4th National Mind Sports Games of China, Boys
Round: 1
  Yang Haonan 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Kang Xi 0 : 1 Zhang Junyu  
  Li Zhen 1 : 0 Yang Zetai  
  Huang Yi 0.5 : 0.5 Li Jiapeng  
  Wu Junlang 0 : 1 Lei Yufei  
  Han Ningyuan 0 : 1 Chen Zihan  
  Zhang Hanchi 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Jiao Zhengrui 0 : 1 Qiu Haiyue  
  Wang Haoming 1 : 0 Luan Kaixin  
  Wang Zechen 0 : 1 Deng Yingdong  
  Li Jiajun 0 : 1 Zhang Xiuqi  
  Yuan Ruize 1 : 0 Wang Boshen  
  Yuan Qixun 0 : 1 Kang Zheming  
  Wang Jingrui 1 : 0 Zhang Tiantai  
  He Shirui 1 : 0 Lyu Xinghan  
  He Yucheng 1 : 0 Zhao Yufei  
  Ma Xiaotian 0 : 1 Chen Hongquan  
  Fan Shihao 0 : 1 Zhang Shuhao  
  Zhao Lingxuan 1 : 0 Wang Hengrui  
  Tang Jiayi 1 : 0 Nie Hehong  
  Xu Chengxiang 1 : 0 Zhou Zijian  
  Yin Zikang 0.5 : 0.5 Chen Tianle  
  Ma Zheng 1 : 0 Han Yiming  
  Qiu Jilin 1 : 0 Zhang Chenrui  
  Lu Jiahao 0 : 1 Kang Tingrui 1804
  Li Bolai 0 : 1 Zhong Yuyang 1988
  Zhou Ying 0.5 : 0.5 Zhou Yuxiang  
  Ma Chenzhi 1 : 0 Liu Tong  
  Lin Xinpeng 0 : 1 Li Xiang  
 
Round: 2
  Han Yiming 1 : 0 Wang Boshen  
  Li Bolai 0.5 : 0.5 Zhang Tiantai  
  Lyu Xinghan 0 : 1 Zhao Yufei  
  He Yucheng 0.5 : 0.5 Li Wenda  
  Deng Yingdong 0 : 1 Zhang Shuhao  
  Zhang Xiuqi 1 : 0 Zhao Lingxuan  
  Ma Xiaotian 1 : 0 Nie Hehong  
  Chen Hongquan 0.5 : 0.5 Yuan Ruize  
  Wang Jingrui 0 : 1 Zhou Ying  
  Kang Xi 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Li Jiapeng 0 : 1 Lin Xinpeng  
  Chen Tianle 0.5 : 0.5 Huang Yi  
  Yin Zikang 0.5 : 0.5 Zhou Yuxiang  
  Li Zhen 0 : 1 Zhang Junyu  
  Zhou Zijian 0 : 1 Liu Tong  
  Zhang Chenrui 0 : 1 Zhang Hanchi  
  Yang Zetai 0 : 1 Fan Shihao  
  Wu Junlang 1 : 0 Luan Kaixin  
  Han Ningyuan 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Lu Jiahao 0 : 1 Li Jiajun  
  Wang Zechen 0 : 1 Wang Hengrui  
  Ma Zheng 0 : 1 Kang Zheming  
  Tang Jiayi 0 : 1 Kang Tingrui 1804
  He Shirui 1 : 0 Zhong Yuyang 1988
  Ma Chenzhi 1 : 0 Li Xiang  
  Yang Haonan 0 : 1 Chen Zihan  
  Qiu Jilin 0 : 1 Xu Chengxiang  
  Lei Yufei 1 : 0 Wang Haoming  
  Qiu Haiyue 1 : 0 Yin Haoxuan  
 
