13th Tohoku Championship
2021-12-12
Rating: 2131.02 -> 2110.75
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko 2007 1
loss
-21.48
Miyamoto Syunju 2095 2
loss
-17.61
Kawaai Hitoshi 1837 3
win
+4.98
Kusajima Masato 2083 4
win
+13.84
22 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2021-11-21
Rating: 2098.78 -> 2131.02
Opponent Rating Round Result R. Change
Tanizaki Ryusuke 2028 1
win
+12.81
Fujikawa Masaki 1948 2
win
+9.49
Nagasoe Hiroki 2399 3
loss
-4.81
Tanaka Shotaro 2071 4
win
+14.73
53 Kyoto Classified Tournament
2021-11-13
Rating: 2107.91 -> 2098.78
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 2024 S1
loss
-19.79
Hata Masayuki 2031 S2
loss
-19.45
Hayashi Shoichi 2028 S3
win
+12.42
Iio Yoshihiro 2225 S4
win
+21.21
Kawamura Norihiko 2471 S5
loss
-3.52
38 Kanto Championship
2021-08-07 -> 2021-08-08
Rating: 2148.85 -> 2107.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Shimura Hiroki   1
win
-
Okabe Hiroshi 2565 2
loss
-2.67
Maruta Hiroki 1994 3
loss
-22.68
Kobayashi Nanako   4
win
-
Suenaga Daiki 1911 5
draw
-9.49
Nagasoe Hiroki 2400 6
loss
-6.09
59 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2021-06-27
Rating: 2165.55 -> 2148.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2075 1
loss
-20.07
Yamamoto Yasuhiro 1968 2
win
+7.80
Takazawa Nagayoshi 2066 3
draw
-4.44
59 Meijinsen Qualification Hamamatsu area 1st round
2021-05-16
Rating: 2176.54 -> 2165.55
Opponent Rating Round Result R. Change
Kamikubo Mineo   1
win
-
Maruyama Yasushi 2037 2
loss
-22.07
Fukada Ren   3
win
-
Takazawa Nagayoshi 2066 4
win
+11.08
Kawada Miki   5
loss
-
16th All Japan Championship
2021-03-27 -> 2021-03-28
Rating: 2222.31 -> 2176.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Takashi 1765 1
loss
-29.84
Maruta Koji 1945 2
win
+5.40
Fujita Maiko 2116 3
loss
-20.73
Suenaga Daiki 1935 4
win
+5.14
Makino Mitsunori 2365 5
loss
-9.77
Kawaai Hitoshi 1885 6
win
+4.03
46 Tokai Championship Final Match
2021-02-21
Rating: 2196.53 -> 2222.31
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2128 1
win
+12.89
Mano Yoshihisa 2128 2
win
+12.89
24th New Year(Mikami)Cup
2021-01-29
Rating: 2158.81 -> 2196.53
Opponent Rating Round Result R. Change
Makino Mitsunori 2329 S1
draw
+7.30
Ono Takayuki 2175 S2
win
+16.78
Maruta Hiroki 2029 S3
win
+10.29
Okabe Hiroshi 2505 S4
loss
-3.83
Maruta Koji 1943 S5
win
+7.18
46 Tokai Championship 2nd round
2020-12-20
Rating: 2136.89 -> 2158.81
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2067 1
win
+12.85
Yamamoto Yasuhiro 1997 2
draw
-6.11
Mano Yoshihisa 2119 3
win
+15.18
21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2020-11-15
Rating: 2144.97 -> 2136.89
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko 2194 1
win
+18.28
Inoue Fumiya 2148 2
loss
-15.86
Makino Mitsunori 2269 3
loss
-10.49
Suenaga Daiki   4
win
-
37 Kanto Championship
2020-08-09 -> 2020-08-10
Rating: 2188.01 -> 2144.97
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawaai Hitoshi   1
win
-
Maruyama Takashi 1792 2
win
+2.98
Okabe Hiroshi 2514 3
loss
-4.24
Fujita Maiko 2148 4
loss
-17.79
Shimura Hiroki   5
win
-
Maruta Hiroki 1997 6
loss
-23.99
58 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2020-07-19
Rating: 2206.99 -> 2188.01
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Yudai 2237 1
loss
-14.61
Maruyama Yasushi 2075 2
win
+10.23
Masuda Taku   3
win
-
Fujita Yudai 2237 ex
loss
-14.61
58 Meijinsen Qualification Hamamatsu area 1st round
2020-06-28
Rating: 2171.96 -> 2206.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamamoto Yasuhiro 2005 1
win
+8.86
Fukada Ren   2
win
-
Fujita Yudai 2230 3
win
+18.67
Maruyama Yasushi 2066 4
draw
-4.70
Takazawa Nagayoshi 2088 5
win
+12.21
45 Tokai Championship final match
2020-02-16
Rating: 2140.11 -> 2171.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2138 1
win
+15.92
Mano Yoshihisa 2138 2
win
+15.92
23 New Year (Mikami) Cup
2020-01-26
Rating: 2186.15 -> 2140.11
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko 2097 A1
loss
-20.02
Inoue Fumiya 2189 A2
loss
-15.85
Ono Takayuki 2195 A3
loss
-15.59
Iwano Fumio 2030 A4
win
+9.29
Okabe Hiroshi 2530 A5
loss
-3.87
15th All Japan Championship
2020-01-18 -> 2020-01-19
Rating: 2165.34 -> 2186.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2529 1
loss
-3.49
Fujita Maiko 2133 2
win
+14.54
Nakamura Shigeru 2735 3
loss
-1.16
Hata Masayuki 2086 4
win
+12.42
Iio Yoshihiro 2279 5
loss
-10.91
Makino Mitsunori 2013 6
win
+9.42
45 Tokai Championship 2nd round
2019-12-15
Rating: 2161.22 -> 2165.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2080 1
win
+12.34
Yamamoto Yasuhiro 2005 2
win
+9.27
Mano Yoshihisa 2128 3
loss
-17.50
20 Renju Emperor Tournament 2nd round
2019-12-08
Rating: 2186.56 -> 2161.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2740 1
loss
-1.27
Miyamoto Syunju 2151 2
win
+14.37
Fujita Maiko 2111 3
loss
-19.41
Inoue Fumiya 2215 4
loss
-14.65
Okabe Hiroshi 2505 5
loss
-4.39
20 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2019-11-10
Rating: 2212.33 -> 2186.56
Opponent Rating Round Result R. Change
Tomobe Katsuhiro 1988 1
win
+6.93
Fujita Maiko 2052 2
loss
-22.89
Maruta Koji 1986 3
win
+6.86
Inoue Fumiya 2198 4
loss
-16.65
11th Tohoku Championship
2019-10-06
Rating: 2237.34 -> 2212.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Hirono Masakazu 1831 1
win
+2.83
Gakumazawa Hideaki 1989 2
draw
-9.79
Miyamoto Syunju 2091 3
win
+9.67
Okabe Hiroshi 2491 4
loss
-6.02
Kusajima Masato 2107 5
loss
-21.70
57 Meijinsen Tournament
2019-09-14 -> 2019-09-16
Rating: 2220.2 -> 2237.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawano Takahisa 2353 1
win
+21.87
Okabe Hiroshi 2458 2
loss
-6.49
Matsuura Hiroshi 2257 3
win
+17.73
Nakayama Tomoharu 2495 4
loss
-5.44
Inoue Fumiya 2233 5
win
+16.63
Kamiya Shunsuke 2538 6
loss
-4.42
Kawamura Norihiko 2481 7
loss
-5.81
Hasegawa Kazuto 2410 8
loss
-8.02
Koyama Jun 2385 9
loss
-8.91
36 Kanto Championship
2019-07-27 -> 2019-07-28
Rating: 2217.89 -> 2220.2
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Takashi   1
loss
-
Fujikawa Masaki 1912 2
win
+4.70
Maruta Hiroki 1941 3
win
+5.42
Makino Mitsunori   4
win
-
Nakamura Shigeru 2742 5
loss
-1.49
Okabe Hiroshi 2461 6
loss
-6.32
57 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2019-06-23
Rating: 2188.32 -> 2217.89
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2126 1
win
+13.17
Mano Yoshihisa 2120 2
win
+12.91
Suzuki Junichiro 1823 3
win
+3.49
57 Meijinsen Qualification Hamamatsu area
2019-05-19
Rating: 2205.7 -> 2188.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1832 1
win
+3.35
Maruyama Yasushi 2099 2
loss
-20.73
Kamikubo Mineo   3
win
-
Kato Daisuke   5
