22 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2021-11-21
Rating: 2028.65 -> 1981.42
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2098 1
loss
-12.81
Kasahara Reiko   2
win
-
Yoshimoto Yuta 2039 3
loss
-15.51
Tomobe Katsuhiro 1964 4
loss
-18.91
33 Kanto Shineisen Tournament
2016-04-10
Rating: 2028.34 -> 2028.65
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1965 2
win
+13.14
Kusumoto Takashi   2
win
-
Tomobe Katsuhiro 1935 3
loss
-20.19
Demachi Koichiro 1818 4
win
+7.35
Nishizawa Aoi   5
win
-
55 Suiseisen Tournament 2nd round
2015-10-18
Rating: 2074.27 -> 2028.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1941 1
loss
-21.83
Fujikawa Masaki 1880 2
loss
-24.10
Demachi Koichiro   3
draw
-
Kanto Championship
2015-07-19 -> 2015-07-20
Rating: 2079.9 -> 2074.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhao Jiadong   1
loss
-
Maruta Hiroki 1928 2
win
+9.45
Nakamura Shigeru 2701 3
loss
-0.87
Kato Yasuhiro 1911 4
loss
-23.19
Nakamura Souta 2079 5
win
+15.99
Ishitani Shin-ichi 2301 6
loss
-7.00
53 Meijinsen Qualification East Japan area 1st round
2015-05-10
Rating: 2079.71 -> 2079.9
Opponent Rating Round Result R. Change
Kudomi Takahiro 2146 1
loss
-12.95
Kusajima Masato 2168 2
loss
-11.98
Kato Yasuhiro 1941 3
win
+9.93
Iwano Fumio 2062 4
win
+15.19
10th All Japan Championship
2015-03-28 -> 2015-03-29
Rating: 2045.24 -> 2079.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2313 1
loss
-5.64
Mano Yoshihisa 2134 2
win
+20.02
Ono Takayuki 2219 3
loss
-8.59
Kim Chang-Su 1992 4
win
+13.59
Mitsumori Masao 2197 5
win
+22.59
Koyama Jun 2251 6
loss
-7.50
18 Mikami Cup Tournament
2015-01-18
Rating: 1962.09 -> 2045.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1948 A1
win
+15.38
Ozawa Tetsushi 1954 A2
win
+15.67
Iwano Fumio 2093 A3
win
+21.76
Tomobe Katsuhiro 1967 A4
win
+16.24
Fujikawa Masaki 1920 A5
win
+14.09
14th Mikami Cup A-class
2014-01-19
Rating: 1989.68 -> 1962.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Seiji   1
win
-
Ozawa Tetsushi 1947 2
loss
-17.95
Nakamura Souta   3
loss
-
Tada Ayako 2135 5
loss
-9.64
16th Mikami Cup Tournament
2013-01-20
Rating: 1968.76 -> 1989.68
Opponent Rating Round Result R. Change
Kim Chang-Su 1986 A1
win
+16.80
Fujikawa Masaki 1985 A2
win
+16.78
Ozawa Tetsushi 1981 A3
win
+16.60
Kato Yasuhiro 1925 A4
loss
-17.97
Tomobe Katsuhiro 2074 A5
loss
-11.29
14th Mikami Cup Tournament
2011-01-30
Rating: 2012.46 -> 1968.76
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2292 A2
loss
-5.31
Suzuki Rin 1852 A3
loss
-22.88
Matsuoka Teruo 1813 A4
loss
-24.29
Tadokoro Hosai 1843 A5
win
+8.77
50 Suiseisen Tournament
2010-09-12
Rating: 2017.29 -> 2012.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Tada Ayako 2015 1
loss
-16.07
Fukui Nobuhiro 2174 2
loss
-9.21
Kuramoto Hideharu 1882 3
win
+10.09
Suzuki Rin 1889 4
win
+10.36
13th Mikami Cup Tournament
2010-01-31
Rating: 2017.75 -> 2017.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Shimoyama Takuma 2120 A1
loss
-11.41
Iwano Fumio 2135 A2
win
+21.23
Kimura Kenichiro   A3
loss
-
Tanji Hiroki 1927 A4
loss
-20.05
Kuramoto Hideharu 1874 A5
win
+9.76
10 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2009-10-04
Rating: 2029.95 -> 2017.75
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2330 1
draw
+11.18
Ono Takayuki 2234 2
loss
-7.54
Maruta Koji 2033 3
loss
-15.84
Mori Kazuki   4
win
-
49 Suiseisen Tournament 1st round
2009-09-06
Rating: 2053 -> 2029.95
Opponent Rating Round Result R. Change
Hirono Masakazu 1826 1
win
+6.82
Tanji Hiroki 1897 2
loss
-22.73
Shimoyama Takuma 2114 3
loss
-13.18
Suzuki Rin 1799 4
win
+6.04
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2044.25 -> 2053
26th Kanto Shineisen Tournament
2009-04-05
Rating: 2026.23 -> 2044.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Rin 1885 1
win
+9.85
Kon Akira 1885 2
win
+9.87
Iwano Fumio 2092 3
loss
-13.00
