Rating of established players.

Last entry: 2018-07-16
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2670 20 40 116 Japan
2 Kamiya Shunsuke 2605 27 45 143 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2603 50 72 168 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 3 6 86 Japan
5 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 9 Japan
6 Kawamura Norihiko 2464 15 27 84 Japan
7 Okabe Hiroshi 2460 45 73 239 Japan
8 Hasegawa Kazuto 2424 20 45 87 Japan
9 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 63 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
11 Kuga Akio 2357 4 22 37 Japan
12 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
13 Kawano Takahisa 2348 13 19 47 Japan
14 Tachi Masaya 2348 34 47 134 Japan
15 Iio Yoshihiro 2347 39 64 156 Japan
16 Koyama Jun 2334 40 64 144 Japan
17 Tamada Yoichi 2325 12 27 88 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 0 13 27 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 29 Japan
20 Sato Kiyotomi 2270 28 52 138 Japan
21 Isobe Taizan 2261 0 0 16 Japan
22 Ishitani Shin-ichi 2260 29 63 234 Japan
23 Matsuura Hiroshi 2257 11 24 55 Japan
24 Inoue Fumiya 2245 6 6 12 Japan
25 Kataoka Mitsuaki 2243 0 9 19 Japan
26 Fujita Yudai 2230 22 39 74 Japan
27 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
28 Kawate Kozo 2197 2 6 28 Japan
29 Kashihara Akihiko 2189 2 6 45 Japan
30 Nagao Noriaki 2185 0 0 16 Japan
31 Takagawa Teiji 2176 0 2 2 Japan
32 Ono Takayuki 2172 19 34 103 Japan
33 Mano Yoshihisa 2150 3 15 116 Japan
34 Tada Ayako 2150 0 0 31 Japan
35 Yamaoka Kentaro 2147 0 7 9 Japan
36 Kobayashi Koichi 2145 0 0 52 Japan
37 Mitsumori Masao 2144 4 8 37 Japan
38 Sakamoto Hirouji 2141 8 22 67 Japan
39 Tanaka Shingo 2121 0 0 1 Japan
40 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
41 Takazawa Nagayoshi 2099 2 12 15 Japan
42 Kusajima Masato 2095 7 21 56 Japan
43 Tatsutomi Hiroyuki 2090 5 5 5 Japan
44 Hata Masayuki 2089 6 14 48 Japan
45 Takahashi Roi 2089 0 0 7 Japan
46 Nakamura Souta 2089 0 4 56 Japan
47 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
48 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
49 Doi Manabu 2076 0 3 7 Japan
50 Maruyama Yasushi 2073 18 40 82 Japan
51 Kudomi Takahiro 2069 0 0 41 Japan
52 Matsui Tsunehiro 2060 10 14 33 Japan
53 Fujii Naoki 2059 4 11 30 Japan
54 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
56 Tanno Yoshitaka 2039 5 9 16 Japan
57 Miyamoto Syunju 2033 14 33 49 Japan
58 Gakumazawa Hideaki 2029 9 17 39 Japan
59 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 27 Japan
60 Maruta Koji 2025 2 13 40 Japan
61 Miyagawa Junzo 2019 0 0 80 Japan
62 Iwano Fumio 2014 11 30 72 Japan
63 Nishida Toshio 2009 3 18 33 Japan
64 Kubo Izumi 1992 0 2 54 Japan
65 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1984 5 14 41 Japan
67 Tomobe Katsuhiro 1977 2 21 40 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1974 3 7 41 Japan
69 Fujikawa Masaki 1948 5 11 36 Japan
70 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
71 Watanabe Nobuo 1915 3 3 23 Japan
72 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
73 Chigira Makoto 1890 0 4 17 Japan
74 Kon Akira 1879 0 0 39 Japan
75 Maruta Hiroki 1867 9 33 100 Japan
76 Kato Yasuhiro 1860 0 0 56 Japan
77 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
78 Suzuki Junichiro 1814 5 13 27 Japan
79 Demachi Koichiro 1796 0 13 34 Japan
80 Miura Hitoshi 1759 0 0 27 Japan
81 Yamamoto Harue 1675 3 7 16 Japan
Select date
Time: 0.06515908241272 sec.