : 0 Lu Shenjie  
  Luo Zheng 0 : 1 Gu Wei 2254
  Dai Yuxuan 1 : 0 Zhang Jianye  
  Yang Aiguo 0 : 1 Chen Jing  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 He Cheng  
  Dai Xiaohan 1 : 0 Ding Peilong  
 
Round: 2
  Cai Lijie 1 : 0 Gao Jinhui  
  Chen Xin 1 : 0 Yin Jia  
2254 Gu Wei 0.5 : 0.5 Ge Lingfeng 2271
  Wai Chan Keong 1 : 0 Sun Jiahong  
  Li Xufeng 0 : 1 Lin Yue  
2284 Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 Li Lei  
  Xie Zengzhong 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Wang Siyu 0 : 1 Tan Zhifeng  
  Xie Weixiang 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Ding Peilong 1 : 0 Shi Jianfeng  
  Zhang Jianye 0 : 1 Pan Zhongliang  
  Tan Xinlin 0 : 1 Chen Jing  
  Lin Jinshun 1 : 0 Shen Yi  
2505 He Qifa 1 : 0 Zhu Xiangru 2264
2301 Zhang Yifeng 1 : 0 He Cheng  
  Xie Yuchen 0 : 1 Lu Xianyao  
  Luo Zheng 0 : 1 Liu Chao  
  Lu Shenjie 0 : 1 Cao Hong  
  Xu Guochang 1 : 0 Wang Junbo  
  Liang Wei 1 : 0 Zhang Dianjiang  
  Wang Qingqing 1 : 0 He Yaowen  
  Qi Guan 1 : 0 Zhang Jiguo  
2146 Mei Fan 1 : 0 Dai Yuxuan  
  Zhou Guangle 1 : 0 Yang Aiguo  
2537 Ai Xianping 1 : 0 Li Ang  
  Li Shizhen 1 : 0 Yang Wu  
 
Round: 3
2301 Zhang Yifeng 1 : 0 Yang Le  
  Xie Zengzhong 1 : 0 Yin Jia  
  Chen Jiawei 0 : 1 Pan Zhongliang  
  Zhang Jiguo 1 : 0 Yang Aiguo  
  He Yaowen 0 : 1 Wang Junbo  
  Liang Wei 0 : 1 Dai Yuxuan  
  Li Ang 0 : 1 Luo Zheng  
  Yang Wu 1 : 0 Zhang Dianjiang  
  Wai Chan Keong 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Chen Jing 1 : 0 Cao Hong  
2271 Ge Lingfeng 0 : 1 Ai Xianping 2537
2254 Gu Wei 0.5 : 0.5 Xi Zhenyang 2284
  Gao Jinhui 0 : 1 Wang Qingqing  
  Tan Zhifeng 1 : 0 Sun Jiahong  
  Chen Xin 0 : 1 Qi Guan  
  Cai Lijie 1 : 0 Lu Xianyao  
  Lin Yue 0.5 : 0.5 He Qifa 2505
  Tan Xinlin 0.5 : 0.5 Lin Jinshun  
  Zhuo Miaojun 1 : 0 Mei Fan 2146
  Li Shizhen 0.5 : 0.5 Zhou Guangle  
2454 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Li Lei  
  Shen Yi 1 : 0 Xie Yuchen  
  Xu Guochang 0 : 1 Xie Weixiang  
2264 Zhu Xiangru 1 : 0 Li Xufeng  
  Ding Peilong 0 : 1 Liu Chao  
 