win
-
14th All Japan Championship
2019-03-30 -> 2019-03-31
Rating: 2265.55 -> 2205.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Chigira Makoto 1890 1
loss
-28.69
Kusajima Masato 2116 2
win
+9.55
Fujita Maiko 1998 3
win
+5.67
Nakayama Tomoharu 2591 4
loss
-4.26
Iio Yoshihiro 2312 5
loss
-13.86
Maruta Hiroki 1914 6
loss
-28.26
44 Tokai Championship final match
2019-02-16
Rating: 2251.66 -> 2265.55
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2113 1
draw
-6.04
Maruyama Yasushi 2113 2
win
+9.96
Maruyama Yasushi 2113 3
win
+9.96
44 Tokai Championship 2nd round
2018-12-16
Rating: 2264.86 -> 2251.66
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2069 1
loss
-24.14
Mano Yoshihisa 2150 2
win
+10.93
Kishi Yoshinori   3
win
-
44 Tokai Championship Hamamatsu area 1st round
2018-11-18
Rating: 2279.88 -> 2264.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1814 1
win
+2.06
Takahashi Kodai   3
win
-
Kato Daisuke   4
win
-
Maruyama Yasushi 2073 5
loss
-24.54
Maruyama Yasushi 2073 ex1
win
+7.46
50 Kyoto Classified Tournament
2018-11-11
Rating: 2292.27 -> 2279.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Iio Yoshihiro 2347 1
win
+18.53
Fujita Maiko 2036 2
draw
-10.04
Tanaka Toshiki 2316 3
loss
-14.87
Hasegawa Kazuto 2398 4
loss
-11.27
Nishida Toshio 2009 5
win
+5.26
19 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2018-10-21
Rating: 2269.11 -> 2292.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Inoue Fumiya 2267 1
draw
-0.06
Fujita Maiko 2054 2
win
+7.20
Koyama Jun 2366 3
draw
+4.37
Ono Takayuki 2172 4
win
+11.66
56 Meijinsen Tournament
2018-09-15 -> 2018-09-17
Rating: 2260.25 -> 2269.11
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2670 1
loss
-2.76
Kamiya Shunsuke 2605 2
loss
-3.85
Hasegawa Kazuto 2424 3
win
+23.04
Kuga Akio 2357 4
loss
-11.63
Koyama Jun 2334 6
win
+19.36
Matsuura Hiroshi 2257 7
draw
-0.11
Okabe Hiroshi 2460 8
loss
-7.67
Kawamura Norihiko 2464 9
loss
-7.53
35 Kanto Championship
2018-07-15 -> 2018-07-16
Rating: 2249.86 -> 2260.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko   1
win
-
Nakayama Tomoharu 2633 2
draw
+12.83
Sato Kiyotomi 2271 3
draw
+0.98
Inoue Fumiya   4
loss
-
Fujikawa Masaki 1920 5
win
+4.19
Okabe Hiroshi 2452 6
loss
-7.61
56 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2018-06-24
Rating: 2226.9 -> 2249.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2126 1
win
+11.48
Fujita Yudai 2242 2
draw
+0.70
Maruyama Yasushi 2109 3
win
+10.78
56 Meijinsen Qualification Hamamatsu area 1st round
2018-05-20
Rating: 2196.75 -> 2226.9
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1820 1
win
+3.29
Kato Daisuke   2
win
-
Fujita Yudai 2248 3
win
+18.37
Maruyama Yasushi 2096 4
draw
-4.48
Takazawa Nagayoshi 2130 5
win
+12.98
13th All Japan Championship
2018-01-27 -> 2018-01-28
Rating: 2150.14 -> 2196.75
Opponent Rating Round Result R. Change
Iio Yoshihiro 2380 1
draw
+9.27
Koyama Jun 2394 2
win
+25.71
Tachi Masaya 2263 3
loss
-10.98
Ono Takayuki 2105 4
win
+13.96
Okabe Hiroshi 2521 5
loss
-3.37
Miyamoto Syunju 2061 6
win
+12.01
21 Mikami Cup
2018-01-21
Rating: 2111.37 -> 2150.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2322 S1
win
+24.70
Okabe Hiroshi 2507 S2
loss
-2.97
Ono Takayuki 2134 S3
win
+17.05
43 Tokai Championship 2nd round
2017-12-17
Rating: 2110.24 -> 2111.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamamoto Yasuhiro 2001 1
win
+11.16
Naito Yuya   2
loss
-
Fujita Yudai 2246 3
loss
-10.03
43 Tokai Championship 1st round Hamamatsu area
2017-11-26
Rating: 2129.11 -> 2110.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2113 1
draw
-0.74
Kato Daisuke   3
win
-
Yamamoto Yasuhiro 1980 4
win
+9.56
Suzuki Junichiro 1805 5
loss
-27.69
49 Kyoto Classified Tournament
2017-11-12
Rating: 2168.29 -> 2129.11
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawamura Norihiko 2401 S1
loss
-6.63
Hata Masayuki 2103 S2
loss
-18.95
Hasegawa Kazuto 2442 S3
loss
-5.48
Iio Yoshihiro 2355 S5
loss
-8.11
55 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2017-05-21
Rating: 2207.91 -> 2168.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1811 1
draw
-13.04
Yamamoto Yasuhiro 1987 2
win
+7.02
Mano Yoshihisa 2094 3
loss
-21.03
Fujita Yudai 2283 4
loss
-12.58
Kamikubo Mineo   5
win
-
12th All Japan Championship
2017-03-25 -> 2017-03-26
Rating: 2174.36 -> 2207.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2529 1
draw
+12.34
Iio Yoshihiro 2382 2
win
+24.57
Koyama Jun 2424 3
loss
-6.14
Sato Kiyotomi 2365 4
draw
+8.01
Tachi Masaya 2205 5
loss
-14.58
Nishida Toshio 2020 6
win
+9.35
42 Tokai Championship final match
2017-02-19
Rating: 2196.95 -> 2174.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Yudai 2265 1
loss
-12.86
Fujita Yudai 2265 2
draw
+3.14
Fujita Yudai 2265 3
loss
-12.86
20 New Year (Mikami) Cup
2017-01-22
Rating: 2221.84 -> 2196.95
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2686 S1
loss
-2.07
Okabe Hiroshi 2467 S2
loss
-6.26
Sato Kiyotomi 2388 S3
loss
-8.87
Koyama Jun 2421 S4
loss
-7.70
42 Tokai Championship 2nd round
2016-12-18
Rating: 2217.88 -> 2221.84
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2123 1
win
+11.77
Fujita Yudai 2232 2
loss
-15.33
Yamamoto Yasuhiro 2013 3
win
+7.53
17 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2016-12-10
Rating: 2215.28 -> 2217.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2702 1
loss
-1.82
Nakayama Tomoharu 2547 2
draw
+11.88
Okabe Hiroshi 2466 3
loss
-6.09
Maruta Koji 2047 4
win
+8.82
Sato Kiyotomi 2347 5
loss
-10.19
42 Tokai Championship 1st round
2016-11-20
Rating: 2174.24 -> 2215.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1824 1
win
+3.77
Yamamoto Yasuhiro 2011 2
win
+9.00
Maruyama Yasushi 2121 3
win
+13.58
Takazawa Nagayoshi 2145 4
win
+14.70
Kato Daisuke   5
win
-
48 Kyoto Classified Tournament
2016-11-13
Rating: 2117.64 -> 2174.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Doi Manabu 2131 SY1
win
+16.66
Nishida Toshio 1992 SY2
win
+10.47
Mano Yoshihisa 2118 SY3
win
+16.05
Takagawa Teiji 2182 SY4
draw
+2.95
Nishida Toshio 1992 SY5
win
+10.47
33 Kanto Championship
2016-07-30 -> 2016-07-31
Rating: 2154.7 -> 2117.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Yunoki Takahiro   1
win
-
Nakayama Tomoharu 2556 2
loss
-2.89
Maruta Hiroki 1950 3
loss
-24.45
Fujikawa Masaki 1923 4
loss
-25.31
Kato Yasuhiro 1861 5
win
+4.99
Koyama Jun 2431 6
draw
+10.60
54 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2016-06-26
Rating: 2161.69 -> 2154.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2132 1
loss
-17.33
Kato Daisuke   2
win
-
Yamamoto Yasuhiro 2033 3
win
+10.33
54 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2016-05-15
