The 3rd Chinese National Championship
Round: 7
  Dai Xiaohan 1 : 0 Fu Liang  
  Qi Guan 1 : 0 Chen Zihao  
  Huo Jiuxu 1 : 0 Zheng Weinan  
2295 Ge Lingfeng 0 : 1 Gong Sheng  
  Song Shuang 0 : 1 Huang Qiongying  
  Zhang Dong 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Liang Dawei 0 : 1 Wu Di 2499
  Zhang Nan 1 : 0 Xie Weixiang  
  Tan Xinlin 0.5 : 0.5 He Qifa  
  Xu Bin 0 : 1 Lan zhiren  
  Huang Qiongying 1 : 0 Liu Xun  
  Huang Liqin 1 : 0 Mei Fan  
 
Round: 8
  Liu Chao 0 : 1 Xie Weixiang  
2595 Li Yi 1 : 0 Lan zhiren  
2499 Wu Di 1 : 0 Dai Xiaohan  
 
Round: A1
  Yang Weiguang 0 : 1 Tan Xinlin  
  Wang Xuan 0 : 1 He Qifa  
  Gong Sheng 1 : 0 Wang Qingqing  
  Lan zhiren 1 : 0 Fu Liang  
  Jiang Qiwen 1 : 0 Xu Bin  
  He Yaowen 0.5 : 0.5 Wang Gan  
2295 Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Liu Chao  
  Lu Hai 1 : 0 Zhuang Min  
  Ma Shiwei 0 : 1 Huang Liqin  
  Chen Jing 0 : 1 Mei Fan  
  Huang Jianguang 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Chen Liang 1 : 0 Feng Xiaofeng  
  Ren Jihang 1 : 0 Jin Hongli  
  Chen Xin 1 : 0 Nie Miao  
  Wang Zhiquan 0 : 1 Li Yang  
 
Round: A2
  Huang Liqin 0.5 : 0.5 Tan Xinlin  
  He Yaowen 0 : 1 Ge Lingfeng 2295
  Jiang Qiwen 1 : 0 Lan zhiren  
  He Qifa 1 : 0 Chen Xin  
  Gong Sheng 1 : 0 Chen Liang  
  Wang Gan 0 : 1 Xu Bin  
  Dai Xiaohan 1 : 0 Li Yang  
  Nie Miao 1 : 0 Wang Xuan  
  Jin Hongli 0 : 1 Fu Liang  
  Yang Weiguang 0 : 1 Ma Shiwei  
  Lu Hai 0.5 : 0.5 Mei Fan  
  Huang Jianguang 1 : 0 Wang Zhiquan  
  Chen Jing 1 : 0 Zhuang Min  
  Ren Jihang 0 : 1 Liu Chao  
  Feng Xiaofeng 1 : 0 Wang Qingqing  
 
Round: A3
  Li Yang 0 : 1 Feng Xiaofeng  
  Fu Liang 0 : 1 Chen Liang  
  Yang Weiguang 0.5 : 0.5 Wang Zhiquan  
  Zhuang Min 0 : 1 Wang Xuan  
  He Yaowen 0 : 1 Wang Qingqing  
  Chen Jing 1 : 0 Ma Shiwei  
  Chen Xin 1 : 0 Ren Jihang  
  Jiang Qiwen 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Gong Sheng 0.5 : 0.5 He Qifa  
  Lan zhiren 1 : 0 Huang Jianguang  
  Liu Chao 0 : 1 Lu Hai  
  Huang Jin-xian 1 : 0 Ge Lingfeng 2295
  Tan Xinlin 1 : 0 Mei Fan  
  Jin Hongli 1 : 0 Wang Gan  
  Nie Miao 0.5 : 0.5 Xu Bin  
 
Round: A4
  Ma Shiwei 0 : 1 Wang Gan  
  Gong Sheng 0 : 1 Tan Xinlin  
  He Yaowen 1 : 0 Wang Zhiquan  
  Feng Xiaofeng 1 : 0 Chen Jing  
  Huang Jianguang 0.5 : 0.5 Jin Hongli  
  Nie Miao 0 : 1 Mei Fan  
  Huang Liqin 1 : 0 Lu Hai  
2295 Ge Lingfeng 1 : 0 Xu Bin  
  Zhuang Min 0 : 1 Yang Weiguang  
  Wang Qingqing 0 : 1 Fu Liang  
  Ren Jihang 0 : 1 Wang Xuan  
  Li Yang 0 : 1 Liu Chao  
  He Qifa 0.5 : 0.5 Dai Xiaohan  
  Jiang Qiwen 0 : 1 Chen Xin  
  Chen Liang 0 : 1 Lan zhiren  
 
