Youth Russian Championship
Round: A1
  Sveshnikov Ilya 0 : 1 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: A2
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A3
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Semenov Oleg  
 
Round: A4
  Sveshnikov Ilya 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: A5
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A6
  Semenov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: B1
1327 Arzybov Vladislav 0 : 1 Makhin Matvei 998
1815 Gromov Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1431
1852 Burtsev Peter 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1607
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Semenov Andrei 961
1135 Kulin Maxim 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1316
 
Round: B2
1431 Stoyanov Kirill 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1327 Arzybov Vladislav 1 : 0 Semenov Andrei 961
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Makhin Matvei 998
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1316
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kulin Maxim 1135
 
Round: B3
1135 Kulin Maxim 1 : 0 Arzybov Vladislav 1327
1464 Dyachkov Nikita 0 : 1 Gromov Danila 1815
1607 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Stoyanov Kirill 1431
1316 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Burtsev Peter 1852
998 Makhin Matvei 1 : 0 Semenov Andrei 961
 
Round: B4
1815 Gromov Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1327
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Semenov Andrei 961
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Burtsev Peter 1852
1135 Kulin Maxim 1 : 0 Makhin Matvei 998
1316 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1431
 
Round: B5
1852 Burtsev Peter 1 : 0 Arzybov Vladislav 1327
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1431
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1316
1135 Kulin Maxim 1 : 0 Semenov Andrei 961
1815 Gromov Danila 1 : 0 Makhin Matvei 998
 
Round: B6
998 Makhin Matvei 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1135
1316 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Dyachkov Nikita 1464
1327 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1431
961 Semenov Andrei 0 : 1 Gromov Danila 1815
 
Round: B7
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Dyachkov Nikita 1464
961 Semenov Andrei 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1135
1431 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makhin Matvei 998
1316 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Arzybov Vladislav 1327
 
Round: B8
961 Semenov Andrei 0 : 1 Stoyanov Kirill 1431
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Arzybov Vladislav 1327
1607 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Gromov Danila 1815
1316 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Makhin Matvei 998
1135 Kulin Maxim 0 : 1 Burtsev Peter 1852
 
Round: B9
1316 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Semenov Andrei 961
1327 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Danila 1607
1815 Gromov Danila 1 : 0 Burtsev Peter 1852
1135 Kulin Maxim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1431
1464 Dyachkov Nikita 1 : 0 Makhin Matvei 998
 
Round: G1
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
991 Karavaeva Maria 0 : 1 Buslakova Darya 959
1047 Churikova Daria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1424
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Popova Maria 852
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
 
Round: G2
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
852 Popova Maria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1424
991 Karavaeva Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1744
878 Vostriakova Yulia 1 : 0 Churikova Daria 1047
 
Round: G3
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Buslakova Darya 959
1424 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Karavaeva Maria 991
1069 Sonina Vladislava 0 : 1 Churikova Daria 1047
852 Popova Maria 0 : 1 Vostriakova Yulia 878
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Fokicheva Anna 1196
 
Round: G4
1069 Sonina Vladislava 0 : 1 Popova Maria 852
991 Karavaeva Maria 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
1196 Fokicheva Anna 0 : 1 Churikova Daria 1047
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Petrova Mariia 1169
959 Buslakova Darya 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1424
 
Round: G5
852 Popova Maria 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Tolstoguzova Daria 1424
1047 Churikova Daria 0 : 1 Petrova Mariia 1169
1069 Sonina Vladislava 1 : 0 Karavaeva Maria 991
959 Buslakova Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
 
Round: G6
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
959 Buslakova Darya 0 : 1 Sonina Vladislava 1069
1196 Fokicheva Anna 1 : 0 Karavaeva Maria 991
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Popova Maria 852
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Churikova Daria 1047
 
Round: G7
959 Buslakova Darya 0 : 1 Petrova Mariia 1169
991 Karavaeva Maria 0 : 1 Petrova Mariia 1169
1424 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Popova Maria 852
959 Buslakova Darya 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
 