Rating: 2128.47 -> 2161.69
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamamoto Yasuhiro 2026 1
win
+11.43
Kato Daisuke   2
win
-
Mano Yoshihisa 2154 3
win
+17.21
Suzuki Junichiro 1848 4
win
+5.32
Maruyama Yasushi 2112 5
draw
-0.75
Team World Championship
2016-04-28 -> 2016-05-04
Rating: 2177.15 -> 2128.47
Opponent Rating Round Result R. Change
Topkin Georg-Romet 1885 1
win
+5.03
Lents Johann 2250 2
loss
-12.65
Sandstrom Richard 1975 3
draw
-8.38
Fedotov Denis 2208 5
loss
-14.55
Lan Zhiren 2527 6
loss
-3.77
Rahumagi Brenet 1671 9
draw
-14.35
19 Mikami Cup
2016-03-13
Rating: 2178.98 -> 2177.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2405 S1
loss
-6.84
Ono Takayuki 2095 S2
win
+12.22
Kamiya Shunsuke 2464 S3
loss
-5.19
Nakamura Shigeru 2648 S5
loss
-2.01
41 Tokai Championship Final round
2016-02-21
Rating: 2217.25 -> 2178.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Yudai 2171 1
loss
-18.09
Fujita Yudai 2171 2
draw
-2.09
Fujita Yudai 2171 3
loss
-18.09
11th All Japan Championship
2016-01-10 -> 2016-01-11
Rating: 2199.1 -> 2217.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2528 1
loss
-4.17
Suzuki Rin 1933 2
win
+5.69
Sato Kiyotomi 2317 3
loss
-10.74
Okabe Hiroshi 2468 4
loss
-5.59
Kudomi Takahiro 2097 5
win
+11.45
Iio Yoshihiro 2323 6
win
+21.51
41 Tokai Championship 2nd round
2015-12-20
Rating: 2150.98 -> 2199.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2172 1
win
+17.00
Fujita Yudai 2140 2
win
+15.51
Maruyama Yasushi 2142 3
win
+15.61
17 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2016-11-23 -> 2015-11-23
Rating: 2120.85 -> 2150.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1978 1
win
+9.77
Iwano Fumio 2090 2
win
+14.61
Okabe Hiroshi 2471 3
loss
-3.75
Koyama Jun 2408 4
loss
-5.12
Iwano Fumio 2090 ex2
win
+14.61
16 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2015-11-15
Rating: 2159.39 -> 2120.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2360 1
loss
-7.66
Hashimoto Takuya   2
win
-
Tamada Yoichi 2411 3
loss
-6.08
Maruta Hiroki 1944 4
loss
-24.80
47 Kyoto Classified Tournament
2015-11-08
Rating: 2126.74 -> 2159.39
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2529 S1
loss
-2.87
Mano Yoshihisa 2143 S2
win
+16.75
Kashihara Akihiko 2213 S3
draw
+3.91
Epifanov Dmitry 2327 S4
loss
-7.67
Tachi Masaya 2277 S5
win
+22.54
53 Meijinsen Tournament
2015-09-20 -> 2015-09-22
Rating: 2145 -> 2126.74
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2511 1
loss
-3.47
Matsuura Hiroshi 2294 2
loss
-9.50
Koyama Jun 2328 3
loss
-8.25
Hasegawa Kazuto 2477 4
loss
-4.11
Nakayama Tomoharu 2489 5
loss
-3.88
Iio Yoshihiro 2321 6
draw
+7.50
Oosumi Yuuki 2653 7
loss
-1.63
Tamada Yoichi 2414 8
loss
-5.59
Kawamura Norihiko 2424 9
draw
+10.66
World Championship BT
2015-08-07 -> 2015-08-12
Rating: 2219.07 -> 2145
Opponent Rating Round Result R. Change
Berezin Roman 2060 2
loss
-22.83
Volkov Sergey 1931 3
loss
-26.87
Fedoseyev Arseniy 1515 4
draw
-15.45
Stoyanov Kirill 1393 5
win
+0.27
Koyama Jun 2353 6
loss
-10.08
Khramov Andrey 2058 7
win
+9.11
Sirategyan Karen 1997 8
draw
-9.01
Lavrik-Karmazin Maksim 1582 9
win
+0.80
World Championship QT
2015-08-03 -> 2015-08-05
Rating: 2283.23 -> 2219.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Khramov Andrey 2099 1
win
+8.23
Kamiya Shunsuke 2400 2
loss
-10.81
Jonsson Peter 2041 3
win
+6.38
Epifanov Dmitry 2309 4
loss
-14.77
Mesila Villem 2117 5
loss
-23.10
Sun In   6
loss
-
Topkin Georg-Romet 1805 7
loss
-30.08
Kanto Championship
2015-07-19 -> 2015-07-20
Rating: 2301.17 -> 2283.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1911 1
win
+3.07
Okabe Hiroshi 2569 2
loss
-5.61
Iwano Fumio 2055 3
loss
-25.75
Maruta Hiroki 1928 4
win
+3.36
Zhao Jiadong   5
loss
-
Tanizaki Ryusuke 2079 6
win
+7.00
53 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2015-06-21
Rating: 2289.21 -> 2301.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2142 1
win
+9.64
Maruyama Yasushi 2181 2
win
+11.18
Fujita Yudai 2072 3
draw
-8.85
53 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2015-05-17
Rating: 2272.29 -> 2289.21
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1858 1
win
+2.70
Mano Yoshihisa 2122 2
draw
-6.51
Maruyama Yasushi 2199 3
win
+12.68
Fujita Yudai 2082 4
win
+8.05
7th Tohoku Championship
2015-04-12
Rating: 2290.6 -> 2272.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Hirono Masakazu 1858 1
win
+2.46
Kobayashi Koichi 2150 2
loss
-22.13
Gakumazawa Hideaki 2014 3
win
+5.43
Okabe Hiroshi 2556 4
loss
-5.70
Miura Hitoshi 1781 5
win
+1.62
10th All Japan Championship
2015-03-28 -> 2015-03-29
Rating: 2277.64 -> 2290.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1940 1
win
+4.02
Nakamura Souta 1917 2
draw
-12.42
Kudomi Takahiro 2149 3
win
+10.35
Tachi Masaya 2348 4
loss
-12.78
Koyama Jun 2251 5
win
+14.78
Nakayama Tomoharu 2499 6
draw
+9.02
40 Tokai Championship final match
2015-02-15
Rating: 2247.28 -> 2277.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2229 1
win
+15.18
Maruyama Yasushi 2229 2
win
+15.18
15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2015-01-25
Rating: 2283.16 -> 2247.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Kamiya Shunsuke 2361 1
loss
-12.44
Okabe Hiroshi 2559 2
loss
-5.42
Nakamura Shigeru 2673 3
loss
-3.06
Ono Takayuki 2248 4
loss
-17.58
Nakamura Souta 1862 5
win
+2.60
40 Tokai Championship 2nd round
2014-12-21
Rating: 2296.33 -> 2283.16
Opponent Rating Round Result R. Change
Tatematsu Hikaru   1
win
-
Maruyama Yasushi 2198 2
loss
-20.40
Yamamoto Yasuhiro 2082 3
win
+7.23
40 Tokai Championship 1st round
2014-11-16
Rating: 2286.11 -> 2296.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1867 1
win
+2.64
Tatematsu Hikaru   2
win
-
Yamamoto Yasuhiro 2082 3
win
+7.58
46 Kyoto Classified Tournament
2014-11-09
Rating: 2300.88 -> 2286.11
Opponent Rating Round Result R. Change
Sakamoto Hirouji 2178 S1
loss
-21.40
Hata Masayuki 2170 S2
win
+10.26
Kawamura Norihiko 2309 S3
loss
-15.61
Miyagawa Junzo 2060 S4
win
+6.42
Matsuo Toshiko 2029 S5
win
+5.55
15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2014-10-26
Rating: 2295.35 -> 2300.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1966 1
win
+4.19
Fukui Nobuhiro 2479 2
loss
-8.24
Nakamura Souta 1822 3
win
+1.97
Iwano Fumio 2093 4
win
+7.61
1st Senior Masters Championship
2014-08-26 -> 2014-08-29
Rating: 2258.58 -> 2295.35
Opponent Rating Round Result R. Change
Miura Hitoshi 1817 1
win
+2.35
Mitsumori Masao 2183 2
win
+12.61
Miyagawa Junzo 2009 3
win
+6.17
Isobe Taizan 2193 4
draw
-2.97
Kubo Izumi 2043 5
win
+7.18
Kato Yasuhiro 1995 6
win
+5.76
Kobayashi Koichi 2085 7
win
+8.64
Isobe Taizan 2193 8S
draw
-2.97
