The 2nd China National Championship
Round: 8
  Chen Tao 1 : 0 Qi Guan  
  Guo Haisen 0 : 1 Qiu Weifu  
  Wang Haiping 0 : 1 Jin Hongli  
  Yuan Jinfeng 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Jing Weijun 1 : 0 Ding Peilong  
  Yang Jianrui 0 : 1 Tan Xinlin  
  Gong Sheng 0 : 1 Lan zhiren  
  Wang Haibo 0 : 1 Chen Chao  
  Yin Tong 0 : 1 Xi Zhenyang  
  Chen Liang 1 : 0 Shen Zan  
  Chen Xin 0 : 1 Jiang Qiwen  
2208 Duan Ran 0.5 : 0.5 Huang Liqin  
  Li Depeng 0 : 1 Xia Zhendong  
  Zhao Baoyu 1 : 0 Guan Dongjian  
  Zhou Jiashuo 0 : 1 An Siyuan  
  Xu Xiaotong 0 : 1 Zhang Nan  
  Qiu Kun 0 : 1 Zhang Zexiao  
  Feng Tengjiao 1 : 0 Tian Hanfa  
  He Qian 1 : 0 Zhang Shichao  
  Zhou Keding 1 : 0 Ri Yuyajun  
  Li Peng 1 : 0 Cao Dong 2472
  Dai Ruzhou 0 : 1 Xie Weixiang  
  Liu Leining 0 : 1 Feng Xiaofeng  
 
Round: A1
  Yin Tong 0 : 1 Oll Aivo 2517
2208 Duan Ran 1 : 0 Qiu Kun  
  Chen Tao 0 : 1 Wu Di 2500
  Yang Jianrui 0 : 1 Zhou Keding  
  Mei Fan 1 : 0 Liu Leining  
  Liang Dawei 1 : 0 Dai Ruzhou  
  Guo Haisen 1 : 0 Wang Haiping  
  Yuan Jinfeng 1 : 0 He Qian  
  Li Peng 1 : 0 Zhao Baoyu  
  Jing Weijun 1 : 0 Lu Pengfei  
  Li Depeng 1 : 0 Zhou Jiashuo  
  Chen Liang 1 : 0 Feng Tengjiao  
  Wang Haibo 1 : 0 Xu Xiaotong  
  Chen Xin 0.5 : 0.5 Gong Sheng  
 
Round: A2
  Jing Weijun 0 : 1 Duan Ran 2208
  Chen Liang 1 : 0 Liang Dawei  
  Yuan Jinfeng 0 : 1 Mei Fan  
  Li Peng 1 : 0 Zhou Keding  
2517 Oll Aivo 0 : 1 Wu Di 2500
  Xu Xiaotong 0 : 1 Zhou Jiashuo  
  Zhao Baoyu 0.5 : 0.5 Yang Jianrui  
  Guo Haisen 0 : 1 Chen Xin  
  He Qian 0 : 1 Liu Leining  
  Feng Tengjiao 0 : 1 Dai Ruzhou  
  Wang Haiping 0 : 1 Gong Sheng  
  Yin Tong 0 : 1 Chen Tao  
  Li Depeng 0 : 1 Wang Haibo  
 
Round: A3
  Zhao Baoyu 1 : 0 Qiu Kun  
  Wang Haiping 1 : 0 He Qian  
  Yin Tong 0.5 : 0.5 Feng Tengjiao  
  Yang Jianrui 1 : 0 Zhou Jiashuo  
2517 Oll Aivo 1 : 0 Liu Leining  
  Dai Ruzhou 1 : 0 Li Depeng  
  Zhou Keding 1 : 0 Gong Sheng  
  Yuan Jinfeng 1 : 0 Chen Tao  
  Jing Weijun 1 : 0 Guo Haisen  
  Li Peng 0 : 1 Wu Di 2500
  Chen Liang 1 : 0 Duan Ran 2208
  Chen Xin 0 : 1 Liang Dawei  
  Mei Fan 1 : 0 Wang Haibo  
 
Round: A4
  Zhou Jiashuo 0 : 1 Chen Tao  
2208 Duan Ran 1 : 0 Dai Ruzhou  
  Jing Weijun 0 : 1 Liang Dawei  
  Chen Liang 0 : 1 Wang Haibo  
  Liu Leining 0 : 1 Guo Haisen  
  Qiu Kun 0 : 1 Feng Tengjiao  
  Li Depeng 0 : 1 Wang Haiping  
  Xu Xiaotong 0 : 1 Yin Tong  
  Zhao Baoyu 0 : 1 Gong Sheng  
  Chen Xin 1 : 0 Yang Jianrui  
2517 Oll Aivo 0.5 : 0.5 Zhou Keding  
2500 Wu Di 1 : 0 Mei Fan  
  Yuan Jinfeng 0 : 1 Li Peng  
 
