Rating of established players.

Last entry: 2020-03-15
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2730 27 50 112 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2604 33 63 170 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2574 30 49 138 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 0 0 18 Japan
5 Okabe Hiroshi 2514 48 80 207 Japan
6 Kawamura Norihiko 2468 20 35 75 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2465 26 44 103 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 6 Japan
9 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
10 Koyama Jun 2353 32 69 188 Japan
11 Tanaka Toshiki 2351 8 12 39 Japan
12 Kuga Akio 2348 4 18 48 Japan
13 Tachi Masaya 2331 8 15 110 Japan
14 Kawano Takahisa 2303 24 30 57 Japan
15 Tamada Yoichi 2275 4 7 62 Japan
16 Sato Kiyotomi 2270 0 11 83 Japan
17 Kataoka Mitsuaki 2243 0 0 19 Japan
18 Iio Yoshihiro 2234 22 41 136 Japan
19 Fujita Yudai 2230 0 15 63 Japan
20 Matsuura Hiroshi 2213 11 21 59 Japan
21 Kashihara Akihiko 2201 5 7 26 Japan
22 Kawate Kozo 2192 2 4 15 Japan
23 Nagao Noriaki 2185 0 0 5 Japan
24 Inoue Fumiya 2176 54 83 83 Japan
25 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
26 Ono Takayuki 2174 27 51 96 Japan
27 Ishitani Shin-ichi 2171 48 90 223 Japan
28 Miyamoto Syunju 2165 22 43 79 Japan
29 Yamaoka Kentaro 2147 0 0 7 Japan
30 Kobayashi Koichi 2145 0 0 7 Japan
31 Mitsumori Masao 2130 4 8 23 Japan
32 Sakamoto Hirouji 2114 10 20 58 Japan
33 Makino Mitsunori 2113 29 31 31 Japan
34 Fujita Maiko 2110 38 69 69 Japan
35 Kanda Masahiro 2108 0 0 8 Japan
36 Mano Yoshihisa 2106 8 13 76 Japan
37 Kito Shinichi 2097 18 21 21 Japan
38 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
39 Nakamura Souta 2089 0 0 34 Japan
40 Takazawa Nagayoshi 2088 0 7 17 Japan
41 Hata Masayuki 2086 13 20 47 Japan
42 Takagi Tomoyuki 2083 2 2 6 Japan
43 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 7 Japan
44 Arai Yutaka 2077 0 0 11 Japan
45 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
46 Kusajima Masato 2071 15 35 75 Japan
47 Matsui Tsunehiro 2071 3 6 32 Japan
48 Kudomi Takahiro 2069 0 0 11 Japan
49 Maruyama Yasushi 2066 9 24 75 Japan
50 Fujii Naoki 2038 0 6 25 Japan
51 Furuoka Shunzo 2034 2 4 15 Japan
52 Koiso Shigemasa 2030 3 3 14 Japan
53 Yoshida Naoto 2030 1 1 3 Japan
54 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 14 Japan
55 Iwano Fumio 2028 13 30 73 Japan
56 Miyagawa Junzo 2019 0 0 22 Japan
57 Yamamoto Yasuhiro 2005 4 4 27 Japan
58 Hayashi Shoichi 2004 8 19 19 Japan
59 Tanno Yoshitaka 2000 4 8 17 Japan
60 Maruta Koji 1995 12 18 45 Japan
61 Kubo Izumi 1992 0 0 18 Japan
62 Nishida Toshio 1988 5 9 42 Japan
63 Gakumazawa Hideaki 1984 5 12 31 Japan
64 Masuda Yuuto 1980 0 4 10 Japan
65 Maruta Hiroki 1966 19 35 96 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1958 3 14 42 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1929 5 12 23 Japan
68 Ooshina Seiichi 1928 4 6 12 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 4 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 0 3 6 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 3 Japan
72 Chigira Makoto 1904 0 6 23 Japan
73 Fujikawa Masaki 1903 7 21 44 Japan
74 Kon Akira 1879 0 0 4 Japan
75 Kato Yasuhiro 1860 0 0 21 Japan
76 Hirono Masakazu 1844 9 9 9 Japan
77 Suzuki Junichiro 1810 5 10 27 Japan
78 Demachi Koichiro 1803 0 6 36 Japan
79 Maruyama Takashi 1792 12 15 15 Japan
80 Miura Hitoshi 1759 0 0 4 Japan
81 Yamamoto Harue 1675 0 3 10 Japan
Select date
Time: 0.040475845336914 sec.