4th National Mind Sports Games of China, Mixed Team
2019-11-15 -> 2019-11-18
Rating: 2454.07 -> 2446.69
Opponent Rating Round Result R. Change
Yan Jiajun   1
win
-
Qi Guan 2556 2
win
+20.59
Cao Dong 2523 3
loss
-12.86
Zhu Tianyi 2191 4
win
+5.77
Liu Yang 2317 5
win
+10.03
Lu Hai 2395 6
loss
-18.69
Ai Xianping 2537 7
loss
-12.21
4th National Mind Sports Games of China, Men
2019-11-09 -> 2019-11-13
Rating: 2454.4 -> 2454.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Zou Jialai   1
win
-
Liu Chao   2
win
-
Xi Zhenyang 2470 3
win
+16.75
He Qifa 2508 4
loss
-13.52
Meng Jiehuan 2112 5
draw
-12.07
Ai Xianping 2510 6
win
+18.56
Lu Hai 2359 7
loss
-20.27
Tan Xinlin   8
win
-
Zhang Yifeng 2322 9
win
+10.22
Chinese National Elite Tournament 2019, Men Group
2019-10-06 -> 2019-10-09
Rating: 2504.24 -> 2454.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Yang 2321 1
win
+8.29
Huang Liqin 2470 2
loss
-17.56
Li Yi 2564 3
loss
-13.26
Mei Fan 2464 4
win
+14.20
Xi Zhenyang 2407 5
draw
-4.33
Lan Zhiren 2389 6
loss
-21.10
Yang Yanxi 2668 7
loss
-8.94
Qi Guan 2547 8
loss
-14.01
Zhang Yifeng 2432 9
win
+12.73
Cao Dong 2568 10
draw
+2.92
Lu Hai 2290 11
draw
-8.77
Chinese National Championship 2019, Men Group
2019-10-03 -> 2019-10-05
Rating: 2560.85 -> 2504.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhou Yang   1
win
-
Yin Licheng 2322 2
win
+6.48
Liu Yang 2310 3
loss
-25.88
Lu Hai 2251 4
draw
-11.38
Li Jiajun   5
win
-
Huang Shengming 2311 6
loss
-25.83
Chinese National Open Tournament 2019, Men Group
2019-07-15 -> 2019-07-17
Rating: 2521.18 -> 2560.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Xue Chengcheng   1
win
-
He Qifa 2517 2
win
+15.81
Xue Wenxi 2256 3
win
+5.72
Huang Liqin 2448 4
win
+12.70
Jiang Qiwen 2399 5
win
+10.63
Lan Zhiren 2318 6
draw
-8.41
Li Yi 2591 7
draw
+3.21
Chinese National Elite Tournament 2018, Men Group
2018-10-03 -> 2018-10-07
Rating: 2570.19 -> 2521.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhang Jiguo   1
win
-
Qi Guan 2505 2
loss
-18.95
Wang Dong   3
win
-
Cao Dong 2612 4
draw
+1.93
Lan Zhiren 2329 5
win
+6.40
Yang Yanxi 2596 6
loss
-14.81
Mei Fan 2362 8
loss
-24.57
Ge Lingfeng 2325 9
win
+6.30
Zhang Yifeng 2260 10
win
+4.60
Qian Kun 2319 11
draw
-9.89
Chinese National Championship 2018, Men Group
2018-10-01 -> 2018-10-03
Rating: 2566.29 -> 2570.19
Opponent Rating Round Result R. Change
Wai Chan Keong 2419 1
win
+9.62
Qian Kun 2349 2
win
+7.13
Xue Wenxi 2252 3
win
+4.51
Huang Shengming 2365 4
draw
-8.33
Ge Lingfeng 2301 5
draw
-10.27
Mei Fan 2389 6
win
+8.50
Liu Yang 2396 7
draw
-7.25
12th Team World Championship
2018-04-29 -> 2018-05-05
Rating: 2584.43 -> 2566.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Hobemagi Martin 2307 1
win
+5.40
Lindberg Kristian 2150 2
win
+2.43
Salnikov Pavel 2133 3
win
+2.22
Makarov Pavel 2265 4
win
+4.40
Danilin Ivan 1961 5
win
+0.86
Fujita Yudai 2265 6
loss
-27.59
Rahumagi Brenet 1785 7
win
+0.32
Hobemagi Martin 2307 8
win
+5.40
Fujita Yudai 2265 9
draw
-11.59
Chinese National Team Championship 2018
2018-04-05 -> 2018-04-07
Rating: 2619.04 -> 2584.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Qi Guan 2518 1
loss
-20.51