52 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2014-05-18
Rating: 2274 -> 2258.58
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Yudai   1
win
-
Fukui Nobuhiro 2429 2
loss
-9.27
Mano Yoshihisa 2133 3
draw
-6.15
31th Kanto Championship
2014-05-11
Rating: 2240.18 -> 2274
Opponent Rating Round Result R. Change
Tomobe Katsuhiro 2029 1
win
+7.33
Ono Takayuki 2155 2
win
+12.18
Nakamura Shigeru 2668 3
loss
-2.51
Kobayashi Koichi 2091 4
win
+9.55
Iwano Fumio 2027 5
win
+7.26
Team World Championship
2014-04-27 -> 2014-05-03
Rating: 2272.1 -> 2240.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Tada Ayako 2195 1
win
+12.51
Lents Johann 2209 2
loss
-18.84
Yang Yu-Hsiung 2154 4
loss
-21.23
Tamura Kazumasa 2362 6
win
+20.07
Chen Wei-Han 2068 8
loss
-24.42
Lin Shih-Pin   9
win
-
52 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2014-04-20
Rating: 2250.82 -> 2272.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1845 1
win
+2.84
Mano Yoshihisa 2189 2
win
+13.19
Fukui Nobuhiro 2432 3
loss
-8.33
Maruyama Yasushi 2197 4
win
+13.58
9th All Japan Championship
2014-01-25 -> 2014-01-26
Rating: 2237.92 -> 2250.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2566 1
loss
-4.18
Miyagawa Junzo 2045 2
win
+7.93
Kim Chang-Su 1986 3
win
+6.10
Ono Takayuki 2204 4
loss
-17.55
Kon Akira 1917 5
win
+4.36
Mano Yoshihisa 2243 6
win
+16.25
14th Mikami Cup S-class
2014-01-19
Rating: 2169.63 -> 2237.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2257 1
win
+19.95
Okabe Hiroshi 2563 2
draw
+12.99
Nakayama Tomoharu 2426 2
loss
-5.95
Sato Kiyotomi 2356 3
win
+23.85
Nakamura Shigeru 2707 4
loss
-1.38
Isobe Taizan 2231 5
win
+18.83
39 Tokai Championship 2nd round
2013-12-15
Rating: 2187.04 -> 2169.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2198 1
loss
-15.45
Yamamoto Yasuhiro 2131 2
win
+13.48
Maruyama Yasushi 2199 3
loss
-15.43
45 Kyoto Classified Tournament
2013-11-10
Rating: 2168.86 -> 2187.04
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2546 S1
loss
-3.27
Sandstrom Richard 2087 S2
win
+12.33
Kawano Takahisa 2275 S3
win
+20.76
Oosumi Yuuki 2662 S4
loss
-1.76
Iio Yoshihiro 2308 S5
loss
-9.88
World Championship BT
2013-08-07 -> 2013-08-09
Rating: 2095.93 -> 2168.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Mesila Villem 1983 1
win
+11.01
Filinov Vladimir 2243 2
win
+22.42
Poltaratsky Nikolay 2065 3
loss
-17.38
KostlivĂ˝ Radim   4
win
-
Sandstrom Richard 2122 5
win
+17.22
Kolk Kuno 1675 6
win
+2.61
Potapov Alexey 2300 7
loss
-7.53
Andersson Tord 2138 8
win
+17.95
Fedorkin Oleg 2374 9
win
+26.63
World Championship QT
2013-08-03 -> 2013-08-05
Rating: 2208.13 -> 2095.93
Opponent Rating Round Result R. Change
Pajuste Renee 2204 1
loss
-16.19
Jonsson Peter 2081 2
draw
-5.59
Miyagawa Junzo 2114 3
loss
-20.20
Hobemagi Martin 2180 4
loss
-17.29
Sandstrom Richard 2137 5
loss
-19.20
Andersson Tord 2138 6
loss
-19.17
Lents Johann 2239 7
loss
-14.57
29th Kanto Championship
2013-05-12
Rating: 2186.22 -> 2208.13
Opponent Rating Round Result R. Change
Tomobe Katsuhiro 2042 1
win
+9.75
Maruta Hiroki 2019 2
win
+8.87
Okabe Hiroshi 2529 3
loss
-3.90
Kamiya Shunsuke 2281 4
loss
-11.73
Sato Kiyotomi 2250 5
win
+18.92
51 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2013-04-21
Rating: 2227.44 -> 2186.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2152 1
loss
-19.42
Yamamoto Yasuhiro 2050 2
loss
-23.51
Suzuki Junichiro 1861 3
draw
-12.53
Saito Syuichi 2189 4
win
+14.24
5th Tohoku Championship
2013-04-14
Rating: 2232.71 -> 2227.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Miura Hitoshi 1889 1
win
+3.89
Kusajima Masato 2233 2
win
+16.02
Maruta Hiroki 1964 3
draw
-10.38
Kudomi Takahiro 2298 4
loss
-13.00
Nakamura Shigeru 2722 5
loss
-1.80
8th All Japan Championship
2013-03-23 -> 2013-03-24
Rating: 2233.26 -> 2232.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 2022 1
win
+7.33
Iio Yoshihiro 2303 2
loss
-12.79
Iwano Fumio 1950 3
win
+5.25
Sato Kiyotomi 2259 4
win
+17.21
Oosumi Yuuki 2618 5
loss
-3.13
Isobe Taizan 2267 6
loss
-14.42
38 Tokai Championship final match
2013-02-17
Rating: 2203.2 -> 2233.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2182 1
win
+15.03
Mano Yoshihisa 2182 2
win
+15.03
16th Mikami Cup Tournament
2013-01-20
Rating: 2208.44 -> 2203.2
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2300 S1
win
+20.14
Okabe Hiroshi 2506 S2
loss
-4.87
Fukui Nobuhiro 2417 S3
draw
+8.62
Mitsumori Masao 2220 S4
loss
-15.45
Isobe Taizan 2259 S5
loss
-13.69
13 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2013-01-13
Rating: 2238.07 -> 2208.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Fukui Nobuhiro 2404 1
loss
-8.87
Isobe Taizan 2261 2
draw
+1.09
Nakamura Shigeru 2715 3
loss
-1.93
Okabe Hiroshi 2518 4
loss
-5.32
Kudomi Takahiro 2268 5
loss
-14.59
38 Tokai Championship 2nd round
2012-11-18
Rating: 2247.69 -> 2238.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2179 1
draw
-3.08
Mano Yoshihisa 2121 2
loss
-21.58
Saito Syuichi 2226 3
win
+15.05
44 Kyoto Classified Tournament
2012-11-11
Rating: 2208.13 -> 2247.69
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2521 S1
loss
-4.53
Hata Masayuki 2119 S2
win
+12.02
Hasegawa Kazuto 2392 S3
loss
-8.21
Iio Yoshihiro 2335 S4
win
+21.62
Kudomi Takahiro 2266 S5
win
+18.67
13 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2012-10-21
Rating: 2268.6 -> 2208.13
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1939 1
loss
-27.82
Tomobe Katsuhiro 2075 2
draw
-8.09
Suzuki Rin 1841 3
loss
-29.48
Maruta Koji 1971 4
win
+4.91
29th Kanto Championship
2012-05-13
Rating: 2258.74 -> 2268.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1975 1
win
+5.24
Sato Kiyotomi 2363 2
win
+20.66
Nakamura Shigeru 2693 3
loss
-2.42
Kudomi Takahiro 2264 4
loss
-15.72
Matsuoka Teruo 1797 5
win
+2.10
50 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2012-04-15
Rating: 2298.72 -> 2258.74
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2174 1
loss
-21.50
Miyoshi Takeo 2080 2
loss
-24.90
Yamamoto Yasuhiro 2058 4
win
+6.42
15th Mikami Cup Tournament
2012-03-11
Rating: 2309.09 -> 2298.72
Opponent Rating Round Result R. Change
Tadokoro Hosai 1821 S1
win
+1.82
Nakamura Shigeru 2708 S2
loss
-2.92
Isobe Taizan 2272 S3
loss
-17.69
Oosumi Yuuki 2632 S4
loss
-4.30
Mitsumori Masao 2236 S5
win
+12.73
37 Tokai Championship final match
2012-02-19
Rating: 2312.59 -> 2309.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2162 1
loss
-22.50
Maruyama Yasushi 2162 2
win
+9.50
Maruyama Yasushi 2162 3
win
+9.50
7th All Japan Championship
2012-01-28 -> 2012-01-29
Rating: 2349.87 -> 2312.59
Opponent Rating Round Result R. Change
Gakumazawa Hideaki 1995 1
win
