Nizhny Novgorod open tournament
Round: 1
  Syomin Nikita 1 : 0 Timofeev Yevgeny  
1730 Sobolev Pavel 1 : 0 Minin Alexey 1861
1625 Sorokin Anton 1 : 0 Zviagintsev Nikita  
1843 Shustov Sergey 0 : 1 Nasakin Alexander  
  Kapustin Dmitry 1 : 0 Vinogradova Ekaterina  
  Ignatov Aleksandr 1 : 0 Sakhnov Valeriy  
  Kozlova Anna 0 : 1 Ovchinnikova Anna  
  Daurskih Valeria 1 : 0 Kuznetsova Anna  
2070 Kamyshentsev Vasily 0 : 1 Semyonov Vladimir 2125
  Tarasevich Stepan 1 : 0 Nikolskaya Yevgeniya  
2015 Berezin Roman 0 : 1 Makarov Pavel 2251
1895 Grishnin Stepan 1 : 0 Gorohov Nikita 1715
2237 Filinov Vladimir 1 : 0 Karasyov Maxim 2168
  Kozlov Nikolay 1 : 0 Bogomolov Ilya  
  Makarov Sergey 1 : 0 Gorohov Dmitry 1654
2012 Leshukova Anastasia 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2002
2143 Epifanov Dmitry 0.5 : 0.5 Kozhin Mikhail 2354
 
Round: 2
  Vinogradova Ekaterina 0 : 1 Kuznetsova Anna  
  Sakhnov Valeriy 1 : 0 Timofeev Yevgeny  
1861 Minin Alexey 1 : 0 Kapustin Dmitry  
  Nikolskaya Yevgeniya 0 : 1 Bogomolov Ilya  
  Ovchinnikova Anna 0 : 1 Shustov Sergey 1843
  Zviagintsev Nikita 1 : 0 Syomin Nikita  
  Shkuleva Ekaterina 0 : 1 Gorohov Dmitry 1654
1625 Sorokin Anton 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 2070
2015 Berezin Roman 0 : 1 Epifanov Dmitry 2143
  Tarasevich Stepan 0 : 1 Kozhin Mikhail 2354
  Nasakin Alexander 1 : 0 Makarov Sergey  
1715 Gorohov Nikita 1 : 0 Kozlov Nikolay  
2012 Leshukova Anastasia 0 : 1 Grishnin Stepan 1895
2251 Makarov Pavel 0 : 1 Filinov Vladimir 2237
1730 Sobolev Pavel 0 : 1 Karasyov Maxim 2168
2125 Semyonov Vladimir 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 2002
  Ignatov Aleksandr 0 : 1 Daurskih Valeria  
 
Round: 3
1730 Sobolev Pavel 1 : 0 Daurskih Valeria  
  Timofeev Yevgeny 1 : 0 Nikolskaya Yevgeniya  
  Zviagintsev Nikita 0 : 1 Minin Alexey 1861
  Kapustin Dmitry 0 : 1 Kozlova Anna  
  Ignatov Aleksandr 1 : 0 Vinogradova Ekaterina  
  Bogomolov Ilya 1 : 0 Sakhnov Valeriy  
  Syomin Nikita 1 : 0 Ovchinnikova Anna  
2012 Leshukova Anastasia 1 : 0 Shustov Sergey 1843
1933 Provorov Yury 1 : 0 Shkuleva Ekaterina  
1625 Sorokin Anton 0 : 1 Makarov Sergey  
  Tarasevich Stepan 1 : 0 Gorohov Dmitry 1654
2070 Kamyshentsev Vasily 0.5 : 0.5 Grishnin Stepan 1895
  Kozlov Nikolay 1 : 0 Kuznetsova Anna  
2251 Makarov Pavel 0 : 1 Kozhin Mikhail 2354
2143 Epifanov Dmitry 0.5 : 0.5 Karasyov Maxim 2168
  Nasakin Alexander 0 : 1 Poltaratsky Nikolay 2002
2015 Berezin Roman 1 : 0 Gorohov Nikita 1715
2237 Filinov Vladimir 1 : 0 Semyonov Vladimir 2125
 
Round: 4
  Ignatov Aleksandr 1 : 0 Bogomolov Ilya  
1895 Grishnin Stepan 0 : 1 Semyonov Vladimir 2125
2012 Leshukova Anastasia 1 : 0 Makarov Sergey  
1933 Provorov Yury 0 : 1 Gorohov Dmitry 1654
  Zviagintsev Nikita 1 : 0 Daurskih Valeria  
  Tarasevich Stepan 0 : 1 Sobolev Pavel 1730
1843 Shustov Sergey 1 : 0 Sorokin Anton 1625
  Syomin Nikita 0 : 1 Gorohov Nikita 1715
  Nasakin Alexander 0 : 1 Berezin Roman 2015
1861 Minin Alexey 0 : 1 Makarov Pavel 2251
2002 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Epifanov Dmitry 2143
2168 Karasyov Maxim 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 2070
  Nikolskaya Yevgeniya 0 : 1 Vinogradova Ekaterina  
  Kozlova Anna 0 : 1 Kozlov Nikolay  
  Shkuleva Ekaterina 0 : 1 Timofeev Yevgeny  
  Ovchinnikova Anna 0 : 1 Kapustin Dmitry  
2237 Filinov Vladimir 0 : 1 Kozhin Mikhail 2354
  Sakhnov Valeriy 0 : 1 Kuznetsova Anna  
 