Round: A5
  Yang Jianrui 1 : 0 Wang Haiping  
  Li Peng 1 : 0 Chen Xin  
  Zhou Keding 1 : 0 Yuan Jinfeng  
  Dai Ruzhou 1 : 0 Guo Haisen  
  Chen Tao 1 : 0 Jing Weijun  
  Yin Tong 1 : 0 Li Depeng  
  Feng Tengjiao 1 : 0 Zhao Baoyu  
  He Qian 1 : 0 Xu Xiaotong  
  Liu Leining 1 : 0 Zhou Jiashuo  
  Mei Fan 1 : 0 Chen Liang  
2517 Oll Aivo 1 : 0 Gong Sheng  
  Wang Haibo 0 : 1 Liang Dawei  
2208 Duan Ran 0.5 : 0.5 Wu Di 2500
 
Round: A6
  Chen Liang 0 : 1 Dai Ruzhou  
  Wang Haibo 0 : 1 Oll Aivo 2517
  He Qian 0 : 1 Guo Haisen  
  Xu Xiaotong 0 : 1 Zhao Baoyu  
  Gong Sheng 0 : 1 Chen Tao  
  Yin Tong 0 : 1 Yang Jianrui  
2208 Duan Ran 0 : 1 Zhou Keding  
  Qiu Kun 0 : 1 Li Depeng  
  Feng Tengjiao 0 : 1 Chen Xin  
  Wang Haiping 0 : 1 Yuan Jinfeng  
  Jing Weijun 1 : 0 Liu Leining  
  Liang Dawei 0.5 : 0.5 Wu Di 2500
  Li Peng 0 : 1 Mei Fan  
 
Round: A7
  Yuan Jinfeng 1 : 0 Chen Liang  
  Yang Jianrui 1 : 0 Jing Weijun  
  Wang Haibo 1 : 0 Guo Haisen  
  Gong Sheng 1 : 0 Feng Tengjiao  
  Liu Leining 1 : 0 Xu Xiaotong  
  He Qian 1 : 0 Li Depeng  
  Yin Tong 1 : 0 Zhao Baoyu  
2208 Duan Ran 1 : 0 Chen Xin  
2500 Wu Di 1 : 0 Zhou Keding  
  Li Peng 0.5 : 0.5 Liang Dawei  
  Chen Tao 0 : 1 Dai Ruzhou  
  Mei Fan 0 : 1 Oll Aivo 2517
  Wang Haiping 1 : 0 Zhou Jiashuo  
 
Round: B1
  Qi Guan 1 : 0 Zhang Nan  
  Dai Xiaohan 1 : 0 Guan Dongjian  
  Jiang Qiwen 1 : 0 Zhang Shichao  
  Lan zhiren 1 : 0 Qiu Weifu  
  Tian Hanfa 0 : 1 An Siyuan  
  Shen Zan 1 : 0 Hao Xinwu  
  Tan Xinlin 1 : 0 Zhang Zexiao  
  Xia Zhendong 0 : 1 Cao Dong 2472
  Huang Liqin 1 : 0 Ding Peilong  
  Huang Shengming 1 : 0 Chen Chao  
  Xie Weixiang 1 : 0 Xi Zhenyang  
  Ri Yuyajun 1 : 0 Feng Xiaofeng  
  Lu Hai 1 : 0 Jin Hongli  
  He Qifa 1 : 0 Yang Yanxi  
 
Round: B2
  Zhang Zexiao 0 : 1 Zhang Shichao  
  Hao Xinwu 0 : 1 Jin Hongli  
  Xia Zhendong 0 : 1 Tian Hanfa  
  An Siyuan 0 : 1 Huang Shengming  
  Feng Xiaofeng 0 : 1 Qiu Weifu  
  Lu Hai 1 : 0 Shen Zan  
  Xie Weixiang 1 : 0 Cao Dong 2472
  Guan Dongjian 0 : 1 Xi Zhenyang  
  Chen Chao 0 : 1 Yang Yanxi  
  Dai Xiaohan 0 : 1 He Qifa  
  Zhang Nan 0 : 1 Ding Peilong  
  Lan zhiren 1 : 0 Ri Yuyajun  
  Jiang Qiwen 0 : 1 Tan Xinlin  
  Qi Guan 1 : 0 Huang Liqin  
 
Round: B3
  Ding Peilong 1 : 0 Zhang Shichao  
  Feng Xiaofeng 1 : 0 Guan Dongjian  
  Shen Zan 1 : 0 An Siyuan  
  Zhang Nan 1 : 0 Zhang Zexiao  
  Chen Chao 1 : 0 Xia Zhendong  
  Ri Yuyajun 1 : 0 Hao Xinwu  
  Huang Shengming 1 : 0 Lan zhiren  
  He Qifa 1 : 0 Lu Hai  
  Yang Yanxi 1 : 0 Tian Hanfa  
  Qiu Weifu 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Tan Xinlin 1 : 0 Xie Weixiang  
  Jiang Qiwen 1 : 0 Jin Hongli  
  Huang Liqin 0 : 1 Xi Zhenyang  
2472 Cao Dong 1 : 0 Qi Guan  
 