Zhong Baogui   2
win
-
He Yaowen   3
win
-
Mei Fan 2396 4
draw
-9.04
Zhang Yifeng 2258 5
win
+3.56
Yao Yujie   6
win
-
Lan Zhiren 2409 7
draw
-8.62
China National Classic 2017, Men Group
2017-10-04 -> 2017-10-08
Rating: 2558.9 -> 2619.04
Opponent Rating Round Result R. Change
Yin Licheng 2354 1
win
+7.53
Cao Dong 2571 2
win
+16.57
Zhang Jiguo   3
win
-
Mei Fan 2433 4
win
+10.46
Jiang Qiwen 2344 5
win
+7.22
Yang Yanxi 2640 6
win
+19.69
Qi Guan 2500 7
win
+13.35
Lan Zhiren 2352 8
draw
-8.52
Liu Yang 2417 9
draw
-6.17
Zhu Tianyi   10
win
-
Zhan Liyang   11
win
-
World Championship AT
2017-08-07 -> 2017-08-13
Rating: 2491.57 -> 2558.9
Opponent Rating Round Result R. Change
Qi Guan 2471 1
loss
-16.92
Nakayama Tomoharu 2524 2
win
+17.51
Nakamura Shigeru 2756 3
win
+26.29
Lin Huang-Yu 2456 4
win
+14.41
Mei Fan 2433 5
win
+13.33
Kamiya Shunsuke 2536 6
win
+18.08
Makarov Pavel 2302 7
win
+8.07
Lin Liu-Min 2276 8
win
+7.19
Chou Huang Yu-Chien 2325 9
win
+8.87
Lin Shu-Hsuan 2515 10
loss
-14.92
Sushkov Vladimir 2522 11
loss
-14.59
8th China Open Tournament
2017-07-17 -> 2017-07-19
Rating: 2475.52 -> 2491.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Xin 2207 1
win
+5.62
Xue Wenxi 2257 2
win
+7.10
Xi Zhenyang 2225 3
win
+6.13
Liu Yang 2320 4
win
+9.31
Qian Kun   5
win
-
Cao Dong 2561 6
loss
-12.11
Ma Hongzhou   7
win
-
The 11th China National Team Championship
2017-04-02 -> 2017-04-04
Rating: 2491.91 -> 2475.52
Opponent Rating Round Result R. Change
Gu Jichun   1
win
-
Lan Zhiren 2487 2
draw
-0.22
Zhan Liyang   3
win
-
Ai Xianping 2488 4
loss
-16.17
Zeng Penghui   5
win
-
Liao Xinyu   6
win
-
Wu Bo   7
win
-
Seoul-Shanghai Friendship game
2016-11-05 -> 2016-11-06
Rating: 2491.91 -> 2491.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Park Han-Ju   2
win
-
Park Sang-Hyeon   3
win
-
Lim Jeong-Bin   4
loss
-
The 10th China National Championship
2016-10-02 -> 2016-10-05
Rating: 2474.86 -> 2491.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Shuang   1
win
-
Qian Kun   2
win
-
Mei Fan 2323 3
draw
-6.55
Xue Wenxi 2262 4
win
+7.26
Liu Yang   5
win
-
Cao Dong 2541 6
draw
+3.04
Jiang Qiwen   7
win
-
Chen Jing 2413 8
draw
-2.81
Qi Guan 2477 9
win
+16.10
Team World Championship
2016-04-28 -> 2016-05-04
Rating: 2472.4 -> 2474.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Jonsson Peter 2056 1
win
+2.67
Epifanov Dmitry 2321 2
win
+9.47
Makarov Pavel 2179 3
win
+4.99
Chen Kuo-Hui 1941 5
win
+1.44
Mano Yoshihisa 2159 6
win
+4.53
Lohmus Kristofer 1666 7
win
+0.31
Ilu Timo 2160 8
win
+4.56
Hobemagi Martin 2234 9
loss
-25.50
Team World Championship
2012-04-29 -> 2012-05-06
Rating: 2474.61 -> 2472.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2687 1
loss
-7.26
Mei Fan 2271 2
win
+7.59
Chen Jing 2473 3
win
+15.93
Kolesnik Vladimir 1998 4
win
+1.93
Serdyukov Egor 2271 5
loss
-24.42
Yang Yu-Hsiung 2108 6
draw
-12.54
Soosyrv Ants 2481 7
draw
+0.30
Nakamura Shigeru 2687 8
win
+24.74
Mei Fan 2271 9
win
+7.59
Chen Jing 2473 10
loss
-16.07
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Rating: 2477.02 -> 2474.61
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Chao   B1
win
-
Lan zhiren   B2
win
-
Wu Gang   B3