Watanabe Tatsuya 2053 4
win
+17.26
Ono Takayuki 2282 5
loss
-5.96
4th All Japan Championship
2009-03-20 -> 2009-03-21
Rating: 2029.78 -> 2026.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2372 1
loss
-3.91
Suzuki Rin 1884 2
win
+9.69
Isobe Taizan 2262 3
loss
-6.65
Iio Yoshihiro 2348 4
loss
-4.41
Maruta Koji 2026 5
win
+15.85
Iwano Fumio 2070 6
loss
-14.11
12th Mikami Cup Tournament
2009-01-18
Rating: 2014.77 -> 2029.78
Opponent Rating Round Result R. Change
Hirono Masakazu   A1
win
-
Kim Chang-Su   A2
win
-
Kato Yasuhiro 1914 A3
win
+11.49
Gakumazawa Hideaki 2150 A4
loss
-10.06
Tomobe Katsuhiro 1962 A5
win
+13.59
9th Kanto Renju Emperor Tournament, 1st round
2008-10-26
Rating: 2016.07 -> 2014.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2577 1
loss
-1.22
Kobayashi Chinatsu   2
win
-
Fujikawa Masaki 2027 3
win
+16.53
Watanabe Tatsuya 2002 4
loss
-16.61
25th Kanto Championship
2008-05-18
Rating: 2033.49 -> 2016.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Mitsumori Masao 2150 1
loss
-10.82
Nakayama Tomoharu 2103 2
win
+19.17
Maruta Koji 2023 3
loss
-16.47
Ono Takayuki 2277 4
draw
+9.70
Kubo Izumi 1967 5
loss
-18.99
25th Kanto Shineisen Tournament
2008-04-13
Rating: 2059.02 -> 2033.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Takeuchi Yuuta   1
win
-
Matsuoka Teruo 1866 2
win
+7.94
Iwano Fumio 2093 3
loss
-14.40
Tamada Yoichi 2055 4
loss
-16.18
Watanabe Yoko 1995 5
draw
-2.90
3rd All Japan Championship
2008-03-22 -> 2008-03-23
Rating: 2066.85 -> 2059.02
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2319 1
loss
-6.06
Ishitani Shin-ichi 2293 2
win
+25.17
Kato Yasuhiro 1858 3
draw
-8.58
Kudomi Takahiro 2269 4
loss
-7.59
Mitsumori Masao 2156 5
loss
-11.95
Maruta Koji 2092 6
draw
+1.18
11th Mikami Cup Tournament, A-Class
2008-01-20
Rating: 2068.27 -> 2066.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Takeuchi Shunsuke   1
win
-
Tadokoro Hosai 1895 2
loss
-23.34
Harada Motochika 1839 3
win
+6.76
Kobayashi Koichi 2050 4
win
+15.16
Kim Chang-Su   5
win
-
47 Suiseisen Tournament final round
2007-10-28
Rating: 2064.64 -> 2068.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujikawa Masaki 2016
win
+13.78
Tamada Yoichi 2014
loss
-18.31
Watanabe Tatsuya 2002
win
+13.16
Watanabe Yoko 2008
win
+13.43
Tomobe Katsuhiro 2011
loss
-18.43
8 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2007-10-21
Rating: 2086.48 -> 2064.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu   1
loss
-
Matsuoka Teruo 1886 2
win
+7.68
Suzuki Rin   3
win
-
Isobe Taizan 2335 4
loss
-6.16
Maruta Hiroki 1913 5
loss
-23.35
45th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2007-06-17
Rating: 2094.53 -> 2086.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 2089 1
loss
-16.25
Fujikawa Masaki 2042 2
win
+13.60
Tanno Yoshitaka 2059 3
loss
-17.61
Tomobe Katsuhiro 2010 4
win
+12.20
24th Kanto Championship Tournament
2007-05-06
Rating: 2090.14 -> 2094.53
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2296 1
loss
-7.48
Maruta Hiroki 1938 2
win
+9.43
Mitsumori Masao 2169 3
loss
-12.40
Tamada Yoichi   4
win
-
Kubo Izumi 2064 5
win
+14.84
24th Kanto Shineisen Tournament
2007-04-15
Rating: 2047.73 -> 2090.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2233 1
loss
-8.16
Tadokoro Hosai 1890 2
win
+9.20
Tomobe Katsuhiro 2014 3
win
+14.49
Maruta Hiroki 1948 4
win
+11.57
Iwano Fumio 2032 5
win
+15.32
2nd All Japan Championship (WC Qualification)
2007-03-24 -> 2007-03-25
Rating: 2008.02 -> 2047.73
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2298 1
draw
+10.93
Iio Yoshihiro 2428 2
loss
-2.62
Kubo Izumi 2042 3
loss
-14.40
Kato Yasuhiro 1975 4
win
+14.51
Kuramoto Hideharu 1951 5
win
+13.40
Tanno Yoshitaka 2049 6
win
+17.88
10th Mikami Cup Tournament, A-class
2007-01-28
Rating: 2043.18 -> 2008.02
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2052 1
loss
-15.59
Ozawa Tetsushi 2038 2
loss
-16.20