Round: G8
1744 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Fokicheva Anna 1196
1424 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
852 Popova Maria 0 : 1 Churikova Daria 1047
991 Karavaeva Maria 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1465
 
Round: G9
1465 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Buslakova Darya 959
1069 Sonina Vladislava 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
1424 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
991 Karavaeva Maria 0 : 1 Churikova Daria 1047
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1744
 
Round: G10
991 Karavaeva Maria 0.5 : 0.5 Popova Maria 852
1465 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1744
959 Buslakova Darya 0 : 1 Churikova Daria 1047
878 Vostriakova Yulia 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1424
 
Round: G11
1047 Churikova Daria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1744
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Vostriakova Yulia 878
959 Buslakova Darya 0.5 : 0.5 Popova Maria 852
1196 Fokicheva Anna 0.5 : 0.5 Sonina Vladislava 1069
1465 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1424
 
Round: D1
918 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Pinsky Alexander  
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Pavlovskiy Egor 725
  Belozerov Timofei 0 : 1 Eliseev Georgy  
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Afanasiev Maksim  
  Ozerov Denis 1 : 0 Mikryukov Sergey 988
1080 Noskov Pavel 1 : 0 Potapov Stepan 778
 
Round: D2
  Pinsky Alexander 1 : 0 Zolotarev Konstantin 721
  Eliseev Georgy 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
1080 Noskov Pavel 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Pavlovskiy Egor 725
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Kazantsev Konstantin 918
778 Potapov Stepan 1 : 0 Afanasiev Maksim  
 
Round: D3
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Zolotarev Konstantin 721
778 Potapov Stepan 1 : 0 Ozerov Denis  
1080 Noskov Pavel 1 : 0 Eliseev Georgy  
725 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
  Pinsky Alexander 1 : 0 Belozerov Timofei  
 
Round: D4
1080 Noskov Pavel 1 : 0 Pavlovskiy Egor 725
  Eliseev Georgy 1 : 0 Potapov Stepan 778
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Ozerov Denis  
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
988 Mikryukov Sergey 0 : 1 Pinsky Alexander  
 
Round: D5
1080 Noskov Pavel 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
  Eliseev Georgy 0 : 1 Ozerov Denis  
725 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Potapov Stepan 778
1233 Vislovich Vladislav 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Afanasiev Maksim  
 
Round: D6
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Belozerov Timofei  
1233 Vislovich Vladislav 0 : 1 Noskov Pavel 1080
725 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Ozerov Denis  
918 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Eliseev Georgy  
  Pinsky Alexander 1 : 0 Potapov Stepan 778
 
Round: D7
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
  Pinsky Alexander 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 1 : 0 Afanasiev Maksim  
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Potapov Stepan 778
1080 Noskov Pavel 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
725 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Eliseev Georgy  
 
Round: D8
778 Potapov Stepan 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Ozerov Denis  
  Eliseev Georgy 0 : 1 Pinsky Alexander  
725 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Afanasiev Maksim  
988 Mikryukov Sergey 1 : 0 Belozerov Timofei  
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Noskov Pavel 1080
 
Round: D9
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Eliseev Georgy  
721 Zolotarev Konstantin 1 : 0 Potapov Stepan 778
1080 Noskov Pavel 1 : 0 Belozerov Timofei  
725 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Ozerov Denis 0 : 1 Kazantsev Konstantin 918
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
 
Round: D10
918 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Eliseev Georgy  
988 Mikryukov Sergey 0 : 1 Noskov Pavel 1080
778 Potapov Stepan 1 : 0 Belozerov Timofei  
1233 Vislovich Vladislav 1 : 0 Pavlovskiy Egor 725
  Pinsky Alexander 1 : 0 Afanasiev Maksim  
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Ozerov Denis  
 