+3.69
Nakamura Shigeru 2667 2
loss
-4.42
Kubo Izumi 2071 3
win
+5.37
Mitsumori Masao 2188 4
loss
-22.93
Nakayama Tomoharu 2407 5
draw
+2.63
Kamiya Shunsuke 2222 6
loss
-21.62
37 Tokai Championship 2nd round
2011-11-20
Rating: 2324.85 -> 2349.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2191 1
win
+10.13
Maruyama Yasushi 2158 2
win
+8.86
Yamamoto Yasuhiro 2071 3
win
+6.04
43 Kyoto Classified Tournament
2011-11-13
Rating: 2301.58 -> 2324.85
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2240 S1
win
+13.20
Hata Masayuki 2116 S2
win
+8.19
Oosumi Yuuki 2573 S3
loss
-5.52
Sakamoto Hirouji 2260 S4
win
+14.10
Okabe Hiroshi 2532 S5
loss
-6.70
12 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2011-10-23
Rating: 2304.83 -> 2301.58
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Rin 1878 1
win
+2.54
Oosumi Yuuki 2548 2
loss
-6.32
Tada Ayako 2084 3
win
+7.03
Okabe Hiroshi 2542 4
loss
-6.50
28th Kanto Championship
2011-05-22
Rating: 2278.49 -> 2304.83
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Rin 1901 1
win
+3.28
Fukui Nobuhiro 2135 2
loss
-22.24
Iwano Fumio 2077 3
win
+7.65
Kudomi Takahiro 2285 4
win
+16.33
Yamaguchi Yusui 2398 5
win
+21.32
49 Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2011-05-15
Rating: 2313.46 -> 2278.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2036 1
loss
-26.61
Mano Yoshihisa 2282 2
win
+14.59
Maruyama Yasushi 2151 3
loss
-22.94
49 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2011-04-17
Rating: 2275.79 -> 2313.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1898 1
win
+3.27
Mano Yoshihisa 2294 2
win
+16.84
Maruyama Yasushi 2178 3
win
+11.65
Miyoshi Takeo 2017 4
win
+5.91
6th All Japan Championship
2011-03-26 -> 2011-03-27
Rating: 2308.7 -> 2275.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Kon Akira 1844 1
loss
-29.94
Kamiya Shunsuke   2
loss
-
Kawano Takahisa 2329 3
loss
-15.06
Miyagawa Sou 2036 4
win
+5.54
Miyoshi Takeo 2040 5
win
+5.63
Mano Yoshihisa 2328 6
draw
+0.91
3rd Tohoku Championship
2011-02-27
Rating: 2302.66 -> 2308.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Hirono Masakazu 1839 1
win
+2.09
Fukui Nobuhiro 2142 2
win
+9.11
Tamada Yoichi 2333 3
loss
-14.57
Kobayashi Koichi 1976 4
win
+4.25
Miyagawa Sou 2016 5
win
+5.16
36 Tokai Championship final match
2011-02-20
Rating: 2254.42 -> 2302.66
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2376 1
draw
+5.41
Mano Yoshihisa 2376 2
win
+21.41
Mano Yoshihisa 2376 3
win
+21.41
14th Mikami Cup Tournament
2011-01-30
Rating: 2252.14 -> 2254.42
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2731 S1
draw
+14.10
Isobe Taizan 2266 S2
loss
-15.33
Gakumazawa Hideaki 2033 S4
win
+7.09
Oosumi Yuuki 2612 S5
loss
-3.58
36 Tokai Championship 2nd round
2010-11-21
Rating: 2245.82 -> 2252.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2354 1
loss
-11.13
Yamamoto Yasuhiro 2113 2
win
+10.20
Miyoshi Takeo 2032 3
win
+7.25
11 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2010-10-31
Rating: 2272.18 -> 2245.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuoka Teruo 1846 1
win
+2.54
Nakayama Tomoharu 2183 2
loss
-19.98
Shimoyama Takuma 2193 3
win
+12.46
Fukui Nobuhiro 2150 4
loss
-21.38
48th Meijinsen Tournament
2010-09-18 -> 2010-09-20
Rating: 2296.62 -> 2272.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Oosumi Yuuki 2452 1
loss
-9.26
Yamaguchi Yusui 2422 2
win
+21.54
Kawano Takahisa   3
win
-
Sakamoto Hirouji 2272 4
loss
-17.11
Matsuura Hiroshi 2346 5
draw
+2.28
Iio Yoshihiro 2409 6
loss
-11.00
Okabe Hiroshi 2557 7
loss
-5.83
Tamada Yoichi 2329 8
loss
-14.51
Koiso Shigemasa 2145 9
win
+9.45
27th Kanto Championship
2010-05-23
Rating: 2316.77 -> 2296.62
Opponent Rating Round Result R. Change
Fukui Nobuhiro 2226 1
win
+11.94
Kawamura Norihiko 2500 2
loss
-8.26
Nagao Noriaki 2187 3
win
+10.30
Okabe Hiroshi 2537 4
loss
-7.02
Tomobe Katsuhiro 2019 5
loss
-27.11
Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2010-05-16
Rating: 2303.23 -> 2316.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Mano Yoshihisa 2340 1
win
+17.70
Yamamoto Yasuhiro 2099 2
draw
-8.45
Suzuki Junichiro 1979 3
win
+4.29
Team World Championship
2010-04-29 -> 2010-05-05
Rating: 2302.19 -> 2303.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Sumarokov Evgeny 2213 3
win
+12.02
Timmermann Alvar 1888 5
win
+2.71
Yakovleva Alyona 1785 8
win
+1.56
Artemyev Sergey 2318 10
loss
-15.25
48 Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2010-04-18
Rating: 2287.54 -> 2302.19
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1996 1
win
+5.05
Saito Syuichi 2251 2
win
+14.33
Mano Yoshihisa   3
win
-
Maruyama Yasushi 2181 4
draw
-4.73
5th All Japan Championship
2010-03-20 -> 2010-03-21
Rating: 2242.44 -> 2287.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Kuramoto Hideharu 1897 1
win
+3.86
Kim Chang-Su   2
win
-
Kawamura Norihiko 2627 3
win
+28.85
Oosumi Yuuki 2453 4
win
+24.69
Okabe Hiroshi 2502 5
loss
-5.86
Yamaguchi Yusui 2481 6
loss
-6.44
2nd Tohoku Championship
2010-03-14
Rating: 2251.79 -> 2242.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1941 1
loss
-27.41
Gakumazawa Hideaki 2072 2
win
+8.39
Hirono Masakazu 1829 3
win
+2.59
Seiryu Masanori   4
win
-
Miyagawa Sou 2033 5
win
+7.08
35 Tokai Championship final match
2010-02-21
Rating: 2220.48 -> 2251.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2212 1
win
+15.66
Maruyama Yasushi 2212 2
win
+15.66
13th Mikami Cup Tournament
2010-01-31
Rating: 2224.54 -> 2220.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Nagao Noriaki 2170 S1
win
+13.55
Yamaguchi Yusui 2448 S2
loss
-6.91
Okabe Hiroshi 2467 S3
loss
-6.33
Suzuki Junichiro 1976 S4
win
+6.20
Tamura Kazumasa 2347 S5
loss
-10.57
35 Tokai Championship 2nd round
2009-11-15
Rating: 2216.22 -> 2224.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2214 1
win
+15.94
Maruyama Yasushi 2182 2
draw
-1.54
Yamamoto Yasuhiro 2077 3
draw
-6.08
40th Kyoto Classified - Special class
2008-11-09 -> 2009-11-09
Rating: 2180.77 -> 2216.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2249 2
win
+19.11
Iio Yoshihiro 2393 3
loss
-7.27
Miyagawa Junzo 2126 4
win
+13.52
Oosumi Yuuki 2438 5
draw
+10.09
41 Kyoto Classified Tournament
2009-11-08
Rating: 2210.15 -> 2180.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuo Toshiko 2107 S1
win
+11.42
Tamura Kazumasa 2347 S2
loss
-10.00
Okumura Toyohiko 2277 S3
loss
-12.96
Sakamoto Hirouji 2170 S4
loss
-17.84
Mano Yoshihisa   S5
loss
-
35 Tokai Championship 1st round
2009-10-18
Rating: 2192.03 -> 2210.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 1992 1
win
+7.69
Yamamoto Yasuhiro 2065 2
win
+10.43
Mano Yoshihisa   3
loss
-
Kamikubo Mineo   4