Round: 3
  Kang Xi 0 : 1 Li Jiajun  
  Li Zhen 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Yang Haonan 0 : 1 Li Xiang  
  Liu Tong 0 : 1 Yin Zikang  
  Tang Jiayi 0 : 1 Ma Zheng  
  Ma Xiaotian 0 : 1 Qiu Jilin  
  Zhang Hanchi 0 : 1 Han Yiming  
  Huang Yi 1 : 0 Yuan Qixun  
  Zhou Yuxiang 0.5 : 0.5 Wang Haoming  
  Fan Shihao 0 : 1 Zhao Yufei  
  Wang Zechen 0 : 1 Lu Jiahao  
  Lyu Xinghan 1 : 0 Yang Zetai  
  Nie Hehong 0 : 1 Zhang Chenrui  
  Han Ningyuan 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Luan Kaixin 0 : 1 Zhou Zijian  
  Wang Jingrui 0 : 1 Wang Hengrui  
  Li Wenda 1 : 0 Yuan Ruize  
  Li Jiapeng 0 : 1 Li Bolai  
  Jiao Zhengrui 1 : 0 Deng Yingdong  
  Zhang Tiantai 0 : 1 Zhao Lingxuan  
  He Yucheng 0.5 : 0.5 Kang Tingrui 1804
  Zhou Ying 0.5 : 0.5 Chen Hongquan  
  Qiu Haiyue 1 : 0 Zhang Junyu  
  Ma Chenzhi 1 : 0 Chen Zihan  
  Lei Yufei 0 : 1 Zhang Xiuqi  
  Kang Zheming 1 : 0 Zhang Shuhao  
  Xu Chengxiang 0 : 1 He Shirui  
 
Round: 4
  Chen Hongquan 1 : 0 Wang Haoming  
  Zhou Zijian 0 : 1 Zhou Yuxiang  
  Zhao Lingxuan 0 : 1 Han Yiming  
  Yuan Ruize 0.5 : 0.5 Li Bolai  
  Li Zhen 1 : 0 Zhao Yufei  
  Ma Xiaotian 1 : 0 Zhang Hanchi  
  Zhang Junyu 1 : 0 Huang Yi  
  Li Jiajun 1 : 0 Wang Hengrui  
  Zhang Shuhao 0 : 1 He Yucheng  
  Fan Shihao 0 : 1 Chen Tianle  
  Zhang Tiantai 0 : 1 Li Jiapeng  
  Yang Zetai 0.5 : 0.5 Luan Kaixin  
  Gu Xuanyu 0 : 1 Wang Zechen  
  Yuan Qixun 1 : 0 Lu Jiahao  
  Tang Jiayi 1 : 0 Wang Boshen  
  Yang Haonan 1 : 0 Liu Tong  
  Kang Xi 0.5 : 0.5 Zhang Chenrui  
  Deng Yingdong 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Lyu Xinghan 0 : 1 Han Ningyuan  
  Wu Junlang 0 : 1 Chen Zihan  
  Ma Zheng 1 : 0 Kang Tingrui 1804
  Wang Jingrui 0 : 1 Zhong Yuyang 1988
  Yin Zikang 0.5 : 0.5 Lei Yufei  
  Zhang Xiuqi 1 : 0 Ma Chenzhi  
  Kang Zheming 1 : 0 Qiu Haiyue  
  Qiu Jilin 1 : 0 Jiao Zhengrui  
  Zhou Ying 0 : 1 Li Xiang  
  Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 Xu Chengxiang  
  He Shirui 0 : 1 Li Wenda  
 
