Rating of established players.

Last entry: 2017-03-26
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2756 26 47 163 Japan
2 Oosumi Yuuki 2598 6 15 108 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2536 26 62 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2509 39 98 254 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2507 21 38 92 Japan
6 Nakayama Tomoharu 2495 28 70 133 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 17 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 6 113 Japan
9 Tamada Yoichi 2414 11 37 67 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Koyama Jun 2413 30 93 99 Japan
12 Kise Katsumi 2386 0 0 8 Japan
13 Kawamura Norihiko 2377 8 24 80 Japan
14 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
15 Tanaka Toshiki 2336 16 23 26 Japan
16 Iio Yoshihiro 2325 37 62 152 Japan
17 Sato Kiyotomi 2316 19 46 138 Japan
18 Kawano Takahisa 2315 7 10 40 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 36 Japan
20 Kuga Akio 2303 19 25 27 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2284 12 25 53 Japan
22 Fujita Yudai 2283 12 36 47 Japan
23 Isobe Taizan 2261 0 0 53 Japan
24 Kawate Kozo 2260 3 7 27 Japan
25 Tachi Masaya 2257 21 61 97 Japan
26 Kataoka Mitsuaki 2241 10 13 13 Japan
27 Kashihara Akihiko 2238 0 15 45 Japan
28 Ishitani Shin-ichi 2207 47 116 253 Japan
29 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
30 Nakajima Osamu 2201 0 0 4 Japan
31 Nagao Noriaki 2185 0 5 29 Japan
32 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2165 3 3 16 Japan
34 Mitsumori Masao 2155 8 11 67 Japan
35 Tada Ayako 2150 0 0 60 Japan
36 Kobayashi Koichi 2145 0 11 92 Japan
37 Sakamoto Hirouji 2140 14 30 67 Japan
38 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
39 Kusajima Masato 2135 14 32 50 Japan
40 Fujii Naoki 2123 10 16 30 Japan
41 Matsui Tsunehiro 2121 7 15 26 Japan
42 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
43 Nakamura Souta 2118 8 30 61 Japan
44 Takazawa Nagayoshi 2113 3 3 6 Japan
45 Maruyama Yasushi 2111 21 32 82 Japan
46 Miyoshi Takeo 2107 0 0 7 Japan
47 Koiso Shigemasa 2102 0 7 23 Japan
48 Iwano Fumio 2097 14 33 88 Japan
49 Kanda Masahiro 2097 0 4 14 Japan
50 Mano Yoshihisa 2094 15 56 131 Japan
51 Hata Masayuki 2090 8 20 55 Japan
52 Takahashi Roi 2089 0 0 18 Japan
53 Ono Takayuki 2088 6 27 114 Japan
54 Tatematsu Hikaru 2081 0 7 13 Japan
55 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
56 Kudomi Takahiro 2069 0 11 102 Japan
57 Arai Yutaka 2058 3 7 17 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2049 0 3 13 Japan
59 Furuoka Shunzo 2047 3 7 17 Japan
60 Maruta Koji 2034 16 27 53 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 2030 3 9 36 Japan
62 Tanizaki Ryusuke 2028 3 14 32 Japan
63 Miyagawa Junzo 2019 0 22 103 Japan
64 Kubo Izumi 1992 6 18 74 Japan
65 Nishida Toshio 1988 15 26 26 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1987 12 15 53 Japan
67 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1947 4 7 54 Japan
69 Fujikawa Masaki 1935 8 20 37 Japan
70 Tomobe Katsuhiro 1923 9 13 61 Japan
71 Hiwatashi Kikuma 1922 4 4 13 Japan
72 Suzuki Rin 1912 0 3 27 Japan
73 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
74 Miyamoto Syunju 1903 9 17 22 Japan
75 Chigira Makoto 1895 3 13 13 Japan
76 Maruta Hiroki 1892 30 52 125 Japan
77 Kon Akira 1879 0 4 69 Japan
78 Kato Yasuhiro 1860 5 21 100 Japan
79 Matsuoka Teruo 1838 0 0 8 Japan
80 Hirono Masakazu 1831 0 4 24 Japan
81 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
82 Demachi Koichiro 1811 15 28 32 Japan
83 Suzuki Junichiro 1811 7 9 38 Japan
84 Miura Hitoshi 1759 3 8 40 Japan
85 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
86 Yamamoto Harue 1703 0 3 15 Japan
Select date
Time: 0.040783166885376 sec.