win
-
Mei Fan 2250 B4
win
+6.82
Yang Yanxi   B5
win
-
Li Yi 2586 B6
draw
+4.87
Wang Yelin   B7
draw
-
Cao Dong 2607 B8
draw
+5.72
Wu Di 2498 B9
draw
+0.99
Dai Xiaohan 2369 QF
loss
-20.80
7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Rating: 2454.34 -> 2477.02
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi 2608 B5
win
+22.68
Qi Guan   B
draw
-
He Qiqiang   B
win
-
Wang Yelin   B
draw
-
2010 China Open Tournament
2010-06-14 -> 2010-06-16
Rating: 2438.49 -> 2454.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Ai Xianping   1
draw
-
Li Lei   3
draw
-
Mei Fan 2126 4
win
+4.55
Xie Zengzhong   5
win
-
Cai Lijie   6
loss
-
Wai Chan Keong   7
draw
-
Lu Xianyao   8
win
-
Zhang Yifeng 2333 9
win
+11.31
The 4th China National Team Championship
2010-05-01 -> 2010-05-03
Rating: 2438.49 -> 2438.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Kan   4
loss
-
Wai Chan Keong   7
loss
-
First National Mind Sports Games competition
2009-11-14 -> 2009-11-23
Rating: 2438.49 -> 2438.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Qiu Deming   1
win
-
Lu Hai   3
loss
-
The 3rd Chinese National Championship
2009-10-02 -> 2009-10-06
Rating: 2392 -> 2438.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhou Yang   B1
win
-
Huang Jin-xian   B2
loss
-
Li Yi 2616 B3
win
+25.10
Liang Dawei   B4
win
-
Qi Guan   B5
draw
-
Wu Di 2513 B6
win
+21.39
6th Zhejiang Invitational Tournament
2009-07-17 -> 2009-07-21
Rating: 2392 -> 2392
Opponent Rating Round Result R. Change
Tan Xinlin  
draw
-
The 3rd China National Team Championship
2009-05-28 -> 2009-05-30
Rating: 2392 -> 2392
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi   6
loss
-
Huang Liqin   9
win
-
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2394.2 -> 2392
The 6th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2009-04-30 -> 2009-05-03
Rating: 2346.64 -> 2394.2
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhou Keding   1
loss
-
Mitsumori Masao 2254 2
win
+11.84
Yu Manjiang 2518 3
win
+23.34
Gu Wei 2325 4
loss
-16.98
Qiu Yunfei 2311 5
win
+14.40
Ge Lingfeng 2323 6
win
+14.95
Li Yi   7
loss
-
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Rating: 2325.41 -> 2346.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Yang Yimeng   1
win
-
Gong Sheng   2
draw
-
Gu Wei 2280 3
win
+13.94
Wu Di 2496 4
draw
+7.29
Yin Licheng   5
win
-
2007 Beijing-Shanghai Renju Arena Match
2007-04-14 -> 2007-11-25
Rating: 2335.07 -> 2325.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Dong 2480 10
loss
-9.66
The 1st China National Championship
2007-10-03 -> 2007-10-06
Rating: 2344.23 -> 2335.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Yue Zhao   1
win
-
Wang Hongjun   2
win
-
Huang Liqin   3
loss
-
Yi Haili   4
win
-
Mu Hongyuan   5
win
-
Dai Xiaohan   6
draw
-
Fan Xingcen   7
win
-
Wu Di 2502 8
loss
-9.16
Zhang Cheng   9
win
-
The 5th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2007-04-30 -> 2007-05-03
Rating: 2348.08 -> 2344.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2310 1
loss
-17.70
Qiu Yunfei 2419 2
draw
+3.23
Ge Lingfeng 2190 3
loss
-22.81
Ge Chongyu   SF1
win
-
Zhang Yifeng   SF2
loss
-
Okabe Hiroshi 2552 SF3