Round: 5
  Li Bolai 1 : 0 Wang Hengrui  
  Tang Jiayi 1 : 0 Zhao Lingxuan  
  Huang Yi 0.5 : 0.5 Zhang Shuhao  
  Han Ningyuan 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Zhou Ying 0 : 1 Yuan Ruize  
  Wu Junlang 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Ma Xiaotian 1 : 0 Yuan Qixun  
  Yang Haonan 0 : 1 Chen Tianle  
  Wang Boshen 0 : 1 Lu Jiahao  
  Zhou Zijian 0 : 1 Lyu Xinghan  
  Kang Xi 0 : 1 Li Jiapeng  
  Zhang Chenrui 0 : 1 Wang Haoming  
  Liu Tong 0 : 1 Zhang Hanchi  
  Nie Hehong 1 : 0 Deng Yingdong  
  Xu Chengxiang 0.5 : 0.5 Yin Zikang  
  Wang Jingrui 1 : 0 Luan Kaixin  
  Fan Shihao 1 : 0 Wang Zechen  
  Zhang Tiantai 0 : 1 Yang Zetai  
  Qiu Haiyue 1 : 0 Li Jiajun  
  Li Wenda 0 : 1 Ma Chenzhi  
  Zhang Xiuqi 0.5 : 0.5 Kang Zheming  
  Zhao Yufei 0 : 1 Zhong Yuyang 1988
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Zhou Yuxiang  
  Li Xiang 0 : 1 Ma Zheng  
  Lei Yufei 0 : 1 Lin Xinpeng  
  Chen Zihan 0 : 1 Qiu Jilin  
  He Shirui 0 : 1 Han Yiming  
  Zhang Junyu 0 : 1 He Yucheng  
  Chen Hongquan 0 : 1 Li Zhen  
 
Round: 6
  Zhao Lingxuan 0.5 : 0.5 Zhang Hanchi  
  Wu Junlang 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Lyu Xinghan 0 : 1 Zhou Ying  
  Li Jiapeng 1 : 0 Wang Haoming  
  Yang Haonan 1 : 0 Nie Hehong  
  Li Xiang 0 : 1 Li Bolai  
  Chen Hongquan 0 : 1 Xu Chengxiang  
  Zhang Shuhao 1 : 0 Zhou Yuxiang  
  Kang Xi 0.5 : 0.5 Yang Zetai  
  Zhou Zijian 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Liu Tong 1 : 0 Wang Boshen  
  Zhang Tiantai 1 : 0 Wang Zechen  
  Deng Yingdong 0 : 1 Zhang Chenrui  
  Yuan Ruize 0 : 1 Li Jiajun  
  Wang Hengrui 0 : 1 Yuan Qixun  
  Lu Jiahao 1 : 0 Zhao Yufei  
  Wang Jingrui 0 : 1 Fan Shihao  
  Ma Xiaotian 0 : 1 He Shirui  
  Qiu Haiyue 0.5 : 0.5 Ma Zheng  
  Li Zhen 0 : 1 Kang Zheming  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Li Wenda  
  Zhang Junyu 0 : 1 Zhong Yuyang 1988
  Han Yiming 0 : 1 Ma Chenzhi  
  Zhang Xiuqi 1 : 0 Qiu Jilin  
  He Yucheng 1 : 0 Lin Xinpeng  
  Tang Jiayi 0 : 1 Chen Zihan  
  Han Ningyuan 0 : 1 Chen Tianle  
  Jiao Zhengrui 1 : 0 Yin Zikang  
 
Round: 7
  Zhang Junyu 1 : 0 Lu Jiahao  
  Yuan Qixun 0 : 1 Zhang Hanchi  
  Tang Jiayi 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Wang Haoming 0 : 1 Huang Yi  
  Chen Hongquan 1 : 0 Han Ningyuan  
  Wang Boshen 1 : 0 Deng Yingdong  
  Yang Haonan 1 : 0 Yuan Ruize  
  Li Xiang 0 : 1 Fan Shihao  
  Wang Hengrui 0 : 1 Liu Tong  
  Ma Xiaotian 1 : 0 Yin Zikang  
  Nie Hehong 0 : 1 Kang Xi  
  Wang Jingrui 1 : 0 Lyu Xinghan  
  Zhao Yufei 0.5 : 0.5 Zhang Tiantai  
  Yang Zetai 0 : 1 Zhou Zijian  
  Luan Kaixin 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Zhao Lingxuan 1 : 0 Wu Junlang  
  Zhou Yuxiang 1 : 0 Zhang Chenrui  
  He Yucheng 0 : 1 Zhang Xiuqi  
  Qiu Jilin 0 : 1 He Shirui  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Qiu Haiyue  
1988 Zhong Yuyang 0 : 1 Ma Zheng  
  Lei Yufei 1 : 0 Zhou Ying  
  Li Jiajun 0 : 1 Li Zhen  
  Kang Zheming 1 : 0 Ma Chenzhi  
  Han Yiming 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 Zhang Shuhao  
  Chen Zihan 1 : 0 Chen Tianle  
  Li Jiapeng 0 : 1 Li Wenda  
  Li Bolai 0 : 1 Xu Chengxiang  
 