win
-
10 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2009-10-04
Rating: 2221.81 -> 2192.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Kuramoto Hideharu 1895 1
win
+4.23
Suzuki Rin 1798 2
win
+2.57
Ono Takayuki 2234 3
loss
-15.42
Nagao Noriaki 2105 4
loss
-21.17
47th Meijinsen tournament
2009-09-20 -> 2009-09-22
Rating: 2230.18 -> 2221.81
Opponent Rating Round Result R. Change
Kataoka Mitsuaki 2313 1
loss
-12.23
Matsuura Hiroshi 2312 2
loss
-12.30
Okabe Hiroshi 2438 3
loss
-7.40
Oosumi Yuuki 2457 4
draw
+9.19
Sakamoto Hirouji 2224 5
win
+15.73
Iio Yoshihiro 2331 6
draw
+4.52
Yamaguchi Yusui 2476 7
loss
-6.23
Tamura Kazumasa 2313 8
draw
+3.75
Kawamura Norihiko 2600 9
loss
-3.39
World Championship BT
2009-08-06 -> 2009-08-13
Rating: 2287.22 -> 2230.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Pajuste Renee 2061 1
loss
-25.13
Nikonov Konstantin 2293 2
win
+16.31
Nowak Pawel 2130 3
loss
-22.78
Golosov Viktor 2125 4
loss
-22.94
Rejsek Jan 1932 5
win
+3.67
Yu Tien-Lung   6
win
-
Nikonova Natalya 2068 7
draw
-8.91
Tamura Kazumasa 2379 8
win
+20.17
Lin Huang-Yu 2256 9
loss
-17.42
World Championship QT
2009-08-03 -> 2009-08-05
Rating: 2358.04 -> 2287.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Nykl Ondrej 2116 1
loss
-25.62
Tarannikov Yuriy 2526 2
loss
-8.81
Andersson Tord 2224 3
win
+10.15
Laube Pavel 2220 4
loss
-22.04
Savrasova Yulia 2429 5
loss
-12.75
Hu Xi 2032 7
draw
-11.75
47th Meijinsen Qualification Tokai area 2nd round
2009-05-17
Rating: 2342 -> 2358.04
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawasaki Nobuhiko   1
win
-
Yamamoto Yasuhiro 2055 2
win
+5.15
Miyoshi Takeo 2227 3
win
+10.89
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2323.98 -> 2342
47th Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2009-04-19
Rating: 2308.18 -> 2323.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyazu Goichi 1971 1
win
+4.02
Maruyama Yasushi 2177 2
win
+10.23
Miyoshi Takeo 2211 3
draw
-4.35
Yamamoto Yasuhiro 2049 4
win
+5.90
4th All Japan Championship
2009-03-20 -> 2009-03-21
Rating: 2318.71 -> 2308.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 1969 1
win
+3.77
Okabe Hiroshi 2591 2
win
+26.48
Mitsumori Masao 2160 3
loss
-22.82
Tamada Yoichi 2080 4
loss
-25.51
Iwano Fumio 2070 5
win
+6.20
Iio Yoshihiro 2348 6
draw
+1.36
1st Tohoku Championship
2009-02-22
Rating: 2312.79 -> 2318.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2024 1
win
+5.11
Sato Kiyotomi 2338 2
loss
-14.80
Gakumazawa Hideaki 2181 3
win
+10.23
Tanno Yoshitaka 2034 4
win
+5.38
Hirono Masakazu   5
loss
-
34th Tokai Championship, Final Match
2009-02-15
Rating: 2323.06 -> 2312.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2207 1
loss
-21.14
Miyoshi Takeo 2207 2
win
+10.86
12th Mikami Cup Tournament
2009-01-18
Rating: 2281.82 -> 2323.06
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2799 S1
loss
-1.55
Mitsumori Masao 2186 S2
win
+11.73
Oosumi Yuuki 2377 S3
win
+20.29
Tamura Kazumasa 2319 S4
win
+17.75
Yamaguchi Yusui 2503 S5
loss
-6.98
34th Tokai Championship 2nd round
2008-11-16
Rating: 2264.29 -> 2281.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2213
draw
-2.34
Yamamoto Yasuhiro 2042
win
+6.99
Maruyama Yasushi 2195
win
+12.88
9th Kanto Renju Emperor Tournament, 1st round
2008-10-26
Rating: 2258.05 -> 2264.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Iwano Fumio 2121 1
win
+10.01
Kobayashi Koichi 2034 2
win
+6.94
Sato Kiyotomi 2288 3
loss
-14.59
Maruta Hiroki 1913 4
win
+3.88
46th Meijinsen Tournament
2008-09-13 -> 2008-09-15
Rating: 2302.28 -> 2258.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Hata Masayuki 2217 1
loss
-19.82
Kawamura Norihiko 2561 2
loss
-5.87
Sato Kiyotomi 2275 3
loss
-17.22
Okabe Hiroshi 2523 4
loss
-7.00
Matsuura Hiroshi 2307 5
draw
+0.25
Oosumi Yuuki 2471 6
draw
+7.22
Kataoka Mitsuaki   7
win
-
Iio Yoshihiro 2395 8
draw
+4.17
Yamaguchi Yusui 2558 9
loss
-5.95
46th Meijinsen Qualification Tokai area, Final round
2008-05-18
Rating: 2269.78 -> 2302.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2087
win
+8.29
Miyoshi Takeo 2263
win
+15.72
Yamamoto Yasuhiro 2092
win
+8.48
Team World Championship
2008-04-27 -> 2008-05-02
Rating: 2293.98 -> 2269.78
Opponent Rating Round Result R. Change
Zowadova Monika 2117 1
win
+8.49
Salnikov Pavel 2174 2
loss
-21.31
Wu Di 2500 3
loss
-7.47
Carlsson Martin 2218 4
win
+12.60
Kadulin Alexandr 2298 5
draw
+0.19
Oll Aivo 2356 7
draw
+2.85
Ikonen Jussi 2053 8
win
+6.41
Kolesnik Vladimir 2040 9
loss
-25.95
46th Meijinsen Qualification Tokai area 1st round
2008-04-20
Rating: 2272.08 -> 2293.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamamoto Yasuhiro 2069
win
+7.61
Maruyama Yasushi 2102
win
+8.74
Miyazu Goichi 2000
win
+5.54
Kamikubo Mineo  
win
-
3rd All Japan Championship
2008-03-22 -> 2008-03-23
Rating: 2293.39 -> 2272.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 1942 1
loss
-28.26
Tanizaki Ryusuke 2066 2
loss
-25.17
Nakayama Tomoharu   3
win
-
Tadokoro Hosai 1933 4
win
+3.59
Tamada Yoichi 2062 5
win
+6.70
Iio Yoshihiro 2426 6
win
+21.83
33rd Tokai Championship final match
2008-02-17
Rating: 2279.47 -> 2293.39
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2264 1
loss
-16.69
Miyoshi Takeo 2264 2
win
+15.31
Miyoshi Takeo 2264 3
win
+15.31
8th Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2007-12-16
Rating: 2249.28 -> 2279.47
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2523 1
win
+26.52
Ono Takayuki 2267 2
loss
-15.18
Isobe Taizan 2336 3
win
+19.93
Nakamura Shigeru 2831 4
loss
-1.08
Kurata Kiyotaka   5
loss
-
33rd Tokai Championship 2nd round
2007-11-18
Rating: 2245.74 -> 2249.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2263
win
+16.83
Yamamoto Yasuhiro 2030
loss
-24.81
Maruyama Yasushi 2145
win
+11.51
8 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2007-10-21
Rating: 2201.33 -> 2245.74
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujikawa Masaki 1998 1
win
+7.58
Watanabe Tatsuya 2004 2
win
+7.78
Maruta Koji 2096 3
win
+11.31
Kurata Kiyotaka   4
win
-
Ono Takayuki 2239 5
win
+17.74
World Championship BT
2007-08-12 -> 2007-08-15
Rating: 2249.72 -> 2201.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Skuridin Alexey 2146 1
win
+11.40
Lu Wei-Yuan 2081 2
loss
-23.18
Qiu Yunfei 2381 3
loss
-10.21
Andersson Tord 2166 4
win
+12.22
Pushkaryov Dmitry 1807 5
win
+2.33
Dvoeglazov Vladimir 2290 6
win
+17.85
Sorokina Oksana 2102 7
loss
-22.40
Ikonen Jussi 2005 8
loss
-25.69
Oosumi Yuuki 2369 9
loss
-10.70
World Championship QT
2007-08-06 -> 2007-08-08
Rating: 2312.18 -> 2249.72
Opponent Rating Round Result R. Change
Iio Yoshihiro 2404 1
loss
-11.85
Karasyov Maxim 2303 2
