Poduga New Year 2007
Round: 1
1568 Belous Polina 1 : 0 Popova Anna  
1683 Kurdina Olga 1 : 0 Gabrilyan Viktoriya  
1510 Litvinova Yulia 1 : 0 Buyanova Anna  
1663 Romanov Sergey 1 : 0 Litvinova Alina  
2081 Pestereva Maria 1 : 0 Prokopyeva Nadezhda 1504
1605 Molotova Anastasja 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1927 Kryuchok Roman 1 : 0 Grigoriev Roman  
1459 Novozhilova Olesya 1 : 0 Maurina Kristina  
1970 Krayeva Tatyana 1 : 0 Pastuhova Yulia 1564
1642 Savrasov Ruslan 1 : 0 Serebryannikova Darya  
2110 Merkulov Artyom 1 : 0 Tumanov Yuryi 1415
1646 Oborina Anastasja 1 : 0 Vostryakov Alexey  
1946 Okatova Anna 1 : 0 Buyanova Galina  
1772 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Ivanova Anna  
1807 Merkulov Maxim 1 : 0 Gavriluk Vadim  
 
Round: 2
  Vostryakov Alexey 0 : 1 Buyanova Galina  
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Grigoriev Roman  
  Popova Anna 0 : 1 Ivanova Anna  
  Gavriluk Vadim 1 : 0 Buyanova Anna  
1415 Tumanov Yuryi 0 : 1 Novozhilova Olesya 1459
  Gabrilyan Viktoriya 0 : 1 Prokopyeva Nadezhda 1504
  Maurina Kristina 0 : 1 Litvinova Alina  
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Pastuhova Yulia 1564
1646 Oborina Anastasja 0 : 1 Okatova Anna 1946
1927 Kryuchok Roman 1 : 0 Savrasov Ruslan 1642
1605 Molotova Anastasja 0 : 1 Krayeva Tatyana 1970
1663 Romanov Sergey 0 : 1 Merkulov Artyom 2110
1568 Belous Polina 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1772
1510 Litvinova Yulia 1 : 0 Merkulov Maxim 1807
1683 Kurdina Olga 0 : 1 Pestereva Maria 2081
 
Round: 3
  Vostryakov Alexey 1 : 0 Popova Anna  
  Buyanova Galina 0 : 1 Romanov Sergey 1663
1568 Belous Polina 0 : 1 Buyanov Dmitry  
1415 Tumanov Yuryi 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Buyanova Anna 0 : 1 Gabrilyan Viktoriya  
  Ivanova Anna 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1605 Molotova Anastasja 1 : 0 Prokopyeva Nadezhda 1504
1683 Kurdina Olga 1 : 0 Gavriluk Vadim  
2110 Merkulov Artyom 1 : 0 Kryuchok Roman 1927
1642 Savrasov Ruslan 1 : 0 Litvinova Alina  
1946 Okatova Anna 1 : 0 Novozhilova Olesya 1459
2081 Pestereva Maria 1 : 0 Litvinova Yulia 1510
1970 Krayeva Tatyana 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1772
1807 Merkulov Maxim 1 : 0 Pastuhova Yulia 1564
1646 Oborina Anastasja 1 : 0 Grigoriev Roman  
 
Round: 4
  Gabrilyan Viktoriya 0 : 1 Vostryakov Alexey  
  Gavriluk Vadim 0 : 1 Belous Polina 1568
  Ivanova Anna 0 : 1 Molotova Anastasja 1605
  Maurina Kristina 0 : 1 Prokopyeva Nadezhda 1504
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Serebryannikova Darya  
  Buyanova Anna 1 : 0 Tumanov Yuryi 1415
  Litvinova Alina 0 : 1 Pastuhova Yulia 1564
1459 Novozhilova Olesya 0 : 1 Savrasov Ruslan 1642
1946 Okatova Anna 0 : 1 Merkulov Artyom 2110
  Grigoriev Roman 1 : 0 Buyanova Galina  
1927 Kryuchok Roman 1 : 0 Oborina Anastasja 1646
1970 Krayeva Tatyana 0 : 1 Pestereva Maria 2081
  Buyanov Dmitry 0 : 1 Kurdina Olga 1683
1663 Romanov Sergey 0.5 : 0.5 Merkulov Maxim 1807
1510 Litvinova Yulia 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1772
 
Round: 5
1510 Litvinova Yulia 1 : 0 Grigoriev Roman  
1568 Belous Polina 1 : 0 Pastuhova Yulia 1564
  Ivanova Anna 1 : 0 Buyanov Dmitry  
  Maurina Kristina 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1568
  Vostryakov Alexey 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
  Gabrilyan Viktoriya 1 : 0 Popova Anna  
  Litvinova Alina 1 : 0 Buyanova Anna  
  Buyanova Galina 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1970 Krayeva Tatyana 1 : 0 Savrasov Ruslan 1642
2081 Pestereva Maria 1 : 0 Merkulov Artyom 2110
1807 Merkulov Maxim 1 : 0 Novozhilova Olesya 1459
1646 Oborina Anastasja 1 : 0 Prokopyeva Nadezhda 1504
1683 Kurdina Olga 1 : 0 Romanov Sergey 1663
1927 Kryuchok Roman 1 : 0 Molotova Anastasja 1605
 
Round: 6
1663 Romanov Sergey 1 : 0 Belous Polina 1568
  Gabrilyan Viktoriya 0 : 1 Buyanova Galina  
  Buyanov Dmitry 0 : 1 Pastuhova Yulia 1564
1568 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
  Grigoriev Roman 0 : 1 Novozhilova Olesya 1459
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Buyanova Anna  
1504 Prokopyeva Nadezhda 0 : 1 Litvinova Alina  
1927 Kryuchok Roman 0 : 1 Krayeva Tatyana 1970
1683 Kurdina Olga 0 : 1 Merkulov Artyom 2110
1510 Litvinova Yulia 0.5 : 0.5 Savrasov Ruslan 1642
  Ivanova Anna 0 : 1 Oborina Anastasja 1646
1946 Okatova Anna 0 : 1 Pestereva Maria 2081
  Vostryakov Alexey 0 : 1 Merkulov Maxim 1807
1605 Molotova Anastasja 0.5 : 0.5 Rachitskaya Viktoria 1772
 
Round: 7
1568 Belous Polina 1 : 0 Litvinova Yulia 1510
  Grigoriev Roman 1 : 0 Gabrilyan Viktoriya  
  Gavriluk Vadim 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1568
  Vostryakov Alexey 1 : 0 Litvinova Alina  
  Serebryannikova Darya 1 : 0 Popova Anna  
1415 Tumanov Yuryi 1 : 0 Buyanov Dmitry  
1772 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Romanov Sergey 1663
1946 Okatova Anna 1 : 0 Kryuchok Roman 1927
2081 Pestereva Maria 1 : 0 Merkulov Maxim 1807
1646 Oborina Anastasja 1 : 0 Kurdina Olga 1683
1642 Savrasov Ruslan 1 : 0 Molotova Anastasja 1605
1459 Novozhilova Olesya 1 : 0 Ivanova Anna  
  Buyanova Galina 1 : 0 Pastuhova Yulia 1564
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2007-12-24
End: 2007-12-26
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013995885848999 sec.