Round: 4
  Xu Guochang 1 : 0 He Cheng  
  Wang Siyu 0 : 1 Ding Peilong  
  Chen Jiawei 1 : 0 Lu Shenjie  
  Sun Jiahong 1 : 0 Xie Yuchen  
  Wang Junbo 1 : 0 Li Xufeng  
  Yang Wu 0 : 1 Cao Hong  
  Li Shizhen 0 : 1 Chen Xin  
2271 Ge Lingfeng 0 : 1 Zhou Guangle  
2254 Gu Wei 0.5 : 0.5 Chen Jing  
  Cai Lijie 1 : 0 Zhuo Miaojun  
  Xie Weixiang 1 : 0 Liu Chao  
  Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 Zhang Yifeng 2301
2505 He Qifa 0 : 1 Lin Jinshun  
  Yang Le 0 : 1 Luo Zheng  
  Lin Yue 0.5 : 0.5 Li Lei  
  Liang Wei 1 : 0 Yin Jia  
  Gao Jinhui 0 : 1 Zhang Jianye  
2284 Xi Zhenyang 1 : 0 Dai Yuxuan  
  Zhang Jiguo 1 : 0 Tan Zhifeng  
  Dai Xiaohan 0.5 : 0.5 Qi Guan  
  Tan Xinlin 0.5 : 0.5 Ai Xianping 2537
2454 Zhu Jianfeng 1 : 0 Mei Fan 2146
  Wang Qingqing 1 : 0 Lu Xianyao  
  Pan Zhongliang 0 : 1 Xie Zengzhong  
 
Round: 5
2264 Zhu Xiangru 0 : 1 Li Lei  
  Yin Jia 0 : 1 Yang Wu  
  Gao Jinhui 1 : 0 Wang Siyu  
  Lin Jinshun 0.5 : 0.5 Qi Guan  
  Chen Jing 0 : 1 Zhang Yifeng 2301
  Lu Xianyao 1 : 0 Wang Junbo  
  Tan Zhifeng 0 : 1 Liu Chao  
  Luo Zheng 1 : 0 Cao Hong  
  Liang Wei 0 : 1 Xu Guochang  
  Cai Lijie 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Pan Zhongliang 1 : 0 Mei Fan 2146
  Sun Jiahong 1 : 0 Ding Peilong  
  Chen Jiawei 0 : 1 Dai Yuxuan  
  Zhang Jianye 0 : 1 Ge Lingfeng 2271
  Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 Gu Wei 2254
2284 Xi Zhenyang 1 : 0 Zhuo Miaojun  
  Xie Zengzhong 0 : 1 Zhu Jianfeng 2454
  Xie Weixiang 0 : 1 Ai Xianping 2537
  Zhang Jiguo 0 : 1 Tan Xinlin  
  Lin Yue 1 : 0 Chen Xin  
  Lu Shenjie 0 : 1 Li Xufeng  
  Li Shizhen 0 : 1 He Huiwen  
  Shen Yi 0 : 1 Zhou Guangle  
  Wang Qingqing 0 : 1 He Qifa 2505
  Xie Yuchen 0 : 1 Yang Aiguo  
 
Round: 6
  Lin Yue 0 : 1 Qi Guan  
2146 Mei Fan 1 : 0 Cao Hong  
  Wai Chan Keong 1 : 0 Liu Chao  
  Shen Yi 0 : 1 Chen Jing  
  Chen Xin 0 : 1 Xu Guochang  
2284 Xi Zhenyang 0 : 1 Ai Xianping 2537
2301 Zhang Yifeng 0 : 1 He Qifa 2505
  Lin Jinshun 0 : 1 Li Lei  
2454 Zhu Jianfeng 0 : 1 Cai Lijie  
  Tan Xinlin 0 : 1 Dai Xiaohan  
 