Round: 8
  Yuan Ruize 1 : 0 Yin Zikang  
  Han Ningyuan 0 : 1 Liu Tong  
  Lu Jiahao 0 : 1 Zhou Ying  
  Zhang Hanchi 1 : 0 Zhou Yuxiang  
  Tang Jiayi 0.5 : 0.5 Yuan Qixun  
  Zhao Lingxuan 0 : 1 Huang Yi  
  Li Jiapeng 1 : 0 Zhou Zijian  
  Lyu Xinghan 1 : 0 Wang Zechen  
  Chen Hongquan 0 : 1 Han Yiming  
  Gu Xuanyu 0 : 1 Wang Boshen  
  Zhang Tiantai 1 : 0 Nie Hehong  
  Wu Junlang 1 : 0 Yang Zetai  
  Zhang Chenrui 1 : 0 Luan Kaixin  
  Wang Hengrui 1 : 0 Wang Haoming  
  Wang Jingrui 1 : 0 Zhao Yufei  
  Li Xiang 1 : 0 Kang Xi  
  Ma Chenzhi 0 : 1 Xu Chengxiang  
  Li Zhen 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Ma Zheng 0 : 1 Zhang Xiuqi  
1804 Kang Tingrui 0 : 1 Kang Zheming  
  Ma Xiaotian 0 : 1 Li Bolai  
  Chen Zihan 0 : 1 He Yucheng  
  Zhang Shuhao 1 : 0 Zhong Yuyang 1988
  Zhang Junyu 1 : 0 Fan Shihao  
  Li Jiajun 1 : 0 Yang Haonan  
  He Shirui 0 : 1 Qiu Haiyue  
  Chen Tianle 0 : 1 Qiu Jilin  
  Li Wenda 0.5 : 0.5 Lei Yufei  
  Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 Yin Haoxuan  
 
Round: 9
  Wang Hengrui 0.5 : 0.5 Zhou Zijian  
  Han Ningyuan 1 : 0 Zhou Yuxiang  
  Yuan Ruize 0.5 : 0.5 Chen Tianle  
  Wang Jingrui 0 : 1 Ma Xiaotian  
  Zhang Chenrui 0 : 1 Tang Jiayi  
  Yuan Qixun 0 : 1 Zhao Lingxuan  
  Zhang Tiantai 0 : 1 Luan Kaixin  
  Wang Zechen 0 : 1 Nie Hehong  
  Deng Yingdong 1 : 0 Gu Xuanyu  
  Chen Hongquan 0.5 : 0.5 Yang Haonan  
  Zhao Yufei 0 : 1 Wang Haoming  
  Lu Jiahao 0 : 1 Wu Junlang  
  Kang Xi 1 : 0 Wang Boshen  
  Lyu Xinghan 0 : 1 Yin Zikang  
  Zhang Shuhao 0 : 1 Han Yiming  
  Jiao Zhengrui 0.5 : 0.5 Ma Zheng  
  Qiu Haiyue 0 : 1 Qiu Jilin  
  Kang Zheming 1 : 0 He Yucheng  
  Zhang Xiuqi 1 : 0 Xu Chengxiang  
1988 Zhong Yuyang 0 : 1 Li Xiang  
  Li Zhen 0 : 1 Kang Tingrui 1804
  Ma Chenzhi 0 : 1 Li Jiajun  
  Chen Zihan 0.5 : 0.5 Li Wenda  
  Li Jiapeng 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Fan Shihao 1 : 0 Zhang Hanchi  
  Huang Yi 0 : 1 Lin Xinpeng  
  Li Bolai 1 : 0 Zhang Junyu  
  He Shirui 0 : 1 Lei Yufei  
  Zhou Ying 1 : 0 Liu Tong  
Country: China
City: Quzhou
Start: 2019-11-14
End: 2019-11-18
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.035842895507812 sec.