Rating of established players.

Last entry: 2020-07-19
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2730 22 45 107 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2604 26 50 165 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2574 30 49 129 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 0 0 18 Japan
5 Okabe Hiroshi 2514 43 69 201 Japan
6 Kawamura Norihiko 2468 14 28 68 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2435 18 44 103 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 6 Japan
9 Tanaka Toshiki 2385 8 15 42 Japan
10 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
11 Koyama Jun 2353 20 50 174 Japan
12 Tachi Masaya 2341 8 16 109 Japan
13 Kuga Akio 2318 4 19 51 Japan
14 Kawano Takahisa 2313 24 31 60 Japan
15 Takahashi Hisashi 2297 4 4 4 Japan
16 Tamada Yoichi 2275 7 11 61 Japan
17 Sato Kiyotomi 2270 0 0 75 Japan
18 Fujita Yudai 2243 7 7 63 Japan
19 Kataoka Mitsuaki 2243 0 0 19 Japan
20 Matsuura Hiroshi 2213 9 19 55 Japan
21 Kashihara Akihiko 2201 0 5 22 Japan
22 Iio Yoshihiro 2200 21 37 134 Japan
23 Kawate Kozo 2192 0 2 11 Japan
24 Makino Mitsunori 2190 26 38 38 Japan
25 Ishitani Shin-ichi 2188 46 86 218 Japan
26 Nagao Noriaki 2185 0 0 5 Japan
27 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
28 Ono Takayuki 2167 23 50 96 Japan
29 Fujita Maiko 2148 40 72 77 Japan
30 Inoue Fumiya 2148 46 83 89 Japan
31 Yamaoka Kentaro 2147 0 0 7 Japan
32 Miyamoto Syunju 2133 21 44 80 Japan
33 Mitsumori Masao 2130 0 4 20 Japan
34 Sakamoto Hirouji 2122 12 20 58 Japan
35 Mano Yoshihisa 2119 6 11 67 Japan
36 Kanda Masahiro 2108 0 0 4 Japan
37 Kito Shinichi 2101 21 28 28 Japan
38 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
39 Nakamura Souta 2089 0 0 22 Japan
40 Maruyama Yasushi 2088 9 23 75 Japan
41 Takagi Tomoyuki 2083 2 2 6 Japan
42 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 5 Japan
43 Arai Yutaka 2077 0 0 7 Japan
44 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
45 Matsui Tsunehiro 2071 0 3 28 Japan
46 Kudomi Takahiro 2069 0 0 5 Japan
47 Takazawa Nagayoshi 2066 2 7 19 Japan
48 Kusajima Masato 2063 14 36 69 Japan
49 Furuoka Shunzo 2034 0 2 11 Japan
50 Koiso Shigemasa 2030 0 3 7 Japan
51 Hayashi Shoichi 2028 9 20 23 Japan
52 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 5 Japan
53 Hata Masayuki 2027 15 21 43 Japan
54 Fujii Naoki 2023 3 7 28 Japan
55 Miyagawa Junzo 2019 0 0 13 Japan
56 Yoshida Naoto 2017 1 2 4 Japan
57 Iwano Fumio 2006 11 23 65 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2000 2 5 14 Japan
59 Maruta Hiroki 1997 14 35 98 Japan
60 Kubo Izumi 1992 0 0 10 Japan
61 Nishida Toshio 1988 5 9 42 Japan
62 Maruta Koji 1985 3 17 43 Japan
63 Gakumazawa Hideaki 1984 5 9 29 Japan
64 Masuda Yuuto 1980 0 4 10 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1976 7 7 30 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1958 3 14 42 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1929 5 9 23 Japan
68 Ooshina Seiichi 1928 2 6 9 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 4 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 0 0 6 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 3 Japan
72 Chigira Makoto 1904 0 6 19 Japan
73 Fujikawa Masaki 1903 3 16 34 Japan
74 Kato Yasuhiro 1860 0 0 12 Japan
75 Hirono Masakazu 1844 9 9 9 Japan
76 Suzuki Junichiro 1810 0 8 25 Japan
77 Demachi Koichiro 1803 0 6 36 Japan
78 Maruyama Takashi 1792 7 15 15 Japan
79 Miura Hitoshi 1759 0 0 3 Japan
80 Yamamoto Harue 1675 0 0 7 Japan
Select date
Time: 0.044151067733765 sec.