loss
-16.38
Li Shih-Wen 2114 3
loss
-24.22
Ikonen Jussi 2002 4
win
+4.62
Eriksson Bjorn 2162 5
loss
-22.50
Eged Igor 2012 6
win
+4.84
Lillemets Rauni 1920 7
win
+3.04
45th Meijinsen Qualification Tokai area final round
2007-05-20
Rating: 2326.99 -> 2312.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2202
loss
-21.51
Yamamoto Yasuhiro 2096
win
+6.70
Ooura Tadahito  
win
-
24th Kanto Championship Tournament
2007-05-06
Rating: 2296.34 -> 2326.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Tanizaki Ryusuke 2090 1
win
+7.48
Sato Kiyotomi 2383 2
loss
-12.05
Ono Takayuki 2243 3
win
+13.61
Kubo Izumi 2064 4
win
+6.68
Arita Nobuyoshi 2272 5
win
+14.93
45th Meijinsen Qualification Tokai area - 1st round
2007-04-15
Rating: 2302.24 -> 2296.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Kagizaki Michihiko   1
win
-
Miyoshi Takeo 2167 2
draw
-5.90
Kamikubo Mineo   3
win
-
Ooura Tadahito   4
win
-
2nd All Japan Championship (WC Qualification)
2007-03-24 -> 2007-03-25
Rating: 2321.99 -> 2302.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 2042 1
win
+5.34
Sakamoto Hirouji 2231 2
draw
-4.10
Ono Takayuki 2193 3
loss
-21.64
Sato Kiyotomi 2391 4
loss
-12.83
Kato Yasuhiro 1975 5
win
+3.83
Mitsumori Masao 2176 6
win
+9.65
32nd Tokai Championship - Final Match
2007-02-11
Rating: 2292.92 -> 2321.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2260 1
win
+14.53
Miyoshi Takeo 2260 2
win
+14.53
32nd Tokai Championship - 2nd round
2006-11-26
Rating: 2276.35 -> 2292.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyazu Goichi 2032
win
+6.32
Maruyama Yasushi 2167
win
+11.13
Miyoshi Takeo 2257
draw
-0.88
The 44th Meijin-sen Tournament
2006-09-16 -> 2006-09-18
Rating: 2314.73 -> 2276.35
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuura Hiroshi 2361 1
win
+18.14
Yamaguchi Yusui 2549 2
loss
-6.58
Sato Kiyotomi 2301 3
loss
-16.62
Nagao Noriaki 2151 4
draw
-7.01
Iio Yoshihiro 2418 5
loss
-11.37
Kawamura Norihiko 2654 6
loss
-3.96
Okabe Hiroshi 2503 7
loss
-8.07
Fujii Naoki 2293 8
win
+15.01
Oosumi Yuuki 2273 9
loss
-17.91
Asian Championship
2006-08-11 -> 2006-08-15
Rating: 2367.08 -> 2314.73
Opponent Rating Round Result R. Change
Park Jeong Ho 2269 1
loss
-20.37
Kubo Izumi 2064 2
loss
-27.24
Kang Bo-Ra   3
win
-
Mitsumori Masao 2237 4
win
+10.31
Chang Jae-Won   5
win
-
Park Eol   6
win
-
Iio Yoshihiro 2387 7
loss
-15.06
Lee Jo-Sub   8
loss
-
Meijin-sen Qual, Tokai area final round
2006-06-11
Rating: 2362.91 -> 2367.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Shinoda Kiyoshi 2375
loss
-15.44
Miyoshi Takeo 2248
win
+10.90
Maruyama Yasushi 2192
win
+8.71
Meijin-sen Qual, Tokai area 1st round
2006-05-21
Rating: 2352.46 -> 2362.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Takatsu Hitoshi   1
win
-
Shinoda Kiyoshi 2356 2
draw
+0.17
Suzuki Junichiro 2038 3
win
+4.51
Yamamoto Yasuhiro 2089 4
win
+5.77
31st Tokai Championship - Final Match
2006-02-12
Rating: 2326.22 -> 2352.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Shinoda Kiyoshi 2382 1
loss
-13.44
Shinoda Kiyoshi 2382 2
win
+18.56
Shinoda Kiyoshi 2382 3
draw
+2.56
Shinoda Kiyoshi 2382 4
win
+18.56
31st Tokai Championship - Semi final
2005-11-20
Rating: 2338.12 -> 2326.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Shinoda Kiyoshi 2347
loss
-15.55
Miyoshi Takeo 2279
win
+13.35
Yamamoto Yasuhiro 2094
draw
-9.70
37th Kyoto Classified - Special class
2005-11-13
Rating: 2325 -> 2338.12
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2474 1
draw
+6.49
Sakamoto Hirouji 2239 2
win
+12.14
Miyoshi Takeo 2271 3
loss
-18.45
Adachi Yasuhiro 1986 4
win
+3.99
Miyagawa Junzo 2160 5
win
+8.94
The 43rd Meijin-sen Tournament
2005-09-17 -> 2005-09-19
Rating: 2330.89 -> 2325
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuura Hiroshi 2441 1
loss
-11.09
Oosumi Yuuki 2274 2
draw
-2.56
Okabe Hiroshi 2441 3
draw
+4.93
Kawate Kozo 2373 4
win
+17.94
Takashima Junya 2332 5
win
+16.07
Hasegawa Kazuto 2574 6
loss
-6.33
Tanaka Koichi   7
win
-
Yamaguchi Yusui 2443 8
loss
-10.98
Sato Kiyotomi 2377 9
loss
-13.87
World Championship BT
2005-08-01 -> 2005-08-05
Rating: 2336.73 -> 2330.89
Opponent Rating Round Result R. Change
Kudomi Takahiro 2276 1
draw
-2.75
Kubo Izumi 2137 2
win
+7.72
Balabhai Viktor 2186 3
win
+9.49
Oblikas Mikk 1969 4
draw
-12.56
Sandstrom Richard 1976 5
win
+3.57
Kozhin Mikhail 2380 6
win
+18.02
Maximov Nikolay 1745 7
win
+1.03
Yamaguchi Yusui 2388 8
loss
-13.65
Ilu Timo 2321 9
loss
-16.71
World Championship QT
2005-07-29 -> 2005-07-31
Rating: 2374.49 -> 2336.73
Opponent Rating Round Result R. Change
Ilu Timo 2338 1
draw
-1.64
Karlsson Stefan 2311 2
loss
-18.86
Poghosyan Albert 2277 3
win
+11.65
Oll Aivo 2288 4
loss
-19.89
Nowakowski Maciej 2161 5
win
+7.25
Chen Ko-Han 2368 6
loss
-16.26
Wang Chih-Kung   7
win
-
43rd Meijinsen Qualification: Tokai area - 2nd round
2005-06-12
Rating: 2359.37 -> 2374.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2232
win
+10.38
Shinoda Kiyoshi 2321
draw
-1.72
Yamamoto Yasuhiro 2120
win
+6.45
22nd Kanto Championship
2005-05-22
Rating: 2325.97 -> 2359.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki   1
win
-
Watanabe Tatsuya 2003 2
win
+4.33
Kawamura Norihiko 2752 3
loss
-2.53
Sato Kiyotomi 2379 4
win
+18.44
Maruta Koji 2263 5
win
+13.15
43rd Meijinsen Qualification: Tokai-area 1st round
2005-05-15
Rating: 2279.05 -> 2325.97
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Junichiro 2065 1
win
+7.24
Saito Syuichi 2282 2
win
+16.14
Miyoshi Takeo 2253 3
win
+14.81
Yamamoto Yasuhiro 2108 4
win
+8.73
The 3rd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2005-04-30 -> 2005-05-04
Rating: 2300.38 -> 2279.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Jie   1
win
-
Chen Wenxia   2
draw
-
Yamaguchi Yusui 2483 3
loss
-8.28
Isobe Taizan 2365 4
loss
-13.04
Gu Gongbo   5
win
-
Xue Wenxi   6
loss
-
Tao Junfeng   7
win
-
Japan WC Qualification tournament
2005-04-02 -> 2005-04-03
Rating: 2330.05 -> 2300.38
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 2028 1
loss
-27.20
Miyagawa Sou 1965 2
win
+3.49
Kubo Izumi 2226 3
win
+11.36
Miyagawa Junzo 2272 4
loss
-18.63
Yamaguchi Yusui 2535 5
loss
-7.50
Mitsumori Masao 2162 6
win
+8.82
30th Tokai Championship - Final match
2005-01-16
Rating: 2331.03 -> 2330.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2202 1
draw
-5.66
Maruyama Yasushi 2202 2
win
+10.34
Maruyama Yasushi 2202 3
draw
-5.66
30th Tokai Championship - 2nd round
2004-11-21
Rating: 2323.56 -> 2331.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamamoto Hukue  
win
-
Miyoshi Takeo 2261
win
+13.19
Maruyama Yasushi 2193
draw
-5.72
The 42nd Meijin-sen Tournament
2004-09-18 -> 2004-09-20