Round: 5
  Sakhnov Valeriy 1 : 0 Nikolskaya Yevgeniya  
  Timofeev Yevgeny 1 : 0 Vinogradova Ekaterina  
  Shkuleva Ekaterina 1 : 0 Ovchinnikova Anna  
1843 Shustov Sergey 0 : 1 Zviagintsev Nikita  
1625 Sorokin Anton 1 : 0 Kapustin Dmitry  
1933 Provorov Yury 1 : 0 Bogomolov Ilya  
  Tarasevich Stepan 1 : 0 Minin Alexey 1861
  Daurskih Valeria 1 : 0 Kozlova Anna  
1654 Gorohov Dmitry 1 : 0 Ignatov Aleksandr  
  Syomin Nikita 1 : 0 Kuznetsova Anna  
1730 Sobolev Pavel 0 : 1 Berezin Roman 2015
2002 Poltaratsky Nikolay 0 : 1 Filinov Vladimir 2237
  Makarov Sergey 0 : 1 Gorohov Nikita 1715
2143 Epifanov Dmitry 0 : 1 Makarov Pavel 2251
2012 Leshukova Anastasia 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 2070
1895 Grishnin Stepan 0 : 1 Karasyov Maxim 2168
2354 Kozhin Mikhail 1 : 0 Semyonov Vladimir 2125
 
Round: 6
1843 Shustov Sergey 0 : 1 Makarov Sergey  
  Ignatov Aleksandr 0 : 1 Syomin Nikita  
1654 Gorohov Dmitry 0 : 1 Kozlov Nikolay  
  Zviagintsev Nikita 0 : 1 Tarasevich Stepan  
  Kozlova Anna 0 : 1 Bogomolov Ilya  
  Sakhnov Valeriy 0 : 1 Kapustin Dmitry  
1730 Sobolev Pavel 0 : 1 Leshukova Anastasia 2012
  Daurskih Valeria 0 : 1 Sorokin Anton 1625
  Vinogradova Ekaterina 0 : 1 Shkuleva Ekaterina  
1861 Minin Alexey 0 : 1 Kuznetsova Anna  
  Ovchinnikova Anna 0 : 1 Nikolskaya Yevgeniya  
2354 Kozhin Mikhail 1 : 0 Kamyshentsev Vasily 2070
2125 Semyonov Vladimir 0.5 : 0.5 Berezin Roman 2015
  Timofeev Yevgeny 0 : 1 Provorov Yury 1933
2237 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Epifanov Dmitry 2143
2168 Karasyov Maxim 1 : 0 Poltaratsky Nikolay 2002
1715 Gorohov Nikita 0 : 1 Makarov Pavel 2251
 
Round: 7
  Daurskih Valeria 1 : 0 Kapustin Dmitry  
1715 Gorohov Nikita 0.5 : 0.5 Gorohov Dmitry 1654
  Makarov Sergey 0 : 1 Syomin Nikita  
  Sakhnov Valeriy 1 : 0 Shkuleva Ekaterina  
1933 Provorov Yury 0.5 : 0.5 Sorokin Anton 1625
  Bogomolov Ilya 1 : 0 Kuznetsova Anna  
  Kozlova Anna 1 : 0 Nikolskaya Yevgeniya  
1843 Shustov Sergey 1 : 0 Ignatov Aleksandr  
2012 Leshukova Anastasia 0 : 1 Epifanov Dmitry 2143
1895 Grishnin Stepan 1 : 0 Sobolev Pavel 1730
  Tarasevich Stepan 0 : 1 Karasyov Maxim 2168
2251 Makarov Pavel 0 : 1 Semyonov Vladimir 2125
2002 Poltaratsky Nikolay 1 : 0 Kozlov Nikolay  
2237 Filinov Vladimir 1 : 0 Kamyshentsev Vasily 2070
2354 Kozhin Mikhail 1 : 0 Berezin Roman 2015
 
Round: 8
1843 Shustov Sergey 0 : 1 Daurskih Valeria  
  Timofeev Yevgeny 0 : 1 Sobolev Pavel 1730
  Bogomolov Ilya 0 : 1 Makarov Sergey  
  Shkuleva Ekaterina 0 : 1 Kapustin Dmitry  
1625 Sorokin Anton 0.5 : 0.5 Gorohov Nikita 1715
  Ignatov Aleksandr 0 : 1 Kozlova Anna  
  Vinogradova Ekaterina 1 : 0 Sakhnov Valeriy  
  Nikolskaya Yevgeniya 0 : 1 Kuznetsova Anna  
  Kozlov Nikolay 0 : 1 Kamyshentsev Vasily 2070
2168 Karasyov Maxim 0 : 1 Kozhin Mikhail 2354
2143 Epifanov Dmitry 1 : 0 Semyonov Vladimir 2125
2015 Berezin Roman 0 : 1 Filinov Vladimir 2237
2002 Poltaratsky Nikolay 0 : 1 Makarov Pavel 2251
1654 Gorohov Dmitry 0 : 1 Grishnin Stepan 1895
  Syomin Nikita 0 : 1 Leshukova Anastasia 2012
  Tarasevich Stepan 0 : 1 Provorov Yury 1933
Country: Russia
City: Nizhny Novgorod
Start: 2008-03-14
End: 2008-03-16
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.022033929824829 sec.