Rating of established players.

Last entry: 2008-03-23
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2795 14 27 27 Japan
2 Hasegawa Kazuto 2725 10 20 81 Japan
3 Kawamura Norihiko 2566 9 26 59 Japan
4 Yamaguchi Yusui 2558 34 67 179 Japan
5 Okabe Hiroshi 2525 55 101 221 Japan
6 Nara Hideki 2518 0 0 4 Japan
7 Sagara Takashi 2485 0 7 14 Japan
8 Oosumi Yuuki 2471 45 91 142 Japan
9 Ooi Kozo 2433 0 0 6 Japan
10 Iio Yoshihiro 2414 43 93 180 Japan
11 Okumura Toyohiko 2391 5 10 10 Japan
12 Isobe Taizan 2382 40 60 115 Japan
13 Kuga Akio 2382 0 8 22 Japan
14 Nishimura Toshio 2380 0 4 8 Japan
15 Kashihara Akihiko 2380 0 4 4 Japan
16 Shinoda Kiyoshi 2377 0 7 38 Japan
17 Takashima Junya 2372 0 24 80 Japan
18 Tanaka Koichi 2361 0 11 32 Japan
19 Oota Tsuyoshi 2333 0 0 8 Japan
20 Yamaguchi Kazuhisa 2324 0 0 7 Japan
21 Fujinami Hisao 2324 0 0 4 Japan
22 Kurata Kiyotaka 2321 8 8 8 Japan
23 Suzuki Naoya 2317 0 0 3 Japan
24 Sakashita Shoichi 2301 0 0 17 Japan
25 Tamura Kazumasa 2290 20 24 74 Japan
26 Ono Takayuki 2288 36 66 158 Japan
27 Saito Koji 2286 0 0 13 Japan
28 Kawate Kozo 2285 4 10 31 Japan
29 Saito Syuichi 2280 0 0 3 Japan
30 Ishitani Shin-ichi 2272 43 73 186 Japan
31 Sato Kiyotomi 2272 28 59 138 Japan
32 Miyoshi Takeo 2263 31 56 107 Japan
33 Koyama Jun 2259 0 31 79 Japan
34 Takagawa Teiji 2255 11 18 44 Japan
35 Matsuura Hiroshi 2249 12 27 69 Japan
36 Kudomi Takahiro 2242 25 48 132 Japan
37 Arita Nobuyoshi 2240 11 27 71 Japan
38 Iida Koichi 2232 0 0 3 Japan
39 Fujii Naoki 2226 2 19 26 Japan
40 Arai Yutaka 2218 4 10 23 Japan
41 Nakajima Mitsuo 2208 0 0 4 Japan
42 Matsui Tsunehiro 2197 3 4 20 Japan
43 Tanaka Tadanobu 2196 0 1 11 Japan
44 Tashiro Yuichi 2187 4 4 17 Japan
45 Sunagawa Shouki 2187 0 0 7 Japan
46 Koide Morihiro 2183 0 0 12 Japan
47 Koiso Shigemasa 2180 7 15 32 Japan
48 Sano Hiroyuki 2178 0 0 19 Japan
49 Miyagawa Junzo 2176 32 49 100 Japan
50 Gakumazawa Hideaki 2170 6 6 11 Japan
51 Matsuo Yoshihiro 2169 0 0 6 Japan
52 Nagao Noriaki 2165 15 56 129 Japan
53 Iwata Akihisa 2155 0 0 23 Japan
54 Mitsumori Masao 2150 22 46 125 Japan
55 Doi Manabu 2147 0 9 26 Japan
56 Kamemoto Daichi 2140 0 11 44 Japan
57 Hata Masayuki 2139 6 18 37 Japan
58 Nagumo Natsuhiko 2133 0 0 1 Japan
59 Sakamoto Hirouji 2133 30 48 91 Japan
60 Gamano Yutaka 2123 0 0 9 Japan
61 Sato Takuma 2115 0 0 18 Japan
62 Matsuo Toshiko 2107 4 4 9 Japan
63 Nakayama Tomoharu 2103 13 13 13 Japan
64 Maruyama Yasushi 2102 8 20 37 Japan
65 Kanda Masahiro 2094 0 6 19 Japan
66 Iwano Fumio 2093 18 38 66 Japan
67 Fujikawa Masaki 2073 35 60 67 Japan
68 Itami Yoshiyuki 2071 0 5 60 Japan
69 Ohno Syunzo 2071 0 4 14 Japan
70 Yamamoto Yasuhiro 2069 14 20 43 Japan
71 Tanno Yoshitaka 2069 4 14 29 Japan
72 Kubooka Takeshi 2065 4 10 23 Japan
73 Tanizaki Ryusuke 2059 30 57 89 Japan
74 Ozawa Tetsushi 2055 16 32 46 Japan
75 Tamada Yoichi 2055 31 31 31 Japan
76 Hayashi Koji 2046 1 9 15 Japan
77 Hiwatashi Kikuma 2044 9 13 23 Japan
78 Kobayashi Koichi 2043 4 8 19 Japan
79 Hara Masao 2042 7 32 79 Japan
80 Suzuki Junichiro 2042 0 3 14 Japan
81 Yasumoto Yoshinobu 2031 4 4 13 Japan
82 Miyagawa Sou 2026 0 11 45 Japan
83 Adachi Yasuhiro 2026 0 5 27 Japan
84 Maruta Koji 2023 11 25 51 Japan
85 Unoura Kazuhisa 2018 0 0 1 Japan
86 Furuoka Shunzo 2010 4 10 25 Japan
87 Miyazu Goichi 2000 1 10 23 Japan
88 Watanabe Yoko 1995 16 24 24 Japan
89 Watanabe Tatsuya 1991 15 26 56 Japan
90 Ishizaki Masatoshi 1984 0 0 12 Japan
91 Kuramoto Hideharu 1976 3 25 44 Japan
92 Kubo Izumi 1967 27 42 92 Japan
93 Maruta Hiroki 1963 22 45 69 Japan
94 Sasaki Miyu 1941 0 0 31 Japan
95 Nakata Shinsuke 1938 0 0 15 Japan
96 Tomobe Katsuhiro 1937 22 40 71 Japan
97 Okuda Shingo 1929 0 13 21 Japan
98 Ishibashi Hiroaki 1920 0 6 10 Japan
99 Tadokoro Hosai 1903 25 45 74 Japan
100 Takehara Kenji 1900 0 2 11 Japan
101 Kato Yasuhiro 1898 25 56 88 Japan
102 Teshima Masakatsu 1886 4 12 29 Japan
103 Yamamoto Jyunko 1874 3 7 11 Japan
104 Takeuchi Shunsuke 1873 10 10 10 Japan
105 Matsuoka Teruo 1866 14 24 52 Japan
106 Harada Motochika 1815 4 12 16 Japan
107 Tanji Hiroki 1772 9 9 16 Japan
Select date
Time: 0.045444011688232 sec.