The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Mei Fan   1
loss
-
Bao Chunzhi   2
win
-
Zhu Xiaoqin   3
win
-
Fan Xingcen   4
win
-
Chen Xin   5
loss
-
Yang Liu   6
loss
-
Hong Yan   8
win
-
Zhu Xiangru   9
loss
-
The 3rd Zhejiang invitational tournament
2005-08-18 -> 2005-08-21
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Qiu Yunfei   1
loss
-
Wu Shanshan   2
win
-
Gu Wanqing   3
win
-
Xue Wenxi   4
loss
-
Wen Bo   5
loss
-
Lin Xi   6
win
-
Chen Xin   7
win
-
Ge Lingfeng   8
win
-
Huang Shengming   9
loss
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Fan Xingcen   1
win
-
Zhu Jie   2
loss
-
Mei Fan   3
loss
-
Cao Xuehai   4
win
-
Zhu Xiangru   5
loss
-
Tian Hanfa   6
loss
-
Chen Xiyou   7
loss
-
Gu Wenyi   8
loss
-
Zhang Weiguo   9
win
-
Name: Qiang
Surname: Li

Country: China
City: Zhejiang

Wins: 12
Losses: 14
Draws: 0
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 0
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Qiang Li with this player.
Time: 0.0072450637817383 sec.