Round: B4
  Zhang Zexiao 0 : 1 Xia Zhendong  
  He Qifa 1 : 0 Lan zhiren  
  Tan Xinlin 0 : 1 Huang Shengming  
  Hao Xinwu 0 : 1 Guan Dongjian  
  An Siyuan 0 : 1 Jin Hongli  
  Ding Peilong 0 : 1 Cao Dong 2472
  Qi Guan 0 : 1 Xie Weixiang  
  Shen Zan 0 : 1 Yang Yanxi  
  Ri Yuyajun 0 : 1 Lu Hai  
  Tian Hanfa 0 : 1 Feng Xiaofeng  
  Jiang Qiwen 0 : 1 Huang Liqin  
  Xi Zhenyang 0 : 1 Dai Xiaohan  
  Zhang Nan 0 : 1 Qiu Weifu  
  Zhang Shichao 0 : 1 Chen Chao  
 
Round: B5
  Yang Yanxi 1 : 0 Xie Weixiang  
  Tan Xinlin 0 : 1 Cao Dong 2472
  Qiu Weifu 0 : 1 Huang Liqin  
  Qi Guan 1 : 0 Jin Hongli  
  Chen Chao 1 : 0 Jiang Qiwen  
  Lan zhiren 0.5 : 0.5 Xi Zhenyang  
  Ri Yuyajun 1 : 0 Ding Peilong  
  Lu Hai 1 : 0 Dai Xiaohan  
  Huang Shengming 0.5 : 0.5 He Qifa  
  Shen Zan 1 : 0 Feng Xiaofeng  
  Zhang Shichao 1 : 0 Xia Zhendong  
  Zhang Zexiao 1 : 0 Hao Xinwu  
  An Siyuan 1 : 0 Zhang Nan  
  Tian Hanfa 0 : 1 Guan Dongjian  
 
Round: B6
  He Qifa 0.5 : 0.5 Cao Dong 2472
  An Siyuan 0 : 1 Qiu Weifu  
  Qi Guan 1 : 0 Shen Zan  
  Zhang Zexiao 0 : 1 Ding Peilong  
  Guan Dongjian 0 : 1 Jiang Qiwen  
  Zhang Shichao 0 : 1 Lan zhiren  
  Dai Xiaohan 0 : 1 Xie Weixiang  
  Chen Chao 0 : 1 Huang Liqin  
  Xi Zhenyang 0 : 1 Ri Yuyajun  
  Yang Yanxi 0 : 1 Huang Shengming  
  Tan Xinlin 0 : 1 Lu Hai  
  Feng Xiaofeng 1 : 0 Jin Hongli  
  Zhang Nan 1 : 0 Xia Zhendong  
 
Round: B7
  Jiang Qiwen 1 : 0 Feng Xiaofeng  
  Yang Yanxi 1 : 0 Cao Dong 2472
  Chen Chao 1 : 0 Shen Zan  
  Dai Xiaohan 1 : 0 Ding Peilong  
  Xi Zhenyang 1 : 0 Zhang Nan  
  Zhang Shichao 0.5 : 0.5 Tian Hanfa  
  Jin Hongli 1 : 0 Guan Dongjian  
  An Siyuan 0 : 1 Zhang Zexiao  
  He Qifa 0.5 : 0.5 Huang Liqin  
  Tan Xinlin 1 : 0 Qiu Weifu  
  Huang Shengming 0.5 : 0.5 Lu Hai  
  Xie Weixiang 1 : 0 Lan zhiren  
  Ri Yuyajun 1 : 0 Qi Guan  
 
Round: W1
  Sun Qian 1 : 0 Zhang Yuanyuan  
  Guo Xinlu 0 : 1 Wang Xuejiao  
  Yin Yanjing 1 : 0 Liu Xue  
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Sun Yuanyuan  
  Liu Zhao 1 : 0 Zheng Sijia  
 
Round: W2
  Yin Yanjing 0 : 1 Sun Qian  
  Zhang Yuanyuan 0 : 1 Liu Xue  
  Yang Yimeng 0 : 1 Liu Zhao  
  Zhang Fangfang 0 : 1 Wang Xiao  
  Wang Lili 0 : 1 Guo Xinlu  
  Wang Xuejiao 0 : 1 Guo Yunhuan  
  Wei Jianyan 0 : 1 Li Jie  
 