Round: A5
  Jin Hongli 1 : 0 Nie Miao  
  Wang Zhiquan 0.5 : 0.5 Zhuang Min  
  Wang Qingqing 0.5 : 0.5 Ren Jihang  
  Li Yang 1 : 0 Ma Shiwei  
  Yang Weiguang 0 : 1 Wang Gan  
  Chen Xin 0 : 1 Ge Lingfeng 2295
  Huang Jianguang 0 : 1 Xu Bin  
  Mei Fan 1 : 0 Liu Chao  
  Feng Xiaofeng 0 : 1 He Qifa  
  Dai Xiaohan 0 : 1 Tan Xinlin  
  Chen Liang 1 : 0 Wang Xuan  
  Gong Sheng 1 : 0 Lu Hai  
  Lan zhiren 0 : 1 Huang Liqin  
  Fu Liang 0 : 1 Chen Jing  
  He Yaowen 0 : 1 Jiang Qiwen  
 
Round: A6
  Yang Weiguang 0 : 1 Wang Qingqing  
  Nie Miao 0.5 : 0.5 Ren Jihang  
  Wang Zhiquan 1 : 0 Ma Shiwei  
  Wang Xuan 0.5 : 0.5 Li Yang  
  Jin Hongli 0.5 : 0.5 Liu Chao  
  Chen Liang 0 : 1 Xu Bin  
  He Yaowen 1 : 0 Zhuang Min  
  Wang Gan 0 : 1 Lu Hai  
  Dai Xiaohan 0 : 1 Mei Fan  
  Huang Jianguang 0 : 1 Fu Liang  
  Chen Xin 0 : 1 Lan zhiren  
  Chen Jing 0 : 1 Gong Sheng  
  Jiang Qiwen 1 : 0 Feng Xiaofeng  
  Tan Xinlin 0 : 1 Ge Lingfeng 2295
  He Qifa 0.5 : 0.5 Huang Liqin  
 
Round: B1
2296 Qiu Yunfei 1 : 0 Wu Minghao  
  Tong Mingyu 0 : 1 Zhou Keding 2344
  Gu Xianrui 1 : 0 Guo Xin  
  Li Jie 0 : 1 Chen Ge  
  Yang Yanxi 1 : 0 Qi Guan  
  Ai Xianping 1 : 0 He Qian  
  Liu Junjie 0 : 1 Gu Wei 2304
2499 Wu Di 1 : 0 Chen Zihao  
2595 Li Yi 1 : 0 Wei Qiang  
  Zhang Nan 0 : 1 Huang Jin-xian  
  Du Weipeng 0 : 1 Zhang Yifeng 2284
  Tao Jun 0 : 1 Liang Dawei  
  Zhou Yang 0 : 1 Zhu Jianfeng 2438
  Xie Weixiang 0 : 1 Guo Feng  
 
Round: B2
2296 Qiu Yunfei 1 : 0 Liang Dawei  
  Ai Xianping 1 : 0 Gu Xianrui  
2595 Li Yi 1 : 0 Yang Yanxi  
  Du Weipeng 1 : 0 Liu Junjie  
2304 Gu Wei 1 : 0 Guo Feng  
  Huang Jin-xian 1 : 0 Zhu Jianfeng 2438
2284 Zhang Yifeng 0 : 1 Wu Di 2499
  Tong Mingyu 1 : 0 Guo Xin  
  Wei Qiang 0 : 1 Zhou Yang  
  Xie Weixiang 0.5 : 0.5 He Qian  
2344 Zhou Keding 0 : 1 Chen Ge  
  Chen Zihao 1 : 0 Zhang Nan  
  Wu Minghao 1 : 0 Li Jie  
  Qi Guan 1 : 0 Tao Jun  
 
Round: B3
2595 Li Yi 0 : 1 Zhu Jianfeng 2438
  Li Jie 0 : 1 Xie Weixiang  
  He Qian 1 : 0 Guo Xin  
  Gu Xianrui 0 : 1 Qi Guan  
  Liu Junjie 0 : 1 Wei Qiang  
  Tao Jun 0 : 1 Zhang Nan  
  Liang Dawei 1 : 0 Guo Feng  
  Huang Jin-xian 1 : 0 Qiu Yunfei 2296
  Yang Yanxi 1 : 0 Wu Minghao  
  Zhou Yang 0.5 : 0.5 Tong Mingyu  
2344 Zhou Keding 1 : 0 Gu Wei 2304
  Ai Xianping 0.5 : 0.5 Wu Di 2499
  Du Weipeng 0 : 1 Chen Zihao  
  Chen Ge 0 : 1 Zhang Yifeng 2284
 
Round: B4
  Zhou Yang 1 : 0 He Qian  
  Chen Zihao 0 : 1 Xie Weixiang  
  Yang Yanxi 1 : 0 Wu Di 2499
  Tong Mingyu 1 : 0 Wu Minghao  
  Wei Qiang 0 : 1 Guo Feng  
  Chen Ge 0 : 1 Zhang Nan  
2344 Zhou Keding 0 : 1 Huang Jin-xian  
  Gu Xianrui 0 : 1 Du Weipeng  
  Qi Guan 1 : 0 Qiu Yunfei 2296
2284 Zhang Yifeng 0 : 1 Li Yi 2595
2304 Gu Wei 0 : 1 Ai Xianping  
2438 Zhu Jianfeng 1 : 0 Liang Dawei  
  Liu Junjie 0 : 1 Li Jie  
 