Round: D11
1233 Vislovich Vladislav 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Noskov Pavel 1080
  Ozerov Denis 1 : 0 Belozerov Timofei  
725 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Kazantsev Konstantin 918
721 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Eliseev Georgy  
778 Potapov Stepan 0 : 1 Mikryukov Sergey 988
 
Round: H1
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
811 Minkina Yuliya 1 : 0 Ozerova Marina  
1090 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 719
754 Nikitina Darina 0 : 1 Yudina Polina 869
936 Belova Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
 
Round: H2
754 Nikitina Darina 1 : 0 Minkina Elena  
719 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Minkina Yuliya 811
1090 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Litvak Sofia  
  Ozerova Marina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
936 Belova Polina 1 : 0 Yudina Polina 869
 
Round: H3
754 Nikitina Darina 0 : 1 Belova Polina 936
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Litvak Sofia  
869 Yudina Polina 1 : 0 Minkina Yuliya 811
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
719 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Minkina Elena  
1090 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Ozerova Marina  
 
Round: H4
1090 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
936 Belova Polina 1 : 0 Minkina Yuliya 811
  Minkina Elena 0 : 1 Litvak Sofia  
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Ozerova Marina  
719 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Nikitina Darina 754
869 Yudina Polina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
 
Round: H5
1090 Simanovskaia Anastasia 0.5 : 0.5 Yudina Polina 869
1098 Buslakova Anastasja 1 : 0 Belova Polina 936
  Minkina Elena 1 : 0 Ozerova Marina  
811 Minkina Yuliya 0 : 1 Nikitina Darina 754
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 719
 
Round: H6
  Litvak Sofia 0 : 1 Nikitina Darina 754
719 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Ozerova Marina  
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Yudina Polina 869
  Minkina Elena 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1090 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Belova Polina 936
1098 Buslakova Anastasja 1 : 0 Minkina Yuliya 811
 
Round: H7
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Zvezdina Nataliya 719
754 Nikitina Darina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
936 Belova Polina 0 : 1 Kolchurina Anastasia  
1090 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya 811
  Minkina Elena 0 : 1 Yudina Polina 869
  Litvak Sofia 1 : 0 Ozerova Marina  
 
Round: H8
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Litvak Sofia  
1090 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
  Ozerova Marina 0 : 1 Nikitina Darina 754
  Minkina Elena 0 : 1 Belova Polina 936
719 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Yudina Polina 869
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya 811
 
Round: H9
  Litvak Sofia 1 : 0 Yudina Polina 869
719 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Belova Polina 936
1098 Buslakova Anastasja 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
811 Minkina Yuliya 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1090 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Nikitina Darina 754
 
Round: H10
  Minkina Elena 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1090
869 Yudina Polina 1 : 0 Ozerova Marina  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Nikitina Darina 754
719 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Minkina Yuliya 811
936 Belova Polina 0 : 1 Litvak Sofia  
 
Round: H11
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Nikitina Darina 754
719 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Buslakova Anastasja 1098
1090 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Belova Polina 936
  Litvak Sofia 1 : 0 Minkina Yuliya 811
869 Yudina Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
 
Round: C1
1085 Strakulia Lev 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1020 Barinov Rendom 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1094 Startsev Maksim 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1045
848 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Kulagin Artem 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1189 Prokopyev Andrei 1 : 0 Marushev Ilya  
1200 Fokichev Egor 1 : 0 Danilov Daniil  
 
Round: C2
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
848 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Fokichev Egor 1200
  Tikhomirov Artem 0.5 : 0.5 Danilov Daniil  
  Marushev Ilya 1 : 0 Kulagin Artem  
1189 Prokopyev Andrei 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Barinov Rendom 1020
1085 Strakulia Lev 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1094 Startsev Maksim 0 : 1 Stoyanov Egor 1410
1045 Mikhalitsyn Matvey 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C3
1189 Prokopyev Andrei 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Kulagin Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1113
  Danilov Daniil 0.5 : 0.5 Nikitin Alexandr  
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Fokichev Egor 1200
  Marushev Ilya 0 : 1 Vereshagin Dmitrii 848
  Leontiev Anton 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1085 Strakulia Lev 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1045
1439 Sidorov Mikhail 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1020 Barinov Rendom 0.5 : 0.5 Valinkin Andrei 1332
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Startsev Maksim 1094
 