Rating: 2321.74 -> 2323.56
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2562 1
loss
-6.39
Saito Koji 2313 2
loss
-16.37
Matsuura Hiroshi 2413 3
loss
-11.87
Iio Yoshihiro 2428 4
win
+20.78
Takagawa Teiji 2339 5
win
+16.80
Okabe Hiroshi 2479 6
draw
+6.79
Kawamura Norihiko 2728 7
loss
-2.81
Sakamoto Hirouji 2233 8
loss
-19.98
Sakashita Shoichi 2297 9
win
+14.86
42nd Meijinsen Qualification: Tokai 2nd round
2004-06-13
Rating: 2317.28 -> 2321.74
Opponent Rating Round Result R. Change
Shinoda Kiyoshi  
win
-
Yamamoto Yasuhiro 2124
draw
-8.07
Maruyama Yasushi 2240
win
+12.54
42nd Meijinsen Qualification: Tokai 1st round
2004-05-23
Rating: 2334.1 -> 2317.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2268 1
win
+13.01
Yamamoto Yasuhiro 2074 2
loss
-26.13
Gamano Yutaka   3
win
-
Maruyama Yasushi 2251 4
draw
-3.72
Team World Championship
2004-04-30 -> 2004-05-05
Rating: 2370.57 -> 2334.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Andersson Tord 2230 1
loss
-22.13
Soosyrv Ants 2347 3
draw
-1.04
Petrov Boris   4
win
-
Artemyev Sergey 2286 7
loss
-19.81
Karasyov Maxim 2336 8
win
+14.43
Chingin Konstantin 2564 9
loss
-7.91
29th Tokai Championship - Final Match
2004-02-08
Rating: 2355.49 -> 2370.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Oota Tsuyoshi 2348 1
win
+15.69
Oota Tsuyoshi 2348 2
draw
-0.31
Oota Tsuyoshi 2348 3
draw
-0.31
7th Mikami Cup - Special Class
2004-01-25
Rating: 2321.25 -> 2355.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2544 1
draw
+9.06
Mitsumori Masao 2258 2
win
+13.12
Kudomi Takahiro 2301 3
win
+15.08
Kawamura Norihiko 2713 4
loss
-3.03
29th Tokai Championship: 2nd round
2003-11-16
Rating: 2322.57 -> 2321.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Oota Tsuyoshi 2354
win
+17.46
Gamano Yutaka  
win
-
Miyoshi Takeo 2261
loss
-18.78
41st Meijin-sen Tournament
2003-09-13 -> 2003-09-15
Rating: 2302.29 -> 2322.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2543 1
loss
-6.38
Kudomi Takahiro 2358 2
win
+18.56
Okabe Hiroshi 2456 3
loss
-9.35
Miyagawa Junzo 2255 4
win
+13.88
Isobe Taizan 2446 5
win
+22.27
Matsuura Hiroshi 2321 6
loss
-15.13
Iio Yoshihiro 2397 7
loss
-11.74
Takashima Junya 2387 8
draw
+3.85
Kuga Akio 2398 9
draw
+4.32
World Championship BT
2003-08-02 -> 2003-08-08
Rating: 2301.19 -> 2302.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Purk Andry 1984 1
draw
-11.55
Rybka Ales   2
draw
-
Chernov Sergey 2225 3
draw
-3.44
Tamura Kazumasa 2144 4
win
+9.23
Kubo Izumi 2166 5
loss
-21.91
Smirnov Dmitry 1987 6
win
+4.51
Mitsumori Masao 2328 7
win
+17.27
Chang Yi-Feng 2311 8
win
+16.46
Tarannikov Yuriy 2451 9
loss
-9.46
World Championship QT
2003-07-29 -> 2003-07-31
Rating: 2381.25 -> 2301.19
Opponent Rating Round Result R. Change
Pelikan Alan   1
loss
-
Makarov Pavel 2439 2
loss
-13.33
Lu Wei-Yuan   3
win
-
Chen Ko-Han   4
win
-
Iio Yoshihiro 2333 5
loss
-18.19
Pellikka Marko 2023 6
loss
-28.38
Gardstrom Petter 2288 7
loss
-20.16
41th Meijinsen Qualification: Tokai area 2nd round
2003-06-08
Rating: 2364.38 -> 2381.25
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2268
win
+11.69
Koide Morihiro  
win
-
Suzuki Junichiro 2078
win
+5.18
41th Meijinsen Qualification: Tokai area - 1st Round
2003-05-18
Rating: 2376.03 -> 2364.38
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyazu Goichi 2132 1
win
+6.34
Miyoshi Takeo 2236 2
loss
-22.12
Suzuki Junichiro 2044 3
win
+4.13
Koide Morihiro   4
win
-
Japan WC Qualification 2003
2003-03-22
Rating: 2408.14 -> 2376.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki   1
win
-
Hara Masao   2
win
-
Tamura Kazumasa   3
win
-
Okabe Hiroshi 2327 4
loss
-19.66
Nara Hideki 2486 5
loss
-12.45
28th Tokai Championship - Final Match
2003-01-19
Rating: 2385.41 -> 2408.14
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2281 1
win
+11.36
Miyoshi Takeo 2281 2
win
+11.36
40th Meijin-sen Tournament
2002-09-14 -> 2002-09-16
Rating: 2428.65 -> 2385.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Nishimura Toshio 2445 1
win
+16.76
Iio Yoshihiro 2326 2
win
+11.41
Takagawa Teiji 2326 3
draw
-4.59
Okabe Hiroshi 2306 4
loss
-21.41
Matsuura Hiroshi 2336 5
draw
-4.14
Isobe Taizan 2453 6
loss
-14.88
Yamaguchi Yusui 2531 7
draw
+4.59
Hasegawa Kazuto 2591 8
loss
-9.01
Kudomi Takahiro 2292 9
loss
-21.97
40th Meijinsen Qualification: Tokai 2nd round
2002-06-09
Rating: 2419.17 -> 2428.65
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2242
draw
-7.50
Maruyama Yasushi 2247
win
+8.67
Takazawa Nagayoshi 2237
win
+8.31
40th Meijinsen Qualification Tokai area 1st-Round
2002-05-19
Rating: 2405.77 -> 2419.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2259 1
draw
-6.37
Miyazu Goichi 2150 2
win
+6.00
Yamamoto Yasuhiro 2104 3
win
+4.80
Takazawa Nagayoshi 2242 4
win
+8.97
33rd Kyoto Classified - special class
2001-11-11
Rating: 2437.67 -> 2405.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Doi Manabu 2244 1
loss
-24.10
Kimura Shin   2
win
-
Hayakawa Yoshimi 2404 3
draw
-1.54
Adachi Yasuhiro 2063 4
win
+3.32
Hasegawa Kazuto 2585 5
loss
-9.59
World Championship AT
2001-08-07 -> 2001-08-12
Rating: 2482.87 -> 2437.67
Opponent Rating Round Result R. Change
Meritee Ando 2801 1
loss
-4.42
Nara Hideki 2627 2
loss
-9.71
Kim Byoung-Jun   3
win
-
Soosyrv Ants 2528 4
draw
+2.09
Gardstrom Petter 2463 5
draw
-0.89
Sinyov Igor 2587 6
loss
-11.31
Gaulitz Joachim 2461 7
win
+14.99
Karlsson Stefan 2495 8
loss
-15.40
Lin Sheng-Min   9
win
-
Nikonov Konstantin 2316 10
loss
-23.13
Sushkov Vladimir 2539 11
draw
+2.59
Japan WC Qualification tournament
2001-03-23 -> 2001-03-24
Rating: 2408.07 -> 2482.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Iwata Akihisa 2183 1
win
+6.88
Sunagawa Shouki 2291 2
win
+10.81
Miyoshi Takeo 2344 3
win
+13.09
Nara Hideki 2653 4
win
+25.73
Kusajima Masato 2344 5
win
+13.08
Hasegawa Kazuto 2598 6
loss
-8.01
Mitsumori Masao 2346 7
win
+13.21
38th Meijinsen Qualification: Tokai 2nd round
2000-06-11
Rating: 2441.92 -> 2408.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Yasushi 2283
loss
-22.81
Saito Koji 2273
loss
-23.20
Miyoshi Takeo 2356
win
+12.16
38th Meijinsen Qualification: Tokai 1st round
2000-05-21
Rating: 2445 -> 2441.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Saito Koji 2226 1
loss
-24.93
Miyoshi Takeo 2375 2
win
+12.82
Suzuki Toyoshige   3
win
-
Maruyama Yasushi 2283 4
win
+9.04
RIF update 1999-12-31
1999-12-31
Rating: 2445
Name: Shin-ichi
Surname: Ishitani
Rating: 2110
Top Rating: 2482

Country: Japan
City: Fuji

Wins: 466
Losses: 352
Draws: 110
Gy1: 0
Gy2: 28
Gy5: 142
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Shin-ichi Ishitani with this player.
Time: 0.094789981842041 sec.