Round: B5
  Tong Mingyu 0.5 : 0.5 Wu Di 2499
  Huang Jin-xian 1 : 0 Ai Xianping  
  Gu Xianrui 1 : 0 Wu Minghao  
  Zhou Yang 0 : 1 Yang Yanxi  
  Li Jie 1 : 0 Zhou Keding 2344
  Qi Guan 0.5 : 0.5 Zhu Jianfeng 2438
2296 Qiu Yunfei 0 : 1 Xie Weixiang  
  Chen Zihao 1 : 0 Gu Wei 2304
  Liang Dawei 1 : 0 Zhang Yifeng 2284
  Wei Qiang 1 : 0 Li Jie  
  Tao Jun 1 : 0 Chen Ge  
  Zhang Nan 0.5 : 0.5 He Qian  
  Du Weipeng 1 : 0 Guo Feng  
 
Round: B6
  Liu Junjie 1 : 0 Wu Minghao  
  Tao Jun 1 : 0 Li Jie  
  Ai Xianping 1 : 0 Qi Guan  
2296 Qiu Yunfei 1 : 0 Wei Qiang  
2344 Zhou Keding 1 : 0 Liang Dawei  
  Gu Xianrui 0 : 1 Gu Wei 2304
  Chen Zihao 1 : 0 Tong Mingyu  
2438 Zhu Jianfeng 1 : 0 Wu Di 2499
2595 Li Yi 0.5 : 0.5 Huang Jin-xian  
  Zhou Yang 0 : 1 Zhang Yifeng 2284
  Guo Feng 0 : 1 He Qian  
  Du Weipeng 0 : 1 Zhang Nan  
  Xie Weixiang 0 : 1 Yang Yanxi  
 
Round: B7
2595 Li Yi 0 : 1 Ai Xianping  
 
Round: W1
  Zhang Dong 1 : 0 Hua Xia  
  Liu Xun 1 : 0 Wang Yelin  
  Huang Qiongying 1 : 0 Zhang Zhongyuan  
  Song Shuang 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Sun Qian 0 : 1 Wang Xiao  
  Jiang Yinkun 1 : 0 Zhu Liwei  
  Yang Na 1 : 0 An Xiaoyu  
  Zheng Weinan 1 : 0 Li Jie  
 
Round: W2
  Song Shuang 1 : 0 Sun Qian  
  Huo Jiuxu 1 : 0 Wang Xiao  
  Liu Xun 1 : 0 Zheng Weinan  
  Yang Na 0 : 1 Huang Qiongying  
  Zhang Dong 1 : 0 Jiang Yinkun  
  Wang Yelin 0 : 1 Li Jie  
  Zhu Liwei 1 : 0 Hua Xia  
  An Xiaoyu 0 : 1 Zhang Zhongyuan  
 
Round: W3
  Li Jie 0 : 1 Zhang Zhongyuan  
  Wang Xiao 1 : 0 Zhu Liwei  
  Wang Yelin 1 : 0 An Xiaoyu  
  Song Shuang 1 : 0 Jiang Yinkun  
  Hua Xia 1 : 0 Sun Qian  
  Yang Na 0 : 1 Zheng Weinan  
  Liu Xun 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Huang Qiongying 1 : 0 Zhang Dong  
 
Round: W4
  Zheng Weinan 1 : 0 Zhang Dong  
  Wang Yelin 1 : 0 Zhu Liwei  
  Yang Na 0 : 1 Jiang Yinkun  
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Liu Xun  
  Huo Jiuxu 0.5 : 0.5 Huang Qiongying  
  Song Shuang 1 : 0 Wang Xiao  
  Li Jie 1 : 0 Hua Xia  
 
Round: W5
  Jiang Yinkun 0.5 : 0.5 Liu Xun  
  Wang Yelin 1 : 0 Song Shuang  
  Huang Qiongying 1 : 0 Zheng Weinan  
  Zhang Zhongyuan 0 : 1 Huo Jiuxu  
  Hua Xia 0 : 1 Yang Na  
  Wang Xiao 1 : 0 Li Jie  
  Zhang Dong 1 : 0 Sun Qian  
 
Round: QF
  Tan Xinlin 1 : 0 Huang Jin-xian  
 
Round: QF
  Ai Xianping 1 : 0 Gong Sheng  
 
Round: QF
2344 Zhou Keding 0 : 1 Huang Liqin  
 
Round: QF
  Yang Yanxi 0.5 : 0.5 He Qifa  
 
Round: SF
  Tan Xinlin 0 : 1 Huang Liqin  
 
Round: SF
  Yang Yanxi 0.5 : 0.5 Ai Xianping  
 
Round: F34
  Yang Yanxi 0 : 1 Tan Xinlin  
 
Round: FIN
  Ai Xianping 1 : 0 Huang Liqin  
Country: China
City: Hebei
Start: 2009-10-02
End: 2009-10-06
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.031162977218628 sec.