win
+24.47
Mitsumori Masao 2183 SF4
win
+8.95
The 5th China National Championship
2006-10-03 -> 2006-10-06
Rating: 2348.08 -> 2348.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Tengfei   3
win
-
Zhang Cheng   4
win
-
Rao Zhaoping   9
win
-
The 4th Zhejiang invitational tournament
2006-08-17 -> 2006-08-21
Rating: 2323.09 -> 2348.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Shengming   1
win
-
Zhu Xiangru   2
loss
-
Chen Lin   3
draw
-
Xue Wenxi 2313 4
win
+15.57
Wu Di 2223 5
draw
-4.45
Qiu Yunfei   6
loss
-
Ge Chongyu   7
draw
-
Wu Hao 2417 8
draw
+4.24
Zhuo Miaojun   9
win
-
Cao Dong   10
draw
-
Ge Lingfeng 2176 11
win
+9.64
Shanghai-Estonia Friendship Cup Renju tournament
2006-07-22 -> 2006-07-23
Rating: 2338.9 -> 2323.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhang Yifeng   1
loss
-
Hong Hui   2
win
-
Wu Jie   3
win
-
Ding Jiong   4
win
-
Li Hongbin 2425 5
draw
+3.93
Zhao Jiadong   6
win
-
Xue Wenxi 2256 7
loss
-19.74
Team World Championship
2006-04-29 -> 2006-05-05
Rating: 2338 = 2258 + (400 * (9 - 6)) / 15
Opponent Rating Round Result R. Change
Eriksson Bjorn 2134 1
win
-
Artemyev Sergey 2347 2
loss
-
Oblikas Mikk 1970 3
win
-
Haikonen Kari 1960 4
win
-
Oosumi Yuuki 2362 5
win
-
Lents Johann 2301 6
draw
-
Lysakov Mikhail 2366 7
loss
-
Lysakov Mikhail 2366 F1
draw
-
Lysakov Mikhail 2366 F2
draw
-
The 4th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2006-03-18 -> 2006-03-20
Provisional: 2350 = 2284 + (400 * (3.5 - 2.5)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Lin   1
loss
-
Xue Wenxi   2
loss
-
Mitsumori Masao 2227 3
win
-
Wu Di 2187 4
loss
-
Isobe Taizan 2431 5
win
-
Ge Chongyu   6
loss
-
Ge Lingfeng   7
draw
-
The 3rd Zhejiang invitational tournament
2005-08-18 -> 2005-08-21
Provisional: 2286 = 2286 + (400 * (1.5 - 1.5)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Huo Jiuxu   1
win
-
Xu Bin   2
win
-
Cao Dong   3
draw
-
Ge Lingfeng   4
win
-
Qiu Yunfei   5
draw
-
Huang Shengming   6
draw
-
Chen Lin   7
draw
-
Hu Yu   8
win
-
Gu Wei   9
win
-
The 1st Korea-China Friendly Match
2005-05-14 -> 2005-05-15
Provisional: 2286 = 2286 + (400 * (1.5 - 1.5)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Kim Gyu-Hyeon   1
win
-
Choi Yun-Seok 2059 2
win
-
Kim Su Chan   3
win
-
Kim Byoung-Jun 2494 4
loss
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: 2306 = 2306 + (400 * (0.5 - 0.5)) / 1
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Bo   1
win
-
Lin Xi   2
win
-
Wu Di   3
draw
-
Li Yiyun   4
win
-
Chen Lin   5
win
-
Zhuo Miaojun   6
win
-
Wu Hao 2306 7
draw
-
Cao Dong   8
draw
-
Fan Xingcen   9
win
-
The 1st Zhejiang invitational tournament
2003-08-13 -> 2003-08-15
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Rongwang   1
win
-
Dong Weiwei   2
win
-
Cai Lijie   3
loss
-
Chen Wenxia   4
win
-
Huang Ronghua   5
win
-
Chen Lin   6
draw
-
Tao Lei   7
draw
-
Name: Jianfeng
Surname: Zhu
Rating: 2446
Top Rating: 2619

Country: China
City: Shanghai

Wins: 157
Losses: 55
Draws: 57
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 48
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Jianfeng Zhu with this player.
Time: 0.038656949996948 sec.