Round: C4
  Marushev Ilya 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Vereshagin Dmitrii 848
  Kulagin Artem 0 : 1 Nikitin Alexandr  
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1113 Pushkin Ivan 1 : 0 Leontiev Anton  
1085 Strakulia Lev 1 : 0 Danilov Daniil  
1189 Prokopyev Andrei 1 : 0 Startsev Maksim 1094
1020 Barinov Rendom 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1045
1200 Fokichev Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
 
Round: C5
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1085
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1085
1189 Prokopyev Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1439
1113 Pushkin Ivan 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1045
  Leontiev Anton 0 : 1 Kulagin Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Marushev Ilya 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1020 Barinov Rendom 0 : 1 Fokichev Egor 1200
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Valinkin Andrei 1332
1094 Startsev Maksim 1 : 0 Vereshagin Dmitrii 848
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Nikitin Alexandr  
 
Round: C6
1085 Strakulia Lev 0 : 1 Barinov Rendom 1020
1332 Valinkin Andrei 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1045
1094 Startsev Maksim 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1189 Prokopyev Andrei 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Fokichev Egor 1200
  Leontiev Anton 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
848 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Danilov Daniil  
  Kulagin Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Marushev Ilya  
  Tikhomirov Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1113
 
Round: C7
1113 Pushkin Ivan 1 : 0 Barinov Rendom 1020
1200 Fokichev Egor 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1045
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Leontiev Anton  
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Prokopyev Andrei 1189
1439 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1410
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
848 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1085 Strakulia Lev 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Kulagin Artem  
  Marushev Ilya 0 : 1 Startsev Maksim 1094
 
Round: C8
  Marushev Ilya 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
  Leontiev Anton 0 : 1 Danilov Daniil  
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Kulagin Artem  
1113 Pushkin Ivan 0 : 1 Fokichev Egor 1200
1045 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Prokopyev Andrei 1189
1332 Valinkin Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1439
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
848 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Strakulia Lev 1085
1094 Startsev Maksim 1 : 0 Barinov Rendom 1020
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C9
  Marushev Ilya 0 : 1 Leontiev Anton  
1189 Prokopyev Andrei 0 : 1 Fokichev Egor 1200
1439 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Startsev Maksim 1094
  Danilov Daniil 1 : 0 Valinkin Andrei 1332
1085 Strakulia Lev 1 : 0 Kulagin Artem  
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
848 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Barinov Rendom 1020
1045 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
 
Round: E1
1757 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E2
1534 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E3
1534 Prokopets Tatyana 0.5 : 0.5 Lashko Kira 1757
 
Round: E4
1757 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E5
1390 Stulova Darya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1534
 
Round: E6
1757 Lashko Kira 1 : 0 Prokopets Tatyana 1534
 
Round: F1
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1656
1502 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shangina Alexandra 1166
 
Round: F2
1590 Sadova Taisia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1245
1656 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Matushkina Ksenia 1502
 
Round: F3
1166 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1656
1502 Matushkina Ksenia 1 : 0 Linich Anastasia 1245
 
Round: F4
1502 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1590
1166 Shangina Alexandra 0 : 1 Linich Anastasia 1245
 
Round: F5
1590 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1166
1656 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1245
 
Round: F6
1656 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1590
1166 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1502
 
Round: F7
1502 Matushkina Ksenia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1656
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Linich Anastasia 1245
 
Round: F8
1502 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1245
1166 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1656
 
Round: F9
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Matushkina Ksenia 1502
1245 Linich Anastasia 1 : 0 Shangina Alexandra 1166
 
Round: F10
1656 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1245
1590 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1166
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2021-03-25
End: 2021-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.13083791732788 sec.