Watanabe Tatsuya 2044 3
loss
-15.92
Nemoto Tokio   4
win
-
Kuramoto Hideharu 1967 5
win
+12.55
7th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2006-10-15
Rating: 2032.26 -> 2043.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 2067 1
win
+17.64
Arita Nobuyoshi 2285 2
win
+25.96
Kudomi Takahiro 2186 3
loss
-9.34
Nagao Noriaki 2155 4
loss
-10.57
Maruta Koji 2103 5
loss
-12.77
23rd Kanto Shinei Tournament
2006-09-10
Rating: 1998.64 -> 2032.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 2034 1
win
+17.63
Koyama Jun 2278 2
win
+26.67
Watanabe Tatsuya 2021 3
loss
-14.96
Kato Yasuhiro 2035 4
win
+17.69
Tomobe Katsuhiro 2055 5
loss
-13.40
Youth World Championship
2006-08-05 -> 2006-08-08
Rating: 2002.51 -> 1998.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Qiu Yunfei   a1
loss
-
Hallkvist Joel 1783 a2
draw
-8.93
Lin Shan   a3
draw
-
Blomstedt Torbjorn 1866 a4
win
+10.04
Oosumi Yuuki 2296 a5
loss
-4.98
Wu Yan   a6
win
-
Duan Ran   a7
loss
-
23rd Kanto Championship
2006-05-21
Rating: 2010.03 -> 2002.51
Opponent Rating Round Result R. Change
Arita Nobuyoshi 2244 1
loss
-6.59
Koyama Jun 2217 2
loss
-7.45
Ono Takayuki 2258 3
loss
-6.17
Fujikawa Masaki   4
loss
-
Teshima Masakatsu 1937 5
win
+12.69
1st All Japan Championship
2006-03-25 -> 2006-03-26
Rating: 1974.27 -> 2010.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2261 1
win
+26.87
Matsuura Hiroshi 2392 2
loss
-2.65
Koyama Jun 2204 3
win
+25.27
Iio Yoshihiro 2351 4
loss
-3.28
Ono Takayuki 2222 5
loss
-6.18
Sato Kiyotomi 2299 6
loss
-4.27
46th Suisei-sen Tournament - 1st round
2006-03-12
Rating: 1964.77 -> 1974.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1903 1
win
+13.19
Kato Yasuhiro 2017 2
loss
-13.61
Hara Masao 2011 3
loss
-13.86
Ozawa Tetsushi 2148 4
win
+23.77
6th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2005-10-22
Rating: 1936.64 -> 1964.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2321 1
loss
-3.15
Koyama Masayuki   2
win
-
Arita Nobuyoshi 2248 3
draw
+11.44
Kato Yasuhiro 2021 4
win
+19.85
22nd Kanto Shineisen Tournament
2005-09-11
Rating: 1914.82 -> 1936.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 2049 1
draw
+5.92
Nagao Noriaki 2139 2
loss
-6.89
Koyama Masayuki   3
win
-
Kato Yasuhiro 2072 4
win
+22.80
Maruta Hiroki   5
win
-
22nd Kanto Championship
2005-05-22
Rating: 1914 = 2139 + (400 * (3.5 - 12.5)) / 16
Opponent Rating Round Result R. Change
Nagao Noriaki 2108 1
loss
-
Arita Nobuyoshi 2153 2
loss
-
Itami Yoshiyuki 2039 4
loss
-
Hara Masao 2053 5
win
-
Japan WC Qualification tournament
2005-04-02 -> 2005-04-03
Provisional: 1923 = 2156 + (400 * (2.5 - 9.5)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamura Kazumasa 2220 1
loss
-
Hara Masao 2124 2
win
-
Arita Nobuyoshi 2156 3
loss
-
Maruta Koji 2275 4
loss
-
Yamamoto Yasuhiro 2125 5
win
-
Maruta Hiroki   6
win
-
45th Suisei-sen Tournament
2005-03-20
Provisional: 1797 = 2139 + (400 * (0.5 - 6.5)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Sano Hiroyuki 2215 1
draw
-
Kato Yasuhiro 2044 2
loss
-
Iwano Fumio   3
win
-
Ishizaki Masatoshi   4
win
-
5th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2004-11-28
Provisional: 1743 = 2143 + (400 * (0 - 5)) / 5
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Takuma 2103 1
loss
-
Arita Nobuyoshi 2188 2
loss
-
Itami Yoshiyuki 2006 3
loss
-
Nakata Shinsuke   4
loss
-
4th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2003-11-16
Provisional: 1809 = 2209 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 2189 1
loss
-
Matsuo Yoshihiro 2230 2
loss
-
Yamauchi Yasuhiro   2
win
-
Kato Masami   3
win
-
Maruta Hiroki   4
win
-
Name: Ryusuke
Surname: Tanizaki
Rating: 1981
Top Rating: 2094

Country: Japan
City: Kanagawa

Wins: 93
Losses: 98
Draws: 12
Gy1: 0
Gy2: 3
Gy5: 3
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Ryusuke Tanizaki with this player.
Time: 0.026983976364136 sec.