Round: 7
  Dai Xiaohan 0.5 : 0.5 Ai Xianping 2537
2264 Zhu Xiangru 1 : 0 Li Shizhen  
  Zhang Jiguo 0 : 1 Shen Yi  
  Dai Yuxuan 0 : 1 Chen Xin  
  Yang Le 1 : 0 Lu Shenjie  
  Pan Zhongliang 1 : 0 Li Xufeng  
  Ding Peilong 1 : 0 Zhuo Miaojun  
  Zhou Guangle 0 : 1 Chen Jing  
  Sun Jiahong 0 : 1 Mei Fan 2146
  Gao Jinhui 0 : 1 He Cheng  
  Luo Zheng 0 : 1 Wang Qingqing  
2454 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Wai Chan Keong  
  Zhang Jianye 0 : 1 Liang Wei  
  Xu Guochang 1 : 0 Xi Zhenyang 2284
  Lin Yue 0 : 1 Tan Xinlin  
2505 He Qifa 0 : 1 Li Lei  
  Xie Zengzhong 0 : 1 Zhang Yifeng 2301
  Qi Guan 0 : 1 Cai Lijie  
2254 Gu Wei 0.5 : 0.5 Xie Weixiang  
2271 Ge Lingfeng 1 : 0 Yang Aiguo  
  Lin Jinshun 1 : 0 Lu Xianyao  
  Tan Zhifeng 1 : 0 He Yaowen  
  Wang Junbo 0 : 1 Liu Chao  
  Chen Jiawei 0 : 1 Yin Jia  
  Wang Siyu 0 : 1 Cao Hong  
 
Round: 8
  Li Xufeng 1 : 0 He Cheng  
  Tan Xinlin 1 : 0 Qi Guan  
  Lu Shenjie 0 : 1 Zhang Jianye  
  He Yaowen 1 : 0 Yang Wu  
  Lin Yue 1 : 0 Tan Zhifeng  
2271 Ge Lingfeng 0 : 1 Zhang Yifeng 2301
  Yang Le 0.5 : 0.5 Li Shizhen  
2254 Gu Wei 0 : 1 He Qifa 2505
  Dai Xiaohan 1 : 0 Li Lei  
  Cai Lijie 0.5 : 0.5 Ai Xianping 2537
  Xie Weixiang 0 : 1 Wai Chan Keong  
2454 Zhu Jianfeng 1 : 0 Lu Xianyao  
  Shen Yi 0.5 : 0.5 Sun Jiahong  
  Liu Chao 1 : 0 Xie Zengzhong  
  Luo Zheng 0 : 1 Chen Xin  
2284 Xi Zhenyang 1 : 0 Pan Zhongliang  
2264 Zhu Xiangru 1 : 0 Zhou Guangle  
  Liang Wei 0 : 1 Zhuo Miaojun  
  Gao Jinhui 0.5 : 0.5 Chen Jiawei  
  Xu Guochang 0 : 1 Lin Jinshun  
  Ding Peilong 0 : 1 Mei Fan 2146
  Zhang Jiguo 0.5 : 0.5 Dai Yuxuan  
  Yang Aiguo 1 : 0 Yin Jia  
  Wang Qingqing 0 : 1 Chen Jing  
  Wang Siyu 0.5 : 0.5 Xie Yuchen  
 
Round: 9
2454 Zhu Jianfeng 1 : 0 Zhang Yifeng 2301
  Dai Xiaohan 0.5 : 0.5 Lin Jinshun  
2505 He Qifa 1 : 0 Ai Xianping 2537
  Chen Jing 1 : 0 Li Lei  
2146 Mei Fan 1 : 0 Lin Yue  
  Chen Xin 1 : 0 Gu Wei 2254
2284 Xi Zhenyang 0 : 1 Qi Guan  
  Wang Qingqing 0 : 1 Liu Chao  
  Tan Xinlin 0.5 : 0.5 Cai Lijie  
  Wai Chan Keong 1 : 0 Xu Guochang  
 
Round: W5
  Liu Xun 1 : 0 Huo Jiuxu  
  Wang Yelin 1 : 0 Xu Lingqin  
  Gu Yanping 1 : 0 Zheng Yining  
 
Round: W6
  Liu Xun 1 : 0 Xu Lingqin  
  Zheng Yining 0 : 1 Zhu Xiaoqin  
  Huo Jiuxu 0 : 1 Huang Qiongying  
  Gu Yanping 0 : 1 Wang Yelin  
 
Round: W7
  Gu Yanping 0 : 1 Wang Yelin  
 
Round: W8
  Wang Yelin 1 : 0 Liu Xun  
Country: China
City: Ningbo
Start: 2010-06-14
End: 2010-06-16
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.025645017623901 sec.