Round: W3
  Liu Zhao 0 : 1 Wang Xiao  
  Yang Yimeng 0 : 1 Guo Xinlu  
  Zhang Fangfang 0 : 1 Wang Xuejiao  
  Yin Yanjing 1 : 0 Sun Yuanyuan  
  Wang Cuicui 1 : 0 Wang Lili  
  Wei Jianyan 1 : 0 Liu Xue  
  Sun Qian 1 : 0 Guo Yunhuan  
  Li Jie 1 : 0 Zhang Zhongyuan  
 
Round: W4
  Wang Xuejiao 0 : 1 Zheng Sijia  
  Wei Jianyan 0 : 1 Guo Yunhuan  
  Guo Xinlu 0 : 1 Wang Xiao  
  Zhang Yuanyuan 0 : 1 Wang Cuicui  
  Yang Yimeng 0 : 1 Yin Yanjing  
  Wang Lili 0 : 1 Sun Yuanyuan  
  Liu Xue 1 : 0 Zhang Fangfang  
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Liu Zhao  
  Sun Qian 1 : 0 Li Jie  
 
Round: W5
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Liu Xue  
  Liu Zhao 1 : 0 Wang Cuicui  
  Sun Qian 1 : 0 Wang Xiao  
  Guo Yunhuan 1 : 0 Yin Yanjing  
  Wei Jianyan 0 : 1 Guo Xinlu  
  Wang Xuejiao 1 : 0 Sun Yuanyuan  
  Zhang Fangfang 1 : 0 Zhang Yuanyuan  
  Li Jie 1 : 0 Zheng Sijia  
  Yang Yimeng 0 : 1 Wang Lili  
 
Round: W6
  Yin Yanjing 0 : 1 Zheng Sijia  
  Guo Yunhuan 0 : 1 Wang Xiao  
  Wang Xuejiao 0 : 1 Liu Zhao  
  Sun Yuanyuan 0 : 1 Wei Jianyan  
  Liu Xue 0 : 1 Wang Cuicui  
  Wang Lili 0 : 1 Zhang Yuanyuan  
  Zhang Fangfang 0 : 1 Yang Yimeng  
  Zhang Zhongyuan 0 : 1 Sun Qian  
  Guo Xinlu 0 : 1 Li Jie  
 
Round: W7
  Yang Yimeng 1 : 0 Liu Xue  
  Zhang Fangfang 1 : 0 Wang Lili  
  Zhang Yuanyuan 1 : 0 Sun Yuanyuan  
  Yin Yanjing 1 : 0 Guo Xinlu  
  Zheng Sijia 0 : 1 Wei Jianyan  
  Sun Qian 0 : 1 Liu Zhao  
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Guo Yunhuan  
  Li Jie 1 : 0 Wang Xiao  
  Wang Cuicui 1 : 0 Wang Xuejiao  
 
Round: W8
  Wang Cuicui 0 : 1 Guo Yunhuan  
  Wang Xiao 0 : 1 Zhang Zhongyuan  
  Zheng Sijia 1 : 0 Sun Qian  
  Zhang Yuanyuan 0 : 1 Guo Xinlu  
  Sun Yuanyuan 0 : 1 Zhang Fangfang  
  Wang Xuejiao 0 : 1 Yang Yimeng  
  Wang Lili 1 : 0 Liu Xue  
  Liu Zhao 1 : 0 Li Jie  
  Yin Yanjing 0 : 1 Wei Jianyan  
 
Round: W9
  Wang Xiao 1 : 0 Wang Lili  
  Zhang Zhongyuan 1 : 0 Zheng Sijia  
  Liu Zhao 1 : 0 Zhang Yuanyuan  
  Wang Cuicui 1 : 0 Guo Xinlu  
  Yin Yanjing 1 : 0 Zhang Fangfang  
  Liu Xue 1 : 0 Wang Xuejiao  
  Yang Yimeng 1 : 0 Sun Yuanyuan  
  Sun Qian 1 : 0 Wei Jianyan  
  Li Jie 1 : 0 Guo Yunhuan  
 
Round: QF
2517 Oll Aivo 0.5 : 0.5 Lu Hai  
 
Round: QF
  He Qifa 0 : 1 Mei Fan  
 
Round: QF
  Yang Yanxi 1 : 0 Wu Di 2500
 
Round: QF
  Huang Shengming 1 : 0 Liang Dawei  
 
Round: SF
  Huang Shengming 1 : 0 Oll Aivo 2517
 
Round: SF
  Yang Yanxi 0 : 1 Mei Fan  
 
Round: F34
2517 Oll Aivo 1 : 0 Yang Yanxi  
 
Round: FIN
  Huang Shengming 0 : 1 Mei Fan  
Country: China
City: Shijiazhuang
Start: 2008-12-11
End: 2008-12-14
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.03702712059021 sec.